Как да изчислите кубичен метър

Кубичните метри днес са стандартната единица за измерване на обема. Много често резултатите от различните изчисления и измервания се предоставят в кубични метри.

Кубическият метър е определена единица обем, която е равна на обема на един куб с дължина на ръба един метър.

Ако първоначалната информация е предоставена в съответните измервателни системи, те могат лесно да бъдат превърнати в кубични метри. Например, тя може да бъде кубичен сантиметър или литри.

Ако преобразувате в кубически метри имате нужда от дължина, маса или площ, се нуждаете от допълнителна информация и това ще бъде малко по-трудно.

Какви са тези измервания? Всичко е просто, може да се наложи, например, по време на ремонт, когато са необходими точни и правилни изчисления, за да се разбере колко материал е необходим за по-нататъшна работа.
Те могат да бъдат необходими дори ако направите нещо със собствените си ръце.

Без значение колко креативни са нашите много хобита, математиката ни съпровожда през целия ни живот и е неразделна част от всяка работа.

Как да изчисляваме кубически метър от обема?

За да изчислите правилно броя кубични метри, съдържащи се в обема, който е посочен в други измервателни системи, трябва да умножите този брой с определен коефициент.

Например, ако обемът е даден в литри, за да го преведете, умножете литрите с 0,001. Просто казано, трябва да използвате следната формула:

Km³ - това ще бъде броят на кубични метри, а Cl - броят литри.

Същата формула е приложима в ситуация, при която обемът се дава в кубически дециметри.

Как да изчисляваме кубически метър от сантиметри или милиметри?

Ако обемът е даден в кубически сантиметри или милиметри, тогава за правилното изчисление се нуждаете от следната формула:

Km3 = Kcm3 * 0.000001
Km3 = Kmm3 * 0,000000001

Не забравяйте това Kcm³ и Kmm³ е броят на кубични сантиметри и милиметри.

Как да изчислите кубичен метър от масата?

Ако знаете масата, тогава за правилното изчисление на кубични метри е необходимо да се изясни плътността на веществото. Можете да го намерите в специални таблици на плътността на веществата. Ако нямате необходимите числа, тогава можете сами да ги измервате.

За да се изчисли броят на кубични метри, е необходимо да се раздели масата на тялото по неговата плътност. Това е, използвайте формулата:

"M" ще бъде равно на телесното тегло в килограми, а "P" ще бъде плътност.

Как да изчислите кубичен метър от обикновена цифра?

Ако субектът е обикновена обемна фигура, в която са известни всички параметри, тогава могат да се използват геометрични формули, известни от училищните дни. Можете сами да измервате формата и да изчислите кубични метри, като използвате формулата:

B, W и D - те ще бъдат съответно височина, ширина и дължина или дебелина.

За да улесня разбирането на това, което стои на карта, ще дам един прост пример.

Стаята е с височина на тавана 2,5 метра, дължина 10 метра и ширина 8 метра. За да определите обема на тази стая в кубически метри, трябва да направите следното:

2,5 м * 10 м. * 8 м. = 200 с. м.

Така че всичко е просто. Необходимо е да има само някои данни и всичко останало се изчислява от най-простите формули.

Бъдете внимателни и определено получавате точните числа.

Как да преброим куба на дъските

Онлайн калкулатор на броя дъски в куба

Колко дъски в 1 куб

Колко дъски в куб - 4 маси за 6-метрова дъска

Борда с височина 25 мм

Таблица: кубичен метър 25 дъски с дължина 6 метра

Борда с височина 30 мм

номер на маса от 6 метрови дъски в куб

Борда с височина 40 мм

Таблица с височина 40 мм и дължина 6 м

Борда с височина 50 мм

Таблица от 6 метрови дъски в куб

Обемът на дървените дъски и как се измерват.

Първо, нека да разгледаме обема на дървените дъски и да разберете как да го изчислите.

Единицата обем на дървените продукти е 1 (един) кубичен метър (кубичен метър). Друго име: кубичен метър или просто куб.

Математическо определение на единица обем:
Кубичен метър е обемът на куба с дължина на ръба, равна на 1 (един) метър.

Цифровата стойност на обема се изчислява по формулата:

V = L x h x b, където,

V е обемът;
L е дължината;
h - височина;
б - ширина.

В този случай всички единици дължини трябва да бъдат изразени в метри.

Размери на дъските

Размерите на плоскостите обикновено са дадени в милиметри и са написани както следва:

25 х 150 х 6000, където

25 - дебелина на плочата;
150 - ширина на дъската;
6000 е дължината на дъската.

Стандартната дължина на дъските е 4 или 6 метра. Но всъщност тя е почти винаги малко по-голяма. Така че за дъска с дължина 4 метра увеличението може да бъде до 10-20 см, а за дъска от 6 метра - до 30 см. Но другите два параметъра, височината и ширината винаги отговарят стриктно на обявените размери.

Колко 1 куба дъски с размери 50x150x6000

Колко дъски в куба - независимо изчисление

 1. Изчислете обема на една дъска.

Използваме предишната формула V = L x h x b. За да направите това, всички размери на размера на таблото от милиметри се превръщат в метри и се извършва умножение.

0.050 x 0.15 х 6.0 = 0.045 кубически метра

Така че обемът на 1 (една) дъска е 0.045 кубични метра.

 • Определяне на цената на един борд.

  Знаейки цената на един куб. метър дъски, можете да разберете цената на една дъска. Така че, ако цената е 1 кубичен метър. равен на 200 рубли, тогава един съвет ще ви струва

  200 х 0.045 = 9 (рубли).

  Така че, 1 (един) съвет струва 9 рубли.

 • Изчислете броя на плоскостите в 1 кубичен метър.

  Сега, знаейки обема на една дъска с размери 50 х 150 х 6000, можете самостоятелно да определите колко от тези дъски ще бъдат на 1 кубичен метър. Използваме формулата:

  N - брой парчета;
  1 - 1 кубичен метър
  V е обемът на една дъска.

  Използвайки горните изчисления, намираме желания брой парчета:

  N = 1/0, 045 = 22,2 (парчета).

  Така че, в 1 кубичен метър. 22 цели дъски с размери 50 х 150 х 6000.

 • Както може да се види от изчисленията, купуване на 1 кубичен метър. от тези дъски, всъщност получавате 22 цели дъски. И 0.2 цената на един борд ще бъде надплащане.

  Така че, знаейки размера на дъските, които купувате, с помощта на тази статия ще можете самостоятелно да определите обема на една дъска, нейната цена и броя на парчетата за 1 кубичен метър.

  Как да изчислите обема на бутилката

  На тази страница, калкулаторът ще ви помогне да изчислите обема на цилиндъра онлайн. За да изчислите зададената височина, радиуса или площта на основата. Изчисленията се правят в милиметри, сантиметри, метри. Резултатът се показва в кубически сантиметри, литри и кубични метри.

  Цилиндър е геометрично тяло, ограничено от цилиндрична повърхност и две успоредни равнини, които го пресичат.

  По височина и радиус

  Формулата за обема на бутилката по отношение на височина и радиус:

  V = π · r² · h

  Чрез основната площ и височината

  Формулата за обема на бутилката по височина и площ на основата:

  Изчисляване на дъски и дървен материал в един кубичен метър - формули, примери за изчисления, таблици

  При извършване на строителни работи по изграждането на жилищна сграда специалистът трябва да изпълнява голям брой разнообразни задачи, като един от тях е: изготвяне и изчисляване на очакваната цена преди окончателното завършване на жилищната сграда. Без да се провалят, да се изчисли необходимия брой различни строителни материали, което е доста трудно да се направи. Следователно, това знание - колко дъски са в куб, е много важно за специалист, който е зает с изграждането на жилищна сграда и иска да върши работата възможно най-ефективно и бързо.

  Търговски клуб: съществуващите типове табла

  За да се изчисли колко парчета от кубчета дъски трябва да се знае не само какво означава кубически дъски, и трябва да се разбере-важното, че има различни видове дъски и това, което е възможно да се купи на пазара днес за различни строителни работи. Трябва да се отбележи, че кубът на почти всички материали, независимо от типа материал, се изчислява по същия начин, т.е. по един конкретен метод. Класовете на борда не влияят върху изчисляването на кубичния капацитет на този строителен материал.

  Неразрешеният вид нарязан дървен материал е: дървен материал, различни дъски с таван и също така немаркирани дъски (те са изключение при изчисляване на кубическия капацитет, защото този процес се появява малко по-различно). Вдлъбнатините (които имат специални канали за изпълнение на фугата) включват: модерна облицовка, блокче, материал за пода, както и имитация на естествен дървен материал. Когато избирате каучуков тип строителни материали за покупка, ще трябва да обърнете внимание на факта, че при извършване на изчисления се използва изключително само работната ширина на дъската без шипове. Ако говорим за блокадата (имитация на трупи), тогава при изчисляване на кубичния капацитет се взема само дебелината в най-високата му точка.

  Колко в 1 куб дъски: изчислението

  Всеки човек, дори и от учебните си дни, е ясно как се прави изчислението на кубическия капацитет. За тази процедура е необходимо да се изчислят стойности като: дължина, ширина и височина. Подобен принцип се използва за изчисляване на кубичния капацитет на 1 борда. При извършването на такива изчисления се препоръчва да се превърнат всички налични стойности в метри. Кубичен капацитет от 1 дъска, който има напречно сечение от 150x20 мм. и дължина от 6 метра, се изчислява, както следва: 0.15 умножено по 0.02 и 6, така че кубатурата на тази дъска ще бъде 0.018 кубични метра.

  Да приложим формулата на обема V = L * h * b (където L е дължината, h е височината, b е ширината).

  L = 6.0; h = 0.02; b = 0.15.

  Така, V = 6.0 * 0.02 * 0.15 = 0.018 m 3.

  За да определите колко дъски в един куб: 1 m 3 разделени на кубичен капацитет (обема на една дъска).

  1 m 3 / 0.018 m 3 = 55.55 бр.

  По този начин броят на дъските в един куб е 55,5 броя.

  Достатъчно е да се знае цената на определен тип борда, когато се знае обемът му: 0.018, умножена по цената на 1 кубичен метър. Когато 1 куб от определен тип дъска има например цена от 5 500 рубли, тогава цената ще бъде 99 рубли. На този етап в изчислението има известен трик за продавачите и мениджърите в хардуерните магазини, тъй като обемът на материала е закръглен до някои цели стойности.

  Такова закръгляване може да доведе до такъв момент, че цената на 1 борда (когато 1 куб е 5500) ще бъде съвсем различна стойност. В допълнение към това, трябва да се отбележи, че в различни строителни плоскости, които са с номинална дължина 6 метра, в действителност дължината им е 6,1 - 6,2 метра, което не се взема предвид при изпълнението на този строителен материал. Това важи и за придобиването на значителен брой дъски. Това е съвсем ясно видимо, например, ако използвате платката 150x20 мм. Броят на дъските в куба е 55,5 бр. Но в един куб се броят 55 броя, което при изчислението ще бъде 0.99 кубични метра. Всъщност от това следва, че надплащането за 1 кубичен метър от този популярен строителен материал може да достигне 1% от реалната цена. Например, 5500 вместо 4995 рубли.

  За осъществяването на изчислението на кубатурата за типа на ненарязания борд се използват леко различни методи. Когато става дума за закупуване на 1 дъска, измерването на нейната дебелина, както и общата дължина, се извършва по същия начин, както при избора на подрязващ строителен материал. В този случай ширината на изчисленията се взема средно - между голяма и малка.

  Например, когато в края на ширината на дъската има стойност 25 см, а при останалите 20 средната стойност ще бъде приблизително 22 сантиметра. Когато е необходимо да се изчисли обемът на значителен брой такива плоскости за строителството, тогава ще е необходимо да ги разширите така, че ширината да не се различава от тесните, повече от 10 см. Основната дължина на този материал в разгънатия комин трябва да бъде приблизително еднаква. След това, като се използва конвенционална рулетка, се прави точно измерване на височината на целия пакет от плоскости, широчината се измерва (приблизително по средата на центъра). Резултатът след това ще трябва да се умножи по специален коефициент в размер от 0,07 до 0,09, пряко пропорционален на съществуващата въздушна пропаст.

  Колко дъски в 1 куб: специални таблици

  За да се изчисли точният брой дъски с определена ширина, дължина на 1 кубичен метър, се използват различни таблици. По-долу са представени някои от тези специализирани таблици, които показват кубическия капацитет на обикновените и популярни видове този материал днес. Възможно е да се изчисли обемът на различни плоскости с различни размери, например материалът за издигане на ограда на вашия сайт, като се използва съществуващата формула, представена по-горе.

  Изчисляване на обема в кубически метри по размера на една производствена единица

  Изчисляване на обема в кубически метра по размера на една производствена единица (по искане на потребителя).

  Аз ще цитирам заявката Изчисляване кубични метри.:
  "Изчисляване на това: Колко кубически метра в една дъска; общо изчисление на горския кубичен капацитет "

  Е, какво мога да кажа - всичко е ясно, дължина ширина ширина височина * брой дъски и се превръща в кубични метри.
  Ще запазя човек да не натиска ненужни бутони и ще направи такъв прост калкулатор

  Как да изчислите кубичен метър обем

  Как да изчислите кубичен метър обем

  Често трябва да зададете такива въпроси: "Колко имате нужда от нещо, което да запълни това?" Или обратно: "Колко ще се побере тук?" В края на краищата винаги трябва да носите, да смените или да транспортирате нещо, нещо изграждане, възстановяване или повторно изграждане. И тук трябва да вземете конвенционална или лазерна лента в ръцете си и да запомните единица за измерване на обема - кубичен метър.

  Какво е кубически метър

  Кубичен метър е конвенционална фигура (куб), която има дължина, широчина и височина, равна на един метър.

  Как да изчислите кубичен метър, ако тези параметри имат различна стойност? Ако техният продукт (резултатът от умножението) е такъв, тогава числото, което те съставят, е с обем от един кубичен метър. Например, обем с широчина 1 м, височина 0,5 м и дължина 2 м има един кубичен метър в него.

  В практическите дейности трябва да се изчислят обемите на различните помещения, а тук може да се ръководи от една проста формула: обемът на прекия паралелепипед е продукт на базовата площ и височината. Стаята с площ от 32,5 метра и височина на тавана 2,2 метра е 71,5 кубически метра (кубчета). Често стаята има наклонен таван, а след това възниква въпросът за височината. В този случай можете да вземете средната стойност на този параметър и да получите приблизителен обем.

  Ако се изисква точна стойност, то помещението трябва да бъде разделено психично на паралелепипед, като височината на най-ниската стена и да се изчисли неговия обем; след това изчислете обема на паралелепипеда със същата площ и височина, равна на разликата във височините на най-високата и най-ниската стена, разделете наполовина и добавете към обема на първия паралелепипед.

  Често е достатъчно да се налага да се изчисляват обема на различните кухини. Например, когато изливате фундамент, трябва да знаете необходимото количество конкретна смес. Всичко е съвсем просто. По същия начин умножаваме площта на основата по височина и получаваме желаната стойност. Важно е да се изчисляват и измерват в единици, в които искате да знаете желаната стойност. В случай на бетонова смес, покупката му обикновено се извършва в кубчета, поради което размерите на кофража за изливане на основата се измерват в метри.

  Преобразуване в други звена

  За да се превърне в необходимата стойност, трябва да се запомнят по-скоро простите пропорции на преобразуването на броячите в сантиметри и милиметри.

  Дължини единици:

  • 1 m = 100 cm = 1 000 mm

  Площ единици:

  • 1 мм = 10,000 см2 = 1,000,000 мм2

  Единици на обема:

  • 1 m³ = 1 000 000 cm³ = 1 000 000 000 mm³

  Количеството течност често се измерва в литри, достатъчно е да се знае, че:

  • 1 л = 1000 см3
  • 1000 л = 1 м³

  Доста често е необходимо да се изчислява обемът на базата на теглото и тук трябва да се знае плътността на веществото. Най-лесният начин е с вода, чиято плътност е 1 т / 1 м³. Това означава, че един тон вода ще поеме един кубичен метър (куб) и тон мляко, например, ще отнеме около 1030 кубчета.

  Пясъкът има плътност от 1,3 т / м³ до 1,8 т / м³. Това означава, че един m³ тежи от 1,3 до 1,8 тона.

  Изчисляването на кубичния капацитет на дървения материал има тънкости. Ако дъската е отрязана и идентична, достатъчно е да вземете една, да измерите дължината, дебелината, ширината, да умножете тези параметри и след това да умножите резултантната стойност с общата сума. Това ще бъде желаната стойност.

  Но когато използвате непрорязана дъска, тъй като е по-достъпна, е невъзможно точното измерване на размерите на една единица, всички проби имат различни пропорции. В този случай материалните пакети в комина с подравнени краища без припокриване на плоскостите в стека и се измерват три параметъра на целия пакет, умножени с помощта на редуциращ фактор от 0,5 до 0,7, което е желаната стойност.

  Също така се случва, че трябва да изчислите капацитета на цилиндричните предмети (бъчви, резервоари и други подобни). Основата тук е кръг и площта му е равна на произведението с числото pi (π = 3.14) и квадрата на радиуса (половината от диаметъра) или S = ​​πR².

  В практическия живот можете да използвате такъв сравнително прост начин за определяне на обема на течностите или твърдите вещества - хиляда кубически метра съдържат 1000 литра или 100 десет литрови кофи. Някой може да изглежда неприятно да пренася и преизчислява кофи с пясък или вода, но този метод е точен и широко достъпен.

  Пример за изчисление

  Да приемем, че трябва да попълните фундамент за сграда с размери от 8 до 12 метра, разделена на три стаи със стени с дължина 8 и 6 метра. Взимаме ширината на основата 40 см, височината в метри. Дължината ще бъде 54 метра, а обемът на основата ще бъде 0,4 * 1 * 54 = 21,6 м³. Тази стойност може безопасно да се закръгли до 22 м³.

  Приготвянето на кубичен метър бетонна смес за напълване на основата изисква около 350 кг цимент, 800 кг пясък, 1200 кг трошен камък и 140 литра вода. Това означава, че цялата фондация се нуждае от 154 торби от цимент, по 50 кг всяка (7,7 тона), 17,6 тона пясък, 26,4 тона смачкан камък и около 3 кубически метра вода.

  Това е напълно приблизително изчисление, което ви позволява просто да прецените размера на предстоящите разходи за материали и разходи за труд. Между другото, количеството на почвата, изкопана под основата, ще бъде сравнима или дори по-висока от обема на самата фондация, въпреки че не е напълно в земята. Това се обяснява с факта, че изкопа под фундамента е копаят по-широк за инсталиране на кофраж и свързаните с тях работа.

  По същия начин трябва да се изчисли необходимия обем, когато се каже, че се движат или изпращат някои стоки или стоки. В края на краищата, никой не иска да плаща за допълнителния обем на тялото на поръчаната кола, транспортен контейнер или железопътна кола.

  Достатъчно е просто да запомните (вижте в Интернет) елементарните геометрични формули от учебната програма и да приложите здравия разум. В края на краищата винаги можете да изчислите количеството мебели при преместване или кутии, когато изпращате стоки и да оценявате предстоящите усилия и разходи. И за по-точни, окончателни изчисления можете винаги да прибягвате до помощта на специалисти. Освен това, предварителният резултат е повече или по-малко известен и това може да послужи като тест при съгласуване на условията.

  видео

  От този видеоклип ще научите как самостоятелно да изчислявате капацитета на кубика.

  Как да изчисляваме обема в m3?

  Един кубичен метър е единица обем. За да намерите обема на обект с кубична форма (например кутия), неговата дължина (в метри) трябва да бъде умножена по ширината му (също и в метри) и умножена по височината му (отново в метри). Логично е, не е ли, че един мултипликат от себе си се превръща в кубичен метър три пъти!

  Ако се изисква да се изчисли обема на не-кубичен обект (например топка, призма, конус), тогава има специални формули за изчисляване на обема им. Ако имате нужда от тях, ви съветвам да погледнете учебника по геометрия.

  Мисля, че всеки разбира, че формулата за изчисляване на обема в кубични метри за всяка геометрична фигура ще бъде различна.

  Следователно трябва да направите всички необходими измервания и след това да използвате съответната формула. Ако цифрата има неправилна формула, тогава я разделяме на няколко стандартни фигури и след това добавяме обемите им заедно.

  Трябва да се помни, че всички измервания се вземат в метри. Например, ако височината на обекта е 70 см, трябва да се преобразува в метри: 70 см = 0.7 м.

  Най-простият пример е обемът на стаята.

  За да изчислите обема, трябва да използвате формулата за намиране на обема на правоъгълния паралелепипед.

  a - дължина, b - ширина, c - височина.

  По този начин измерваме дължината / ширината / височината на стаята, след което умножаваме тези стойности заедно.

  Ако знаете областта, то е още по-лесно да изчислите силата на звука - достатъчно е да измерите височината и да умножите тази стойност с тази стойност.

  Например, дължината на стаята = 6 м, ширината = 5 м, височината = 2,5 м.

  Как да изчислите кубическия капацитет на дъските. Таблица: колко дъски в един куб с текущи размери

  За да изчислите кубатурата на дъската, трябва да преобразувате всички размери в метри и да умножете дължината по ширината и дебелината. Например, съвет на sorokovka (40 мм), ширина 15 сантиметра, дължина 6 метра, цената на кубически метър 8000 000 рубли. Превеждаме: 40 мм = 0.04 м, 15 см = 0.15 м. Умножение: 0.04 х 0.15 х 6 = 0.036 м³ в една дъска.

  За да разберете броя на такива дъски в "куб", е достатъчно 1: 0.036 = 27.77 ≈27.8 броя в един куб. м. За да разберете цената на една дъска, знаейки цената на "куб", разбира се, може първо да преброите броя дъски в m³, след това цената на m³ разделена на броя дъски 8000: 27.8 ≈ 288 рубли една дъска. По-бързо умножете цената на "куба" от кубатурата на една дъска. 8000 x 0.036 = 288 рубли.

  Най-често има дъски и барове с дължина от шест и три метра (три по-рядко), други дължини са много трудни за намиране.

  Как се изчислява обемът на помещенията в калкулации за m3

  ПРОЕКТИРАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ИЗЛАГАНЕ

  Начин на работа: от понеделник до петък от 9-00 до 18-00 (без обяд)

  Изчисляване на обема на помещението

  Обемът е количествена характеристика на пространството, заемано от тяло, структура или вещество.

  Формулата за изчисляване на обема:

  И - дължина;
  B - ширина;
  C - височина.

  Можете бързо да изпълнявате тази проста математическа операция, като използвате нашата онлайн програма. За целта въведете първоначалната стойност в съответното поле и кликнете върху бутона.

  m3 до l калкулатор
  калкулатор за превод cm до m

  В организацията на проекта можете да поръчате изчисляването на обема на помещението въз основа на технологични или проектни задачи.

  Тази страница осигурява най-лесния онлайн калкулатор за изчисляване на обема на стая. С този калкулатор с едно кликване можете да изчислите обема на стаята, ако знаете дължината, ширината и височината.

  Квадратен метър е единица за измерване на площта, равна на квадрата на квадрат със странична дължина от 1 метър. Кубичният метър е единица за измерване на обема, равна на обема на куба с дължина на ръба от 1 метър. По този начин тези единици се използват за измерване на различни свойства на дадено вещество, така че от гледна точка на физиката, не е съвсем правилно да се говори за преобразуване на единица измерване в друго.

  На практика обаче често има ситуации, при които е необходимо да се преобразуват различни измервателни единици (например квадратни метри до кубични и обратно).

  Навигация за бърз член

  Преобразуване на квадратни метра на кубични

  Най-често това превръщане е полезно при изчисляване на количеството строителни материали, тъй като някои от тях се продават в кубически метри и са предназначени за подреждане на различни повърхности, които са удобно измерени в квадратни метри. За да преобразувате квадратни метри на кубически метри, освен дължината и ширината на продукта, трябва да знаете дебелината му. Обемът на продукта се изчислява по формулата V = a * b * c, където

  • V е обемът в кубични метри;
  • а, б и с са дължината, ширината и височината в метри.

  Например, трябва да поставите стая с клапан.

  Как да изчисляваме обема в m3?

  Общата площ на стените е 200 квадратни метра. Облицовката на стените се продава в кубически метри. Дебелината на облицовката - 1 см. За да се изчисли обема на строителните материали, е необходимо да се направят следните изчисления:

  • Дебелината на облицовката в сантиметри се превръща в метри: 1/100 = 0,01 метра;
  • Сега трябва да умножите площта на стените с дебелината на облицовката в метри: 200 * 0.01 = 2 метра кубичен.

  Така, за да покриете 200 метра квадратни стени, ще ви трябват 2 метра облицовка на кубични стени.

  Преобразуване на квадратни метра на квадрат

  В някои случаи може да се наложи да се преобразуват кубични метри на квадратен метър - т.е. да се измери колко квадратни метра материал се съдържа в един кубичен метър. За да направите това, трябва да знаете обема и дебелината (височината) на материала и да направите изчисления с формулата: S = V / a, където:

  • S е площта в квадратни метри;
  • V е обемът в кубични метри;
  • а е дебелината (височината) на материала.

  По този начин, ако трябва да определите коя област можете да покриете с 1 куб. Метър облицовка с дебелина 1 см, трябва:

  • Дебелината на облицовката в сантиметри се превръща в метри: 1/100 = 0,01 метра;
  • Обемът на облицовката в кубични метри, разделен на дебелината в метри: 1 m3 / 0.01m = 100 m2.

  По този начин, clapboard, чийто обем е 1 метър кубичен, можете да облицовка стена от 100 квадратни метра.

  За да не изглеждат толкова сложни изчисленията, достатъчно е да се визуализират концепциите за кубичен метър и квадратен метър. Така че, за да си представите 1 кубичен метър, трябва да начертаете плътно куб, чиито страни са равни на 1 метър.

  За да си представите колко квадратни метра се съдържат в един кубичен, можете да разделите вертикалната равнина на куба на условни ленти, чиято ширина е равна на дебелината на представения материал. Броят на тези ленти ще бъде равен на площта на материала.

  Споделете тази статия с приятели в социалната мрежа. мрежи:

  Как да намерите обем през района

  инструкция

  • Задачата 1: изчислете силата на звука, като знаете височината и площта. Това е най-простата задача, защото

  Изчисляването на обема на нагряване на калкулатора на стаята

  (S) е продукт от дължина и ширина (S = l * b), а обемът е продукт от дължина, ширина и височина. Заменете във формулата за изчисляване на обема вместо l * b област. Ще видите израза V = S * h. Пример: Зоната на едната страна на паралелепипеда е 36 cm², височината е 10 см. Намерете обема на паралелепипеда V = 36 cm² * 10 cm = 360 cm³ Отговор: Обемът на паралелепипеда е 360 cm³.

 • Задача 2: изчислете силата на звука, знаейки само областта. Това е възможно, ако изчислите обема на куб, познавайки площта на една от лицата му. защото краищата на куба са еднакви, след това като вземете квадратния корен на областта, вие получавате дължината на единия ръб. Тази дължина ще бъде както височина, така и ширина. Пример: площта на едно лице на куба е 36 cm². Изчислете обема. Извадете квадратния корен от 36 cm². Получавате дължина 6 см. За куб, формулата ще изглежда така: V = a³, където a е край на куба. Или V = S * a, където S е площта на едната страна и е ръбът (височината) на куба V = 36 cm² * 6 cm = 216 cm³. Или V = 6 cm = 216 cm³ Отговор: Обемът на куба е 216 cm³.
 • Третата задача: да изчислите силата на звука, ако знаете областта и някои други условия. Условията могат да бъдат различни, освен зоната, могат да бъдат известни и други параметри. Дължината или ширината могат да бъдат равни на височината, повече или по-малко от височината няколко пъти. Допълнителна информация може да бъде дадена и на фигурите, които ще помогнат при изчисляването на обема Пример 1: Намерете обема на призмата, ако е известно, че едната страна е 60 cm², дължината е 10 cm и височината е равна на ширината S = l * b; l = s: b
  l = 60 cm²: 10 cm = 6 cm - ширината на призмата. защото ширината е равна на височината, изчислете обема:
  V = l * b * h
  V = 10 cm * 6 cm * 6 cm = 360 cm³ Отговор: обем на призмата 360 cm³
 • Пример 2: Намерете обема на формата, ако площта е 28 см2, дължината на формата е 7 см. Допълнително условие: четирите страни са еднакви един с друг и са свързани помежду си по ширина. l = s: b
  l = 28 cm²: 7 cm = 4 cm - ширина Всяка страна е правоъгълник, дължината на която е 7 см и ширината е 4 см. Ако четири такива правоъгълника са свързани помежду си по ширина, тогава ще бъде получен паралелепипед. Дължината и широчината му са 7 см и височината му е 4 см. V = 7 см * 7 см * 4 см = 196 см³ Отговор: Паралелепипед с обем = 196 см³.
 • Как да изчислите обема на стаята

  Обемът е геометричен термин, който позволява измерване на количествените характеристики на жилищното и нежилищното пространство.

  Определете обема на помещението с информация за неговите линейни размери и характеристики на формата. Обемът е много тясно свързан с характеристиките на капацитета. Със сигурност всеки е запознат с термини като вътрешния обем на даден съд или контейнер.

  Единицата за измерване на обема се класифицира според световните стандарти. Има специална система за измерване - SI, според която кубичен метър, литър или сантиметър е метрична единица обем.

  Всяка стая, независимо дали е хол или производствена зала, има свои собствени обемни характеристики. Ако разгледаме всяка стая от гледна точка на геометрията, тогава стаята е сравнима с паралелепипед. Това е шестстранна фигура, в случай на стая на прага й - стени, под и таван. Всяка страна на стаята е правоъгълник. Както е известно от геометрията, има формула за намиране на обема на правоъгълен паралелепипед. Обемът на тази цифра се изчислява чрез умножаване на трите основни размера на паралелепипедите - дължината, ширината и височината на лицата. Също така можете да изчислите обема на помещението с по-проста формула - подовата площ се умножава по височината на помещението.

  Как да разберете обема на стаята

  И така, как изчислявате обема на отделна стая? Първо, измерваме дължината на стената, най-дългата в стаята. Тогава определяме дължината на най-късата стена в стаята. Всички тези измервания се извършват на нивото на пода, по линията на полагане на дъските. При измерване лентата трябва да е равна. Това беше ред, за да се измери височината на тавана. За да направите това, трябва да държите лента мярка от пода до тавана в един от ъглите на стаята.

  Всички измервания трябва да бъдат записани с точност от десети. След това можете да продължите директно към изчисляването на обема на стаята. Взимаме дължината на най-голямата стена, умножаваме я по дължината на най-малката стена, след това умножаваме резултата до височината на стаята. В резултат на това получаваме необходимите цифри - обемът на стаята.

  Изчислете обема на помещението е необходимо в различни ситуации. Така че, обемът на стаята, който трябва да знаете, когато инсталирате радиатор на секции за отопление. Броят на секциите в него зависи пряко от обема на стаята. Ако е инсталиран климатик, трябва да знаете и обема на помещението, тъй като отделен климатик е предназначен само за определен обем от помещението.

  Обемът на помещенията с комплексна форма

  В случай, че стаята има неправилна форма, е необходимо да продължите отново от фигурата с паралелепипед. В този случай стаята ще бъде представена от голямо и малко обемно тяло. Така че, обемът трябва да се измерва отделно на големия паралелепипед, а след това на малкия. След това двата тома се събират заедно. Струва се, че структурата на стаята е напълно нестандартна, може да има арки и ниши с полукръгла формация. В този случай, обемите трябва да бъдат изчислени, като се използва различна формула - обемът на цилиндъра. Обемът на цилиндъра се изчислява винаги с една формула - площта на неговата основа се умножава по височината на цилиндричното тяло. Полукръглите конструкции в стаята могат да бъдат представени като част от цилиндъра, на базата на което се правят изчисления на общия обем на цилиндъра и след това излишната част се отнема от тях в съответствие с размерите на полукръглата ниша.

  Как да намерите обема на стаята

  Определянето на обема на помещенията често се изисква при производството на строителни и ремонтни работи. В повечето случаи това е необходимо, за да се изясни количеството материали, необходими за ремонт, както и да се избере ефективна система за отопление или климатизация. Количествените характеристики, описващи пространството, като правило изискват някои измервания и прости изчисления.

  1. Най-простият случай е, когато е необходимо да се определи обемът на стая с редовна правоъгълна или квадратна форма. Използването на лентова мярка в метри измерва дължината и ширината на стените, както и височината на помещението. Най-удобният начин за измерване на пода по дъските. Умножете получените показатели за дължина, ширина, височина и ще получите желания обем.

  2. Ако стаята има неправилна или сложна форма, задачата става малко по-сложна. Разделете зоната на стаята на няколко прости числа и изчислете площта на всеки от тях, след като направите измерванията. Добавете получените стойности чрез сумиране на зоната. Умножете сумата по височината на стаята. Измерванията трябва да се извършват в същите единици, например в метри.

  3. При извършване на строителни работи определянето на обема на цялата конструкция се определя от стандартите. Така нареченият обем на сградата на земната част на сградата с тавана може да се изчисли, като се умножи площта на хоризонталния участък по външните контури на нивото на долния етаж. Измерете общата височина на сградата от нивото на чистия етаж до горната част на таванската изолация. Умножете и двете.

  4. Ако има подове с различни размери, определете общия обем на помещенията в сградата, като добавите обема на всички части. Обемът се определя по същия начин, ако помещенията имат различни контури и дизайн.

  5. Отделно изчислете обемите на верандите, прозорците на венците, вестибюлите и други помощни елементи на конструкцията. Включете тези данни в общия обем на всички сгради. По този начин лесно можете да намерите обема на всяка стая или сграда, изчисленията са съвсем прости, опитайте се и внимавайте.

  Формулата на обема на помещението

  Как да изчислите обема на стаята

  Обемът е количествена характеристика на място. Обемът на помещението се определя от неговата форма и линейни размери. Концепцията за капацитет е плътно свързана с концепцията за обема, с други думи, обема на вътрешното пространство на съда, опаковъчната кутия и т.н. Приетите единици са в измервателната система на SI и неговите производни - кубичен метър m3, кубичен сантиметър, литър. Ще трябва да измерите обема на помещението, за което ще ви трябва лента, лист хартия, калкулатор, писалка. 1 Всяка стая, например стая, е, от геометрична гледна точка, правоъгълен паралелепипед.

  Паралелепипед е голяма фигура, която има 6 лица. и без значение кой от тях е правоъгълник. Формулата за намиране на обема на правоъгълен паралелепипед: V = abc. Количеството на правоъгълния паралелепипед е равно на произведението на неговите три измерения. Освен тази формула, може да е възможно да се измери размера на стая, като се умножи площта на пода до височината.

  2 Затова започнете да изчислявате обема на стаята. Определете дължината на една стена, по-късно определете дължината на 2-рата стена. Измерете на пода, на нивото на цокъла. Задръжте лепенката прави.

  На този етап, определете височината на стаята, за да направите това, отидете в един от нейните ъгли и точно измерете височината на ъгъла от пода до тавана. Напишете получените данни върху лист хартия, за да не забравите.

  Как да изчислим обема в m3 бетон калкулатор

  В момента преминете към изчисленията: умножете дължината на дългите стени по дължината на късата стена, умножете придобития продукт по височина и ще получите желания резултат.

  Обемите на помещенията се изчисляват в различни случаи: 1) в случай на закупуване на климатик, тъй като климатиците са предназначени за определен брой стаи; 2) при инсталиране на радиатори в стаите, тъй като броят на секциите в радиатора зависи от обема на помещението. 3 Ако имате стая с неправилна форма, с други думи тя се състои от привидно огромен паралелепипед и малък. В този случай е необходимо да се измери количеството на всеки от тях поотделно, а по-късно да се добави. Ако в стаята ви има ниша. тогава количеството му трябва да се изчислява по формулата за обема на бутилката. Броят на всеки цилиндър е равен на произведението на площта на основата по височина: V =? r2h където - този номер "pi" е равен на 3.14, r2 е квадрата на радиуса на бутилката, h е височината.

  Представете си, че вашата ниша е част от цилиндъра, изчислете броя на привидно целия цилиндър, по-късно вижте каква част от този цилиндър заема нишата, извадете излишната част от общия обем.

  Как да се изчисли площта на стаята?

  Ако има стая с четири стени и има стандартна геометрична форма с прави ъгли, тогава трябва да измерите две стени и да умножите получените две фигури един върху друг, да достигнем площта на стаята, а за обема трябва да умножите резултата по височина. но това е само с правилните геометрични форми.

  По-трудно е да се намерят площта и размерът, когато формата на стаята е грешен размер, например.

  След това трябва да приложите всички познания за геометрията, а именно да разделите стаята на няколко обикновени фигури и, в съответствие с формулите на тези фигури, да намерят своя район и след това да сложите всички резултати заедно, тогава ще получите общата площ на стаята. За да откриете височината, трябва да умножите получения резултат от общата площ по височина.

  Положението е още по-лошо при нестандартни стаи с неправилни ъгли на стените и покрива. След това трябва да пренесете всички размери на помещението на хартия, да я разделите на редовни форми и въз основа на всяка форма, да откриете нейната площ и обем, и след това да обобщим резултатите.

  В зоната на стаята не са изпъкнали прозорци и други неща, които са по-високи от пода, но са включени в изчисляването на обема на помещението.

  Как да изчислим площта на стаята

  В случай на измерване на стая с неправилна форма, се препоръчва да я разделите на правоъгълници за по-точно изчисляване на площта. Чрез изчисляването на площта на всяка такава площ можете да разберете общата площ на помещението, като просто обобщите всички получени резултати.

  Ако не е възможно да разделите помещението на правоъгълни области, тогава можете да опитате такива форми като триъгълник или сектор от кръг. Районът на триъгълник се изчислява по формулата на Gerona: S = v **).

  P - полу-периметър на триъгълника, който може да се изчисли както следва: p = / 2

  Изчисляване на тухли в къщата: калкулатор онлайн и как да проверите изчисленията ръчно

  Определянето на обема на помещенията често се изисква при производството на строителни и ремонтни работи. В повечето случаи това е необходимо, за да се изясни количеството материали, необходими за ремонт, както и да се избере ефективна система за отопление или климатизация.

  Количествените характеристики, описващи пространството, като правило изискват някои измервания и прости изчисления.

  1. Най-простият случай е, когато е необходимо да се определи обемът на стая с редовна правоъгълна или квадратна форма. Използването на лентова мярка в метри измерва дължината и ширината на стените, както и височината на помещението. Най-удобният начин за измерване на пода по дъските. Умножете получените показатели за дължина, ширина, височина и ще получите желания обем.

  2. Ако стаята има неправилна или сложна форма, задачата става малко по-сложна. Разделете пространството на стаята в няколко прости форми (правоъгълници, квадратчета, полукръгли и т.н.) и изчислете площта на всеки от тях, след като направите измервания. Добавете получените стойности чрез сумиране на зоната. Умножете сумата по височината на стаята. Измерванията трябва да се извършват в същите единици, например в метри.

  3. При извършване на строителни работи определянето на обема на цялата конструкция се определя от стандартите. Така нареченият обем на сградата на земната част на сградата с тавана може да се изчисли, като се умножи площта на хоризонталния участък по външните контури на нивото на долния етаж. Измерете общата височина на сградата от нивото на чистия етаж до горната част на таванската изолация. Умножете и двете.

  4. Ако има подове с различни размери, определете общия обем на помещенията в сградата, като добавите обема на всички части. Обемът се определя по същия начин, ако помещенията имат различни контури и дизайн.

  5. Отделно изчислете обемите на веранди, прозорци, вентилатори и други допълнителни елементи на конструкцията (с изключение на покритите и откритите балкони). Включете тези данни в общия обем на всички сгради. По този начин лесно можете да намерите обема на всяка стая или сграда, изчисленията са съвсем прости, опитайте се и внимавайте.

  2.4 Изчисляване на капацитета на обществените сгради и размера на тяхната земя

  В обществените сгради се намират институции и обществени услуги.

  Според специализацията и видовете услуги държавните институции и предприятията са разделени на предучилищни (детски градини и детски градини), училище, здравеопазване, културно и образователно, домакинство, търговия и дистрибуция, обществено хранене, административни и други.

  Изчисляване на обема на помещението.

  Съставът на публичните институции за всяко населено място първоначално е разработен в проекта за областно планиране, който представя цялата система за презаселване в района и местоположението на институциите и обслужващите предприятия в населените места. Тези развития се вземат предвид при определяне на състава на обществените сгради в конкретно населено място. Това отчита възможността за по-нататъшна експлоатация на съществуващите сгради.

  Изчисляването на капацитета или пропускателния капацитет на институциите и обслужващите предприятия се извършва в съответствие със стандартите за проектиране (SNiP).

  Изчисляване на перспективите на публичните институции

  Стандарти на 1000 жители

  Оценени цифри за 186 жители

  поземлен имот, ха

  поземлен имот, ха

  Съгласно изчислените данни на държавните институции те избират стандартни проекти на обществени сгради за конкретно населено място. В същото време е препоръчително да се даде предимство на такива стандартни проекти, в които се планира да се помещават няколко обществени институции в една сграда. Това намалява строителната и оперативната цена на единица обем на сградата, нейният външен вид става все по-интересен, обогатява архитектурата на обществения център, в който се намира сградата.

  2.5 Съставяне на списък на сградите и структурите на проекта

  В обществените сгради се намират институции и обществени услуги. Чрез специализацията и вида на услугата държавните институции и предприятията се разделят на:

  · Детска градина (детска градина и детски градини);

  · Административни и други.

  По териториалната услуга те могат да бъдат разделени на следните групи:

  1) обслужват жители на няколко населени места;

  2) услуги за жители на една населена зона;

  3) обслужват жители на определени части от селището.

  Първата група включва институции, разположени в областни центрове и обслужващи цялото население на областта (областния съвет на народните депутати, Дома на културата, офиса за връзка, универсалния магазин и др.), Както и институции, обслужващи група населени места и разположени в най-големите от тях, в централните паркове (селски съвет на народните депутати, офис на държавната ферма, колхозното правителство, средно училище, болница и др.). Втората група се състои от институции, обслужващи всички жители на една населена зона. Третата група включва институции, обслужващи жители на определени части от голяма населена зона и са представени в нея от няколко сгради, разположени на различни места (детски градини и детски градини, училища, хранителни магазини и др.).

  Такава система от служби за услуги се нарича "стъпаловидна система". Тя гарантира, че обслужващите агенции се доближават до жителите. По този начин първата група включва институциите за случайно използване, втората - периодична употреба, а третата - осигурява ежедневна поддръжка.

  Съставът на публичните институции за всяко населено място първоначално е разработен в проекта за областно планиране, който представя цялата система за презаселване в района и местоположението на институциите и обслужващите предприятия в населените места. Тези развития се вземат предвид при определяне на състава на обществените сгради в конкретно населено място. Това отчита възможността за по-нататъшна експлоатация на съществуващите обществени сгради.

  Изчисляването на капацитета или производствения капацитет на институциите и предприятията за услуги се извършва съгласно изчислените норми.

  Съгласно изчислените данни на държавните институции те избират стандартни проекти на обществени сгради за конкретно населено място. В същото време е препоръчително да се даде предимство на такива стандартни проекти, в които се планира да се помещават няколко обществени институции в една сграда. Това намалява строителната и оперативната цена на единица обем на сградата, нейният външен вид става все по-интересен, обогатява архитектурата на обществения център, в който се намира сградата.

  Купчини от дървен материал: как да изчислите броя на дъските в куб и да разберете каква област ще покрият

  Строителните работи изискват решаването на голямо разнообразие от въпроси, сред които най-важната задача е подборът и закупуването на нарязан дървен материал. Лесно е да се изчисли колко метра борда и дървен материал ще ви трябва по време на строителния процес. Това е само цената на търговското дърво е посочена за 1 кубичен метър, а това често води до затруднения за начинаещите занаятчии. Способността правилно да избирате и изчислявате размера на изрязания или неравен дървен материал в куб, ще спестите и ще избегнете ситуацията, когато купчина неизползвани дъски остане на обекта след завършване на строителството.

  Класификация и характеристики на дървения материал

  Самият име "дървен материал" сам казва, че този тип строителни материали се получава чрез надлъжно рязане на дървесни стволове на кръгли или лентови триони. За производството на дъски и греди се използват няколко метода за рязане:

  • допирателна (в кръг),
  • радиален.

  Едно тангенциално рязане предполага движението на триона до дървовидните пръстени, което позволява намаляване на количеството отпадъци и следователно намаляване на разходите за строителни материали. Плочите, получени по този начин, имат красив, изразен шаблон, поради което те често се използват за довършителни цели. Недостатъците на циркулярно рязане включват тенденцията дърво да се свие и да се надуе, както и значителна разлика в структурата, когато режещият инструмент се доближи до центъра на дървения материал.

  В дъскорезната машина има няколко начина да изрежете багажника.

  При радиално нарязване линията на рязане преминава през сърцевината на дървото, така че продукцията на дъските ще бъде по-малка и тяхната цена ще бъде по-висока. Въпреки това, ако е необходимо да се получи висококачествена дървесина, този метод се използва. Това се дължи на факта, че в сравнение с тангенциалния метод, радиалните дъски за рязане имат два пъти намалени нива на набъбване и свиване. В допълнение към методите за рязане, обсъдени по-горе, се използва смесен метод, при който предимствата на първите две се комбинират.

  Концепцията за дървен материал всъщност включва не само традиционното формоване, което най-често се наблюдава на строителните пазари. Пълният списък на продуктите, които се получават при рязане на трупи, включва:

  Последните два вида дървесина са отпадъци, което абсолютно не им пречи да бъдат използвани за определени видове строителни работи, както и за довършителни работи.

  дъски

  Дъските включват дървен материал с правоъгълно напречно сечение с дебелина не повече от 100 mm и съотношение ширина до дебелина не по-малко от 2: 1. В зависимост от степента на обработка борда може да бъде нарязан и неизрязан. Първият е готов продукт без кора и с точно нарязани ръбове, а вторият е "полуготов продукт", взет директно от рамката на триона.

  Дървената дъска има гладки ръбове и постоянна ширина по цялата дължина на нарязания дървен материал.

  Най-често използваните в строителните плоскости с такива стандартни размери:

  • дебелина - 25 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм;
  • ширина - от 75 до 275 мм с градиране до 25 мм;
  • дължина - от 1 м до 6,5 мм със стъпка 250 мм.

  Плочи от други размери могат да се получат чрез подрязване или рендосване на стандартен дървен материал, както и като индивидуална поръчка за рязане на кръгла дървесина.

  Некачествената дъска е с по-ниска цена, но без завършване, нейният обхват е ограничен

  Параметрите на използвания в строителството дървен материал са стандартизирани и са определени съгласно настоящите GOST 8486-86 за иглолистната дървесина и GOST 2695-83 за твърда дървесина.

  Дървото се нарича дървен материал, чийто напречен разрез е квадрат със страни от поне 100 мм. Размерът на гредите е унифициран и може да варира от 100 до 250 мм с разстояние от 25 мм. Стандартът определя дължината на продуктите от този тип от 2 до 9 м, но най-често се използва квадратен дървен материал с дължина не по-голяма от 6 м. В някои случаи дървесината погрешно се отнася до продукти с напречно сечение 150x100 мм, 200x100 мм или 200х150 мм, много по-близо до съществуващата класификация до траверси.

  Гредата е идеален материал за изработката на рамки и други дървени конструкции.

  Bruschi

  Лентата се различава от блока, разгледан по-горе, само ако напречното сечение не надвишава 100x100 мм. Типичната дължина на шината също е 6 м, а размерът в диаметъра варира от 40 мм до 90 мм при стъпки от 10 мм. За да се опрости класификацията, решетките често включват релса, чието напречно сечение има правоъгълна форма и съотношението на дебелината към ширината е най-малко 1: 2. Стандартният ред страни на рафтовете на иглолистните дървета е както следва: 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75 mm. За дървения материал от твърда дървесина допълнително се предлагат продукти с увеличена ширина, а самата продуктова линия изглежда така: 19, 22, 25, 32, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm.

  Разнообразие от решетки и ламели ви позволяват да укрепите и направите най-стабилната дървена конструкция

  Опаол и плоча

  Obapol е първият отрязък от кръгла дървесина, в който външната повърхност остава нелекувана. За разлика от obapola, плочата може да има пропил на половината от втората страна или редуване на третирани и необработени площи отстрани на кората. Стойността на беловината и плочата в строителството е второстепенна, тъй като неестетичният външен вид и намалените експлоатационни характеристики позволяват използването на този вид дървесина само за спомагателни цели. Най-често се използва кроакерът и обаполът за закрепване, както и за производството на кофраж, облицовка или скеле за подови настилки. Този материал също е интересен като декоративен материал за декориране на стени, огради и други вертикални структури.

  Въпреки външната грозота, кроакърът и обаполът се използват широко за малки строителни задачи.

  Технология за изчисляване на броя дъски в куб

  На пазара на дървесина се представят както острието, така и неразрязаната дъска, с наклон около ръбовете. В зависимост от вида на дървесните продукти се използват няколко метода за определяне на кубичния капацитет.

  Как да намерите броя на изрязан дървен материал в куб

  Алгоритъмът за определяне на кубичния капацитет на нарязания дървен материал се основава на формулата, известна на всеки ученик за намирането на обема на правоъгълен паралелепипед. За да научим кубатурата на една дъска (V) в куб. m, е необходимо да намерим продукта от дължината му (a) и ширината (b) и дебелината (h) в метри V = a × b × h.

  Необходимата цифра ще улесни изчисляването колко дъски от този тип ще се поберат в един кубичен метър дървен материал. За това 1 с. m дървен материал разделен на обема на един продукт. Например, ако трябва да знаете кубатурата на една дъска с параметри 6000x200x25 mm, след това замествайки тези числа във формулата, получаваме V = 6x0.2x0.025 = 0.03 куб. m. Следователно в един кубичен метър ще има 1 / 0.03 = 33.3 такива продукти.

  Надлъжната дъска има жлеб от едната страна и език от друга. Тъй като и двата елемента са приблизително еднакви един с друг, техните параметри могат да бъдат пренебрегнати. Ето защо се измерва размерът на диаметъра на жлебовия канал, без да се взема предвид частта на замъка.

  В случая на табла със същия размер, изчислението може да бъде опростено чрез заместване на размера на купчината дървесина във формулата. Разбира се, в същото време инсталирането му трябва да е възможно най-плътно, в противен случай пропуските между отделните елементи ще повлияят на точността на изчисленията. Като се има предвид, че цената на отделните видове дървесина достига десетки хиляди рубли, такава грешка може да доведе до кръгла стотинка.

  За да опростите изчисленията, можете да използвате специални таблици, които ви позволяват бързо да определите обема или количеството дървесина в 1 кубичен метър. м дървен материал.

  Таблица: броят на острите дъски в 1 куб. м стандартна дървесина

  Кубичният капацитет на шината със стандартни размери също може да бъде определен, като се използва таблицата по-долу.

  Таблица: брой дървесина в 1 куб. м дървен материал

  Често е необходимо да се определи площта (под или стена), която може да бъде покрита с дъска с различна дебелина от 1 кубичен метър. m. За да направите това, можете да използвате формулата S = 1 / h, където h е дебелината на дървения материал. Така че един кубичен метър от 40-милиметровата дъска ще бъде достатъчно, за да се оборудва S = 1 / 0.04 = 25 квадратни метра. м етаж. За улесняване на процеса на изчисляване на площта позволява таблицата, наречена кубатура. Той съдържа данни за секцията на таблата, номера им в 1 куб. m и необходимата площ, която могат да покрият.

  Методът за изчисляване на кубатурата на недъвкавите дъски

  Неразрязаният дървен материал не е подрязан на ръбовете, поради което не само размерът в диаметъра на отделните продукти, но и ширината на различните части на една дъска е различна. В тази връзка е възможно само да се изчисли обема на купчина суров дървен материал. Същото важи и за изчисляването на кубичния капацитет на отделен необработен дървен материал, въпреки че грешката в този случай ще бъде много по-малка.

  Така че, за да се изчисли кубатурата на недъната дъска, има две постоянни стойности - дебелина и дължина и една променлива ширина. За да избегнете сложни изчисления, използвайки методите на диференциалната алгебра, последният параметър просто се осреднява. За тази цел платката се измерва на няколко места и се открива средната аритметична стойност. Например, за дъска с основа с диаметър 400 mm, ширина 350 mm в средната част и 280 в горната част, изчислената стойност ще бъде (430 + 340 + 260) / 3 = 343 mm. Други изчисления са точно същите като при изрязания дървен материал.

  Най-често ширината на немаркираната дъска се определя само въз основа на измерванията по ръбовете на дървения материал. Следва да се отбележи, че точността на изчисленията зависи пряко от броя на измерванията, поради което в критични случаи броят им се увеличава.

  Ако се изисква да се знае обемът на кутията на необработения дървен материал, продуктите се подреждат един върху друг по такъв начин, че да са изпълнени следните условия:

  • Стаковете трябва да са подравнени на предния край;
  • дъските в стека не трябва да се припокриват;
  • не е позволено да променя ширината на опаковката по цялата дължина на дървения материал;
  • изпъкналостта на крайните продукти извън границите на стека не трябва да надвишава 100 mm.

  Измерването на височината, дължината и ширината на опаковка от необработено дърво с лентова мярка, използвайки формулата V = a × b × h, определя приблизителната кубатура. За да се намери по-точна стойност, резултатът се умножава по коефициента на натрупване, който може да се извлече от специалните таблици.