подсилване

Значение на думата Подсилване според Ефрем:
Укрепване - процес на действие Nesov. глагол: укрепване, укрепване (1).

Укрепване в енциклопедичния речник:
Подсилване на армировка от армировка от армировка на латиница - подсилване на материал или части от конструкция с елементи (арматура) от друг по - трайни материали (например армиране на бетон с стоманена армировка при производството на стоманобетон).

Определението на думата "укрепване" за TSB:
Арматура - армиране на материал или структура с друг материал. Използва се при производството на стоманобетонни и зидани конструкции (виж стоманобетонни конструкции и изделия, Арко-циментови структури, Армо-каменни конструкции), изделия от стъкло, пластмаси, керамика, гипс и др. неметална армировка, например дървена, също се използва (вижте армировка на стоманобетонни конструкции). Разграничение между конвенционални и предварително напрегнати А. Последната позволява увеличаване на устойчивостта на пукнатини, твърдост и дълготрайност на конструкциите.

Подсилване на думите

Думата армировка в английски букви (транслитерация) - армиране

Думата армировка се състои от 11 букви: a a e e и m n p p

 • Писмото a се появява 2 пъти. Думи с две букви
 • Писмото е намерено 1 път. Думи с 1 буква в
 • Буквата e се появява 1 път. Думи с 1 буква е
 • Писмото и се появява 2 пъти. Думи с две букви и
 • Писмата m се появява 1 път. Думи с 1 буква m
 • Писмото n е намерено 1 път. Думи с 1 буква n
 • Писмото е намерено 1 път. Думи с 1 буква
 • Писмото p се появява 2 пъти. Думи с 2 букви стр

Значението на думата армировка. Какво е подсилване?

Укрепване - начин за увеличаване на носещата способност на конструкцията с материал, който има повишени свойства на якост спрямо основния материал на продукта. Използва се при производството на стоманобетонни и каменни конструкции.

Укрепване, усилване на материал или структура с друг материал. Използва се за производство на стоманобетонни и каменни конструкции (вижте Структурни стоманобетонни конструкции и изделия, Циментови структури, Бронирани конструкции), стъклени изделия...

ПОВИШАВАНЕ (от лат. Aggao - I ръка, укрепване) - усилване на материала или структурата с друг материал. Използва се в производството на желязо-б. и кам. дизайни...

Голям енциклопедичен политехнически речник

Укрепване на минни валове

Укрепване на минни валове (а) Армировка на минни валове, N. Einbauen der Schachteinbauten, • Експлоатация на тръбопроводи, оборудване на съоръжения и. Equipamiento de pozos) - монтаж в багажника на конструкции (стрели и проводници)...

Геологически речник. - 1978 г.

Речник за правопис. - 2004

Примери за използването на думата армировка

Те се използват за решаване на различни проблеми, като армиране, разделяне, филтриране, дрениране, защита, хидроизолация на структурните слоеве.

Какво представлява подсилването на фундамента?

Какво е подсилването на фондацията и за какво е тя?

Подсилването на основата е подсилване на бетонния компонент на основата чрез добавяне на стоманена армировка.

Това значително ще увеличи здравината на основата на всяка конструкция и ще предотврати нахлуването и деформациите, на които е подложен бетона. Това се дължи на факта, че бетонът няма достатъчна степен на пластичност.

Подсилването на основата е структура от метална армировка, изпълнена с бетон.

Има два вида подсилване на мазето - то е вертикално и хоризонтално.

Понякога се използва смесен тип армировка, когато се използват и двата вида армировки, хоризонтални и вертикални.

Укрепването е разположението вътре в бетонната конструкция на стоманена подсилваща рамка. Основната причина, поради която е необходимо да се пристъпи към подсилване, е възможността за деформация и напукване на бетонната основа след определен период на експлоатация. И подсилената замазка, за разлика от бетона, е по-устойчива на разтягане и поради това поема по-голямата част от товароносимостта.

В строителната практика съществуват 2 основни вида армировка:

Основната им разлика е местоположението на армировка, използвана за укрепване на основата. Тъй като не е трудно да се отгатне, в хоризонталния случай армировъчните прътове са хоризонтални по отношение на земята, а във вертикалната - вертикална.

Най-използваният метод на армиране е хоризонтален. Основното му предимство е способността да се компенсират неравномерните натоварвания върху основата на бетона, които възникват в процеса на движение на почвите под всяка структура.

Какво е подсилване?

По време на строителството на съоръженията, строителите трябва да работят, за да се осигури силата на конструкциите през периода на експлоатация. Укрепването се използва за подобряване на надеждността на бетонните конструкции. Основната характеристика на бетона е силата. Материалът под въздействието на природни фактори обаче губи своята цялост, постепенно се срива. Укрепването на бетонните конструкции ви позволява да решите сериозни проблеми - да увеличите капацитета им и да предотвратите напукване. И така, какво е подсилване? Ще разберем подробно.

Какво е подсилване?

Много от тях са чували специалния строителен термин "подсилване", но за тях е трудно да се отговори правилно на това, което е подсилването и как се изпълнява. Нека разгледаме това подробно. Известно е, че бетонът, използван в строителната индустрия, има повишен марж на безопасност.

Материалът обаче има свои собствени характеристики:

 • способни да възприемат значителни натоварвания на натиск на единица площ на продукта;
 • бързо губи целостта при натоварване на опън и въртящ момент.

Бетонният материал е проблематичен за намиране на алтернатива. Ето защо строителите трябва да решат проблемите, свързани с укрепването на бетонния масив. Укрепването на бетона е метод за повишаване на здравината на материала чрез подсилване.

Усилването е неразделна част от конструкцията, чийто материал осигурява преминаването от течност към твърдо състояние.

За тези цели се използват следните материали:

 • стоманена армировка;
 • базалтови нишки;
 • трайни влакна;
 • стъклени влакна.

Строителите уверено заявяват, че конкретните нужди трябва да бъдат подсилени. В резултат на усилването се получава монолит, който отговаря на изискванията на регулаторните документи, регулиращи големината на планираното усилие. Максималният коефициент на безопасност се осигурява от предварително напрегнати стоманени пръти. Те облекчават стреса и увеличават механичните свойства на бетона. Технологията положително се доказа в конструкцията на високи обекти, когато силовите рамки образуват твърд контур, който увеличава стабилността на сградата.

За какво е укрепването на бетона?

По време на експлоатацията на сгради върху бетон структури засягат различни видове усилия:

 • почвена реакция;
 • температурни падания;
 • маса строителни елементи;
 • сеизмични фактори;
 • товари от вятър и валежи.

В резултат на това бетонните продукти подлежат на огъване, разтягане или усукване. Тези фактори оказват неблагоприятно въздействие върху здравината на не-армиран бетон. За подобряване на якостните характеристики на материала, подсилен с армировка.

Армировъчната лента има значително натоварване на опън, но е нестабилна за компресиране и огъване

Цел на подсилването:

 • увеличаване на якостните характеристики на бетоновите продукти;
 • намаляване на вероятността от напукване в бетонния масив;
 • увеличаване на носещата способност на сградните структури;
 • намаляване на влиянието на природните фактори върху целостта на бетона;
 • осигуряване на равномерно разпределение на съществуващите усилия;
 • увеличаване на устойчивостта на строителните проекти.

След като сте разбрали какво е подсилването, разгледайте конкретните области на сградата, които трябва да бъдат подсилени.

Кои области се нуждаят от подсилване

Различните части на сградата възприемат определени товари. В зависимост от настоящите усилия се определят методът на укрепване, използваният материал, както и зоната на местоположението на елементите на задвижването.

Укрепване на следните области:

 • строителни основи;
 • ниско ниво на зидария;
 • стени на всеки 3-4 реда зидария;
 • отвори за монтиране на врати и прозорци;
 • горното ниво на стените под тавана;
 • части от сградата, които са обект на увеличаване на натоварването.

В проектната документация са посочени всички проблемни области на структурата и са направени препоръки за осигуряване на необходимия марж на безопасност.

Тъй като всички w / w продукти са условно разделени на фабрично и местно производство, клапаните работят в тях по различен начин

Спечелете сортове

В строителството се използват технологични решения за увеличаване на здравините на проблема.

Използват се следните видове армировка на бетон:

 • използвайки фино-зърнен пълнител. Този вид усилване също се нарича разпръснато. В течната бетонна смес се внасят влакна от парчета от тел, стъклени влакна или синтетични агрегати. След втвърдяването на бетона влакната в масива увеличават якостта, намаляват риска от пукнатини по време на свиване и колебания на температурата. В същото време устойчивостта на механични фактори и агресивни медии нараства драматично;
 • използвайки подсилваща клетка. Структурата на мощността на стоманените пръти ви позволява да равнявате равномерно силите, като гарантирате цялостността на подсилената решетка при условия на големи натоварвания. Рамката е пространствена метална конструкция, изработена от работна армировка с диаметър 1.4-2.0 cm, разположена надлъжно. Работните пръти са свързани с напречни пръти с диаметър от 0.6-0.8 см. Елементите са закрепени с свързваща жица;
 • като се използва специална мрежа, произведена промишлено. Технологията на подсилване слой по слой се препоръчва сама по себе си при извършване на довършителни дейности върху външната повърхност на стени, издигащи се от различни строителни материали. За подсилване на повърхността се използва готова мрежа от стоманена тел или пластмаса, върху която се полага слой от шпакловка или финишен разтвор. Този вид подсилване ви позволява да създадете здрава основа за външния слой мазилка.

Изборът на метод за укрепване се извършва в съответствие с характеристиките на сградата, съществуващите товари и задачата, поставена пред строителите.

При високи сгради армировъчната клетка служи като основа за цялата структура.

Как се подрежда армировката

За усилване на бетонни конструкции се използва армировка от различни материали. Най-широко използваните метални елементи, които се различават по следните точки:

 • метод на производство. Използва се тел, получен чрез метода на студено изтегляне чрез щанци или горещо валцовани пръчки. Технологията позволява да се подобри структурата на метала, като се увеличи здравината на въздействието на счупване на товарите;
 • метод на втвърдяване. За увеличаване на якостните характеристики на топлинната обработка на армировката се използва широко. Има и други възможности за втвърдяване на метални пръти без използване на топлина;
 • профила на напречното сечение на пръчката. Строителната индустрия използва армировка с гладка или оребрена повърхност. Пушки са пръстеновидни вдлъбнатини, които увеличават адхезията на арматурата към бетонната маса;
 • начин за използване. В зависимост от технологията на производство на стоманобетонни изделия се използват настоящите усилия и планираните резултати, стоманени пръти, които са бетонирани в предварително напрегнато или ненатоварено състояние.

Изборът на необходимите метални пръти се извършва в съответствие с чертежа въз основа на предварителните изчисления.

Укрепването на бетона е само два вида конструкции - плоска мрежа (може да бъде извита) или пространствена рамка

Видове структури на властта

За да се увеличат якостните характеристики на бетоновите конструкции, в момента в строителството се използват различни видове енергийни елементи:

 • рамкови структури. Използват се плоски рамки и пространствени решетки. Задвижващите елементи, направени в една и съща равнина, са направени съгласно работната документация чрез заваряване. Промишленото оборудване се използва за свързване на елементи чрез заваряване, което позволява едновременно групово фиксиране на пръти. Използването на стандартни рамки, направени по промишлен метод, значително намалява продължителността на строителните дейности. Технологията може да се използва вместо заваръчна стоманена тел за плетене;
 • мрежа за подсилване. Те се произвеждат чрез свързване на проводници чрез заваръчно оборудване, както и чрез плетене. Мрежовите структури са разделени на типове в зависимост от диаметъра на използваната тел. Леките мрежи са изработени от тел с диаметър не по-голям от 10 мм, а при тежки конструкции напречното сечение надвишава определената стойност. С диаметър на проводника 0,5-1 см, мрежата се доставя под формата на ролки. Ако не е възможно да се използва заваръчно оборудване, възможно е да се направи мрежа чрез свързване на елементи с свързваща жица.

Мощни рамки на мощта се използват за укрепване на заредените основи и критичните части на сградата. С помощта на мрежа за армиране можете да подсилите тухли или да блокирате зидарията, както и да предотвратите напукване на бетонната настилка или настилката.

Обобщение

След като се запознае с материала на статията, малко вероятно е въпросът да бъде каквото е подсилването. Укрепването на бетона е решаващо действие, което предотвратява напукване, увеличава твърдостта на монолита и увеличава издръжливостта на издигнатите конструкции. Важно е да можете да изберете правилния вариант за укрепване на сградните структури.

подсилване

Укрепване - начин за увеличаване на носещата способност на конструкцията с материал, който има повишени свойства на якост спрямо основния материал на продукта.

Използва се при производството на стоманобетонни и каменни конструкции, изделия от стъкло, пластмаси, керамика, гипс и др.

Подсилването на стоманобетон се извършва главно чрез стоманена армировка; но напоследък композитната армировка набира все по-голяма употреба. Разграничение между конвенционална и предварително напрегната армировка.

Също така известна система от външни армировки, които обикновено се използват за възстановяване на износена инфраструктура. Композитните материали - въглеродните пластмаси се използват като материали. Например, стоманобетонният мост, построен преди 50 години и предназначен за товар от 40 тона, в резултат на износване, е загубил капацитета си до 20 тона. След работа върху външната армировка на моста бе възложен нов клас - 80 тона мостове по отношение на носещата способност [1].

бележки

Вижте също

 • Стоманобетон
 • Стъклопластов бетон
 • стъклопласт
 • Папиева мае
 • кадър
 • Комбинирано армиране
 • Композитни материали

Фондация Уикимедия. 2010.

Вижте какво е "Укрепване" в други речници:

Укрепване - Укрепване на пътните съоръжения в резултат на преразпределение на натоварванията от геосинтетични материали, възникващи в почвената маса, пътната настилка при действието на товарите от превозните средства и собственото му тегло. Източник... Речник на термините за регулаторна и техническа документация

Укрепване - подобряване и / или увеличаване на носещата способност на механичните свойства на почвата или други строителни материали чрез използване на механичните свойства на геотекстил или подобен на геотекстил материал. [GOST R 53225 2008]...... Енциклопедия на термините, определенията и обясненията на строителните материали

армировка - армировка, втвърдяване Речник на руските синоними. укрепване №, брой синоними: 2 • армировка (1) •... Речник на синонимите

Подсилване - подсилване на материала или структурата с елементи (укрепване) на друг по-издръжлив материал (например метална мрежа, пръчка, тел). Използва се в производството на стоманобетон и камък...... Модерна енциклопедия

Укрепване на материал или части от конструкция с елементи (укрепване) на друг, по-трайни материали (напр. Армиране на бетон с стоманена армировка при производството на стоманобетон)... Голям Енциклопедичен Речник

Подсилване - укрепване на пътните конструкции в резултат на геосинтетично преразпределение на натоварванията, възникващи в почвената маса, пътната настилка при действието на товарите от превозните средства и собственото й тегло. Източник: МЕТОДОЛОГИЯ...... Официална терминология

укрепване - Укрепване на материал или структура с други по-дълготрайни материали [Терминологичен речник за строителство на 12 езика (VNIIIS Gosstroy на СССР)] Теми в общата конструкция EN reinforcementforforcing DE ArmierBewehrenBewehrung FR...... Справочник на техническия преводач

Укрепване - подсилване на армировка от латински армировка, подсилване на материал или структура с елементи (укрепване) на друг по-издръжлив материал (например метална мрежа, тел, тел). Използва се при производството на стоманобетон и камък...... Илюстриран енциклопедичен речник

подсилване на материал или части от конструкция с елементи (арматура) от друг, по-трайни материали (например армиране на бетон с стоманена армировка при производството на стоманобетон). * * * Подсилване на усилването...... Енциклопедичен речник

Арматура - армиране на материал или структура с друг материал. Използва се при производството на стоманобетонни и каменни конструкции (виж стоманобетонни конструкции и изделия, армиращи циментови структури, бронирани каменни конструкции), стъклени изделия,...... Великата съветска енциклопедия

Какво е подсилване?

За какво се използва? Как да го направя така?

Укрепването увеличава здравината на материалите. Използва се в строителството - армиране на бетон с желязна армировка, която подобрява качествата на лагера. Но може да се използва и в други области - можете да подсилите почти всичко, например, ако подсилите пластмасата с въглеродни влакна, тя ще стане толкова силна, колкото метала. Засилването е известно от древността - ако вземете клони като армировка и ги намажете с глина, тогава стената от този вид строителство ще бъде много по-силна, за разлика от стените, изработени от глина или клони. Всяко подсилване се извършва чрез направата на твърда структура вътре в изходния материал.

Подсилването е създаването на рамка от по-трайни материали, близки в свойствата (ако са критични). В конструкцията се извършва армировка от армировъчна стомана. Укрепването укрепва бетона. Дори при производството на бетонни плочи армировката понякога се нагрява, за да се компресира, когато се охлажда, като по този начин се създава предварително натоварване на долната част на плочата, поради което плочите и гредите, използвани при строителството на къщи, и мостовете често имат горна и долна част и не се поставят така, както са., Можете да подсилите и гума, най-яркият пример за това е автомобилната гума (кабел за гуми - метална тел).

Какво е подсилването и за какво е то?

По време на строителството на жилищни сгради, промишлени съоръжения, изграждане на инженерни съоръжения са необходими допълнителни мерки за повишаване на издръжливостта и надеждността на конструкциите. За тези цели се използва армировка.

Независимо от факта, че бетонният масив се отличава със своята сила, той постепенно може да се срине под въздействието на външни фактори. За тази цел се извършва укрепване на продукти и конструкции от бетон, което е съществена операция при извършване на строителни дейности.

Нека се опитаме да разберем какво е подсилването, в какви случаи е препоръчително да го използвате, как е направено. Целта на армировката е да се увеличи носещата способност на конструкцията, за да се намали вероятността от възникване на пукнатини, дължащи се на температурни промени. За тези цели се използва материал с повишени якостни характеристики - стомана, базалтови влакна, фибростъкло, влакна.

За да се избегне преждевременната корозия и да се увеличи издръжливостта на сградите, те започнаха да използват метода на подсилване

Структурни елементи, изискващи подсилване

Всеки конкретен строителен проект е проектиран да изпълнява конкретна задача. Следователно, осъществимостта на амплификацията се определя индивидуално. Методите и разположенията на арматурните елементи са определени в етапа на проектиране. Основно подсилен с:

 • Основи на сгради.
 • Първият ред зидария на земята.
 • Междинни редове, фокусирани върху дължината на стената се издига.
 • Отворите за прозорци, добавящи 0,9 м във всяка посока.
 • Нивото на всяко припокриване.
 • Основата на системата за окачване.
 • Части от сгради, изложени на повишени натоварвания.

Работи по усилване. Общи понятия

Преди да преминем към описанието на типовете, методите, схемите за усилване, използваните материали, ние ще разберем какво е подсилването като цяло. Бетонът, който трудно се намира в строителната индустрия, възприема компресивни сили до един тон на квадратен сантиметър от продуктовата площ, но в същото време реагира лошо на товари, които го карат да се простира и след това да наруши целостта.

За по-надеждно свързване на бетон с армировка, той се произвежда с релефна повърхност.

За да се елиминират тези недостатъци, бетонният състав се нуждае от подсилване. Комбинацията от армировка и бетон ви позволява да получите изходния материал, който напълно отговаря на изискванията на строителните кодове по отношение на очакваните натоварвания. За да се подобрят свойствата на здравината, е за предпочитане да се използва предварително напрегната армировка. Това се постига чрез опъване на решетките със специални устройства.

След известно време напрежението не изчезва, но постепенно затяга целия бетон масив на продукта, което допринася за подобряването на механичните характеристики. Този ефект се използва при изграждането на високи сгради. Армировъчните елементи, комбинирани в безшевна структура, образуват солидна система, която осигурява оперативната твърдост на рамката.

Необходимите изчисления за подсилване са строго регламентирани от нормативните документи за изпълнението на строителните дейности. Ако се занимавате с частно строителство, не е необходимо да проучите документацията, достатъчно е да се придържате към основните правила, известни на всеки строител.

Видове подкрепления

Накратко разгледахме какво е укрепването. Сега нека видим какви основни типове се използват в съвременните технологии:

 • диспергирани, при което към течния бетонен състав се прибавят специални влакна. Тя е базирана на стоманена тел, фибростъкло или синтетичен полиамид. Влакнестата основа по време на втвърдяването на бетона увеличава якостните характеристики, предотвратява вероятността от свиване на пукнатини, свързани с температурни промени. Бетоновата композиция придобива устойчивост на механични и химични влияния;

Възможно е да се свържат армировката както чрез заваряване, така и чрез специална жица.

 • пръчка. Тази технология ви позволява равномерно разпределяне на товара чрез въвеждане в бетонни триизмерни структури като рамка, обединени в едно цяло чрез система от стоманени пръчки, свързани помежду си чрез плетене на тел и скоби. Работните пръти с диаметър 12-18 мм са разположени по протежение на конструкцията, а разпределителните пръти с диаметър от 6-8 мм запълват работното пространство с дадена стъпка. Методът е подходящ за натоварени елементи на сгради;
 • използвани в процеса на довършителни работи. Технологията на армировъчния слой включва използването на метална или пластмасова мрежа, която се нанася върху шпакловка или замазка, която се нуждае от стабилизация.

Класификация на усилването

При извършване на мерки за укрепване на носещите конструктивни елементи се използва армировка, която се отличава не само от материала, производствената технология, но и от профила, предназначението и обхвата на приложение. По-голямата армировка е разделена на четири основни характеристики:

 • Производствена технология. Промишлеността произвежда горещо валцовани или студено изтеглени фитинги под формата на стоманени пръчки. Ядрото се получава чрез метода на валцуване в специализираните предприятия на металургичната промишленост, а чрез метода за изтегляне чрез щанци с променлив разрез методът на тел. Използвайки тази технология, металната структура се променя на нивото на кристалната решетка, като по този начин увеличава способността за възприемане на силите на скъсване. Доставката е направена от твърди пръчки с дължина до 13 м или с навити заливи с тегло до 1,3 тона.

Директно в бетона е необходимо да се въведат хидроизолационни добавки, които да предпазват стоманата от ръжда и по този начин значително да удължат живота на конструкцията.

Видове подсилващи елементи

След като разбра какво е необходимо, за да приложите укрепването на сградните елементи, какво е укрепването, помислете за видовете продукти, предназначени за укрепване на сградните структури, има и днес:

 • рамкови системи - плосък и пространствен тип. Намира се в същата равнина, произведена от заваръчни пръти с изискванията на проектната документация. Заваряването се извършва с помощта на специализирани заваръчни устройства, оборудвани с устройство за групови електроди. Може би използването на традиционни електрически заваряване. Този дизайн служи като заготовка за насипната рамка, където пръчките са разположени в перпендикулярни равнини, свързани помежду си чрез заваръчна или плетена жица. Използването на готови рамки ви позволява да ускорите строителните дейности с една трета от общото време, за да намалите количеството стоманени отпадъци, благодарение на ефективното рязане;
 • плетени и сглобени с помощта на заваръчна армираща мрежа. За тяхното производство се използват пръчки с различни диаметри. С размера на телената секция до 1 сантиметър мрежата се счита за лека, повече от 1,2 см - тежка. Клетката може да бъде правоъгълна и квадратна. Мрежата, изработена от тел с диаметър по-малка от 5-10 мм, е под формата на ролка. Плетените мрежи се правят в случаи на невъзможност за използване на заваръчно оборудване или за увеличаване на зоната на покритие директно на строителната площадка. Обхватът на приложение на този тип продукти е много широк. Имате ли нужда от подсилване на тухлена зидария, циментова замазка, пътна настилка? Подсилващата мрежа, в този случай, е лесна и надеждна опция. Този продукт може да се използва за инсталиране на рамкови конструкции и производство на клетки за животни;
 • скобите се използват при конструирането на пространствени рамки. Те значително улесняват монтажа на работни клапи;
 • вградените части служат за опростяване на монтажната работа. Закрепват се закрепващи елементи, арматурни скоби, с възможност за срязване на спирачките.

заключение

След преглед на представения материал, след като проучиха какво е подсилването, разработчиците ще могат да вземат решение за необходимия вариант за укрепване на структурата в зависимост от възложените задачи за изграждането на строителни обекти.

Избирането на правилната опция за укрепване на строителните конструкции предотвратява образуването на пукнатини, помага за увеличаване на твърдостта, увеличава експлоатационния живот на сградите, които се издигат.

Работа в армировката: професионални съвети, техники и тайни

В тази статия ще говорим за различните видове укрепване на структурите и ще отворим някои от тайните на професията на монтьора. Ще бъдат дадени и опростени изчисления, описания на документацията, схеми за укрепване. В статията ще намерите практически съвети и препоръки за провеждане на армировъчни работи.

Видове армировка

Усилването е неразделна част от конструкцията, чийто материал осигурява преминаването от течност към твърдо състояние. Този процес се нарича настройка или втвърдяване. Чрез методите на армиране се разграничават:

 1. Диспергира - добавяне на влакнести влакна или метални шаблони към течен разтвор. Дава монолитна секстилност и устойчивост на абразия. Нанесете в устройството подове, съединители. Той може да се използва в комбинация с метода на пръчката.
 2. Пръчка - в обема на бетона или хоросана има система от пръчки (мрежа, рамка), която разпределя натоварването вътре в конструкцията. Приложете върху лагера и отделно стоящите елементи на сградите.
 3. Слой (укрепващ слой) - в слоя от течен разтвор или кит включва мрежата, за да придаде стабилност на довършителния слой. Използва се за декорация и ремонт на самолети.

В тази статия ще разгледаме подсилването на конструкциите с помощта на рамки и решетки.

Укрепване на конструкциите

Втвърденият бетон може да издържи на високи натоварвания при компресия - до 1000 кг / см2, но нестабилен за счупване, разкъсване и разтягане. Нещо повече, производството му е относително евтино.

Арматурният прът възприема значително натоварване на опън, но е нестабилен за компресиране и огъване. В допълнение, производствените разходи са високи, тъй като включват разходите за извличане на метали.

Тъй като всяка носеща конструкция е подложена на комбинирани товари, е необходим материал, който отговаря на няколко изисквания. Комбинацията от арматурни прътове и бетон дава комбинация от техните свойства. Резултатът е стоманобетон, устойчив на компресия, огъване и счупване.

Тъй като всички w / w продукти са условно разделени на фабрично и местно производство, клапаните работят в тях по различен начин. Повечето фабрични продукти се изработват с предварително напрегнато усилване. Преди да се постави бетон във формата, прътите са предварително опънати (опънати) със специално устройство. След втвърдяване, напрежението в пръчките остава - подсилването, като че ли "преси" целия елемент по протежение на тях, което значително подобрява механичните свойства на детайла. Например лъч или плоча с предварително напрегната армировка издържа по-големи натоварвания (+ 40-60%) при огъване от обикновените.

При високи сгради армировъчната клетка служи като основа за цялата структура. Пръчките се прехвърлят от един елемент в друг, което ги прави взаимосвързани един с друг и придава необходимата твърдост на рамката на сградата. Този ефект прави възможно изграждането на небостъргачи на сравнително малка площ.

Усилване SNiP

При изграждането на отговорни сгради и структури изчисляването на напречното сечение и броя на прътите е един от основните. Нормите за подсилване се уреждат с документи - SNiP 2.03.01-84 "Бетонни и стоманобетонни конструкции" и приложението "Укрепване на елементи от монолитни стоманобетонни сгради. Ръчно проектиране. Тези документи описват подробно изчисленията, допуските и изискванията за конструкции, в които се прилага армировка.

Условията на работа и изискванията за самите профили се нормализират от документа GOST 10884-94 "Стомана за стоманобетонни конструкции".

Необходими са дълбоки изчисления при изграждането на големи и сложни обекти - високи сгради, мостове, кули, язовири. За да се изчисли укрепването на структурите в частното строителство, достатъчно е да се спазват основните правила, които са подходящи за всички случаи на подсилване.

Обхват на фитингите

Друг полезен документ е продуктовият микс. Той съдържа всички възможни характеристики на армиращите продукти - теглото на един метър и неговата зависимост от диаметъра, площта на напречното сечение на пръта и стоманата и много други. Тези данни са необходими за по-сложни изчисления - монолитни подове, резервоари или сгради с повече от 3 етажа.

Клас на усилване

Като правило, частно се използва най-често срещаната марка и диаметър на пръчките. Обикновено този набор може да се нарече "оптимално разреждане". Тя включва пръти с диаметър от 6 до 18 мм. Класове клапани на оптималното изпускане съгласно GOST 5781:

 1. А1 (А240). Гладка пръчка Ø 6-12 мм - в бобини (ролки, намотки), 12-40 мм - пръчки (кръг).
 2. A2 (A300). Той има спирални ребра. Диаметър 10-12 мм - намотки, 12-40 мм - в пръчки.
 3. A3 (A400). Напречните ребра отклоняват "коледно дърво" от надлъжните ребра. Ø 6-12 мм - намотки, 12-40 мм - пръчки.

Други марки са рядко срещани - главно в обекти с високи изисквания, тези продукти се произвеждат по поръчка от по-висококачествена стомана.

Укрепването на бетона е само два вида конструкции - плоска мрежа (може да бъде извита) или пространствена рамка. Мрежата се използва за постелки и замазки, пространствената рамка е за насипни елементи като греди, прегради, брониран пояс, колони, стени и т.н. В същото време две решетки, разположени на стабилно разстояние една от друга, вече са рамка.

Изчисляване на армировката

Когато се определя формата на продукта (елемента) и неговият размер, въпросът остава за малки - за да се определи диаметърът и стъпката на скелетната клетка. В строителството с ниски изисквания оптимално прилага ефективна система за адаптиране на изчисленията. Принципът на използване на клапани с различни диаметри е прост - колкото повече товар носи един елемент, толкова по-дебели пръчки са необходими.

Индикатори на рамки и решетки за различни конструкции:

При адаптиран изчисление може да се приложи общият принцип - достатъчен клетъчен склон ще бъде равен на диаметъра на пръчката, умножен по 10. Печалбите трябва да се добавят на критични места - съединяване и свързване на елементи - т.е.

Схема за усилване

Като правило два вида елементи са изработени от стоманобетонни греди и плочи. В 80% от случаите две позиции ще бъдат достатъчни, за да завършат рамка от всякаква сложност:

 • работни пръти - подсилени пръти Ø 12-18 mm, разположени по протежение на конструкцията;
 • Разпределителни (структурни) елементи - продукти, изработени от тел Ø 6-8 мм, които се разпределят в пространството и фиксират работните пръти с определена стъпка.

Разбира се, ще ви трябва плетене тел.

Схема за укрепване на греди: 1 - усилване на лежащи, гредови фундаменти и брониран пояс; 2 - усилване на окачени греди, фундамент; 3 - защитен слой от 40 мм; 4 - помощни работни пръти; 5 - основни работни пръти; 6 - скоба

Ако се предполага, че лъчът е окачен, всички пръчки в него трябва да са от една и съща секция (не по-малко от 16 мм). За легнал лъч помощните пръчки могат да бъдат с по-малък диаметър.

Схема за подсилване на плочите: 1 - лежаща плоча; 2 - окачена табела; 3 - "жаба"; 4 - разпределителни вентили; 5 - работно оборудване

Рамката на окачващата плоча се състои от две огледални решетки. Равномерното разстояние между тях се поддържа с помощта на спирки.

Машина за арматура

За да направите елементи на "скоба" или "жаба" ще изисква специално устройство - огъване машина. Ако се очаква конкретно количество бетониране, то трябва да започне с производството на тази машина от материала под ръка. Това е работна маса върху стоманена рама, здраво монтирана в хоризонтално положение.

За да монтирате машината за армиране на място, ще ви е необходим наличният материал - метална облицовка, между които трябва да има два ъгъла 40x40 или 45x45.

 1. Основният елемент на машината - стоп с ръкав. В средата на работната маса се заварява вертикално пръчка с дължина 8-10 мм и се избира стоманена тръба, която се носи свободно върху нея.
 2. Закачете лоста в тръбата - най-добрия ъгъл на хоризонталния шелф към тръбата. Ако ъгълът не е, тогава ударението е на 100 мм от заварения прът.
 3. Към външния ръб на лоста се заварява удобна дръжка.
 4. Поставяме армировка с най-голям диаметър (но не повече от 18 мм), който трябва да бъде огънат успоредно на дългата страна на работната маса.
 5. Обърнете внимание на работната маса - най-доброто място е ъгълът.

Машината може да има някакъв дизайн. Основната идея - силата се прилага на три места чрез лостовете.

При продажба често можете да намерите фабрични ръчни осветителни тела за огъване, но те рядко издържат на силни товари и са предназначени за домашна употреба. При големи обеми може да се закупи електрическа машина за огъване от 220 или 380 V. С помощта на електрическа машина е възможно да се огънат доста сложни елементи, които също се използват при художественото коване. Цената на нова електрическа машина за огъване до 40 мм започва от 70 000 рубли.

Заваръчни фитинги

Най-често срещаната грешка при изпълнението на армировъчните работи - използването на електрическо заваряване за свързване на елементите на рамката. Причини да не се прави това:

 1. Прегряване на метала. Чрез производството на фитинги от класове A1, A2, A3 стомана с доста високо съдържание на въглерод се използва. Това означава, че след загряване, той губи до 50% от свойствата си на якост. Това е особено важно за ъгловите връзки.
 2. Неправилно разпределение на товара. Неподвижната (заварена) част на пръта е изолирана от нея и работи отделно от останалата част от нея. По тази причина възникват ненормални напрежения, концентрирани в места на твърдо фиксиране (заваряване), вместо да се разпределят по цялата дължина.
 3. Неправилно сглобената рамка може да бъде изхвърлена (невъзможно да се промени).
 4. Опасност за други работници може да доведе до инцидентен токов удар.
 5. Цената на електроенергията.

Има обаче случаи, когато заваряването е не само задължително, но задължително задължително:

 1. Монтаж на вградени части (ZD). ZD - приоритетни елементи, които фокусират върху голям товар. Те са заварени в рамката за по-добро прехвърляне на натоварването върху прътите.
 2. Заваряване на надлъжни стави (припокривания). Прегрятата арматура спестява до 70% от свойствата на опън. Освен това при припокриването се удвоява. Заваряването на надлъжни пръти "задник" е безсмислено.
 3. Закрепване към съществуващите ZD или стоманени елементи (по време на реконструкцията на сгради).

Плетене фитинги

Свързващи пресечни пръти помежду си - трудна и отнемаща време работа. Но това не може да се избегне при подсилване на конструкциите. За да направите това, използвайте мека плетена тел с дебелина от 0,5 до 2,5 мм. Приспособлението за работа - куката на фиксатора - всеки специалист избира за себе си. Има малка гама от фабрични модели, но в повечето случаи куката се прави на място от пръчка от тел Ø 8-12 mm. За да направите това, трябва да го огънете в удобна форма и да я заострите от единия край. На гърба на куката може да се постави пластмасова тръба. Също така куката може да се монтира в акумулаторната отвертка, което значително ще улесни работата.

За улесняване на работата на монтьора са разработени форми на кука за плетене на една кука:

 1. Фабрично закачалка. Лагерът е монтиран между дръжката и вала на куката.
 2. Автоматична кука. Завърта се поради пружината в дръжката, свързана към върха.
 3. Плетене устройство (пистолет). Операцията е автоматизирана, самото пистолет притиска прътите и плете кабела.

При създаването на рамки за различни елементи се използва различна стъпка на чифтосване. Колкото по-важно е мястото - толкова по-плътни ще бъдат разположените възлите.

Как да подсилим бетона?

Бетонът остава основният строителен материал, който се използва на различни етапи от строителството на конструкциите. Но въпреки силата си, тя може да бъде деформирана под въздействието на различни фактори. Отдавна е забелязано, че материалът е устойчив на свиване и лошо разтягане. При неравномерно натоварване така наречените опънати зони създават пукнатини в бетона, а сградата се срутва. Ето защо, за да се избегне преждевременна корозия и да се подобри издръжливостта на сградите, те започнаха да използват метода на армиране. Състои се в предоставяне на бетонна помощна армировка чрез добавяне на свързана армировка.

Силата на свързването на армировката с бетон е доста висока. Тя не се срива дори при силни температурни разлики, тъй като техните коефициенти на топлинно разширение са почти идентични. Укрепването на бетона води до преразпределение на товарите в зоната на опъване на греди (защото еластичността на стоманата е много по-висока). Бетонът от своя страна предпазва стоманата от корозия и прегряване, например по време на пожари. Всичко това прави съединението на бетона и арматурата ключ към успешното строителство.

Какви задачи решават армировката?

За по-надеждно свързване на бетон с армировка, той се произвежда с релефна повърхност. Повърхността може да бъде със сърп, пръстен, четиристранно или смесено покритие. Последните два вида показват най-добри резултати за сцепление.

За силата на издигнатата конструкция със собствените си ръце, трябва да се придържате стриктно към нивото на консумация на агрегати и стомана. Така че във всеки отделен случай консумацията на материали ще бъде различна. За фондацията средната стойност е 150-200 кг за 1 кубичен метър. За подови настилки - увеличава се до 200 кг.

Преди това са били взети само метални (стоманени пръти) за тази процедура. Сега подсилващите материали за бетон са свръхпластово стъкло, базалт и въглеродни съединения. Използва се широкомащабният стоманобетон, който показва най-добрата трайност и прави материала по-лесен. Той има редица предимства, които таблицата ясно показва.

Таблица на сравнителните характеристики на армировката от стомана и фибростъкло

Плюсове и минуси

Така че стоманобетонът има няколко предимства:

 • проектите дори на най-сложната форма ще бъдат надеждни;
 • устойчивост на температурни колебания;
 • трайност;
 • усилването може значително да увеличи допустимото механично натоварване;
 • кракът е почти невъзможен.

Но все пак има няколко недостатъка, които трябва да бъдат взети под внимание:

 • инсталирането на армировка в вече завършената структура ще създаде редица проблеми;
 • теглото на сградата ще се увеличи значително, което трябва да се вземе предвид при проектирането.
Връщане към съдържанието

Въз основа на проекта, бетоновата армировка се отличава в няколко основни типа:

ЕПК

Монолитна армировка се използва основно в производството на стоманобетонови блокове в заводите. Методът се състои в монтаж на пръти в един или няколко слоя, които са свързани по жица вертикално и в напречна посока. По този начин се получават големи клетки - до 20 см.

разпръснати

Дисперсионната армировка е добавка в неконсолидирания бетонен разтвор на фино диспергирани компоненти, така нареченото влакно. Изработен е на основата на стомана, базалт, полипропилен или фибростъкло. Днес армирането на бетон с частици от фибростъкло спечели най-голямото признание.

Използване на окото

Използването на армировъчна мрежа е съвсем обичайно, защото инсталирането е сравнително лесно. Той може да бъде желязо, композитен или полимер. Стоманените мрежи се продават в готовата форма с размери 0.5 х 2 или 1.5 х 2 м. Диаметърът на клетките варира в диапазона 15-20 см. Композитните и полимерните решетки се считат за по-надеждни, защото са по-малко податливи на корозия.

Етапи на усилване

Ако искате да подсилите бетона, трябва да разделите работата на няколко етапа. Въпреки че алгоритъмът за отливане на различни повърхности има редица подобни действия, някои от тях могат да се различават значително. Ето защо, нека да обърнем внимание на няколко универсални моменти, когато вършите тази задача със собствените си ръце:

 • Първата стъпка е инспекцията и подготовката на зоната за подсилване. Необходимо е да се вземат под внимание контурите и склоновете на обекта. Измерете ги с помощта на ниво и ги разгледайте в следващите стъпки.
 • Изграждането на кофража на дървени панели. След като е необходимо да се фиксират дъските с колове, задвижвани в земята. Кофражът трябва да е по-голям от височината на предвиденото леене. Ако желаете, вътрешността на дъските може да бъде залепена със стъклен асфалт, което ще задържа влагата и ще направи повърхността много по-гладка.
 • Подгответе директно самата арматура. След задълбочена проверка за дефекти прътите или окото са равномерно поставени на хоризонтална повърхност и разпределени според контура на предложената сграда. За предпочитане е да се използват точно всички клонки с желаната дължина. Това значително ще увеличи силата на структурата.
 • Разстоянието между прътите трябва да се изчисли предварително и да бъде еднакво във всички области.
 • Възможно е да се свърже арматурата както с помощта на заваряване, така и със специален проводник, който свързва прътите вертикално.
 • След това отидете директно на изливането на обекта, като предварително сте изчислили обема (умножете базовия периметър по ширина и височина). Бетонът трябва да се натоварва, за да се избегнат въздушните джобове вътре.
 • Изчакайте, докато бетона се излекува напълно (обикновено 2-3 седмици) и извадете кофража.
Връщане към съдържанието

Полезни съвети за подсилване

Особено си струва да се обърне внимание на материалите, които не са желателно да се използват за подсилване. Те включват:

 • листова стомана;
 • алуминиеви пръчки;
 • демонтирани тръби;
 • окото мрежа;
 • релси;
 • клонки до 1 м.
Схемата обединява пръчки.

Ето още някои практически съвети, които ви позволяват да избегнете проблеми при подсилване на собствените си ръце:

 • използвайте фитинги и свързващи проводници без корозивни знаци;
 • Когато избирате между заваряване и купчина пръчки, предпочитайте втория метод, защото заваръчните шевове са по-деформирани;
 • свързан (заварен) трябва да бъде най-малко половината от всички връзки;
 • хидроизолационните добавки трябва да се въвеждат директно в бетона, за да се защити стоманата от ръжда и по този начин значително да се удължи живота на конструкцията;
 • използвайте стъклена хартия за поставяне на вътрешната страна на кофражните дъски. Тя ще предотврати прекомерното изпаряване на влагата по време на армирането на бетон, ще направи наводнената повърхност значително по-гладка и ще удължи живота на самите щитове;
 • За армиране на различни предмети се използва стомана с различен диаметър, повърхност и механични свойства. Фитингите могат да бъдат направени както в барове, така и в готови хангари. При избора му трябва да се вземе предвид обозначението на подсилената зона и максималните натоварвания. Колкото е по-голямо натоварването - толкова по-голям е диаметърът на прътите;
 • Избягвайте контакт с бои или мазни вещества;
 • Препоръчва се използването на твърди конструктивни елементи (пръти или решетки с определени размери). Използването на елементи с дължина до 1 метър в широки пространства драстично намалява издръжливостта на стоманобетона;
 • когато подсилвате стени и подове, не забравяйте да оставите отвори за електрически проводници и вентилация.
Връщане към съдържанието

заключение

Укрепването на бетона се използва за значително удължаване на живота и укрепване на носещата способност на конструкциите. Има много опции и методи за извършване на тази работа.

Когато избирате подходящия за вас - определено трябва да се консултирате със специалист. Това ще помогне да се изчисли правилно разходната норма на материалите и да се изведат техните характеристики.

Характеристики на подсилването на основата със собствените си ръце

Да предположим, че сте решили да построите своя собствена къща. Сайтът за строителство вече е избран, е разработен план, са закупени всички необходими материали. Изграждането на всяка къща, както е известно, започва с полагането на бетонна основа.

Бетонът е уникален строителен материал, който въпреки това има един голям недостатък. Фактът е, че бетонът не издържа на напрежението на опън. Този проблем може да бъде решен чрез подсилване на бетонната основа на къщата. Как да го направите правилно и ще бъде разгледано в тази статия.

Какво е укрепването на фондацията

Армировката е процесът на подсилване на бетонна конструкция чрез добавяне на стоманена армировка към нея. Подсилването на външния вид не е нищо друго освен конструкция от стоманена армировка, пълна с бетон. Има три основни вида армировка на основата, в зависимост от местоположението на прътите:

 • хоризонтална;
 • вертикално;
 • комбиниран (смесен тип).

В случай на хоризонтално подсилване, решетките на армировката, съответно, заемат хоризонтално положение, а във вертикална армировка - вертикална. В случай на смесено усилване, пръчките лежат вертикално и хоризонтално спрямо земята.

Защо да подсилим фондацията?

Защо ни е необходима тази процедура? На първо място, тя дава сила на основата и я спасява от възможни пукнатини. В допълнение, армировката предотвратява деформацията на бетона. Факт е, че бетонът сам по себе си не притежава такова качество като пластичност, поради което се нуждае от подсилване. Стоманобетонната замазка е много по-стабилна и е в състояние да издържи на значително натоварване на основата.

Какво ще се случи с необработения дизайн? Силите на подуване от почвата (поради замръзване) или натоварването от масивната сграда ще я изкривят малко. Както е известно, поради деформацията, от едната страна на материала се появява зона на компресия, а от друга се създава зона за разтягане. Само в зоната за разтягане ще започнат да се образуват пукнатини, които само ще се увеличат в бъдеще. Процесът на подсилване ще помогне за предотвратяването на тези пукнатини.

Подсилване на фондацията: плюсове и минуси

Процесът на армиране със сигурност има редица предимства:

 • силата на основата и нейната устойчивост на различни товари;
 • устойчивостта на бетонната основа;
 • устойчивост на температурни колебания, тежки студове и топлина;
 • бетонът придобива подобно качество като твърдост;
 • бетонната основа придобива устойчивост на механични повреди, удар и напрежение;
 • вероятността от напукване по време на свиването на основата е сведена до минимум.

Независимо от това, в процеса на укрепване има и някои недостатъци, които в името на справедливостта също трябва да бъдат споменати:

 • общото тегло на конструкцията се увеличава (това обстоятелство трябва да се вземе предвид при проектирането на къщата);
 • могат да възникнат сериозни трудности в процеса на укрепване в случай, че е необходимо да се укрепи вече завършената фундаментална структура или да се извърши нейната реконструкция.

Досега е в процес на укрепване на основите на монолитни структури и частни вили, както и на вътрешни тавани.

Материали, необходими за подсилване

За да подсилите подсилването на основата, ще ви трябва следните материали и инструменти:

 • арматурни прътове - монтаж и разпределение (в изчислената сума);
 • специални проводници за закачане на пръчки;
 • метална мрежа;
 • инструмент за рязане на пръти и тел в сегменти с желания размер;
 • дървени дъски, щитове за организиране на кофража, които ще са необходими при изливане на бетонова смес.

След като се подготвят всички материали и инструменти, можете да продължите с директната работа по подсилването на бетонната основа.

Укрепване на основата със собствените си ръце

Процесът на армиране започва с свързването на армировъчните пръти. За да направите това, просто ви е необходима специална жица.

За плетачни рамки с малки размери обичайната или автоматична кука е подходяща като инструмент. Когато работите върху по-големи обекти, ще ви трябва специален пистолет за подсилване на армировката.

Ръчното плетене на фитингите се извършва на три последователни етапа:

 • парче телена дължина 30 сантиметра е взето и сгъната наполовина;
 • образуваният контур трябва да бъде поставен диагонално на напречното сечение на арматурата и да бъде извършен в посока към краищата му;
 • Трябва да закачите жицата в контура и да създадете необходимата връзка чрез превъртане.

Възможно е да се подсили базата на лентата в два или повече слоя на рамкова решетка. Всичко зависи от размера на бетонната основа.

Как да се изчисли размера на армировката? В този процес трябва да се имат предвид следните точки.

В основата на лентата надлъжните детайли на армировъчната клетка ще поемат основните товари. Ето защо на тяхно място трябва да поставите оребрени пръчки, чийто диаметър е 10-14 мм.

Напречните и вертикални части на армировъчната клетка ще играят ролята на помощни средства. Тук можете да инсталирате гладки и тънки пръчки (6-8 мм). Интервалът между тях може да бъде различен: от 100 до 300 милиметра, всичко зависи от потенциалните натоварвания на конкретна основа.

Напълно завършената армировъчна клетка трябва да бъде монтирана в подготвения дървен кофраж с разстояние не по-голямо от 50 милиметра от щитовете и от дъното на изкопания изкоп. По този начин ще бъде възможно да се задълбочат прътите на армировката в бетонната маса и по този начин да се премахне възможната корозия. Важно е да не забравяме, че най-високото ниво на опън ще бъде характерно за повърхностната зона на основата.

Бетоновата бетонна структура трябва да бъде подсилена с тел от клас B-1. При подсилване на ъглите на бетонна основа е абсолютно незначително как ще се полага армировката: под прав ъгъл или извити рамкови елементи ще се използват.

Важни правила

Процесът на укрепване на основата със собствени ръце има свои собствени правила:

 • Всички, без изключение, използвани елементи от армировката трябва да имат чиста повърхност, която да не пречи на добрата адхезия на пръти към бетон;
 • За правилното избиране на типа пакет от арматурни прътове е необходимо да се вземат предвид вероятните натоварвания върху бетонна основа. При ниски потенциални натоварвания можете безопасно да използвате метода за свързване на кабелите. Ако се приеме, че натоварването на конструкцията е съществено, трябва да използвате заваръчен тип плетене;
 • Работните елементи на рамката (тези, които ще поемат най-големите товари) трябва да имат оребрена повърхност. Такива фитинги се характеризират с най-висока степен на адхезия към материала. Гладките пръти за армиране могат да се използват изключително като допълнителни елементи на рамката, чиято функция е равномерното разпределение на товарите върху цялата площ на основата на къщата.

Тук, като цяло, е всичко, което трябва да се знае за тази важна процедура, която осигурява трайност и надеждност на подкрепата за къщата.