Консумация на арматура на 1 m3 бетонна монолитна плоча

При всяка работа с бетон трябва да се обърне специално внимание на изчисляването на армировката. Липсата на подсилване намалява силата на цялата структура, а нейното превишаване води до допълнително загуба на пари. В тази статия ще разгледаме подробно въпроса колко армировка трябва да бъде върху кубчета бетон.

Това, което определя степента на потребление на армировка за 1 кубичен метър бетон

Различни видове армировки се използват за различни видове сгради. Самата арматура варира в клас и тегло. До площта на напречното сечение на армировката може да намерите тежестта от 1 метър. За повече информация относно класовете и видовете фитинги можете да намерите в специален артикул: фитинги, типове, характеристики, селекция, чифтосване, гъвкави фитинги.

За да се изчисли броят на връзките и армировката в 1 m³ конкретен обем, се изисква следната информация:

 • Тип фондация.
 • Площта на напречното сечение на прътите и техния клас.
 • Общото тегло на сградата.
 • Тип на почвата

Има няколко основни типа бетонни основи: лента, плоча и колона. За повече информация относно избора на типа фундамент и характеристиките на всеки от тях може да се намери в статията: избора на вида фундамент, изчислението му, технологията на изграждане на основата. В същата статия можете да научите за изчисляването на теглото на сградата и как да вземете под внимание вида на почвата при избора на вида и размера на основата.

Укрепване на основи.

Въпреки големите различия в възможните конфигурации на фондацията, има общи препоръки. Така че за изграждането на малка дървена къща ще ви трябва арматура с напречно сечение не повече от 10 мм. За да се създаде основата на голяма тухлена къща ще изисква не по-малко от 14 мм дебелина. Пръчките се монтират в основата на средно 20 см един от друг. В пакета има два колана: горни и долни. Като се измери общата дължина и дълбочина на фундамента, е възможно да се определи с точност колко метра армировка и на базата на тези числа да се изчисли тяхното общо тегло. Трябва да се има предвид, че армировката не трябва да бъде дълбоко погребана, тъй като основното напрежение се създава на повърхността.

Според строителните норми се консумират най-малко 8 килограма армировка на 1 куб. М бетон.

Изчисляване на консумацията на армировка за 1 кубичен метър. за ленти

За пример, помислете фундамент лента с размери: 9 на 6 метра, лента ширина от 40 см и височина от 1 метър. Правим средното типично изчисление, което е доста подходящо за почвата, която не е подложена на силно натоварване. Рамката се състои от редове: хоризонтална, вертикална и напречна.

Първо, изчисляваме хоризонталната армировка. Разстоянието между хоризонталните редове на армировката е 30 см, а самите редове трябва да са в бетон на дълбочина 5 см от повърхността. Така че за височината на фондацията от 1 метър са необходими 4 реда армировка. Ако основата е с ширина до 40 см, тогава във всеки ред се поставят 2 подсилващи пръчки. Площта на нашата основа е 30 метра. По целия периметър на мазето има 4 реда и във всеки 2 пръчки. Така че само 8 пръта около периметъра на фондацията. Откриваме, че общата дължина на хоризонталната армировка 30 * 8 = 240 м. С диаметър 12 мм (0.888 кг на метър пръчка) получаваме 240 * 0.888 = 213 килограма.

Изчисляване на консумацията на армировка за конкретен куб. В тази схема армировката е поставена на два реда от три пръта във всяка.

Вдлъбнатината на армировката от ръба на бетона с 5 см служи за създаване на защитен слой от бетон около армировката. За да се фиксира армировката на разстояние от кофража, преди и по време на изливането на бетон се използват специални опори или приспособления за армиране. Можете да прочетете повече за това какво е защитен слой бетон и видовете скоби в специален артикул: скоби за армиране, техните видове, характеристики, правилна употреба.

За свързване на хоризонтални и вертикални редове е необходима напречна армировка. За тази цел се използва армировка с диаметър от 6 мм (0.222 кг на килограм) на стъпка от 30 см. Дължината на всяка напречна греда в хоризонталната равнина е 30 см. Върху вертикалата - 90 см. От ширината и височината на основата се вземат 5 см от всяка страни, за да създадете защитен слой от бетон. В една секция получаваме по 4 бара с по 30 см и по 2 бара с по 90 см. Оказва се, че в една секция 4 * 30 + 2 * 90 = 300 см или 3 метра армировка. Стъпката на секции от 0.3 метра, като се знае дължината на основата на лентата, намираме общия брой напречни сечения: 30 / 0.3 = 100 бр. Тогава общата дължина на напречната армировка е 3 * 100 = 300 м. И теглото е 300 * 0.222 = 66.6 кг.

Общото тегло на подсилената система ще бъде 213 + 66,6 = 279,6 кг за основа на ленти от 6 на 9 метра, т.е. обем от 12 кубически метра.

По този начин, за разглежданата фундаментна лента за 1 куб. М разтвор на бетон, консумацията на армировка:

 • диаметър 12 мм: 213/12 = 17,8 кг на 1 куб. м бетон,
 • диаметър 6 мм: 66.6 / 12 = 5.6 кг на 1 куб. м бетон.

Композитната армировка е средно 4 пъти по-лека от стоманата, затова, за да изчислите нейното потребление, можете да разделите теглото на армировката четири пъти.

Приблизителни показатели за консумацията на армировка за 1 кубичен метър бетон за различни видове основи:

 • за основата на колоната - 10 кг на 1 куб. м бетон;
 • за лента - 20 кг на 1 куб. м бетон;
 • за керемиди - 50 кг на 1 куб. м бетон.

За да се изчисли колко армировка е необходима за 1 кубичен метър бетон по-точно, е необходимо да се направи точно изчисляване на армировката за основата. За да направите това, можете да използвате по-подробни материали на страницата: изчисляване на армировката.

Колко арматурни прътове ще отнеме да запълни 1 кубер от бетон?

Въпросът колко фитинги ще стигне до 1 куб. М бетон, не си заслужава да "преоткриваме колелото". Законодателите на "кодексите в строителството" отдавна изчислиха, преброиха и провериха количеството подсилване за 1 м3 конкретно чрез практика и ги определиха в съответните правила и регламенти:

 • Държавни елементарни оценени стандарти. В съответствие с този документ теглото на прътите за армиране на бетон трябва да бъде 1 тон на 5 m3, т.е. 200 kg за 1 m3;
 • Федерална единица курсове. В съответствие с този документ за стоманобетонни конструкции с височина до 2 метра теглото на прътите трябва да бъде най-малко 187 кг на "куб" от бетон;
 • За най-точни изчисления се препоръчва да се използват данните от документите GOST 5781-82, GOST 10884-94 и данните от таблицата за зависимостта на масата на стоманени пръти по тяхната дължина и марка.

Как да изчислим необходимата сума за подсилване за фондацията?

Таблица на зависимостта на масата на железните пръчки по тяхната дължина и марка

Обмислете няколко примера за това колко армировки се нуждаят от 1 куб на бетон за запълване на основи от различни видове.

Основа за плочи. Във всеки случай изборът на марката и диаметърът на армировката е повлиян от вида на почвата и от теглото на издигнатата конструкция. Ако почвата е стабилна, с малка вероятност за зимно завиване, е допустимо да се подсили структурата с пръти Ø 10 мм (за дървени сгради) и Ø14-16 мм за къщи от камък (тухли, блокове, пяна и блокове). Това значително намалява разходите за строителство.

Като пример, помислете за изчисляване на броя на армировъчни пръти за изграждане на монолитна основа за едноетажна къща 6x6 метра в план.

Изработваме рамката от армировъчни пръти с диаметър 14-16 мм с разстояние 200 мм. За фондация на сграда с размери 6х6 метра ще трябва да инсталирате 31 пръчки в една посока и 31 пръчки в обратна посока. Това е 62 пръчка.

Също така, монолитната основа трябва да има два усилващи ремъка - горни и долни. За тяхното производство ще се изисква 124 "армировка" с дължина 6 метра. Често е трудно да се закупят пръчки с желаната дължина. Следователно, за точността на изчисленията е необходимо да се определи броят на линейните метра на лентата - 124x6 = 744 метра. За да бъдем много точни, след това на тази цифра си струва да добавим дължината на "припокриване", която ще свърже лентата с шината (най-малко 100-150 mm на връзка). Дължината на припокриването се изчислява поотделно във всеки отделен случай, в зависимост от дължината на съществуващата армировка.

И двата колана трябва да бъдат съединени заедно. За да определим пресечната точка, "нашите" 31 бара се умножават по 21 и получаваме - 961 бара. Ако коланът е с дебелина 0,2 метра и е разположен на 0,05 метра от повърхността на почвата, дължината на свързващия "arthurine" е най-малко 100 mm. С други думи, за да свържете кадрите, ще ви трябва 96 метра пръчки или 960 парчета.

Оказва се, че за изграждането на фондацията за частна къща с размери в плана от 6x6 метра, ще трябва да закупите 240 метра арматура с диаметър 14-16 мм. Напомняме ви, че можете да използвате нашите строителни калкулатори за броене на армировки, пясък, бетон и други материали.

Консумация на арматура на 1 m3 бетон

Колко армировки са необходими на кубичен метър бетон

Спестяванията върху всякакви строителни материали оказват неблагоприятно въздействие върху издръжливостта на цялата сграда или върху скулптурния състав. Тъй като фондацията е основата, най-голямо внимание се обръща на него. Така че в крайна сметка той е загубил почтеността, той е подсилен. Правилното изчисляване на армировката е от голямо значение за здравината на конструкцията.

Първоначални данни за изчисление

В зависимост от вида структура броят на железните пръчки може да варира. Диаметърът и класата дават представа за теглото им. Различните профили и площта на напречното сечение определят масата от 1 м материал. За да се изчисли съотношението между бетон и армировка към основата, ще са ви необходими следните данни:

 • тип на фундамента (плоча, колона или лента);
 • площ и дебелина;
 • диаметър и клас пръчки;
 • вид на почвата;
 • тегло на структурата.

За основи на плочи или за леки дървени къщи на силна почва използвайте пръчки с дебелина до 10 мм. Армировката за тежка къща, построена върху слаба почва, се произвежда с решетка от 14-16 мм. Обикновено терена е приблизително 20 см. Материалът за армиране е поставен в два колана: долния и горния. Знаейки височината и площта на основата, можете да определите колко метра пръчки, необходимо за целия обем и въз основа на марката и класа на армировката, да изчислите теглото му.

За да се изчисли правилно потреблението на материали за припокриване, е важно да знаете нейните размери и данни за поддръжката. Размерите зависят от ширината и дължината на диапазона. Ако къщата е стандартна, тогава те могат да бъдат намерени в SNIP. Лагерът се изчислява от видовете тухли или блокове, материалите, вътрешните и външните ширини и видовете припокриване.

Тъй като бетонът има различна цел и се различава в характеристиките на добавките и пълнителите, консумацията на армировка на куб от бетон за всеки конкретен случай се изчислява поотделно. Въпреки това нормите за потребление се определят от стандартите, предназначени за стоманобетонни конструкции. Те включват:

1. GOST.
2. HESN (елементарни норми за оценка).
3. FER (базирани на GESN федерални ставки).

GESN 81-02-06-2001 (таблица 6-01-005) гласи, че за изграждането на фундаментни основи от стоманобетон ще се нуждаят от 1 тон на обем до 5 кубически метра.

FERA съществуват за всеки тип строителство. Например консумацията на армировка за 1 m3 бетон
при устройството на основи стоманобетонни плочи с очила, канали и подови чаши с височина до 2 м и дебелина до 1 м е 187 кг, а плоските конструкции - 81 кг / м 3.

Консумация на арматура на 1 куб. М бетон.

При всяка работа с бетон трябва да се обърне специално внимание на изчисляването на армировката. Липсата на подсилване намалява силата на цялата структура, а нейното превишаване води до допълнително загуба на пари. В тази статия ще разгледаме подробно въпроса колко армировка трябва да бъде върху кубчета бетон.

Това, което определя степента на потребление на армировка за 1 кубичен метър бетон

Различни видове армировки се използват за различни видове сгради. Самата арматура варира в клас и тегло. До площта на напречното сечение на армировката може да намерите тежестта от 1 метър. За повече информация относно класовете и видовете фитинги можете да намерите в специален артикул: фитинги, типове, характеристики, селекция, чифтосване, гъвкави фитинги.

За да се изчисли броят на връзките и армировката в 1 m³ конкретен обем, се изисква следната информация:

 • Тип фондация.
 • Площта на напречното сечение на прътите и техния клас.
 • Общото тегло на сградата.
 • Тип на почвата

Има няколко основни типа бетонни основи: лента, плоча и колона. За повече информация относно избора на типа фундамент и характеристиките на всеки от тях може да се намери в статията: избора на вида фундамент, изчислението му, технологията на изграждане на основата. В същата статия можете да научите за изчисляването на теглото на сградата и как да вземете под внимание вида на почвата при избора на вида и размера на основата.

Укрепване на основи.

Въпреки големите различия в възможните конфигурации на фондацията, има общи препоръки. Така че за изграждането на малка дървена къща ще ви трябва арматура с напречно сечение не повече от 10 мм. За да се създаде основата на голяма тухлена къща ще изисква не по-малко от 14 мм дебелина. Пръчките се монтират в основата на средно 20 см един от друг. В пакета има два колана: горни и долни. Като се измери общата дължина и дълбочина на фундамента, е възможно да се определи с точност колко метра армировка и на базата на тези числа да се изчисли тяхното общо тегло. Трябва да се има предвид, че армировката не трябва да бъде дълбоко погребана, тъй като основното напрежение се създава на повърхността.

Според строителните норми се консумират най-малко 8 килограма армировка на 1 куб. М бетон.

Изчисляване на консумацията на армировка за 1 кубичен метър. за ленти

За пример, помислете фундамент лента с размери: 9 на 6 метра, лента ширина от 40 см и височина от 1 метър. Правим средното типично изчисление, което е доста подходящо за почвата, която не е подложена на силно натоварване. Рамката се състои от редове: хоризонтална, вертикална и напречна.

Първо, изчисляваме хоризонталната армировка. Разстоянието между хоризонталните редове на армировката е 30 см, а самите редове трябва да са в бетон на дълбочина 5 см от повърхността. Така че за височината на фондацията от 1 метър са необходими 4 реда армировка. Ако основата е с ширина до 40 см, тогава във всеки ред се поставят 2 подсилващи пръчки. Площта на нашата основа е 30 метра. По целия периметър на мазето има 4 реда и във всеки 2 пръчки. Така че само 8 пръта около периметъра на фондацията. Откриваме, че общата дължина на хоризонталната армировка 30 * 8 = 240 м. С диаметър 12 мм (0.888 кг на метър пръчка) получаваме 240 * 0.888 = 213 килограма.

Изчисляване на консумацията на армировка за конкретен куб. В тази схема армировката е поставена на два реда от три пръта във всяка.

Вдлъбнатината на армировката от ръба на бетона с 5 см служи за създаване на защитен слой от бетон около армировката. За да се фиксира армировката на разстояние от кофража, преди и по време на изливането на бетон се използват специални опори или приспособления за армиране. Можете да прочетете повече за това какво е защитен слой бетон и видовете скоби в специален артикул: скоби за армиране, техните видове, характеристики, правилна употреба.

За свързване на хоризонтални и вертикални редове е необходима напречна армировка. За тази цел се използва армировка с диаметър от 6 мм (0.222 кг на килограм) на стъпка от 30 см. Дължината на всяка напречна греда в хоризонталната равнина е 30 см. Върху вертикалата - 90 см. От ширината и височината на основата се вземат 5 см от всяка страни, за да създадете защитен слой от бетон. В една секция получаваме по 4 бара с по 30 см и по 2 бара с по 90 см. Оказва се, че в една секция 4 * 30 + 2 * 90 = 300 см или 3 метра армировка. Стъпката на секции от 0.3 метра, като се знае дължината на основата на лентата, намираме общия брой напречни сечения: 30 / 0.3 = 100 бр. Тогава общата дължина на напречната армировка е 3 * 100 = 300 м. И теглото е 300 * 0.222 = 66.6 кг.

Общото тегло на подсилената система ще бъде 213 + 66,6 = 279,6 кг за основа на ленти от 6 на 9 метра, т.е. обем от 12 кубически метра.

По този начин, за разглежданата фундаментна лента за 1 куб. М разтвор на бетон, консумацията на армировка:

 • диаметър 12 мм: 213/12 = 17,8 кг на 1 куб. м бетон,
 • диаметър 6 мм: 66.6 / 12 = 5.6 кг на 1 куб. м бетон.

Композитната армировка е средно 4 пъти по-лека от стоманата, затова, за да изчислите нейното потребление, можете да разделите теглото на армировката четири пъти.

Приблизителни показатели за консумацията на армировка за 1 кубичен метър бетон за различни видове основи:

 • за основата на колоната - 10 кг на 1 куб. м бетон;
 • за лента - 20 кг на 1 куб. м бетон;
 • за керемиди - 50 кг на 1 куб. м бетон.

За да се изчисли колко армировка е необходима за 1 кубичен метър бетон по-точно, е необходимо да се направи точно изчисляване на армировката за основата. За да направите това, можете да използвате по-подробни материали на страницата: изчисляване на армировката.

Добавете коментар Отказ отговора

Колко клапана на 1 m3 бетон?

Опитът за спестяване на строителни материали може да повлияе неблагоприятно върху здравината на конструкцията и другите конструкции, изработени от бетон. И тъй като стабилността на цялата сграда зависи от монолитната основа, фокусът трябва да бъде върху полагането на основите. За да се поддържа пълна, възможно най-дълго, строителите добавят армировка към бетон. Компетентното изчисляване на рамката на армировката е изключително важно по време на работа. Пазарът се развива бързо, така че днес се използват все повече и повече нови материали, които отговарят на съвременните стандарти. Изграждането на многоетажни сгради се отразява на изискванията за армировка, която се използва за увеличаване на здравината на рамковата конструкция и основа.

Броят на вентилите и техните сортове

Преди да започнете работа, е важно да разберете дали има нужда да използвате фитинги? В крайна сметка това ще изисква допълнителни финансови разходи и усилия, които ще увеличат времето за строителство (строителство, ремонт). Цената на баровете, използвани за такива цели, е доста висока и може да отнеме много от тях. За да се разбере колко оправдано е използването на вентили, ще се подпомогнат неговите характеристики. Бетонът е силен и издръжлив строителен материал. Въпреки това, бетонни основи са подложени на тежки товари, така че в такива случаи те често прибягват до подсилващи мрежи. за повишаване на стабилността на сградите.

Тъй като стоманобетонните конструкции могат да имат различна цел, добавките, агрегатите, консумацията на армировъчна клетка за 1 m3 бетонов разтвор е различна в този или този случай. Следователно, всеки път, когато трябва да определите колко материал трябва да използвате на куб от сместа. Характеристиките на потреблението се определят от държавните стандарти. Освен това има и други правила (GESN, FER). Например, в съответствие с GESN, за пет м3 монолитна основа, при създаването на който се използва бетон, се изисква един тон метал за подсилване, който трябва да бъде равномерно разпределен в основата. Повече информация за консумацията на армиращи конструкции на куб на бетонна смес може да бъде намерена в FER. Според нормата: за колонизираните основи (плочи и т.н.) до два метра височина, ще ви трябва сто и осемдесет и седем кг на кубичен метър. м. В същото време за плоските стоманобетонни конструкции ще се изискват следните количества материали за армиране: осемдесет и един килограма на m3.

Според метода за производство на армировка е кабел, пръчка, тел:

 1. Род. Най-често срещаната армировка е подсилващите се на горещо клетки. Според характеристиките строителните материали са обозначени като A400 и т.н. Топлинната обработка позволява да се сближат свойствата на продукта, при създаването на който се прилага въглероден метал, до подобни свойства на нисколегираната стомана. Приема се да се маркира такава арматура Al.
 2. Тел. Материалът е изработен от студено изтеглена с висока якост или издръжлив проводник.

Съществува за вида на арматурните пръти. Оборудването е стоманено, неметално. Последното се е превърнало в алтернатива на конвенционалните метални изделия. Резултатът от използването на съвременни технологии се превърна в съставен изглед на такива строителни материали. Такова подсилване се нарича още полимер. Стъклото се използва като основа за продуктите, като към тях се добавят полимери. Пръчките от фибростъкло изглеждат като пръчки, чийто диаметър може да бъде до дванадесет милиметра. Това е нов материал, който намери приложение в индустрията.

Какво се взема предвид при изчисляването?

Преди изграждането на големи обекти, строителите трябва да правят изчисления, определящи колко армировъчни пръчки са необходими за поставяне на основата. Стремежът към правилната консумация на строителни материали създава трайна и надеждна конструкция. Броят на армировъчните клетки в кг се определя в съответствие със стандартите на държавата. Тези данни трябва да бъдат разгледани предварително при изпълнението на строителния проект. Какво обаче трябва да направи един работник, ако строителната дейност се извършва в частна зона? Какви стандарти трябва да се следват в този случай, особено когато поставяте панделката?

Броят на металните пръчки зависи от вида структура. Диаметърът на продуктите и техният клас ни позволяват да определим тяхната маса в kg. Различен профил, раздел помага да се установи теглото на един метър материал. За да се изчисли съотношението на бетонов разтвор и стоманени пръти към основата, е важно да знаете:

 • вид основа (плоча и т.н.);
 • пръчки;
 • основна площ, нейната дебелина;
 • вид на почвата;
 • маса бетонни продукти.

Как да изчислим потока?

Материалът се полага на слоеве в долната и горната част. Височина, площ на бетонната основа ще позволи да се определи дължината на решетката, според марката, класа на рамката. За правилни изчисления на потреблението на строителни материали е необходимо да се познават всички параметри. Размерите на всяко припокриване се определят от ширината, дължината. По време на изграждането на стандартна сграда тези данни могат да бъдат получени от SNIP (Building codes and regulations). Лагерът трябва да се изчислява в зависимост от типа тухла или блок, строителни материали, ширина отвътре и отвън, видове припокриване.

Има индикатори, които трябва да се имат предвид при извършване на изчисления. Преди всичко, трябва да разгледате вида на бетоновата смес. Освен това е важно да се знае плътността на конкретния разтвор. Плътността на сместа зависи пряко от компонентите и вида на добавките в неговия състав. Колкото по-малка е плътността на бетона. толкова повече усилване се нуждаете. В допълнение, строителите вземат предвид параметрите на подсилваща лента: дълбочината на полагане на основата, дължина и ширина (като се вземат предвид основата на вътрешните стени). Важно е да знаете вида на метала. Най-често се използват усукани пръти (A3). При полагане на плоча или бетонна основа на дървена сграда на стабилна почва се използват рамки, дебелината на които е до десет милиметра. За масивни конструкции, изградени върху мека почва, фитинги с напречно сечение от четиринадесет до шестнадесет милиметра са по-подходящи. По правило стъпката достига двадесет сантиметра.

Консумация на арматура на куб от бетон

В зависимост от вида на сградата броят на стоманените пръчки, използвани в строителството, варира. Според GOST класата и размерът на армировката оказват влияние върху теглото на продукта. Разнообразният профил и напречното сечение засягат масата от 1 м материал. За да се определи правилно консумацията на армировка за 1 m3 бетон, ще бъде полезна следната информация: вида на основата на къщата (колонна, лента или плоча); площта и дебелината на строителния материал; теглото на структурата и вида на почвата.

Първоначални данни

Ако възнамерявате да направите основата на плочата за малка дървена къща, и в същото време земята ще бъде силна, тогава ще се използва рамка с диаметър до 10 мм. Ако конструкцията е тежка и нейната конструкция е планирана върху бедна почва, тогава армировката се произвежда от съседното отделение от 16 мм. Всяка стъпка съответства на 20 см. Необходимият материал се показва на два реда: горен и долен. Ако решите предварително за обекта и височината на основата на къщата, можете да разберете колко единици материал ще бъдат необходими за целия обем. Ако знаете класа и марката на рамката, изчислете теглото не е трудно.

За да изчислите правилно материала, се нуждаете от информация за опорите и размерите. Стойността се изчислява в зависимост от дължината и ширината на изискваната област. Ако сградата е направена в съответствие със стандартните размери, тогава цялата информация може да се види в SNIPE. Лагерът се определя в зависимост от вида на инсталацията или тухла, вида на покритието, вътрешните и външните размери.

Обикновено бетонът е разделен на типове в зависимост от пълнителите и добавките, поради което потреблението на армировка на куб бетон се определя индивидуално в зависимост от конструкцията. Всички консумативи се изчисляват съгласно стандартите, които са посочени за стоманобетонни материали. Какво включва това:

Колко армировка на 1 m3 бетон ще бъде необходима за HESN 81-02-06-2001: за основата на обща употреба от стоманобетон, е необходим един тон до 5 кубични метра.

Колко армировка в 1 м³ монолитен стоманобетон може да бъде определена от FER, се изчислява специфична загуба въз основа на естеството на структурата. Например, ако е необходимо да се изчисли колко килограма армировка в 1 м3 бетон, тогава при изграждането на стоманобетонна плоча с очила, подбивания и жлебове с височина до 2,5 м и дебелина един метър ще бъде приблизително равна на 187 кг.

Консумация на 1 кубичен метър

Когато се предприема конкретно действие, специално внимание се отделя на изчисляването на материалите. Ако армировката не е достатъчна, дизайнът ще бъде крехък. И ако прекарат много пръчки, това ще доведе до загуба на пари. За да избегнете това, трябва да знаете точно колко килограма армировка в 1 м3 бетон.

Консумативите варират по тегло и клас. Част от напречното сечение определя теглото на 1 м. За да намерите по-конкретни данни и типа труп, в зависимост от класа, трябва да се прочете специална техническа литература. За да се определи броят и пакета от материал в 1 m³ бетон, се изисква следната информация:

 1. Вид земя.
 2. Районът на изрязаните пръчки.
 3. Фондация фондация клас.

Устройство за подсилване на основата

Различните видове фондации имат много различия. Но не обръщайте внимание на това, защото обикновено следват общи препоръки. За да изградите малка сграда с минимален размер, използвайте рамков разрез, не по-голям от 10 мм. И ако трябва да се построи голяма тухлена сграда, материалът се нанася с дебелина най-малко 15 см. Инсталирайте пръти в съответствие със следните препоръки:

 1. Обикновено те се намират на разстояние най-малко 23 см един от друг.
 2. В пакет има два слоя.
 3. При измерване на общите размери на основата се определя колко е необходима армировка и се изчислява тяхното общо тегло.
 4. Изчислението отчита, че материалът е забранен да копае твърде дълбоко, тъй като основното напрежение се формира върху повърхностния слой на почвата.

Както се посочва в данните за строителството, разходът на армировка за 1 m3 бетон трябва да бъде най-малко 8 kg суровини за консумация.

Лентов слой

За да разберете правилно правилното изчисление, е необходимо да се вземат предвид всички изчисления, като се използва конкретен пример. Например, размерът на сутеренния слой е даден - 9 х 6 м, размерите на лентата - w. = 40 cm, с. = 1 м. Извършва се обичайното средно изчисление, което може да се приложи при малка плътност на почвата. Основата се състои от напречни, хоризонтални и вертикални редове. Изчисляване на хоризонталната подложка:

 1. Между линиите се поставя разстояние от най-малко 35 см.
 2. Редовете са в бетон на дълбочина 6 м.
 3. За основата на къща с височина 1 м е необходимо да се положи армировка в 4 слоя.
 4. Ако слоят е с размер до 45 см, тогава във всеки слой са монтирани две парчета армировка.
 5. Общият периметър на материала е 30 м.
 6. По този размер има 4 слоя, всеки от които съдържа 2 армировъчни пръта.
 7. Това означава, че върху цялата площ на основата трябва да бъдат поставени 8 пръчки.

Общата дължина на материала се изчислява по следния начин: 30 x 8 = 240 м. Ако калибърът на армировката е 19 мм, изчислението е както следва: 240 x 0,8 = 213 кг. По този начин, според това изчисление материалът се поставя в два слоя, всеки от които има 2 пръчки.

Дължината от армировката до ръба на материала при 6 см е необходима за образуването на защитен слой бетон в близост до рамката. За да се фиксира материалът на разстояние от кофража към момента на изливане на бетона, се използват специални опори или скоби. За поддържане на стръмни и хоризонтални редове е необходима напречна армировка. За тази цел се използва материал с калибър от 6 мм. Стъпката се уважава 35 см.

Дължината на всеки пръстен в хоризонталния слой е равна на 35 см. Върху вертикалния ред - 95 см. От височината и ширината на основния слой се отнемат 6 см. Това е необходимо за формирането на защитен ред. В едно от разделенията се формират четири пръчки с размери 30 см и 20 см. По този начин в една секция 4 х 30 + 2 х 90 = 300 см. Оказва се, че се нуждаете от 3 м от рамката. Всяка стъпка на рязането е 0,3 м. Ако знаете дължината на основата на лентата, тогава можете да преброите общия брой напречни разфасовки, за това 30 трябва да се разделите с 0,3, получавате 100 парчета.

Общата дължина на напречната рамка е 3 х 100 = 300 м. Теглото се изчислява както следва: 300 х 0.2 = 66 кг. Познавайки тези данни, можете лесно да изчислите общото тегло на строителния материал: 213 + 66 = 279. Това тегло е определено за фундаментна лента от 6 х 9 м. Обемът е 12 кубични метра.Въз основа на консумативните данни ще ви е необходим композитен материал в следните количества:

 1. Калибърът от 6 мм, 66/12 е 5.6 кг на 1 куб. М бетон.
 2. За калибър от 12 мм се прави изчисление: 213/12 - това е 17 кг на 1 м кубичен бетон.

Ако се използва композит, теглото му е 4 пъти по-малко от това на стоманата. Следователно, за да се определи консумативният материал, теглото на рамката се дели на 4. Съществуват приблизителни данни за потреблението на строителни материали за 1 кубичен метър бетон за различни видове основи у дома:

 1. Керемида - 50 кг.
 2. За лента - 20 кг.
 3. За колони - 10 кг.

За правилното изчисляване на армировката за 1 кубичен метър бетон е необходимо да се изчисли строителният материал за фундаментния слой. За тази цел се използват данни от техническата литература.

Броят и видът на композицията

Ако строител иска да спести от материали, това няма да бъде най-добрият начин да се отрази силата на сграда или друга инсталация от бетон. Зависи от здравия слой на основата колко здраво ще стои сградата. Следователно, основното внимание се обръща на образуването на фондацията. За да го завърши за дълго време, строители в бетон добави рамка.

Сега пазарът на продукти се развива много бързо, така че често се използват нови материали, които се произвеждат в съответствие с необходимите стандарти на GOST. Ако се планира изграждането на висока сграда, това ще окаже въздействие върху офертите, подадени към строителните материали. Арматурата се използва за увеличаване на здравината на носещите конструкции и основата.

Преди да започнете работа, трябва да разберете дали е необходимо да приложите фитинги. За това ще са необходими допълнителни парични и енергийни разходи, които ще увеличат времето за построяване на дома. Цената на материала е много висока, може да се наложи много. За да разберете дали рамката е необходима, трябва да проучите нейните свойства. Бетонът се счита за траен и издръжлив материал. Но основите, направени от него, са под тежки товари, поради което армировъчните мрежи често се използват заедно с бетона. Те са необходими за увеличаване на издръжливостта на сградата.

Бетоновите конструкции имат различна цел, поради което добавките се различават значително. Всеки път, когато трябва да определите доколко рамката е полезна за куба на строителната смес. Всички разходи се изчисляват с помощта на държавата. стандарти. Освен това се използват FER или GESN. Например, ако спазвате стандартите на HESN, а след това на 5 m³ монолитен материал, по време на който се използва бетонът, ще ви трябва поне 1 тон сплав за подсилване. Неговата конструкция е умерено разпределена на основата.

По-подробна информация за използването на подсилващи конструкции се вижда от нормите на FER. Както е посочено в стандарта, за основи на стълбовете до 2 м височина се консумират 187 кг на кубичен метър. Ако се използват плоски стоманобетонни строителни материали, тогава ще е необходимо да се усили бетона от 81 кг на метър в куба. Според метода на производство материалът е тел, въже или пръчка.

Експертите идентифицират два вида подсилени пръти: неметални и стоманени. Продуктите, изработени от неметални материали, са алтернатива за метални пръти. За производството на барове, използвани съвременни технологии с използването на композитни строителни материали. Различните експерти ги наричат ​​полимерни. За основата се използва фибростъкло, към което се добавят специални полимери. Фитинги от фибростъкло подобно на пръчката, чийто диаметър е средно 13 мм. Този материал е измислен неотдавна, но въпреки това той често се използва в индустрията.

Ако се построят големи обекти, строителите трябва внимателно да изчислят нормата на разходите за подсилване на 1 м3 бетон. От това става ясно колко ще бъде необходима основа за основаването. Ако се поддържа правилната консумация на строителни материали, сградата ще стои твърдо и твърдо. Броят на клонките на композита се определя в съответствие с GOST. Тази информация се предоставя предварително по време на изпълнението на строителния проект.

Но ако строителната дейност се извършва в частна зона, тогава сумата се изчислява в зависимост от размера на сградата. В зависимост от вида и диаметъра на армировката се определя броят им в килограми. Използвайки метода на профила и различните профили, задайте тежестта на 1 м пръчки. При изчисляване на съотношението между бетон и армировка е важно да се разгледа какъв тип основа се използва, индивидуалните свойства на прътите и сутеренната площ. И също така взема предвид дебелината, теглото и вида на почвата.