Готвене на бетон: пропорции в кофите

Готовият бетонов разтвор има пластмасова композиция, която включва четири основни компонента: цимент, натрошен камък (чакъл), пясък и вода. Смесващите материали трябва да са в строга последователност. Пропорциите на компонентите на фондацията са приблизително следните: C - 1 дял, U - 5 акции, P - 3 акции, B - 0.5 акции (C - цимент, U - натрошен камък, P - пясък, B - вода).

Тези цифри могат да се различават, тъй като на практика те зависят от редица фактори, например от необходимия клас бетон, вида на използвания цимент, физичните и химическите характеристики на пясъка и отломките, вида на добавките и тяхната дозировка.

Характеристики на бетоновите смеси

Основните компоненти, които съставят бетона, са цимент и вода, които са отговорни за здравината на конструкцията и за образуването на циментов камък в тандем. Обаче, когато се втвърди, такъв камък е подложен на деформация, свиването може да достигне стойност от 2 мм на метър.

Процесът е неравен, в материала се получават вътрешни напрежения, което води до микроструктури. Колко не се надяват, не е възможно да ги забележите визуално, но качеството на циментовия камък ще бъде ниско. За да се сведат до минимум деформациите, в разтвора се включва агрегат под формата на пясък, разширена глина, чакъл или натрошен камък.

Целта на агрегатите е да формират структурна армировка, която ще трябва да поеме стреса на материала от свиване. В резултат на това свиването е значително намалено, докато силата на бетона се увеличава и пълзенето намалява.

Бетонно маркиране

За маркиране на бетон използва цифрово обозначение, което следва буквата "М". Има широк диапазон от бетон: от M-75 до M-1000. Комплект от номера показва изчислената устойчивост на бетона към неговата компресия (измерена в kgf / cm2) по време на пълното й втвърдяване, т.е. след 28 дни. Например, за марката M300 тази стойност е близо до 300 кг / см2. По този начин колкото по-голям е дигиталният индекс в маркировката, толкова по-силен е бетонът.

Области на приложение

Дори непознатият в строителството знае, че конкретното е основата на основите. Всеки вид работа съответства на определена марка.

 • M-100 и M-150 - използвани за монтиране на възглавници под основата на основата;
 • M-200 - най-разпространената марка, използвана за изливане на фундаменти, подови замазки, подпорни стени, настилки и пътеки;
 • M-250 и M-300 - междинни марки между M-200 и M-350;
 • M-350 - най-популярната марка, която се използва за изграждане на монолитни основи, носещи конструкции, пътни настилки;
 • М-400 и М-450 рядко се използват, главно в строителството на хидравлични конструкции;
 • М-500 и М-550 се използват за изграждане на съоръжения, за които се прилагат специални изисквания (това са язовири, язовири, подлези и др.).

Бетонова подготовка

Удобно е да се измери броят на компонентите в кофи за малки строителни работи. По-лесно и по-бързо е да се омесва бетона с добро качество. Колко кофи на материали ще бъдат необходими за подготовка на работния състав зависи от количеството работа. Тук е важно да се има предвид, че всички компоненти на бетоновото тесто имат различно насипно тегло: една кофа от цимент тежи около 15 кг, кофа от пясък - около 19 килограма и маса натрошен камък около 17,5 кг.

Оптималните пропорции на компонентите в един куб от бетонно тесто, използвайки кофи, са приблизително както следва: 2: 5: 9, където има цимент / пясък / натрошен камък, съответно. Измервайки компонентите, започнете да приготвяте бетонния разтвор m200, който може да се използва за изливане на основата и за замазка на подове, издигане на веранди и т.н. Водата обикновено се добавя към бетоновия състав в количество, равно на половината от обема на цимента. Подготовката на работния разтвор се прави непосредствено преди началото на бетонирането в количеството, колко е планирано да се работи в рамките на 2 часа.

За изграждането на сгради с леки рамки е достатъчно колонен фундамент. Ето защо, бетонната маса за изливане не предполага ултра-висока якост.

Бетонната подготовка с кофи е важна в следните случаи:

 • да извърши малко работа;
 • когато основата се излива на етапи;
 • недостъпността на строителната площадка за специално оборудване (бетонобъркачки);
 • отдалеченост от заводите, доставящи готовия състав.

Пропорции на компонентите

Дори опитен бетон не може да отговори на въпроса: "Колко компонента в еквивалент на теглото трябва да се вземат, за да се омесне идеалното решение?". Твърде всичко е приблизително, тъй като във всеки случай компонентите имат различна влажност и размери на фракциите. Едно нещо остава - да се придържаме към препоръчителните пропорции. Съотношението на компонентите по обем е по-удобно за измерване на кофи.

Таблица пропорции на цимент M-400, пясък и чакъл:

Бетон M300: основни характеристики и състав

Строителният структурен материал - бетон M300, е най-популярният тип тежък бетон. Бетонът на тази марка има оптимални технически характеристики за производството на бетонови изделия (тротоарни плочи, павета, бордюри и др.) И за ниско и високо строителство на сгради и сгради с общо предназначение.

По-конкретно бетонната марка M300 се използва широко в следните видове строителни работи:

 • Изграждане на монолитни носещи стени.
 • Изграждане на основи от различни типове: колан, плоча и стълбчета.
 • Производство на стълбища, колони, подови плочи и бетонни огради.
 • Полагане на пътища и бетонни настилки за други цели.

Бетон M300: основни технически характеристики

 • Клас на бетон m300: V22,5-B25 Тази характеристика характеризира якостта на втвърдения бетон при компресиране и варира от 28 MPa (280 kgf / si2) до 32 MPa (320 kgf / cm2). Специфичната якост на бетона зависи от коефициента на вариация на бетона, който от своя страна зависи от хомогенността на компонентите и количеството на примесите (почва, глина). Например с коефициент на вариация 5%, бетон M300 съответства на клас B25 и коефициент на вариация 13,5% - за клас B22.5.
 • Специфичното тегло на 1 m3 бетон M300 варира от 1800 до 2500 kg / m3. Тази техническа характеристика се нарича плътност на бетон M300 и зависи от вида на тежкия пълнеж (натрошен камък) и от броя на кухините и въздушните мехурчета в дебелината на материала. Когато използваме трошен камък като тежък пълнеж, бетонът има минимално специфично тегло, а при използване на натрошен гранит - максималното специфично тегло. Намаляването на теглото на бетона M300 под 1800 кг / м3 показва нарушение на технологията на производствения материал.
 • Издръжливост на замръзване: F150-F Числената стойност показва гарантирания брой цикли на замразяване и размразяване, които конструкцията от бетон M300 ще издържи. Строителният материал, приготвен по традиционната технология, има устойчивост на замръзване от 150 цикъла на замръзване и размразяване. За да се повиши устойчивостта от замръзване, в бетона се вкарват специални добавки, се правят вибрации, се използва оптимално съотношение "Цимент-Вода" и като пълнител се използват само гранит.
 • Водопропускливост W5-W Числената стойност показва количеството на свръхналягане на водата, което може да издържи на 15-сантиметрова стена от бетон M300t - от 5 до 6 kgf / cm2. Увеличаването на водоустойчивостта е възможно чрез използването на специални добавки, използването на хидрофобен цимент и увеличаване на плътността на бетона чрез вибриране.
 • Работа или мобилност. То се отнася до характеристиките на бетона m300, което зависи от вида на оборудването, с което е излята структурата. Например бетонът, доставен в кофража от бетонни помпи, трябва да има подвижност от P4 до P5. Необходимата подвижност се постига чрез добавяне на пластификатор, използвайки определено съотношение на амо-цимент.
 • Цена. Можете да получите бетона M300 по два начина - купете готов материал в бетон или го заменете със собствените си ръце. Създаване на свои подходящи с малка дневна консумация на бетон. Във всички останали случаи най-добре е да купите Gostovsky concrete M300 в бетонов възел. По време на това писане, цената на бетона на тази марка варира от 3900 до 4500 рубли на 1 m3 без разходите за доставка. Доставката се таксува отделно, в зависимост от обема на доставката за доставка. Цената на материала зависи от региона, вида и марката на пълнителя и наличието на специални добавки.

Съставът на бетона M300

Следните материали са включени в класическия комплект компоненти за производството на всеки вид тежък бетон:

 • Портланд цимент. Същевременно, в съответствие с изискванията на SNiP 5.01.23-83, Портланд цимент CEM I 32.5N PC (M400) или CEM I 42.5N PC (M500) може да се използва за подготовка на строителни материали. В зависимост от "процентното съотношение" на якостта на бетона (естествена якост, якост от 70% или по-малка, якост на проектиране от 80 до 100%), този регулаторен документ идентифицира цимент M400 или M500 като "препоръчително" или "разрешено".
 • Натрошен камък Използват се гранит, варовик и чакъл. В зависимост от вида на развалините се получава клас бетон M300 B22.5 или B25.
 • Пясък. Разрешено е да се използва кариерен, речен или експандиран глинен продукт.
 • Вода. В съответствие с изискванията на GOST 23732-2011 Водата за производство на бетон не трябва да съдържа химически примеси, които могат да повлияят на настройката на цимента, степента на втвърдяване, якостта, устойчивостта на замръзване и водоустойчивостта на материала. Не се допуска използването на отпадъци, блатни и торфени води.

За да се увеличи устойчивостта на замръзване, обработваемост, водоустойчивост и устойчивост на замръзване, както и да се даде възможност за конструкция при условия на отрицателна околна температура, специални добавки и пластификатор се въвеждат в бетона.

Какви са пропорциите за конкретен клас 300 цимент M500?

Така че, преди да отговорим на въпросите, нека да видим, че циментът и бетонът не са едно и също нещо, въпреки че те наистина са тясно свързани. Циментът е компонент на бетона, който участва във всяка конструкция. Започвайки от свързването на глобалните структури и завършвайки с обичайното полагане на тухли в страната.

След разбирането на това е целесъобразно да се говори за номерата на циментовите опаковки и по-точно за това какво означават те. Фигури 300, 400, 500 показват какъв вид натоварване може да издържи даден материал, т.е. 300 кг / м2, съответно 400 кг / м2, 500 кг / м2.

Подготовка за работа или прости размери

Но и тук има клопки, поради цимента М-500, можете да направите друг конкретен, ако спазвате правилно всички правила за производство. Така че, като от цимент M-500, да се направи бетон M-300. Или по-скоро, нека да поговорим за бетон бетон 300 - пропорции от цимент M-500.

Така че, за да отговорим на този въпрос, е необходимо да се спази това съотношение. Въз основа на 1 чанта цимент М - 500, с тегло 50 кг.

Пропорции и други характеристики на бетона M300

В продължение на стотици години един от най-често срещаните видове строителни материали при конструирането на конструкции за всякакви цели и размери е конкретен. Използва се за създаване на основи, рамки, поддържащи и обграждащи конструкции, огради и дори пътища. В този случай строителите често предпочитат конкретната марка M300.

Бетоновата мазилка M300 със съответното съотношение на компонентите може да бъде поръчана на сайта "Concrete 174"

В края на краищата, този материал не само има силата да изпълнява повечето задачи, но и бързо се хваща и е относително евтин. Съответствието с дела на бетона М 300 е основното изискване в производството му, то на този индикатор зависи от много други параметри.

Основните компоненти на бетона M300

За да се получи висококачествен бетон с якост M300, към разтвора се добавя:

 • цимент M400 или M500;
 • вода, която не трябва да съдържа в състава си никакви примеси и особено масла;
 • пясък (за предпочитане чист, груб и без примеси);
 • пълнител, чието качество най-често се използва от гранит и чакъл;
 • различни добавки.

Изборът на натрошен гранит води до увеличаване на якостта на бетона в сравнение с използването на чакъл, но също така увеличава общите разходи за работата. Въпреки че като цяло използването на пясък и натрошен камък в състава, напротив, води до намаляване на цената му, което създава структурна рамка, която омекотява натоварването върху бетонни конструкции. Съответно, необходимостта от големи количества цимент също се намалява.

За да се получи максимална якост на бетон M300, пропорциите на неговите компоненти (по тегло) трябва да бъдат, както следва:

В това съотношение материалите се смесват в бетонен смесител с помощта на вибрации, което позволява да се избегне появата на въздушни мехурчета в бетона. Трябва да се отбележи, че количеството вода за получаване на състава е приблизително и зависи преди всичко от качеството на използвания пясък и отломки. В резултат на това, да получите 1 с. м на бетон изисква около 350 кг цимент, около 800 кг пясък, до тон отломки и най-малко 200 литра вода. Масата на други добавки обикновено не надвишава 10 кг на кубичен метър.

M300 конкретни параметри

Основните параметри на бетонната марка M300 включват следните стойности:

Сравнително малка устойчивост на замръзване от бетон, която е по-ниска от показателите на редица други строителни материали, оптимално се комбинира с водоустойчивостта на W6. И тъй като устойчивостта на замръзване и размразяване е установена по отношение на разтворите, наситени с течност, дори F200 е достатъчно. Докато индикаторът за водоустойчивост гарантира използването на бетон дори за басейни, 150-милиметровата плоча е достатъчна, за да издържи на пласт с дебелина 50-60 м.

Индексът на якост показва, че бетон M300 е в състояние да издържа на налягане от почти 300 атмосфери. Мобилността на клас P2 - P4 говори за възможността за изливане под всякаква форма. Утаяването на такъв бетон се извършва под действието на собственото му тегло, а материалът лесно запълва всички кухини.

Условия на втвърдяване на материалите

Процесът на втвърдяване на конкретния разтвор М300 с правилно подбрани пропорции е придружен от химични реакции с образуването на кристални хидрати. Когато това се случи, взаимодействието на цимента с течност и образуването на нови материали. Ако няма достатъчно вода, втвърдяването ще се забави и якостта ще намалее. Понякога в този случай има пукнатини и свиване на бетон. Следователно съставът трябва да се втвърдява само при определени условия, които се създават и поддържат от изпълнителите.

За да се предотврати напукване на бетонната повърхност, е възможно да се затвори с плик или да заспи с пясък. При високи температури на околната среда, намокрянето на бетона трябва да започне не по-късно от 2 часа след завършване на бетона. При нормални температурни условия този период се удължава до 12 часа.

 • пръскачките се използват за насищане на материала с влага;
 • честотата на влагата зависи от температурата: в горещо време - няколко часа, в други времена - когато се изсушава;
 • възлите и ръбовете на структурата изискват по-внимателна обработка;
 • овлажняването се спира, ако температурата падне под + 5 ° С;

В допълнение към насищането с влага, бетонът трябва да бъде защитен от ерозия чрез утаяване, разтърсване и механични повреди. Не се допуска контакт с агресивни течности с невтвърден състав. И хората могат да ходят на бетон не по-рано, отколкото силата му достига най-малко 15 kgf / cm2.

Функции на приложението

Съотношението на бетоновата смес е важен фактор, като се получава висококачествен материал. Трябва обаче да се спазват други правила, за да се опрости работата и да се намали консумацията на бетон:

 • избирайки смачкан камък, предпочитание се дава на такива, чиято якост надвишава бетонната маса с приблизително два пъти - в този случай 600 kgf / cm2. Това позволява да се намали деформацията на структурата, когато разтворът се втвърди и да увеличи силата си (средно около шест месеца);
 • В ролята на агрегатът на този бетон може да се използва варовик от степен 500 или 600 и дори чакъл с плътност 800-1000 kgf / cm 2;
 • Диаметърът на зърната на натрошен камък не трябва да надвишава 50 мм. Най-добрият вариант е малка част от размера от 5-20 мм.

Когато смесването на състава трябва да осигури пълна абсорбция на водата. Най-хубавото е, че такава хомогенна смес се получава с помощта на бетонов смесител. Ако обаче пропорциите на съставни компоненти на бетон M300 са избрани неправилно, независимо от качеството на смесването, в материала могат да се появят кухини. И това ще влоши характеристиките на изпълнение на бетонната структура и ще доведе до тяхното унищожаване преди предписания период.

Правилните съотношения на бетон M300

Тези, които изграждат къща със собствени ръце, са изключително заинтересовани от правилното съотношение на бетон M300.

Схемата за подготовка на бетонова смес.

Те са изпълнени със структури, които изпитват значителни механични натоварвания:

 • ленти, колонни и други основи;
 • подови плочи;
 • монолитни стени;
 • стълби;
 • пътно платно и подобни обекти;
 • стени и дъна на хидравлични конструкции.

Такава универсалност на бетона се насърчава от неговите характеристики, тъй като е в състояние да издържа на ниски температури и високо налягане и да издържи на въздействието на агресивните медии. За да научите повече за свойствата на тази марка, трябва да разберете повече за тях.

M300 спецификации

Таблица на състава и пропорциите на бетонната смес от цимент от различни марки.

Поради своята устойчивост на замръзване, бетонът принадлежи към клас F200: издържа, без да се срутва и без да губи сила, 200 цикъла на замръзване и размразяване. Изглежда, че това е слаб показател и конкретен продукт ще е достатъчен само за няколко години работа, но това не е така. Класът на устойчивост на замръзване е зададен за наситен с вода разтвор. И е трудно да се насити с течност, тъй като водоустойчив клас M300 е W6. Това означава, че бетонната плоча с дебелина 15 см ще се превърне в непроницаема бариера пред водата, снабдена с налягане от 6 кг / см2. Ако в противен случай, 15-сантиметровото дъно на басейна, изпълнено с бетон M300, издържа на 60-метрова водна колона.

В допълнение към тези характеристики, любители разработчици може да се интересуват от изпълнението на конкретен разтвор:

Що се отнася до последната характеристика, маркировката M300 предполага, че продуктът от тази марка може да издържи на налягане от 300 kg / cm2. Бетонът с клас на подвижност от Р2 до Р4 може да се излива в форми с различни конфигурации, тъй като разтворът се установява доста добре под собственото си тегло.

Пропорции на компонентите

Фракции от чакъл от гранит.

Направете конкретно решение M300 може да бъде у дома. За да се получи висококачествена смес за строителни работи, е важно да се спазват изискванията, наложени на нейните компоненти. Трябва да знаете, че рецептата за приготвяне на тази смес предполага, че развалините ще действат като пълнител:

За производството на бетон използва пълнител, напречните размери на камъните, в които трябва да бъде в рамките на 1-2 см. Оптималната част на пясък - 1.5-2 мм.

Бетонобъркачки.

За смесване на бетон е невъзможно да се използват замърсени (глина, утайки) компоненти, тъй като това може да намали качеството на бетоновата смес, така че да не купувате готови пясъчно-чакълести смеси. Мръсната вода не трябва да се излива в бетон. Следва да се отбележи, че е позволено да се добавят модификатори към бетона, но тяхното обемно съдържание в готовата смес не трябва да надвишава 10%.

Като правило, M300 се приготвя от циментови марки M400 и M500. По-долу ще бъдат показани оптималните пропорции на компонентите, необходими за месене, но трябва незабавно да информирате, че производствената рецепта включва предварително смесване на цимента с пясък, след това се добавя вода и след това се излива пълнител в разтвора.

Обемът на излятата вода трябва да съответства приблизително на обема на свързващия компонент, но точното количество в сместа зависи от степента на навлажняване на пясъка и развалините, което е в състояние да го абсорбира в значителни обеми.

Сега за другите пропорции на сместа. На таблиците ще бъдат показани обемни (l) и масови (кг) индикатори.

Съставът и пропорциите на бетон M300 от цимент M-400 и M-500

Бетонът M300 е един от най-често използваните видове бетон, който се използва при строителството на ленти, стърготини и други видове основи. Бетонът е необходим и за изграждането на оградни решетки, подпорни конструкции, пътни настилки, тротоарни плочи и др.

Този бетон може да се закупи под формата на готов микс или да се приготви от себе си. Във всеки случай съставките, които са част от бетона m300, има определени изисквания, които сега разглеждаме.

Основните компоненти на бетона m300

 • Цимент М-400 или М-500 действа като основен свързващ елемент. В зависимост от това коя марка цимент се използва, количеството на другите материали може да варира (за пропорциите вижте по-долу).
 • Натрошен камък Съставът на бетон M300 използва смлян камък с различни размери от 5 до 70 мм (рядко 150 мм). Подходящи варовик или гранит развалини (разберете защо имате нужда от rasplintsovka развалини). Чакълът се използва много рядко, тъй като може да съдържа вредни примеси.
 • Пясък. За производството на бетон пясък трябва задължително да има висока плътност - не по-малко от 1.8 кг / кубичен метър. Този материал може да бъде естествен или изкуствен и неговите частици трябва да имат определена калибрация - 0.15-5 mm.
 • Вода - последната съставка в състава на бетона m300. Можете да използвате както естествена, така и чешмяна вода без примеси, които предотвратяват втвърдяването на бетона.
 • Цимент М-400 или М-500.

Основното изискване за бетон M300 - е еднородност. Този показател трябва да бъде внимателно наблюдаван на всеки етап от производството.

Технически характеристики на бетона M300

 • клас - B22,5;
 • мобилността на сместа - P2-P4 (в зависимост от изискванията на обекта);
 • водонепроницаемост - W6 (влагата няма да се абсорбира в значителни количества).
 • устойчивост на замръзване F200;
 • якост от 295 kgf / cm2;
 • твърдост - G2-G4.

Съотношение на бетона m300

Като правило основните изисквания за бетон са висока устойчивост на замръзване и устойчивост на влага. Тези характеристики имат конкретна марка m300. В допълнение, той бързо се втвърдява и е устойчив на значителни товари.

Както вече казахме, за производството му се използва цимент М-400 или М-500, пропорциите на бетона се различават от това:

 1. Ако за приготвянето на бетоновия състав се използва М-400 цимент, той трябва да се използва в пропорции на 1 кг цимент - 3,7 кг трошен камък и 1,9 кг пясък. Когато броим в литри: вземаме 17 литра пясък и 32 литра развалини за 10 литра цимент. При смесване на компоненти в такова количество на изхода се получава 41 литра готов бетон.
 2. Ако използвате цимент M-500, съставът на бетона m300 ще се различава в пропорциите си. В този случай до 1 кг цимент, трябва да добавите 2,4 кг пясък и 4,3 кг трошен камък. Съответно, от 10 литра цимент, 37 литра развалини и 22 литра пясък, ние завършихме с 47 литра бетон m300.

Ако знаете тези рецепти, изчисляването на необходимото количество материали и средства за тяхното закупуване няма да ви бъде представено като трудна задача.

Подготовка на бетон M300

Бетонът е незаменим материал в строителството. Но мнозина все още мислят, че бетонът също е конкретен в Африка, т.е. винаги и навсякъде е същото. Но това е далеч от случая. Бетонът е разделен на множество класове и марки за различни показатели. Най-често срещаният индикатор е силата на бетона, която се обозначава с буквата М и цифровата стойност (M150, M200, M300 и др.).

Защо М 300

M300 бетонът е най-разпространената марка бетон с най-широка гама от приложения. Плътността на бетона M300 му позволява да се използва при строителството на пътни и летищни настилки, мостове, основи, различни бетонови конструкции, хидравлични конструкции и т.н.

Съставът на бетона M300 не се различава особено от марките близо до него. Същият цимент, вода, пясък и пълнител. За подготовката на бетон M300 се използват различни видове пълнители:

За смесване на бетон от тази марка, използвайки циментови марки M400 или M500. За да получите висококачествен бетон, трябва да се придържате към технологията за месене на разтвора, да използвате само висококачествени пълнители и стриктно да следвате пропорциите на състава.

Самостоятелно готвене

Много аматьори строители по принцип не искат да купуват готови смеси от бетон, тъй като се стремят да правят всичко сами. Трябва да кажа, че да се подготви бетон M300 със собствените си ръце не е трудно.

Пропорции за приготвяне на бетон M300 такива. Ако имате цимент марка M400, тогава трябва да вземете: цимент - 1 част, пясък - 1,9 части и натрошен камък - 3,9 части. Пропорциите се основават на теглото.

Изчисляване по обем

Ако е по-удобно да изчислите количеството материали по обем, тогава трябва да вземете 1 част цимент M400, 1,7 части пясък и 3,2 части чакъл.

Ако искате да направите бетон от циментова марка M500, пропорциите се нуждаят от други. За производството на бетон M300 цимент клас M500 ще трябва: цимент 1 част, пясък 2.4 части и трошен камък 4.3 части, това е идеалният начин за бетон на основата на къщата.

Пропорциите по обем: 1 част цимент, 2,2 части пясък и 3,7 части чакъл.

Във всяка циментова замазка водата поема половината от количеството цимент. Това означава, че водата винаги трябва да отнеме 0,5 части.

За да ви помогнем, ще Ви предоставим калкулатор за онлайн броене, който ще покаже колко материал ви е необходим и на тази основа ще можете да изчислите колко ще ви струва.

Най-важното е най-напред да се смеси циментната смес и след това бетонът да е напълно хомогенно. Тогава вашият бетон ще бъде с високо качество и издръжливост, с правилните пропорции.

А видеото в тази статия ще покаже колко просто може да бъде конкретна рецепта.

M300 бетон

M300 бетонът е най-популярната и често срещана марка с широк обхват на приложение. Поради гъстотата на този материал се използва при полагане на пътното платно и летищните настилки, мостове, основи и много други.

Бетонът е изкуствен камък, който се състои от вода, цимент, малки и големи агрегати. Трудно е да си представим конструкция без този материал. Има погрешно схващане, че този материал е един и същ навсякъде, няма вариации, е идентичен по характеристики и свойства. Всъщност не е така. Има много разновидности и марки на този продукт и във всеки случай трябва да изберете подходящия тип. Това обикновено се прави с помощта на общоприетата сила на собственост. Обозначава се с главна буква М и цифрова стойност. Гамата от марки започва с M100 и завършва с M500.

Съставът на този бетон е подобен на белезите до него.

характеристики на

 • Компоненти - цимент, пясък, вода и натрошен камък;
 • Пропорции: за 1 кг цимент M400 се падат 1,9 кг. пясък и 3.7 килограма развалини. На 1 кг Цимент M500 възлиза на 2,4 кг. пясък, 4,3 кг. чакъл;
 • Пропорции на базата на обеми: 1 порция цимент M400, пясък - 1.7 порции, чакъл - 3.2 порции. Или 1 порция цимент М500, пясък - 2.2 части, натрошен камък - 3.7 порции.
 • Състав на обема на 1 л. цимент: 1.7 л. пясък и 3.2 л. чакъл;
 • Клас - B22,5;
 • Средно от 1 л. циментът е 4,1 литра. бетон;
 • Плътността на бетоновата смес - 2415 кг / м3;
 • Устойчивост на замръзване - 300 F;
 • Водоустойчивост - 8 W;
 • Работа - P2;
 • Тегло 1 m3 - около 2,4 тона.

приложение

 • стенна конструкция,
 • устройство от различни видове бази от монолитен тип
 • може да се използва за производство на стълби, площадки за запълване.

приготвяне

Различни видове агрегати се използват за производството на M300:

За да получите смес от тази марка, използвайте цимент тип M400 или M500.

За да се получи висококачествен продукт, е необходимо стриктно да се спазва технологията на смесване на разтвора, да се прилагат изключително доброкачествени пълнители и да се прилепят много точно към определените пропорции на всички компоненти.

Много аматьори строители, които се опитват да спестят пари или от принципа, не получават готовите бетонови смеси, а самите ги правят. Не е трудно да се произвежда този строителен материал сами и не изисква специални умения.

Във всички циментови разтвори обемът на водата се избира като половината от количеството цимент. По този начин, частта от водата е 0,5.

Много е важно внимателно да се смеси циментовия разтвор първо, а след това самият бетон да бъде хомогенна маса. В този случай, готовият продукт ще бъде висококачествен и надежден.

Съставът и пропорциите на бетона M200 и M300 на 1 m3

Днес производителите на строителни материали предлагат богат избор от бетонови смеси, които са подходящи за решаване на различни проблеми. За всички видове строителни работи можете да вдигнете композицията с цимент с желаното качество. За да може конкретното решение да придобие необходимите характеристики, е необходимо да се придържаме към технологията и правилните пропорции. Като пример можем да разгледаме конкретни M200 и M300 на метър в куб (1 m3). Степените на бетонни смеси отговарят на тяхното качество. С други думи, колкото по-висока е марката, толкова по-високо е качеството на крайния продукт или покритието. Следователно, ако този показател е по-висок, тогава потреблението за производството на смес от 1 m3 е по-малко.

M200 ви позволява да гарантирате здравината и издръжливостта на сградите. В същото време в разтвора на цимента не се появяват пукнатини, бързо се втвърдява, не се влага в утайките, има ниска топлопроводимост, не губи характеристиките си при температура плюс пет до триста петдесет градуса по Целзий. Основното предимство на тази марка се счита за сила.

структура

По време на работа строителите използват доказан състав, който включва висококачествени компоненти:

Основните съставки на бетона са циментовата смес и течността, тъй като тези съставки свързват всички други материали в разтвора. Съотношението на тези два компонента включва отчитане на абсорбиращите свойства на развалините. Циментовият разтвор има хидратация, т.е. настройка. Това свойство се проявява при добавяне на вода. Без развалини замърсеният бетон може да се деформира, което води до микроструктури. Пукнатини, на свой ред, може да доведе до унищожаване на продукта. Чакъл и речен пясък ще помогне да се предотврати появата им.

Пропорции на кубичен метър

За да получите необходимата консистенция на m3, трябва да знаете:

 • необходимата здравина на строителните материали;
 • съотношението на съставките;
 • необходимата пластичност на разтвора;
 • марка циментова смес;
 • пълнител функции.

За производството на m3 материал ще се нуждаят от такъв брой компоненти:

 • 330 килограма циментова замазка - 0.25 кубически метра (с индикатор за плътност в неконсолидирано състояние от 1300 килограма на кубичен метър);
 • 1250 килограма чакъл - 0,9 кубически метра (1250 килограма на кубичен метър);
 • 600 килограма пясък - 0.43 кубически метра (1400 килограма на кубичен метър).
Връщане към съдържанието

Mark M300 днес се превърна в един от най-популярните в решаването на някои строителни проблеми. Този строителен материал се използва, когато има нужда да се полагат основите на сгради, огради, стълби, купчини.

структура

За удобство при приготвянето, M300 е разработил част от съставките, благодарение на които могат да се използват необходимите съставки в най-точното съотношение. Бетонът съдържа следните съставки:

Пропорции на m3

Таблицата по-долу показва колко компонента се изискват на m3.

Ако се нуждаете от висококачествен строителен материал, по-добре е фракцията от пясък да е от половин до три милиметра. Важно е да се използва хомогенен строителен материал, без глинени частици. Строителите препоръчват добавянето на реката, тъй като в нея няма примеси.

Преди да използвате кариера, трябва да се измие. Размерът на чакъла трябва да бъде от пет до двадесет милиметра. В такива случаи професионалистите добавят гранит от трошен камък към бетон.

Оптималните пропорции на бетонната марка m300

Камъкът, получен чрез изкуствени средства в резултат на формоване, поставяне и втвърдяване на смес от цимент, вода и фракционни агрегати обикновено се нарича бетон. Смята се, че методът за получаване на такъв материал е бил изобретен в древни времена и е бил известен на строителите от древни времена. Може би това е така.

Истинската история на съживяването на съставите на смеси, използвани днес за производство на модерен бетон, има история за период от не повече от двеста години.

Един клас бетон, който характеризира качествените показатели, се нарича марка. В зависимост от индикаторите има пълен набор от марки бетон от m50 до m1000, позволяващи работа да се изпълнява, започвайки от пътеките в градината и завършваща със защитни капачки на работните зони на реакторите на АЕЦ. Марките от m100 до m500 обаче са намерили широко приложение в практиката, сред които най-голямото търсене и гъвкавост при използването на тежкия бетон m300.

Характеристика на бетона m300

Говорейки за "тежкия бетон", трябва да разберете, че плътността на материала, определена от редица фактори, е съвсем проста, като се раздели масата му на заемания обем. Уникалността на свойствата на бетона M300 определи тяхното използване във всички места и структури, които изпитват постоянни силови ефекти (фундаменти, подпорни колони и греди, подови плочи и т.н.)

Средната характеристика на плътността на m300 е в диапазона от 1,85 до 2,5 т / с. м. Неговото ниво се влияе от вида, качеството, състава и съотношението на компонентите: циментово свързващо вещество, пясък, агрегат и вода. Плътността на бетона определя редица работни параметри:

 • лесно приготвяне и полагане на сместа;
 • хомогенност на структурата на получения бетонов продукт;
 • способност за запазване на формата и свойствата след втвърдяване (якост).

Пълнежът в m300 е чакъл или гранит, което увеличава плътността и здравината на продуктите, изработени от такъв бетон. Използването на марката е разнообразно и включва:

 • фундаментни основи на сгради и високи сгради;
 • стени, колони, подове, платформи и стълби;
 • тротоарни плочи, бордюри, тротоари и др.
 1. Висока здравина, надеждност и издържливост.
 2. Продуктите имат висока устойчивост на замръзване и водоустойчивост, висока еластичност и еластичност, отлични огнеупорни качества.
 3. Използването на специални добавки ви позволява лесно да подобрите желаните характеристики на конкретните продукти m300.

Марката обаче изисква по-внимателно съответствие с технологията на композицията и нейната инсталация. Не позволявайте внезапни промени в температурата и излишната вода, при които има стратификация и загуба на якост. M300 се отнася до тежък бетон, така че нанесената смес изисква внимателно уплътняване. Цената се определя от вида на агрегата: най-скъпият е отломки от гранит, осигуряващи максимална здравина.

Какви са компонентите на бетона m300

Съставът на бетонната марка M300 трябва да осигури необходимата здравина. Експертите препоръчват използването на марка цимент, която надвишава необходимата якост на бетона с около 2 (за Портланд цимент) или 3 пъти (за други цименти). Като правило производствените стандарти предвиждат използването на поне M400 (по-често M500).

Има определени изисквания за качеството на развалините, пясъка и чакъла (последният се използва много по-рядко). Те трябва да бъдат чисти, ако е необходимо, материалите се измиват и изсушават. Разбира се, водата за смесване трябва да бъде чиста. Например пропорциите на бетона m300 за получаване на кубичен метър изглеждат така:

 1. Портланд цимент (M400) 7 торби от 50 кг (350 кг).
 2. Натрошен каменен гранит, средна фракция (1200 кг).
 3. Пясъчна конструкция (750 кг).
 4. Вода 180 литра.

Специални пълнители

При избора на агрегати е важно да се гарантира, че развалините, чакълът и пясъкът имат различна фракционирана зърно. Това ще помогне да се намалят кухините между тях, колкото по-малки са кухините, толкова по-голяма е плътността и здравината на бетоновата смес. С минимални кухини в груби агрегати, консумацията на пясък и цимент намалява. Съществуват определени стандарти за приемливо присъствие на кухини в различни пълнители:

 1. За развалините 50%.
 2. За чакъл 45%.
 3. За пясък 37%.

Проверете тези опции е много проста. Смес от агрегати или поотделно, всеки вид се изсипва в кофа с обем от 10 литра до върха. От втората кофа, със същия обем, водата се излива в първата в тънък поток до ръба. Остатъкът във втората кофа е индикатор за кухините на пълнежа. Например, ако се изливат 5,5 литра от 10 литра вода, то цифрата ще бъде 55%.

За увеличаване на плътността можете да използвате сравнително ефективен метод за разделяне на агрегатите на фракции, като ги пресявате през сита със стандартни размери на клетките:

 • за чакъл или чакъл, диапазонът е 80, 40, 20, 10 и 5 мм;
 • за пясък -5, 2,5, 0,5, 0,3 и 0,15 mm.

Зърната, които остават върху мрежата след пресяването, се наричат ​​частична част от пълнежа. Освен това, за да се получат смеси, получените фракции се смесват от първи до пети в определени съотношения. Например, за едрозърнестата смес от чакъл се разпределя съставът по фракции:

 • първата фракция (40 mm) от 50 до 65%;
 • втората (20 mm) от 20 до 30%;
 • третият (10 мм) от 25 до 30%.

Смес от грубозърнест пълнеж също често се приготвя, включваща до 5% от най-големите и най-малките фракции и 30% всяка, втората, третата и четвъртата. Правилно избраният размер на зърното на пълнителите (натрошен камък, чакъл и пясък) ще направи възможно, с различно съдържание на циментово свързващо вещество, да се произвежда брандиран бетон.

Предпочитат се грубо-зърнести агрегати от гранит, но се допуска вар. Използваният пясък трябва да има плътност не по-малка от 1,8 кг / кб. m. Подготовката на сместа, трябва да се има предвид, че излишъкът от цимент само води до превишаване. От друга страна, липсата на свързващ компонент води до ниска плътност, повишена водопроницаемост, намалена устойчивост на замръзване и корозия на положената армировка. В резултат на това структурата бързо се срива.

Това, което определя теглото на бетона

В съвременната практика е обичайно да се говори за разделянето на този изкуствен камък по тегло на четири вида, състоящи се съответно от леки, леки, тежки и много тежки. Отношението към група от видове се определя от агрегатите, използвани в смесите.

Така че, за особено лека приложна технология да се създаде в масата на голям брой въздушни мехурчета (пенене). В особено тежкия бетон се смесват метални отломки, тежки пръчки, минерали от желязна руда и др. В допълнение към сместа, в бетонната маса на критичните структури се поставя скелет от стоманена армировка, който заедно с теглото повишава здравината на формованата структура.

Както бе споменато по-горе, m300 се отнася за тежки видове бетон. Тежките бетони включват груби агрегати от твърди естествени камъни. Това може да бъде груб чакъл или натрошен камък, често гранит. Пясъкът, циментът и водата имат определена тежест.

Как да изчислим дела на бетона m300

От горния материал става ясно, че няма нужда да се изчислява такова тегло, тъй като то ще бъде различно дори за продукти от няколко партиди от сместа, приготвена от същите компоненти. От друга страна, познаването на необходимото количество и приблизителната плътност на гранулираните компоненти, смесени за приготвяне на бетон m300 (за 1 кубичен метър), всеки:

 1. Натрошен гранит 1,4 т / с. m (1.3 т).
 2. Пясъчна конструкция 1,45 т / с. m (0.65 t).

Както и приблизителното количество вода (160 - 170 литра) и цимент (около 350 кг), можете да опитате просто аритметично допълнение, за да изчислите теглото на кубически метър без рамка от стоманена армировка. Като цяло се оказа около 2.4 тона. Теглото може да варира в зависимост от мястото на полагането и приложението на бетона, който трябва да бъде подготвен. От съотношението на фракциите на развалините и т.н. Като цяло става ясно защо почти никой не работи с "специфична тежест" на практика.

За практически цели на конструкцията, определяне на необходимия капацитет на натоварване на фундаменти и др. Се използва обемно тегло. Неговите приблизителни стойности също зависят от компонентите и тяхното приложение. За продуктите, изработени от бетон m300, приет със стандарта, който е в сила от 1979 г., теглото на един кубичен метър е:

 • с агрегат (чакъл, чакъл) - 2.4 тона;
 • с агрегат (чакъл, трошен камък), подсилен със стоманена рамка - 2,5 тона.

Експертите отбелязват, че крайното тегло на кубето от бетон също зависи от начина на приготвяне на сместа, техниката на уплътняване, количеството вода и т.н.