Арматура за бетон

Стоманобетонът е един от най-старите строителни материали. Въпреки периода на използване за повече от един век, той се прилага и днес. Това може да се обясни с наличието на армировка в него, което увеличава силата на стоманобетонните предмети. Железобетонните сгради стават все по-популярни както в промишленото строителство, така и в домакинството. Използването му в различни посоки прави армиран бетон лидер сред подобни материали. Нека да се опитаме да разберем каква е същността на усилването в бетон, неговата цел и особености.

Бетон и стомана - тяхното съотношение

Всяка строителна фирма има уникално съотношение на материалите за подсилване и бетон, установени на практика. Това се дължи на редица предимства на тяхната комбинация. Сред тях са:

 • подобряване на характеристиките за ефективност на структурата в резултат на сливането;
 • подобряване на якостните качества на бетона под влиянието на стоманата;
 • силата на материала зависи от способността му да се срязва, разтяга и прилага натиск върху материала.

Бетонът има висока якост на натиск. При големи товари използването на стоманобетон е задължително. Протеглянето на стоманата не оказва влияние върху неговата сила. Вследствие на това е възможно изграждането на структури с висока якост. Връзката между бетон и стомана играе основна роля при определянето на здравината на сградата. Компресирането на бетона определя нивото на силата му. На тази основа, задължително се използва стоманобетон, за да се избегне унищожаването на стените под действието на товари.

Правила за стоманобетонни материали

За да се спазят изцяло изискванията за проектиране, стоманените и бетоновите материали трябва да работят в тясно сътрудничество. Този процес протича по време на слепването им, в резултат на което бетонната смес се втвърдява. При слаба адхезия армировката се плъзга в бетона и в резултат на това структурата се срутва.

За да се подобрят адхезионните свойства, повърхността на прътите е снабдена със специални издатини. Тази процедура се извършва или по време на валцуване, или по време на сплескването на двете пръти, перпендикулярни една на друга с използването на специално оборудване.

В допълнение, куките се монтират в краищата на арматурните прътове за още по-голямо сцепление. Металните решетки и рамки имат по-надеждна адхезия към бетон поради неподвижността на отделните пръти.

Преди употреба фитингите трябва да бъдат внимателно почистени от мръсотия и ръжда, тъй като предотвратяват залепването.

Пример за взаимодействието на армировката и бетона.

Предпоставка за предотвратяване на ръждата е създаването на плътен и дебел слой от бетон около всяка от прътите. Бетонът, който се намира между решетката и повърхността на сградата, действа като защита не само срещу подсилване на ръжда, но и осигурява нейната рефрактерност. Тази възможност е възможна при прилагане на плътен бетон, който не позволява преминаването на въздух.

В случай на неспазване на изискваната дебелина на слоя защитен бетон, може да възникне загуба на рефрактерност на материалите и появата на ръжда върху армиращата мрежа. На свой ред прекалено дебел защитен слой ще доведе до намаляване на здравината на конструкцията поради изместването на армировката.

Трябва да се отбележи, че стоманобетонът не губи своите качества в случай на спад на температурата. Бетонът и армировката имат почти същия температурен коефициент на разширение, което им позволява едновременно да се удължават или съкращават с увеличаване или намаляване на температурата, съответно.

Избор на стоманена армировка

Желязо и бетон - основните компоненти на стоманобетон. Има някои правила за избор на задължителни материали. Съгласно тези правила армировката може да бъде създадена от такива строителни материали като:

 • мека стомана;
 • високо и средно въглеродна стомана;
 • стоманена тел, създадена при студено изтегляне.

Преди пускането в действие, пръчките се подлагат на процедури за увеличаване на здравината и студеното коагулиране. Задължителна характеристика на метала е наличието на повърхност с неравности и вдлъбнатини. Това служи като допълнителна връзка между метала и бетона.

След свързването на прътите под ъгъл от 90 градуса, те образуват подсилена мрежа. Процесът на съединяване се извършва при използване на заваръчни агрегати или плетене. Мястото на решетката също има свойства и трябва да обхваща цялата площ на стоманобетонния обект.

Разпределете друг тип армировка, наречена лист. Този материал е стоманен лист, който се превръща в вид мрежа чрез изрязване на дупки. Правилата за оформлението са идентични с горните правила за оформление на мрежата. Тази армировка се използва в бетонни плочи и стени на конструкцията.

Приготвяне на пръчка за пакет

Работата върху клапана - сложен и дълъг процес. Преди да е необходимо да подготвите и проверите прътите. Те трябва да са използваеми и трайни. След като сте убедени в качеството на материала, можете да започнете да работите.

Първата стъпка е да се провери стоманата за корозия и съответствие с параметри и свойства. Трябва да се вземат предвид физическите дефекти. Мястото на окото в бетон трябва да се подхожда отговорно, тъй като дори и малкото отклонение може да доведе до необратими последици.

При изпитването се взема предвид силната разрушителна корозия на пръта. В случай, че ръждата е покрита с малки секции от пръчки, могат да се използват фитинги. Въпреки това, лечението с антикорозионен разтвор на такъв метал е задължително.

Следващият етап е огъването на пръта. Това е необходимо за подсилване на сложните съоръжения, които ще бъдат оборудвани в бетон. Тази процедура се извършва със специални машини. След края на подготвителните процедури, армировъчната мрежа се създава чрез свързване или заваряване. Решетката се създава с помощта на тези материали, устройства и правила:

 • стоманени пръти - подготвени, тествани и, ако е необходимо, извити;
 • метална тел - при създаване на мрежа чрез връзки;
 • заваръчни апарати - при производството на арматура чрез заваряване;
 • плоска повърхност - в случай на срязване на връзки или заваряване може да бъде нарушение на структурата;
 • механизъм за повдигане - се използва при закрепване на конструкцията на стоманата;
 • Ограничителни устройства и уплътнения - следете за съответствие с плосък вискозитет и предотвратявайте изместването на арматурата.
Връщане към съдържанието

Начини за създаване на мрежа

Специалистът работи с фитинги, а именно закрепването му чрез заваряване или плетене.

куп

Този метод се използва по-често. Това се дължи на ниските финансови разходи. В същото време, съединителните качества на това се влошават. Това обаче не пречи на популярността на куп. Пакетът се извършва отделно от инсталирания кофраж. Пакетът трябва да бъде направен на равна повърхност, за да се избегне изместването. За спазване на равномерност се използват уплътнения и ограничителни материали. Те са инсталирани в процеса на свързване на пръти.

Закрепването трябва да се извърши внимателно и внимателно, тъй като е изключително трудно да се коригират неточностите. Това е възможно само чрез анализ на секцията за подсилване и повторно групиране. Плетене може да бъде направено от различни материали. Най-често срещаните сред тях са меки, но в същото време издръжливи метални жици. Освен това е възможно използването на пружини. Благодарение на тях планината е по-бърза.

За да се постигне висококачествена адхезия с бетон, е необходимо правилно да се изчисли дебелината на слоя от бетон, който е насложен върху мрежата. Този слой предпазва клапана от негативните ефекти на въздуха и влагата. Трябва да се подхожда отговорно, за да се определи дебелината на защитния слой от бетон.

Заваръчни части

Друг начин за проектиране на усилващ материал е заваряването. Неговата популярност се дължи на повишени свойства на якост, които имат положителен ефект върху свойствата на стоманобетона.

Най-често използваната електродъгова заварка. Неговата простота и качество са основните характеристики на материала. Заваряването може да се припокрива под ъгъл или на една права линия чрез свързване на два пръта. Първият метод не изисква специален контрол. И втората трябва да се контролира, за да постигне желаната сила. Предимства при заваряване:

 • възможност за припокриване;
 • напречното сечение на връзките намалява;
 • рамката е с висока твърдост.

Този списък не е изчерпателен. Преди започване на работа трябва да се почистват ставите. Повърхността трябва да е непременно плоска или машинно за заваряване на специфичен тип напречно сечение на прътите. На практика често се използва оборудване, което контролира хоризонталното и вертикалното разположение на прътите.

Мониторингът на качеството на работата трябва да се извършва на всички етапи и при всякакъв вид работа. Да не говорим за предварителното заваряване за тестване на материала. Тази процедура се извършва чрез заваряване на няколко пръчки и тестване за здравина.

Поведение на стоманобетон

Всеки дизайн има свои собствени характеристики, които са ключови при създаването на стоманобетон. Така че натискът върху гредата не е същият. Долната му част винаги е подложена на опъване. Следователно, фитингите трябва да се прилагат на това място.

След укрепване, натискът върху гредата ще бъде непроменен. Въпреки това, благодарение на стоманата, якостта на бетона се увеличава. Стоманата осигурява устойчивост на натоварване от бетон. Бетонната плоча има свойства. Лагерът на този елемент на дизайна може да се появи от две или дори от четири от неговите страни. Най-голямото разтягане се извършва в средата на плочата. На тази основа фитингите са оборудвани от двете страни на плочата.

заключение

Бетонната армировка е най-добрият начин за увеличаване на якостта на бетона. Той помага да се осигури надеждността на конструкцията при най-високи натоварвания. От избора на материал зависи от качеството на резултата.

Правилното изграждане на схемата на работа ще осигури стоманобетон с всички подходящи свойства.