Действайте върху основата на ямата

(име и местоположение,

ЗАКОН ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

"__" _____________________ 200_

Комисията, съставена от: _______________________________________________________

(позиции, фамилни имена, имена, средни имена)

въз основа на ___________________________________________________

(позоваване на заповедта, заповеди на ръководителите на организацията,

участващи в приемането или правата на длъжността,

представени по предписания начин)

извършена проверка на канавката под ___________________________________

1. Работни чертежи на основата, ограждане и фиксиране на ямата № ___________

с чертежи на отклоненията от проекта, направени в процеса на изграждане и съгласувани с организацията на проекта ________________________

2. Работен регистър № ________________________________________________________

4. Декларация за постоянни маркировки и акт № _______________________ геодезически разбивка ___________________________________________________________________

След преглед на представените документи и проверка на извършваната в натура работа, комисията установи:

1. Маркирайте естествената повърхност на почвата при изкопни работи _______________________

2. Изкопахме канавката, за да маркираме ______________________________________________

на марката на проекта ______________________________________________________

3. Изравняване от референтния номер № _____________________________

който (в маркировките, приети в проекта)

4. Изкопаването има листово набиване (ипотечно закрепване), направено от __________________________________________, задвижвано до дълбочината от дъното на изкопа

от ___________ m до ____________ m с дълбочина на движение ____________ m;

Маркирайте горната част на оградата ___________________________________________________

Съответствие с проекта и състоянието на оградата __________________________________

(посочете отклонения в позицията на езика,

се монтира върху горната и долната част на земята,

наличието на всички ремъци и подпори; материя качество,

затваряне на контура на езика в плана и т.н.)

5. Размерите на шахтата по-долу в плана с приложението на проектните оси и основния план са дадени в Приложение № _______________________ към този акт.

6. Знак за вода (извън ямата в деня на действието) ______________________

7. Маркиране на работния водороден хоризонт, приет в проекта _______________________

8. Интензивност на дренажа _________________________________________ m 3 / час

9. Почвата в дъното на ямата се състои от ________________________________________

и се намира под ямата, според данните за пробиване (пробиване) до дълбочина ____ m, следвана от _____________________________________________

10. Данни за ключовото заглушаване ____________________________________________

11. Резултати от тестовете за капацитет на почвата ________________________

Изчислената устойчивост на тази основа на почвата може да бъде взета _____

________________ kg / cm2, когато са приети в проекта _______________________ kg / cm2

1. Работите са извършени в съответствие с проекта, стандартите, строителните норми и нормативните изисквания и отговарят на изискванията за тяхното приемане.

Работите, представени за приемане, се приемат с оценка на качеството __________________

2. Позволете основаването на фондацията на _______________________________

(в марките, взети в чернова)

1. Проекти и план за изпълнение на ямата по отношение на осите на конструкцията.

2. Надлъжни и напречни участъци от изкопните работи с прилагане на конструктивни и реални размери.

3. Резултатите от пробиване или пробиване от "__" _____________ 200_

с прилагането на геоложки данни, посочени в проекта.

4. Актът за тестване на носещата способност на почвената база.

Изпълнителна документация

Действа върху скрита работа

Актове на скрити творби, актове на изследване изтегляне:

AOSR общо:

1 Закон за проверка на скритите произведения 2018, нова форма през 2018 г. изтегляне на документ, изтегляне на zip

2 Закон за скритите произведения обикновен, изтегляне на док форма, изтегляне rar.

3 Закон за инспектиране на отговорни конструкции, изтегляне на док форма, изтегляне на rar.

4 Закон за инспектиране на мрежи от инженерингова и техническа поддръжка, изтегляне на док форма, изтегляне rar.

5 Сертификат за проучване на геодезическия център на обекта за изграждане на капитал, изтегляне на док форма, изтегляне на ред.

6 Закона за скритите работи по тръбопровода, формуляра за изтегляне на док, изтегляне на rar.

AOSR за общи строителни работи:

1 Закон за скритите работи за геодезическа разбивка на маршрута, разбивка на правото на път, например изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

2 Закон за скрити работи на зрителни устройства, например изтегляне на документ, изтегляне на zip.

3 Закон за инспектиране и приемане на основните сондажни кладенци, например изтегляне xls.

4 Закон за инспектиране и приемане на шахти за люкове, например изтегляне на xls.

5 Акт за инспекция и приемане за хидроизолационни кладенци, например изтегляне на xls.

6 Закон за скрити работи по хидроизолацията на стоманобетонни елементи на кладенци, примерно изтегляне jpg + страница 2, изтегляне на zip

7 Закон за скритите работи по тръбопровода, примерно изтегляне на документ, изтегляне на zip.

8 Закон за скритата работа по инсталирането и монолитирането на жлезите по въпроса, примерно изтегляне jpg + page 2 + scheme, download zip

9 Закон за скрити работи за запечатване на преминаването на тръбопровода през жлеба, примерно изтегляне jpg + str2 + схема, изтегляне на zip

10 Закона за скритите работи по инсталирането на кладенеца, примерно изтегляне на jpg + страница 2 + схема, изтегляне на zip

11 Закон за скритите работи по инсталирането на тръбопровода, примерно изтегляне на jpg + страница 2 + схема, изтегляне на zip

12 Закон за скрити работи по първоначалното запълване на тръбопровода, примерно изтегляне jpg + str2 + схема, изтегляне на zip

13 Закон за скрити работи за окончателното запълване на тръбопровода, примерно изтегляне jpg + str2 + схема, изтегляне на zip

14 Закон за скритите работи върху запълването на поставения тръбопровод, например изтегляне на xls, изтегляне на zip

15 Закон за инспектиране и приемане на тръбата в зоната между кладенци, например изтегляне на xls.

16 Действието на скритите работи върху линейката, примерно изтегляне на документ, изтегляне на zip.

17 Закон за скрити работи за отваряне на тръбопровода и за развитието на окопа, примерно изтегляне на док + схеми, изтегляне на zip

18 Закон за скрити работи на устройството за подготовка на пясък на дъното на изкопа, например изтегляне на xls + диаграми, изтегляне на zip

19 Закон за скритите работи на устройството на изкопа под тръбопровода, примерно изтегляне jpg + страница 2 + схема, изтегляне zip

20 Закон за скрити работи за финализиране на изкопа към дизайнерски марки, например изтегляне на xls + схеми, изтегляне на zip

21 Закон за инспекция на кабелни канали в изкопа преди запълване, например, изтегляне на jpg, изтегляне на zip.

22 Закон за инспекция и приемане за запълване на изкопа с пясък на височина 0,5 м над тръбата от кладенеца до кладенеца, например изтегляне на xls.

23 Закон за скритите работи по насипването на изпомпващия пясък, например изтегляне на xls.

24 Сертификат за проверка и приемане на ямата в зоната между ямките, примерно изтегляне xls.

25 Сертификат за проверка и приемане на ямата и изкуствена основа на ТГС за инсталиране на кладенци, например изтегляне на xls.

26 Сертификат за проверка и приемане на изкуствена основа от пясък в зоната между кладенци, например изтегляне на xls.

27 Закон за скритите работи върху устройството за основа в кладенеца, примерно изтегляне на jpg + страница 2 + схема, изтегляне на zip

28 Закон за скритите работи на устройството за основа под тръбопровода, примерно изтегляне jpg + страница 2 + схема, изтегляне на zip

29 Закон за скрити работи на устройството на ямата под кладенеца, примерно изтегляне jpg + страница 2 + схема, изтегляне zip

30 Действието на скритите работи върху устройството на ямата под напоителния резервоар, например изтегляне на xls.

31 Действието на скритите работи върху устройството на ямата под помпата, например изтегляне на xls.

32 Действието на скрита работа на възглавницата на пясък и чакъл маса на резервоара, например изтегляне xls.

33 Действието на скритите работи на възглавницата от пясъчно-чакъла маса на помпата, например изтегляне xls.

34 Акт за приемане на окопите за кабелна инсталация, например изтегляне на jpg, изтегляне на zip.

35 Закон за скритата работа на пункцията чрез HDD, примерно изтегляне doc.

36 Акт за скрити работи по полагане на кабелни линии в земята, док форма за изтегляне, изтегляне с цип.

37 Действието на скритата работа върху бетонната подготовка за основната плоча и ямата на резервоара, например изтегляне на xls.

38 Действието на скритата работа върху бетонната подготовка под основната плоча и ямата на помпата, например изтегляне на xls.

39 Действието на скритата работа върху корозионната защита в два слоя под основната плоча на резервоара, например изтегляне на xls.

40 Действието на скритата работа по антикорозионна защита на два слоя под помпата на основната плоча, например изтегляне на xls.

41 Действието на скритата работа върху защитен слой от циментова замазка под основната плоча на резервоара, например изтегляне на xls.

42 Закон за скрити работи върху защитен слой от циментова замазка, например изтегляне на xls.

43 Закон за скрити работи върху армировъчни клетки за подсилване на основата на резервоара, примерно изтегляне на xls.

44 Действието на скритите работи върху армировъчни клетки за подсилване на помпената основа, например изтегляне на xls.

45 Действието на скритите работи върху монолитната основна плоча на резервоара, например изтегляне на xls.

46 Действието на скритата работа върху монолитна плоча, изпомпваща, например изтегляне на xls.

47 Закон за скрити работи върху устройството за основа за контейнер, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

48 Действието на скритата работа по инсталирането на резервоарни съоръжения за напояване, например изтегляне на xls.

49 Закон за скритата работа по инсталирането на метална помпа, примерно изтегляне xls.

50 Закона за скрити работи върху метална основа, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip

51 Акт за скрити работи по бетониране на стени и колони на резервоар, примерно изтегляне xls.

52 Действието на скритата работа върху армировката и кофраж монолитно припокриване на резервоара, например изтегляне xls.

53 Действието на скритата работа върху подсилването и монтажа на кофража на стената на помпената стена, например изтегляне на xls.

54 Действието на скритите работи по подсилване и монтаж на кофража на тавана на помпите, например изтегляне на xls.

55 Действието на скритите работи върху монолитната плоча на резервоара се припокрива, например изтегляне на xls.

56 Действието на скритата работа върху външната хидроизолация и защитния слой на помпата, например изтегляне на xls.

57 Закон за скритите работи по прилагането на изолационното покритие, например изтегляне на xls, изтегляне на zip

58 Закона за скритите работи на устройството на пароизолационната бариера, например изтегляне на документ, изтеглете rar.

59 Закон за скрити работи върху устройството за изолация на покриви, например изтегляне на документ, изтеглете rar.

60 Закона за скритите работи на устройството на пристрастие слой на покрива, например изтегляне на док, изтеглете rar.

61 Закон за скрити работи за производство на тръбна купчина, примерно изтегляне jpg + 2p, изтегляне на zip

62 Закона за скритите работи по оцветяването на купчини, тръби, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip

63 Закон за скритите работи по вибрационно потапяне на купчини, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip

64 Закон за скрити работи за рязане на пилотни тръби за проектиране на марки, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip

65 Закон за скрити работи за запълване на купчини от тръби с пясъчен цимент, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip

66 Закон за скрити работи за монтаж на подпорни плочи върху купчини, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip

67 Закон за скритите работи по инсталирането на греди, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip

68 Закон за скрити работи за монтаж на подстанция на земята, например изтегляне jpg + 2p, изтегляне на zip

69 Закон за скритите работи по инсталирането на стълби и сервизни платформи, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip

70 Закон за скрити работи при издърпване на пънчета с последващо планиране, например изтегляне на файлове xls, изтегляне на zip

71 Закон за скритите работи върху устройството на подовата настилка, например изтегляне на xls, изтегляне на zip

72 Закон за скритите работи на устройството на инсталационната област, например изтегляне на файлове xls, изтегляне на zip

73 Закон за скрити работи по механизирано почистване на повърхността на тръбопровода от старата изолация, например изтегляне на xls, изтегляне на zip

74 Закон за скрити работи при почистване на повърхността на тръбопровода от старата изолация, например изтегляне на xls, изтегляне на zip

75 Закон за скритите работи на устройството, движещи се през газопровода, например изтегляне на doc + схема, изтегляне на zip

76 Актът на скритите работи за почистване на горски обекти на строителни площадки и пътища, например изтегляне на xls, изтегляне на zip

77 Закон за скритите работи за снегопочистване от строителната площадка и пътя, примерно изтегляне на документ, изтегляне на пощенски код

78 Закон за скритата работа по отводняването на окопа, примерно изтегляне на xls, изтегляне на zip

79 Закон за скрити работи по възстановяване на пътя, елиминиране на ерозията, пример за изтегляне на xls, изтегляне на zip

80 Закон за скрити работи при изграждането на контролно-измервателни уреди и контролни пунктове на уредите, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

81 Закон за скритата работа по премахването на горния почвен слой, планирането на правото на път, изтегляне на пробата xls + схема, изтегляне на zip

82 Сертификат за инспекция на участъци от инженерни и технически мрежи за битови отпадъчни води, например изтегляне на цип.

83 Акт за инспекция и приемане на сондажи и подсилващи клетки за скупчени пилоти, изтегляне на pdf формат, изтегляне на цип

84 Закон за скритите работи върху устройството под коритото, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip.

85 Действието на скритите работи върху устройството на основния слой под пътя на плочата w / w, например изтегляне jpg + 2p, изтегляне на zip.

86 Законът за скритите работи по пътните плочи от железобетон за пътя, примерно изтегляне jpg + 2p, изтегляне на zip.

87 Актът на скритите работи за развитието на изкопни работи по механизиран начин с ръчни dorobotki, например изтегляне jpg + 2p, изтегляне zip.

88 Акт за скрити работи върху устройството за подготовка на развалините за фондацията, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip.

89 Закон за скрити работи по хидроизолация на страничната повърхност на основата, примерно изтегляне jpg + 2p, изтегляне на zip.

90 Закон за скритите работи по инсталирането на блокове FBS, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip.

91 Законът за скритите работи по насипването на изкопните работи с слой от слой, например изтегляне jpg + 2p, изтегляне на zip.

92 Закон за скрити работи по инсталирането на комбиниран модул DES, примерно изтегляне jpg + 2p, изтегляне на zip.

93 Закон за скритите работи за разработване на земна канавка под заземителното устройство, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip.

94 Законът за скритите работи за развитието на земни окопи под бурята, например изтегляне jpg + 2p, изтегляне на zip.

95 Актът на скритите работи запълване на земята изкопа, примерно изтегляне jpg + 2p, изтегляне zip.

96 Закон за скрити работи за приготвяне на пясък за w / b дъждовни бункери, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip.

97 Закон за скритите работи по хидроизолация на страничните повърхности на канали за източване, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip.

98 Закон за скрити работи инсталация на стоманобетонни тави за изтичане на буря, например изтегляне jpg + 2p, изтегляне zip.

99 Закон за скритото запълване на дъждовните изкопи, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip.

100 Закон за скрити разработки на ямата под сградата, например изтегляне на jpg + 2p, изтегляне на zip.

101 Закона за скрити работи устройство за подготовка на развалините за изграждане на фондацията, например изтегляне jpg + 2p, изтегляне zip

102 Закон за скрити работи инсталация на сглобяеми модули, например изтегляне jpg + 2p, изтегляне на zip

103 Актът на скритите работи по прилагането на цименто-пясъчна мазилка върху маяците, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

104 Закон за скрити работи за отстраняване на прах от вътрешни стени, примерно изтегляне на документ, изтегляне на zip

105 Закон за скрити работи по подготвяне на стени в стаята, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

106 Закон за скрити работи върху устройството от подсилена тухлена зидария, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

107 Закон за скрити работи на устройството на вертикална връзка на тухлена зидария, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

108 Акт за скрити работи върху устройството на хоризонтална връзка на тухлена зидария, примерно изтегляне на документ, изтегляне на zip

109 Акт за скрити работи по монтажа на стоманобетонни мостове на мазета, например изтегляне на док, изтегляне на цип

110 Закон за скритите работи върху устройството за изолация на покрива, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

111 Действието на скритите работи по инсталирането на подпорни колони за инженерно оборудване, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

112 Действието на скритите работи върху покритието на геотекстил на устройството, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

113 Закон за скрити работи върху устройството за изолация и пристрастия слой, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

114 Действието на скритите работи върху покритието хидроизолация на местата на преминаване на фуниите през плочата, например изтегляне на док, изтегляне на zip

115 Закона за скритите работи по инсталирането на покривната фуния, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

116 Закон за скрити работи на устройството за изолация на покриви, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

117 Закон за скрити работи върху устройството от 2 слоя от хризотилови циментни листове, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

118 Закон за скритите работи върху устройството за навиване на хидроизолацията, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

119 Акт за скрити работи върху устройството на хризотилови циментни листове по стените на вентилационната камера на покрива, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

120 Действието на скритите работи върху устройството на горния слой на навитите запълнени хидроизолации на вентилационните камери на покрива, например изтегляне на док, изтегляне на zip

Действието на скритите работи върху нагревателя на устройството върху пожарната стена на покрива, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

122 Акт за скрити работи върху устройството на хризотилови циментни листове върху пожарната стена на покрива, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

123 Закон за скрити работи по мазилка на пожарна стена, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

124 Закон за скритата работа върху скобата на устройството на парапета, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

125 Закон за скрити работи върху мазилки върху покрива, например изтегляне на документ, изтегляне на цип

126 Закон за скрити работи, ръчно изкопни работи в траншеи дълбочини до 2 метра, без прикрепване със склонове, например изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

127 Действие на скритите работи по демонтирането на стоманобетонни табла за разглобяване на кабели, например изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

128 Закон за скрити разработки на почвата с преместване до 10 м булдозери, например изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

129 Закон за скрити работи за уплътняване на почвата с пневматични уплътнители, например изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

130 Актът на скритите работи за развитието на земни багери с товарни камиони на камиони, например изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

131 Закон за приготвяне на приспособления за скрити работи, например изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

132 Закон за скрити работи инсталация на NSP табели, например изтегляне xls + схема, изтегляне zip

133 Закон за скрити работи инсталиране на странични камъни (бордюри), например изтегляне xls + схема, изтегляне на zip

134 Закон за монтаж на скрити работи, използвайки лебедки ръчно или ръчно: стълби, стълби, резервоари, изолатори, например изтегляне на xls + диаграма, изтегляне на zip

135 Закон за скрити работи боядисване на метални грундирани повърхности, например изтегляне xls + схема, изтегляне zip

136 Закон за скрито почистване на повърхности с четки и обезпрашаване, залепване на метални повърхности, например изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

AOSR за полагане на кабели и тръбопроводи в стаята:

1 Закон за скрити работи по полагане на комуникационни линии в решетки, на пода, в кладенеца на сградата, например, изтегляне на jpg + 2p, изтегляне rar.

2 Закон за скритата работа по полагане на електроснабдителни мрежи и електрическо осветление под гипс, изтегляне на док форма, изтегляне на цип.

3 Действието на скрита работа по полагане на кабел в гофрирана тръба в гипсокартон дял, например изтегляне xls, изтегляне zip.

4 Закон за скритата работа по полагане на кабела за пожароизвестителната система APS (свързване на димни детектори), например изтегляне на документ, изтегляне на zip.

5 Закона за скритите работи на устройството преминава през стените и преградите на мрежите на електрозахранването и електрическото осветление, изтегляне на док форма, изтеглете rar.

6 Акт за скрити работи върху уплътнителни кабелни изходи от защитни тръби, пример 1 изтегляне jpg, изтегляне rar.

7 Закон за скритите работи по запечатване на кабелни изходи от защитни тръби, пример 2 изтегляне на jpg, изтегляне на zip.

8 Актът на скритите работи за запечатване на преминаването на кабели през стените и подовете, например изтегляне на jpg, изтеглете rar.

9 Закон за скрити работи за полагане на тръбопроводи под пода, изтегляне на док форма, изтегляне на цип.

10 Закон за скрити работи за запечатване на преминаването на тръбопроводи през външни стени, например, изтегляне на док, изтеглете rar.

11 Закон за скритите работи по уплътнителния кабел минава през стени и подове, например изтегляне на jpg, изтегляне на zip.

12 Закон за скрити работи за антикорозионно третиране на тръбопроводи (грунд, боядисване), примерно сваляне на док, изтеглете rar.

13 Закон за скрити работи за полагане на електрически проводници на стени, тавани, на пода, изтегляне на док форма, изтегляне на цип.

14 Акт за скрити работи за монтаж и изолация на водосточните тръби на водопроводната система, примерно изтегляне jpg + p2, изтегляне на zip

15 Закон за скрити работи за монтаж и изолация на тръбопроводи от водоснабдителната система, примерно изтегляне jpg + p2, изтегляне на zip

16 Закон за скрити работи по инсталирането и изолацията на тръбопроводите на системата, напр. Изтегляне jpg + p2, изтегляне на zip

17 Закон за скрити работи по инсталирането и изолацията на тръбопроводите на системата, напр. Изтегляне на jpg + p2, изтегляне на zip

18 Закон за скрити работи, полагане на тръби от вълнообразен PVC, например изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

19 Закон за скрити работи инсталиране на кабелна тава според установените структури, например изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

AOSR за монтаж на материали, устройства:

1 Закон за скритата работа по инсталирането на оптични съединители, например изтегляне на док.

2 Закон за скрити работи по инсталирането на заземяващо устройство, пример 1 изтегляне на док, изтеглете rar.

3 Закон за скритата работа по инсталирането на заземяващи устройства, пример 2 изтегляне jpg, изтегляне на zip.

4 Закон за скритата работа по инсталирането на заземяващи устройства, пример 3 изтегляне на документ, изтегляне на zip

5 Закон за скрити работи инсталация на подземно заземяване, например изтегляне jpg + 2p, изтегляне zip

6 Актът на скритите работи по инсталирането на разпределителна електрическа мрежа в междуетажни решетки, на пода, например изтегляне jpg + 2p, изтегляне rar.

7 Действието на скритите работи по инсталирането на мачти на проектори и осветителни стълбове, например изтегляне jpg + 2p, изтегляне rar.

8 Актът на скритите работи върху заземяването на прожекторите, например изтегляне на jpg, изтегляне rar.

9 Действието на скритата работа по инсталирането на аларма за сигурност за отваряне шкафове, кутии, кутии, например изтегляне jpg + 2p, изтеглете rar.

10 Актът на скритите работи по разтягане на хидравличните компенсатори, изтегляне на док форма, изтегляне на rar.

11 Закон за скрити работи за одит и тестване на клапани, изтегляне на док форма, изтегляне rar.

12 Закон за скритите работи по инсталирането на термосвиваеми маншети, например изтегляне на xls, изтегляне на zip

13 Закон за скритите работи по инсталирането на високоволтови и нисковолтови мрежови носители, например изтегляне на док, изтегляне на zip

14 Закон за скрити работи върху заземяването на поддръжката, примерно изтегляне на документ, изтегляне на zip

15 Закон за скрити работи за монтаж и заваряване на газопровод към парни котли, примерно изтегляне jpg + страница 2, изтегляне на zip

16 Актът на скритите работи по инсталационната инсталация в баните, например изтегляне на jpg + страница 2, изтегляне на zip

17 Закон за инспектиране на отговорните структури за монтаж на портала за гуми SHP, например изтегляне на xls, изтегляне на zip

AOSR за монтиране на спринклерна система:

1 Закон за скритите работи по инсталирането на спринклерна пожарогасителна система - прехвърляне на съществуващи пръскачки, прехвърляне на тръби, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

2 Закон за скрити работи по инсталирането на пожарогасителна система за пръскачки - изолация на заварени съединения на тръби, профилни заварени елементи на кранове и щепсели, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

AOSR за вентилация и климатизация:

1 Закон за скрити работи по инсталиране на въздуховоди вентилационната система в таванното пространство, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

2 Закон за скритата работа по монтаж на изолация на въздуховодите на вентилационната система в таванното пространство, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

3 Закон за скрити работи по инсталирането на тръбопроводи от климатични дренажни системи в таванното пространство, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

4 Закон за скритите работи по инсталирането на тръбопроводи на климатичната система в пространството таван-таван, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

5 Закон за скритите работи по инсталирането на тръбопроводи на охладителната система в пространството таван-таван, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

AOSR за инсталиране на комуникационни мрежи, SCS, контрол на достъпа:

1 Закон за скритата работа по полагане на кабели за системите на SCS, контрол на достъпа, например изтегляне на документ, изтегляне на zip

2 Закон за скритите работи по полагане на комуникационни кабели и защитни проводници (форма 21 MVLKS), изтегляне на док форма, изтегляне на zip

3 Закон за скритите работи на устройството за заземяване (форма 24 MVLKS), изтегляне на док форма, изтегляне на zip

4 Закон за скрити работи на устройството за преходи по пътища и железопътни линии (формуляр 22 MVLKS), изтегляне на док форма, изтегляне на zip

AOSR за електрическа работа:

1 Действието на скритите работи върху полагането на проводници върху гипс и езиче-и-бразда плочи, по стените, в подови плочи, например, сваляне на док

2 Закон за скрити работи край на печат сухо за електрически кабел, например изтегляне xls + схема, изтегляне zip

3 Закон за скрити работи за полагане на кабели до 35kV според инсталираните конструкции и тави със закрепване на завой и в края на маршрута, например изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

4 Действие на скритите работи по монтажа на метална тава съгласно установените структури. Метална кутия по стените и таваните. Монтиране на подсилена конзола. Перфориран монтажен профил, например изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

5 Закон за скритите работи, заземяващият проводник от изолирана медна тел е отворен на строителни площадки, например изтегляне на xls + zip изтегляне

6 Закон за скритите работи, заземяващият проводник е скрит в стоманена настилка, изработена от стоманена лента, заземителният проводник е отворен на строителни площадки, например изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

7 Закон за скрити работи, демонтирайки щита PSN, например изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

8 Закон за скрити работи, полагане на захранващ кабел, примерно изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

9 Закон за скрити работи, полагане на медни проводници, примерно изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

10 Закон за скрити работи окачване на кабели 110kV режийни, например изтегляне xls + схема, изтегляне zip

AOSR за вътрешна работа, ремонт:

1 Актът на скритите работи върху премахването на тапетите за рисуване, например изтегляне на док.

2 Актът на скритите работи за демонтажа на дъските, примерно сваляне на док.

3 Действието на скритите работи върху шлайфането на гипс, примерно сваляне на док.

4 Действието на скритите работи върху превръзката на разтвор за неутрализиране на циментовите мазилки, например, изтегляне на док.

5 Актът на скритите работи по подготвянето на стените, примерно сваляне на док.

6 Действието на скритите работи по непрекъснатото изравняване на стените, примерно изтегляне док.

7 Действието на скритите работи по демонтирането на блока на вратата, например изтегляне на док.

8 Актът на скритите работи за разглобяване на покритите подове от порцелан, примерно сваляне на док.

9 Действието на скритата работа върху устройството на циментова замазка, например изтегляне на док.

10 Действието на скритите работи по демонтирането на металната решетка, примерно изтегляне на док.

11 Закон за скрити работи за ремонт на гипс, пример за изтегляне док.

12 Действието на скритите работи върху грундирането на изравнената повърхност (преди устройството на полимерни самонивелиращи се подове), например изтегляне xls + изтегляне, zip

13 Закон за скритите работи върху устройството на полимерни самонивелиращи се подове, например (от полиуретан) изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

14 Закон за скритите работи върху устройството на вградени елементи в пода под шкафа PSN, примерно изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

15 Закона за скритите работи по инсталирането на преминаването на PR, например изтегляне на xls + схема, изтегляне на zip

16 Закон за скрити работи на устройството shtrobya в тухлена стена за инсталиране на канали, например изтегляне xls + схема, изтегляне zip

Вижте изпълнителната власт в раздела: "Съставът на изпълнителната власт"

Изтеглете актове, минути и повече в раздела: "Деяния и други неща"

Изтеглете полезни книги, GOST, SnIP в секцията: "ГОСТ и книги"

Форма на инспекция на открити канали и шахти за фундаменти

ПРИМЕР ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕЙСТВАЩАТА ДЕЙСТВИЕ НА ОТКРИТИТЕ РЪЦЕ И ВЕНТИЛАЦИИТЕ

Актът за проверка на открити канали и канали за фундаменти

автор на проекта (или негов упълномощен архитект)

главен строителен инженер

провери канавки и ями за основата на сградата

кв. 25, езеро Долго

на сушата

1. Заземяване в долната част на рова отговаря на (не съответства) на предварителните данни от проучването, а именно: скала, структура, примеси, плътност, влажност, химически състав, дънна утайка от пет твърди удара.

2. Ниво на подземните води 0.8-1 m .

3. Маркировка за планиране на проекта с легло или рязане спрямо съществуващата повърхност на терена на парцела ± 0,2 м.

4. Дълбочина (от нивото на планиране, ширината на канавки и ями).

6. Дебелина на основата (според предварителните данни от изследването) 2-2,8 m.

7. Първоначално приет допустим натиск върху земята kg / cm2 в съответствие с одобрения проект.

8. В действителност инспекцията на канавки и ями е настроена на допустимото налягане На 90 м от купчината .

9. Типовете фондации, приети от проекта пилотни основи.

10. При производството на земни работи изпълнени (не е изпълнено) препятствия (стари кладенци, пилоти, основи на бивши сгради, септични ями и др.).

11. Необходимо е да се изгради изкуствена база или специален тип фондация, която не е обхваната от проекта (не се обажда).

12. Необходими са допълнителни земни работи. (не се изисква) в размер на кубични метри.

Комисията признава, че извършената работа по изкопни работи и възприетия натиск на място през 2006 г На 90 м от купчината Тя не предизвиква страх от деформация на сградата след нейното изграждане.

Автор на проекта или негов упълномощен архитект

Представител на клиента, инженер

Представител на организацията на проекта

Актът за проверка на открити канали и канали за фундаменти

Инженер за тези. надзор на АД "Сибир"

Ръководител на LLC "Рус"

Инженерът изгражда. контрол

Геолог Геос ООД

провери канавки и ями за основата на сградата

на сушата

1. Заземяване в долната част на рова отговаря на (не съответства) на предварителните данни от проучването, а именно: скала, структура, примеси, плътност, влажност, химически състав, дънна утайка от пет твърди удара.

2. Ниво на подземните води по време на развитието на ямата не е намерен.

3. Маркировка за планиране на проекта с легло или рязане спрямо съществуващата повърхност на терена на парцела ± 0,2 м.

4. Дълбочина (от ниво на планиране, ширина на канавки и ями) от -2,17 до -3,47 м.

5. Прието основа за фондации червено-кафява глина, пясъчна, твърда.

6. Дебелина на основата (според предварителните данни от изследването) 5,8 - 7,3 м.

7. Първоначално приет допустим натиск върху земята kg / cm2 съгласно одобрения код на проекта RCC / 14-13.

8. В действителност инспекцията на канавки и ями е настроена на допустимото налягане според проекта.

9. Типовете фондации, приети от проекта Добре. б. стъклени основи.

10. При производството на земни работи изпълнени (не е изпълнено) препятствия (стари кладенци, пилоти, основи на бивши сгради, септични ями и др.).

11. Необходимостта от изграждане на изкуствена основа или специален тип фондация, която не е обхваната от проекта, е причинена от (не се обажда).

12. Необходими са допълнителни земни работи. (не се изисква).

Комисията признава, че извършената работа по изкопни работи и натиска върху земята

Тя не предизвиква страх от деформация на сградата след нейното изграждане.

Главен инженер __________________

Инженер за тези. надзор __________________

Управител на парцели __________________

Инженерът изгражда. контрол __________________

ЗАКОН ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

"__" _____________________ 200_

Комисията, съставена от: _______________________________________________________

(позиции, фамилни имена, имена, средни имена)

въз основа на ___________________________________________________

(позоваване на заповедта, заповеди на ръководителите на организацията,

участващи в приемането или правата на длъжността,

представени по предписания начин)

извършена проверка на канавката под ___________________________________

1. Работни чертежи на основата, ограждане и фиксиране на ямата ___________

с чертежи на отклоненията от проекта, направени в процеса на изграждане и съгласувани с организацията на проекта ________________________

2. Работен регистър № ________________________________________________________

3. Списание № ____________________________________________ авторски надзор

4. Декларация за постоянни маркировки и акт № _______________________ геодезически разбивка ___________________________________________________________________

След преглед на представените документи и проверка на извършваната в натура работа, комисията установи:

1. Маркирайте естествената повърхност на почвата при изкопни работи _______________________

2. Изкопаем канал за маркиране ______________________________________________

на марката на проекта ______________________________________________________

3. Изравняване, направено от референтния номер № _____________________________

който (в маркировките, приети в проекта)

4. В ямата има листово набивка (ипотечно закрепване), направено от __________________________________________, задвижвано до дълбочината от дъното на ямата

от ___________ m до ____________ m с дълбочина на движение ____________ m

Маркирайте горната част на оградата ___________________________________________________

Съответствие с проекта и състоянието на оградата __________________________________

(посочете отклонения в позицията на езика,

се монтира върху горната и долната част на земята,

наличието на всички ремъци и опори качеството на съпрузите,

затваряне на контура на езика в плана и т.н.)

5. Размерите на шахтата по-долу в плана с приложението на проектните оси и основния план са дадени в Приложение № _______________________ към този закон.

6. Знакът на водата (извън ямата в деня на действието) ______________________

7. Маркиране на работния водороден хоризонт, приет в проекта _______________________

8. Скорост на изтичане на вода _________________________________________ m 3 / час

9. Почвата в дъното на ямата се състои от ________________________________________

и се намира под ямата, според данните за пробиване (пробиване) до дълбочина ____ m, следвана от _____________________________________________

10. Данни за ключовото заглушаване ____________________________________________

11. Резултатите от теста за носещата способност на почвата ________________________

Изчислената устойчивост на тази основа на почвата може да бъде взета _____

________________ kg / см 2. при приемане в проекта _______________________ kg / cm 2

1. Работи, изпълнявани в съответствие с проекта, стандарти, строителни кодекси и разпоредби и отговарят на изискванията за тяхното приемане.

Работите, представени за приемане, се приемат с оценка на качеството __________________

2. Позволете основаването на фондацията на _______________________________

(в марките, взети в чернова)

1. Проект и план за изпълнение на ямата по отношение на осите на конструкцията.

2. надлъжни и напречни сечения на изкопните работи с прилагане на конструктивни и реални размери.

3. Резултатите от тестването или пробиването от "__" _____________ 200_

с прилагането на геоложки данни, посочени в проекта.

4. Актът за изпитване на носещата способност на почвената основа.

5. Разработване на листово натрупване.

6. Дюбел на дървото.

Проверка, проверка и приемане на ямата

Разработването на ямата подлежи на задължително сертифициране от експерти. Последният етап на работа е приемането на комисията, чиито членове са отговорният служител от възложителя, представител на държавните регулаторни органи и изпълнителя.

Целта на проучването на разработената яма е да се анализира съответствието на данните от инженерно-геоложкото проучване и показателите на почвените почви, получени в резултат на изкопни работи по развитието на ямата. Въз основа на сравнителен анализ на тези данни се изготвя сертификат за инспекция на разкопките. Всички организации, участващи в този вид работа, получават копие от акта: изпълнителя, геоложката организация (директен преглед), органите на държавния автор и геотехническия надзор.

Проучване на ямата: характеристики на работата

Предварително запознаване с ямата, оценка на пространствената вариабилност и други физически характеристики на почвата (пробите се вземат от стените на откритата яма). Техническият доклад с данните от инженерно-геоложките проучвания, извършени в обекта, служи като основа за определяне на получените показатели на почвата. Обозначаването на почвата на почвата, показателите за почвените почви трябва напълно да съответстват на данните от техническия доклад за резултатите от инженерните геоложки тестове. Изследването на ямата с екскурзия до района се извършва от геолог, който е част от комисията.

Визуална проверка на ямата и отстраняване на почвени проби от стените на откритата яма е задачата на инженер-геолог. След получаване и анализ на пробите инженер-геологът прави сравнение с данните от техническия отчет. Според резултатите от сравнителния анализ на проучването се изготвя: характеристики на земята изложена на почвата, подземните показатели, съответствието с дизайнерски марки фундаментни конструкции, получени данни и т.н..

Възможността за полагане на фондацията, нейното местоположение на обекта се сравнява с проектната документация. Комисията взема окончателното решение: маркер на марката на проекта или компенсация.

Възможни усложнения при работата по инспекцията на ямата

голямо наводняване на района: необходимо е да се работи по отводняването му оценка на данните от техническия акт и данни от сертификата за изкопаване на изкопните работи: се изисква допълнителен инженеринг-геол кал проучване на обема, определен от Комисията, трябва да бъде достатъчна, за да се изясни проектните данни, получени промени, трябва задължително да бъдат направени в изграждането на проекта.

Получаването на сертификат за представяне е последният етап от изследването за изкопни работи. Техническият доклад за резултатите от инженерно-проучвателната работа и сертификатът за проучване на изкопните работи са основните документи, необходими за получаване на разрешение за извършване на строителни работи на избрания обект.

Документацията за резултатите от изследването за изкопни работи трябва да съдържа

чертежи на отделните части и опорната конструкция и фундамент, маркиране kotlovanaavtorsky надзор на всички видове работа, извършена на етапа на проучване Инженерно-геоложки и разкопки на проучването (дневник авторски надзор) разбивка на ямата - акта на приемане на геодезическа основа за stroitelstvavedomost рамки марки и ги свързва маркировки на фондацията и конструкции на мястото на строителните работи, скрити работи (действия за всеки вид скрита работа): изчисляване на свойствата и носеща способност на основите на пилоти, устройство Деформирането с легла, или подуване добавка на почвата и др..

Получената счетоводна документация трябва да бъде потвърдена. Подкрепящите документи са:

проектни планове rabotplany сценични rabotrezultaty тренировка rabotharakteristiki почви, дизайн и fakticheskiechertezhi секции от ямата и маркиране проверки fundamentarezultaty носимоспособност на почвата (сертификат за изпитване) Чертежи на защитното структури място на работа по разработването на ямата.

Проверка на яма - процедура с участието на държавни органи за контрол и надзор (в строителството), експертни организации (или независими експерти). Не забравяйте да предупредите всички участници за предмета на проучването, местоположението му. Освен това всеки участник трябва да е запознат с техническия акт за провеждане на инженерни и геоложки проучвания.

Основната цел на проучването е да се оцени безопасността на построената сграда (конструкция) по време на експлоатация. Чрез тази процедура в началото на строителните работи, разработчикът получава гаранция, че в случай на дефекти, той ще бъде в състояние да ги поправи в началото на строителството преди въвеждане в експлоатация съоръжения. В случай на неизпълнение на строителни работи по изкопни работи, получаване на неточни данни и др., Съществува риск от строителни дефекти в процеса на изграждане или въвеждане в експлоатация на обекта.

Формата на акта за инспектиране на открити ровове и ями за фундаменти

Актът за проверка на качеството на фундаментните почви в открит рудник (IGASN)

Одобрена по заповед на първия заместник министър-председател на правителството на Москва от 19 април 1999 г. N 323-RZP

Номер на формуляр 8/99

Уместност: неподходящ материал

Вид на материала: Закон (формуляр)

В съответствие с решението на правителството на Москва на 28 декември 2005 г. N 1064-PP от 01 април 2006 публична институция - Държавната инспекция по архитектура и строителен надзор на Москва трансформира в изпълнителния орган - Комитет за държавна строителен надзор на Москва (Mosgosstroynadzor) на.

Геоложко проучване: изследване на ямата

Проучване на ямата

Всяка проектирана яма преминава през процедура за геоложко проучване. след което получава комисиона с представителя на клиента. Проучването на ямата се извършва, за да се установи съответствието на показателите между вече откритите почви, както и приетите в проекта според резултатите от инженерните и геоложки проучвания. Положителният резултат от приемането на ямата е Законът за инспекция на ямата. Което е съставено в 4 копия. Авторският и геотехническият надзор, договарящата организация и геоложката организация, която директно извърши проучването на качеството на почвата в ямата, получи едно отделно копие.

Характеристики на процедурата за изследване на ямата

Изследването на разкопките започва с напускането на инженер-геолог в района за предварително запознаване с разкопаната изкоп, както и описания на почвите, които са били отворени в стените му. Предварително проведените инженерни и геоложки проучвания с разработения Технически доклад за териториално изследване са основата за изясняване и детайлизиране на новите показатели за изкопни работи. Размерите и белезите на изкоп, действителното му постеля, както и качеството на почвите трябва да съвпадат с геоложката секция, дадена в проекта. Комисията, също така въз основа на данните за проекта, установява възможността за поставяне на фундаментната плоча на височината на проекта или модифицирана при каквито и да е обстоятелства.

Визуална проверка на напълно отворен изкоп се извършва от геоложки инженер. Той също така се занимава с описанието на почвите, изложени в стените, и въз основа на това описание ще разгледа качеството на почвата по стените на ямата. Геоложкият инженер сравнява получената информация с данните, които са налични в техническия доклад за инженерно-геоложки проучвания. След извършване на целия списък на необходимите работи, инженерът изготвя сертификат за проверка за изкопни работи. В него той описва откритите почви, показва наличието или отсъствието на открити подземни води. анализира съблюдаването на действителните белези на разкопките с тези от проекта и показва допълнителна допълнителна информация.

Важно е проверката да се извърши със суха основна повърхност. Много често инженерните проучвания за тази работа са обект на някои усложнения. Така например в градските условия (с по-висока плътност на сградите) има усложнения от техногенна природа: при изкопаването на нова яма има фрагменти от стари фондации и комунални услуги, както и участъци от изкуствени почви. В този случай се извършва допълнително вземане на проби от почвата и се извършва изследване за по-точно изследване на парцела.

Ако има значителни несъответствия в резултатите от тестовата проба на почвата с приетите окончателни геотехнически резултати в проекта, на този сайт се предоставят допълнителни инженерни и геоложки проучвания. Обхватът на тези проучвания трябва да бъде достатъчен, за да се направят необходимите промени в проекта. Ако не спазвате тази препоръка, съществуващите разлики могат да доведат до промяна в решенията, взети в проекта или в отварянето на почвите, в инженерно-геоложкия доклад, за който няма данни.

Изследването на разкопките се извършва след получаване на Закона за извършване на работа, който подробно описва откритите почви в изследваната област, подпочвените води, ако има (липса), съответствието на действителните височини на изкоп с проектните височини и друга информация.

Компоненти на документацията за изследването на изкопите

Окончателната документация трябва да съдържа следните компоненти:

работен чертеж на основата, изкопни работи и фиксирания (ако има такива промени по време на строителството)

Извършва се анализ на това как реалните показатели съответстват на тези, посочени в проекта, и друга информация, която има допълнителен характер. Повърхността на основата трябва да е суха - това е важно по време на процедурата за проверка. Много често геоложките проучвания за изследване на ямата са изправени пред някои трудности. Ако се провеждат проучвания в града, има трудности с техногенна природа: в процеса на изкопаване на нова яма се намират части от основите на стари сгради и площи на техногенна почва. При тази ситуация е необходима допълнителна ограда на почвата и нейното внимателно проучване, за да се проучи максимално територията на бъдещото строителство. Ако са получени резултатите от контролното проучване на почвата с големи несъответствия със стандартите, установени в проекта, на този сайт се провеждат допълнителни изследвания.

При изготвянето на даден акт е необходимо да има представители на техническо лице, терен надзор и отговорен работник в комисията. Законът се съставя в най-малко 4 екземпляра и се подписва от всеки член на комисията.

След подписването на акта всеки образец ще бъде запечатан с печат на организацията, извършила проверката. Специфичност на процедурата за проучване Първоначалният етап на проучването е пътуване до територията, където се намира ямата, специалист в областта на геолозите.

Геологът се запознава с изкопан изкоп и дава описания на почвата, изследва почвата по стените на окопа. За да се изяснят новите показатели и да се детайлизират, се използват данните от официалния технически доклад, събрани в хода на изследванията, проведени по-рано.

Като се вземе предвид размерът на ямата, действителното местоположение на слоевете.

Изследване на почвите от основите на сгради и съоръжения в открит рудник.

На площадката в площадката на фондацията е извършена инспекция на открит изкоп за фундаменти за строителство (наименование на обекта) на: (строителна площадка, квартал, улица, сграда, номер на къщата). По време на инспекцията бе определено: 1. Почвата на фундаментното ниво в основната яма съответства на данните от инженерните и геоложки проучвания Представено: 2 Подземните води в отвора на ямата не са отворени 3.
Планираните маркировки на повърхността по проекта 4. Планираната позиция на размерите на сградата съответства на скица 1: 500 m-ba, прикрепена към техническото заключение № Mosgorgeotrest 5. Знаците на изкопния етаж правят: според проекта всъщност 6. Проектиране на фундаменти по проекта 7. По време на производството на земни работи изпълнени препятствия (слаби почви, стари кладенци, основи на стари сгради, септични ями и др.), които изискват промени в дизайна на фондацията 8.

Сертификат за изследване на извадката на фундаментни почви

Качеството на почвата трябва да съответства на частта, която е дадена в плана. Специалната комисия, основана на информацията за проекта, определя дали фондацията може да бъде инсталирана върху маркерите, която се предоставя в проекта или прави определени промени в зависимост от обстоятелствата.

Визуален преглед от изкопаната яма се извършва от специалист по геология. Геологът също така дава описание на откритата земя по стените на ямата.

И въз основа на тези описания, извършва проучване на качеството на почвата. Данните, получени от специалист в областта на геологията, се сравняват с информацията, представена в доклада, направена въз основа на геоложки проучвания.

След като завърши пълната гама от съответни работи, геологът оставя акт, потвърждаващ, че ямата е проучена. В сертификата за инспекция се посочва описанието на откритата почва и се посочва местоположението на подземните води, ако има такива.

Цитат: Публикувано от Ankl Benz Няма инициатори.... Това е акт на скрити творби. Има форма на действие. Положението е следното, изпълнителят не е изготвил актове, за да разгледа основанието на фондацията и дори не разбира какво представлява, въпреки че има предписание в проекта, но според SP 45.13330.2012: 11.13.

При актовете за приемане на основите, съставени от геолога на изследователската организация, е необходимо: да се оцени съответствието на предвидените в проекта фундаментни почви; да посочи измененията, направени в проекта на основания и фондации, както и на проекта за производство на строителни работи след междинни проверки на терена; дават препоръки за по-нататъшна работа. 11.14.

Позволени са последващи работи върху устройството за основа с чакъл под основата; (наименование на строежи, структури, мрежови раздели на инженерна и техническа поддръжка) Допълнителна информация Законът е съставен в 4 екземпляра от приложението: изпълнителната схема на устройството за естествена основа № 1 Представител на строителния предприемач или техник по въпросите на строителен контрол Заместник. Директор по строителство на КМС "Мегаполис" Иванов С.В. (длъжност, фамилия, инициали, подпис) Представител на лице, занимаващо се с строителство Ръководител на строителния комплекс на ЦСК МОНТАЖСТРОЙ Т. Ю. Петров (длъжност, фамилия, инициали, подпис) Представител на лице, занимаващо се с строителство по въпроси, свързани с строителния контрол Инженер по монтаж на монтаж MONTAZHSTROY CJSC A.V.

Сертификат за изпитване на фундаментни основи

Всички ями подлежат на проверка, която се извършва от специалисти по геология. След процедурата за инспекция, специална комисия поема основата, клиентът или негов представител задължително участва в този процес. Изследването се извършва, за да се определи съответствието на техническите показатели между почвата, която вече е била изкопана, и установения план въз основа на данните, получени в хода на геоложките проучвания. Положителното доказателство за канавката е акт, който потвърждава, че каналът е бил инспектиран.

Направете четири копия от сертификата за инспекция. Едно копие се получава от всяка организация, която участва в процеса на проучване на качеството на почвата (изпълнители, геолози, организации, извършващи геотехнически контрол и архитектурен надзор).

Сертификатът за изследване на почвите от основите на основите

LLC "Империя" Александров Y.M. Постановление № 16 от 10.02.2015 г. (длъжност, фамилия, инициали, детайли за документа за представителство) и други представители на участващите в проучването лица (длъжност, фамилия, инициали, детайли за документа за представителство) провериха извършените от OOO Empire »(Името на лицето, извършило строежа, което е извършило строителството) и е съставило този акт от следното: 1. Следните работи са представени за инспекцията: Естествено фундаментно устройство за фондацията в А-D / 6-8 на марка-2.000; (име на скритите творби) 2.

Работата е извършена в съответствие с проектната документация на проекта RRC-КДР / П-02-КЖ (брой, други чертежи, OOO Stroyproject, GIP Николаев AM проектна документация, информация за лица, участващи в подготовката на проектната документация).

Сертификатът за изследване на почвата на основите на извадката фондация Беларус

CJSC "Мегаполис" Иванов С.В. Заповед № 24 от 20 юли 2015 г. (длъжност, фамилия, инициали, детайли на документа за представителство) Представител на лицето, извършващо строителството Петров Т. Йъ Ръководител на строителния комплекс на ЦСК МОНТАЖСТРОЙ Заповед № 2 от 20 юли 2015 г. (длъжност, фамилия, инициали, детайли на документа за представителство) Представител на лице, извършващо строеж по въпроси, свързани с строителен контрол. контролна компания "МОНТАЖСТРОЙ" Сидоров А.В. Постановление № 11 от 18 август 2015 г. (длъжност, фамилия, инициали, детайли на представения документ) Представител на лицето, отговарящо за изготвянето на проектната документация Дизайнерски инженер Михайлов П.Н., поръчка № 67 от 1 август 2015 г. (длъжност,, инициали, детайли на документа за представителство) Представителят на лицето, извършило изследваната работа Ch.

На площадката в площадката на фондацията е извършена инспекция на открит изкоп за фундаменти за строителство (наименование на обекта) на: (строителна площадка, квартал, улица, сграда, номер на къщата). По време на инспекцията бе определено: 1. Почвата на фундаментното ниво в основната яма съответства на данните от инженерните и геоложки проучвания Представено: 2 Подземните води в отвора на ямата не са отворени 3.

Плановите маркировки на повърхността по проекта 4. Планираната позиция на сградните размери съответства на скицата на скалата 1: 500, прикрепена към техническото заключение № Mosgorgeotrest 5. Знаците на фундаментната яма правят: според проекта всъщност 6.

Изграждане на основи за проекта 7. По време на разкопките са наблюдавани пречки (слаби почви, стари кладенци, основи на стари сгради, септични ями и др.), Които изискват промени в дизайна на фондацията 8.
Перм, Solnechnaya St. 15/2, телефон / факс 8 (657) 3699534 индивидуални предприемачи; фамилия, име, патроним, данни за паспортите, място на пребиваване, телефон / факс - за физически лица) Лице, извършващо строителството на CJSC MONTAZHSTROY, OGRN 1027402000766, TIN 7451002391 (наименование, OGRN, TIN, номер и дата на издаване на сертификата за допускане до на строителството, реконструкцията, ремонта на обекти на капиталостроенето, които засягат безопасността на обектите на капиталостроенето, както и на строителните работи на Saint-SRO-S-030-0281-5455186451-2014 от 07.02.2014 г., издадени от NC SRO "SSK of Southern Urals" посочвайки саморегулиращата се организация, нейната издадени 1, пощенски данни, телефон / факс - за юридически лица и 454015 К.К.

Обхватът на тези проучвания трябва да бъде достатъчен, за да се направят необходимите промени в проекта. Тази препоръка трябва да се спазва, в противен случай разликите ще доведат до промени в решенията, взети в плана, ще трябва да отворите почвата, за която няма данни в техническия отчет.

Процедурата по сертифициране се счита за завършена след получаването на акта, което показва, че е извършена работата по проучването. Какво е включено в документацията на изследването Документацията на изследването се състои от няколко части: - чертеж на ямата; - дневник, в който се записват цялата извършена работа и авторски контрол; - доказателство за геодезическо отделяне на ямата; - удостоверения за работа, които са от скрита природа (свойства на почвата, състав на леглото, капацитет на почвата); - акт, потвърждаващ разкопаването на ямата.