Формуляр за наливане на бетон, 8 букви, 2 букви "P", сканиране

Думата от 8 букви, първата буква е "О", втората буква е "P", третата буква е "А", четвъртата буква е "L", петата буква е "U", шестата буква е "B" "К", осмата буква - "А", думата с буквата "О", последната "А". Ако не знаете дума от кръстословица или кръстословица, тогава сайтът ни ще ви помогне да намерите най-сложните и непознати думи.

Представете си гатанката:

Ние сме горски обитатели, мъдри строители. От иглите на целия артел изграждаме къща под смърч. Покажи отговор >>

Ние, момчета, смело сърце в сексуалната пропаст! Покажи отговор >>

Меки крака, И в лапите на драскотини. Покажи отговор >>

Отговори на деня скенер от Odnoklassniki номер 16226

Коментари, въпроси и отговори на кръстословицата на деня:

FORMWELL g. 1. Действие върху стойностите глагол: форма 2. Дървена или метална форма на бъдещата структура, пълна с бетон и извадена след излекуването му.

PEPSI Добре neskl. разговорен. Същото като: пепси кола.

САМУРА М. Член на привилегированото военно имущество във феодална Япония.

UMNIK m. 1. Разумно и послушно дете. // Потребители. като позната и сладка привлекателност на възрастен. 2. Този, който умело се опитва да покаже ума си (обикновено с ирония на ирония).

AREAL m. Област на разпространение на всяка феномени, животински видове, растения, минерали и др.

Tribo Добре. 1. Всяка от трите групи от кланове, които съставляват римската патриция общност. 2. Всяка от трите административно-териториални области на древния Рим.

СМЪРТНО ПРАВО. Съпругата на сина

ШЕЙКИ 1. Заглавието на владетелите на княжествата и лидерите на номадските племена в Арабия. // Лице с такова заглавие. 2. Представител на най-висшето мюсюлманско духовенство; богослов. 3. Преподобен човек..

KILO cf. neskl. разговорен. Кг.

FELT m. Дебел дебел материал от филцова вълна.

МОДА g. 1. Наборът от навици и вкусове, които преобладават в определена среда в определен период - обикновено кратко време. 2. Общо признание, внимание, слава в този момент. 3. Смукайте razg. за намаляване. Навик, навик (обикновено с докосване на неодобрение).

Изучаван Ср 1. Измервателен инструмент или устройство за маркиране (шаблон, модел), използвани в производството на някои. продукти с комплексен профил. 2. Фигурна линия за изчертаване на криви.

Зимата добре. 1. Есенни култури от едногодишни треви, които покълват през есента и зимуват под сняг. 2. Снимане на такива зърнени култури.

HEROD m. Говорене-по-ниско. 1. Направете, мъчител. 2. Upotr. като скръбна дума.

CANOE Wed. neskl. 1. Откъснат от рогата на северноамериканските индианци. 2. Светло спортно лодче с една къса свободна гребло.

BUFFER m. 1. Устройство за омекотяване на удара, когато автомобилите, локомотивите и т.н. влизат в контакт. 2. Отлагане Кой smb., Smth., Отслабва сблъсъка на бой, враждебни партии.

ZATOR [1] m. 1. Забавяне или спиране на движението поради натрупване на хора, обекти, движещи се в една посока и т.н.; претоварване на хора, предмети и др., които пречат на движението. 2. Отлагане разговорен. Трудност, забавяне в работата, в дела.

ZATOR [2] m. 1. Състав за ферментация, използван при производството на бира, квас и др.; квас.

Форма за изливане на бетон

Последното букова буква "a"

Отговорът на въпроса "Формуляр за наливане на бетон", 8 букви:
кофраж

Алтернативни въпроси в кръстословици за думата кофраж

Дървената форма на бъдещата структура

Формата на бъдещата бетонна или стоманобетонна конструкция, изпълнена с армировка и бетонова смес

Формуляр на фондацията

Щитове за изливане на основата

"корсет" за изливане на бетон

Форма за запълване с армировка и бетон

Формата на бъдещата стоманобетонна конструкция, изпълнена с армировка и бетонова смес

Формата на бъдещата стоманобетонна конструкция

Дефиниране на думата кофраж в речниците

Голямата съветска енциклопедия Значението на думата в речника Голямата съветска енциклопедия
(от палубата, за обшивка - за покриване на подовите настилки и т.н.), набор от елементи и части, проектирани да дадат желаната форма на монолитни бетонни или стоманобетонни конструкции, издигнати на строителната площадка. Изборът на тип О. е определен.

Примери за използването на думата кофраж в литературата.

Самият Воронов внимателно прегледа кофраж всеки масив, провери силата на плетене на ребрата, заварени възли.

В слънчевия следобед от отопляемите кофраж, от подсилващи пръти, от цялата тази сгъвка от желязо и бетон дойде силната жега, а дори и могъщият морски бриз не донесе хладнокръвие.

Тогава дърводелците ще направят кофраж от бордовете и конкретните работници ще наводнят цялата тази структура с бетон.

По-близо до брега е изграждането на четири 22-етажна кула тип сгради от монолитен стоманобетон 280 Vasileostrovsky област с помощта на преместване кофраж.

Излязохме от полицията, за да потърсим този работник, а основата му за новата къща вече беше хвърлена и, разбира се, намериха в двора не само това, което е посочено в анонимното писмо, но също така завършиха прозорците, вратите, первазите, прозоречните первази - собственикът през зимата ваканцията внимателно подготви всичко от отпадъците кофраж.

Източник: библиотека "Максим Мошков"

Кръстослойна форма за изливане на бетон

Кофраж - Форма за наливане на бетон

Изписване:
 • Кофраж - Word on About
 • 1 - Аз съм писмото О
 • 2 - Писмо P
 • 3-то писмо
 • Четвърто писмо L
 • 5-та буква U
 • 6-то писмо B
 • 7-то писмо K
 • 8-то писмо А
Опции за въпроси:
translateSpanWord

Crosswords, skanvordy - достъпен и ефективен начин за обучение на интелекта, увеличаване на багажа на знанието. Да решаваш думи, да създаваш пъзели - да развиваш логическо и фигуративно мислене, да стимулираш нервната дейност на мозъка и накрая да отделяш свободното време с удоволствие.

Каква е формата, изпълнена с бетон?

Въпреки че ако малките елементи са изработени от бетон, то ще се нарича "форма за фундаментни блокове, за тротоарни плочи.."

Това означава, че кофражът се нарича форма за производство на стационарни бетонни елементи и за продукти и конструкции, изработени от бетон, които се произвеждат в заводи от стоманобетонни изделия и конструкции с последващо движение за използване върху предмети - наречен "форма", и се добавя наименованието на конкретен продукт "

Формуляр за запълване на фондацията

Отговорът на кръстословието с 8 букви: FORMWORK

FORMWORK - значение на думата:

 • "Законодател" на конкретни форми
 • Корсет за изливане на бетон
 • Дървената форма на бъдещата структура
 • Форма за армировка
 • Форма за изливане на бетон
 • Форма на дъски за изливане на бетон
 • Формуляр за запълване на фондацията
 • Кутия за дъски
 • Щитове за изливане на основата
 • форма на бетонна структура
 • основна форма
 • плесен на строителната площадка

Отговори на кръстословицата на ден № 15882 от "Съученици"

ТЕРМИНАЛ - устройство за изчислителна система, предназначено за въвеждане и извеждане на информация.

ТЕРМИНАЛ - Частта от пристанището, където се обработват контейнерите или опаковани товари.

ТЕРМИНАЛ - Комплекс от технически съоръжения и апарати за газово натрупване и втечняване.

FORSHMAK - 1. Ястие от мляно месо или херинга, изпечено с картофи. 2. Нарязана херинга.

ORNAMENT - 1. Артистична декорация, модел, който се характеризира с ритмичното подреждане на геометрични или стилизирани растителни и животински елементи от модела. // Декориране на елементи в речта, в музикална работа. 2. Декорация на мелодията (около трили, грация и др.).

PREFORTER - дискриминация. 1. Аматьорски спортни очила. // Зрител в спорта. 2. Онзи, който показва участие, интерес към някого грижи, се грижи за него.

АКЛЕРАЦИЯ Ср 1. Процесът на действия е оценен. глагол: ускоряване, ускоряване, ускоряване, ускоряване. 2. Величината на промяната в скоростта на движение за единица време.

ЧИТАТЕЛ - 1. Човек, който чете, на когото е адресиран текстът, на когото е предназначена работата. 2. Посетител на обществената библиотека, читалня.

Професия Св 1. Процесът на действия е оценен. глагол: да заемат. 2. Какво прави всеки; работа, бизнес, работа. // Забавление.

IVA - 1. Дърво или храст с гъсти клони, нарастващи близо до водата. 2. Дървото на такова дърво.

HATE - Усещане за най-силна вражда, враждебност.

Разумност cf. Поведението на фанатицата.

FORMWORK - 1. Действие глагол: форма 2. Дървена или метална форма на бъдещата структура, пълна с бетон и извадена след излекуването му.

DEFILE cf. neskl. Тесен проход между препятствия (гори, блата, езера и др.), Обикновено използвани за задържане на врага, като защитават силите.

АПРИЛ - Име на четвъртия месец от календарната година.

OTKOS - 1. Спускане, наклон, наклонена повърхност. Странична рампа на насипа на пътя. 2. Наклонът, разположен под ъгъл спрямо други равнини на част от a-l. структура. 3. Подкрепа под формата на косо наклонено поле, лог.

Миома - доброкачествен мускулен тумор.

СЕКРЕТА - 1. Условно тайно писмо; криптографията. 2. Какво е написано по този начин.

МЕСИНГ - Сплав от мед с цинк (понякога с добавка на други метали: калай, манган, алуминий и др.).

Катанк - горещо валцована тел.

BLACKBERRY - 1. Бодлив храст от семейство Rosaceae с черни и синкави ядливи плодове, подобни на малини. 2. Плодове като този храст.

ДИЗАЙН - Интериорен дизайн, артистичен дизайн на предмети и дизайн на изискания външен вид на промишлени продукти.

АРТИС - 1. Професионален изпълнител на произведения на изкуството (актьор, певец, музикант и др.). // трансфер Този, който притежава високи умения в някои Всъщност той майсторски изпълнява работата си. 2. Отлагане разговорен. Този, който умело се преструва, че скрива истинските чувства, настроението, отношението към нас.

D'YAK - Ръководител или чиновник в кабинета на различни отдели (в Русия до 18 век).

Форма за изливане на бетон - материал, технология и характеристики

Търсенето на бетонни продукти в строителната индустрия нараства всяка година. Това се дължи на факта, че материалът се счита за издръжлив и евтин с широк обхват. Бетонът се използва за изграждане на стени и фундаменти, довършителни работи по време на рафинирането на територията (т. Е. Пътеки и тротоарни плочи).

Как мога да направя най-много тротоарни плочи от бетон

фундамент

Технологията за нанасяне на бетон зависи от нейния състав, който се състои от:

 • цимент;
 • вода;
 • пълнители;
 • различни специални добавки.

Разходите за ръчно изливане на бетон за куб зависи от това дали материалът се доставя от миксер (по-евтин) или работниците го правят на място (по-скъпи). Например, в първия случай, цената на изливане на 1 m3 бетон ще бъде равна на 600 рубли, а във втория - 900.

В снимката - как да се грижим за бетона след правилното наливане

Крайният продукт, в зависимост от количествения и качествен състав на компонентите, придобива определени характеристики, включително:

 • сила;
 • устойчивост на замръзване;
 • лекота на полагане (подвижна, супер-твърда, твърда);
 • устойчивост на влага.

Тези свойства трябва да се вземат предвид при създаването на бетонни продукти. В тази статия ще разгледаме формите, които се използват за различни работи по подобряване на пейзажа, а разходите за бетоновите работи трябва да се определят във всеки отделен случай.

Как да изолираме бетона след изливане на полистиренова пяна

Видове формуляри

Има две групи:

Такива контейнери трябва да отговарят на изискванията за якост на опън. Свиването на материала не трябва да надвишава 0,5%.

Основното изискване е устойчивостта на алкали. Рамките не трябва да имат изпъкнали части за закрепване, както и да бъдат устойчиви на удар. Желателно е те да имат ръководства, които улесняват процеса на сглобяване и подобряват качеството на крайния продукт.

Съвет: за да създадете сложни архитектурни композиции, можете да използвате комбинираната форма-оборудване.

Обикновено за производството на бетонови изделия се използват такива форми:

 • метално сгъване;
 • твърда рамка на устойчив на замръзване пропилен;
 • пластмасови форми на основата на филми;
 • ABS пластмаса;
 • гъвкав полиуретан и каучук;
 • шперплат кофраж.

Разходите за изливане на бетон от миксер варират от 600 рубли на куб

Всеки модел има своите предимства и недостатъци. Ето защо изборът взема под внимание не само цената, но и лекотата на използване, както и трайността на рамката.

Могат да бъдат посъветвани за:

 • производството на правоъгълни блокове в големи количества е по-добре да се използват метални сгъваеми конструкции;
 • правенето на малък брой блокове ще бъде достатъчно и шперплат кофраж;
 • освобождаване парче декоративен камък е по-добре да се използват полиуретанови форми за бетон. По свойствата им е възможно да се получат продукти с необходимото качество и с по-ниска степен на отхвърляне. Тази смес е доста скъпа, така че спестяването на контейнери не е разумно.

Предимствата на използването на пластмаса

Новите технологии на производствените процеси дават възможност за заместване на метала в много случаи с пластмасови аналози.

Също така, последните са много по-евтини и имат няколко предимства:

 • няма нужда от смазване на повърхностите преди изливането на сместа в рамката;
 • няма процес на монтаж и демонтаж;
 • не се нуждаят от постоянно измиване и разпалване преди оголване;
 • ниското тегло дава възможност за транспортиране и съхраняване на форми без допълнително усилие.

Може да се каже, че пластмасовите рамки съчетават най-добрите характеристики на гъвкави и твърди.

Как се изсушава бетона след изливане

Къде да купя

Производителите предлагат на клиентите голямо разнообразие от контейнери. Всеки може да им даде прости образци и сложни форми за производството на блокове, както и сложни форми, например за паметници.

Компаниите предлагат и различни архитектурни и декоративни решения от малки размери според клиентски скици и гъвкави кофражи за производство на бетонни басейни. Можете да поръчате и други сложни геометрични дизайни, чиято цена зависи главно от сложността на проекта и материалите, които са влезли в производството му.

Бетонобъркачка - машина за изливане на бетон

Как да направите сами форми за бетон

Ако трябва да направите необичайни продукти и няма формуляри за продажба, ще бъде икономически неизгодно да поръчате отделни рамки.

Ето защо е по-добре да си направите собствени ръце.

 1. Най-лесният вариант за градински плочки - пластмасови контейнери, които се използват за опаковане на продукти. Тяхната трайност, разбира се, е под съмнение, но те ще издържат до 5 пълнежи.

Указание: ако имате нужда да получите много единици от тротоарни плочи, погрижете се за по-сериозни рамки.

 1. Дървената форма, съборена до желания размер, позволява да се направят до 100 пълнежа. В същото време качеството на продукта няма да пострада. Моделът върху плочката може да се нанесе с шаблон, преди сместа да се втвърди.
 2. За по-сложни проекти, уредите за производство на формовани изделия се произвеждат по-добре, използвайки леене с фибростъкло. Само не забравяйте, че е подходящ само в случаите, когато разглобяването на продуктите се извършва незабавно, поради техническите характеристики на материала, което е краткотрайно.

Съвет: рамки за декоративен бетон поръчайте по-добре от професионалисти.

Камбанка за бетон за изливане на метал

Производствена технология

Бетонните продукти се използват широко в строителната индустрия:

Производството на фонтани, пейки, скулптури и разнообразни вази се извършва в промишлен мащаб. Всички те се произвеждат, като се използват следните методи:

1. Твърдата смес изпълнява необходимите формуляри.

2. Извършете обработката им с помощта на вибрираща маса.

3. Потопете във формулярите необходимото време.

Обикновено методът се използва при производството на малки материали, например на плочи за плочи в малки предприятия. Промишленият метод почти никога не се използва, поради голямото количество ръчен труд. В този случай човешкият фактор влияе силно върху качеството на готовия продукт и увеличава цената му.

Появата във всяка от производствените технологии зависи от рамката за наливане на бетон.

заключение

Често се разхождаме по улиците на града, но не забелязваме, че са облицовани с бетонни блокове с различни форми. Това е типичен пример за използването на формуляри, които могат да бъдат най-интересните видове. По този начин можете да украсявате и малки частни зони и големи градски райони. Видеото в тази статия ще ви помогне да намерите повече информация по тази тема.

Формуляр за запълване на фондацията. Какво има от 8 букви?

Формата за изливане на циментов разтвор или бетон се нарича кофраж. И се използва не само за фондацията. Съвременната технология отдавна е напреднала по този въпрос. Сега кофражът се използва за монолитно строителство на сгради и конструкции и се произвежда в промишлен мащаб. Въпреки че във вила-къщата версия може да бъде изграждане на дъски.

Light76 е кофраж, разтворът се излива в него и образецът на дъските върху бетона остава. Кофраж - не само за основата, но в същото време се използва за запълване на стените. Нека не винаги да изясняваме въпроси в кръстословици, кофраж - отговорът тук е недвусмислено твърд.

Строителният въпрос в тази кръстословица, на който намерих отговора в Интернет. Ето правилния отговор на думата, състояща се от точно осем букви, както се изисква, а именно, звучи като FORMWORK. Мисля, че тази дума е подобна на думата палуба, добре, или има точно някаква връзка.

Кофражът е форма, в която се излива фондация за бъдеща сграда. Тази форма е направена предимно от дъски и след като разтворът се втвърди, тези дъски (основи) се премахват като безполезни. Отговорът е FORMWORK.

Правилният отговор на въпроса за кръстословието е думата "FORMWORK". Дървесината е форма, която се използва за запълване на основата. обикновено се използва активно в строителството. Думата, която решихме, както се изисква, се състои от осем букви и съответства на задачата в кръстословицата. пренапише тази otgadku в празните клетки на кръстословицата и решаване на нови интересни задачи в кръстословица.

Всеки, който има поне някаква връзка с конструкцията, незабавно извика правилния отговор. Всяка конструкция е поставена върху фундамент, който трябва да се излее в матрица, така че хоросанът или бетонът да не текат. Името на този формуляр е познато на много - кофраж, в думата, както се изисква, осем букви.

Създаване на формуляри за конкретно направете го

Чрез производството на всеки продукт от бетонни специални форми се използват. Те могат да бъдат закупени готови или да го направите сами. Формите за бетон дават необходимата форма и размер. Следователно, тяхното използване е желателно и дори необходимо.

Формите за бетон са необходими, за да му дадат необходимия размер и форма.

За производството на форми за изливане на бетон се използват съвременни видове материали. Това гарантира създаването на продукта (тротоарни плочи, изкуствен камък, паметници) с точното прехвърляне на необходимата текстура.

Домашни форми за бетон

За производството на бетонни продукти се използват в две форми: гъвкави и твърди. Те могат да бъдат пластмасови форми за бетон, те са най-често срещаните. Тяхната основна характеристика трябва да бъде удароустойчивостта и устойчивостта към алкали. Само при такива условия продуктите ще бъдат с желаното качество. Изработването на форма за бетон със собствените си ръце изобщо не е трудно. За да направите това, трябва да имате следните материали и инструменти:

Силиконовата форма може да се използва за производството на изкуствен камък от бетонова смес.

 • цимент;
 • пясък;
 • торба с плътни материали;
 • широка адхезивна лента, четка за боя;
 • мрежи за строителството, ножици, мистрия;
 • кофа за хаван, боя.

Ако стане необходимо да се направи формуляр за бетон, за да се попълнят купчини или бордюри, то тази форма е направена от дървени дъски. Тя се нарича кофраж. Тя може да бъде сгъваема. Преди да започнете тази форма за бетон е напълно напоена в обикновена вода, тогава решението няма да се залепи. Този метод за използване на формата за бетон със собствените си ръце се използва, когато е необходимо да се изсипва голям брой идентични продукти.

Често, когато няма възможност да се използва дървена конструкция, формата за изливане се извършва в земята. За да направите това, в земята се изсипва отвор с необходимия размер, на дъното се излива пясък и се навлажнява, напълнен с хоросан. След това се дава време за замразяване. За да се предотврати напукване на бетона при сушене, той трябва периодично да се навлажнява с вода, особено когато има лятна топлина в двора.

За производството на бетонни паметници можете да използвате и домашно приготвени форми. Формите за паметници са изработени от дърво, пластмаса, пяна или каучук. Тя директно зависи от фантазията. Някои майстори използват комплекти за деца (пясъчни форми) или ненужни ястия, кофи, консервни кутии.

Форми за назначаване на бетон

С помощта на формуляри можете да създадете различни колони от бетон.

Формите за бетон са подходящи за производството на тротоарни плочи, декоративни панели от камък или за изливане на къдрави продукти като вази, подложки, градински вази.

Формите за изкуствен камък трябва да бъдат еластични и най-добре е да ги купите готови. Полиуретанови форми са най-подходящи за такова производство, тъй като предната страна на пълнежа ще има образец, характерен за камък. Въпреки това, технологичният процес на бетонна подготовка е различен от подготовката на бетон за тротоарни плочи. Факт е, че изкуственият камък трябва да е лек, дори най-крехката стена трябва да го издържи.

Формата за бетон, която се прави ръчно за парче стоки, може да продължи дълго време, може да издържи около триста пълнежи. Фабричните форми не са евтини, така че е най-добре да правите всичко със собствените си ръце. Така че ще получите удоволствие от работата и спестяванията в семейния бюджет.

Етапи на производствени форми за изливане на декоративен бетон.

Ако трябва да направите нещо в едно копие, то формата за изливане на бетон е направена от пяна. Този материал не е недостатъчен, така че можете да направите пробна версия на формуляра. Единственият недостатък на тази форма за бетон е, че когато извличаме готово нещо, то трябва да бъде прекъснато. Но може ли този недостатък да бъде сравнен с факта, че продуктът ще се окаже фигурен и, ако е необходимо, с изпъкнал модел? Но това е неговото достойнство. Особено, ако пътят не е облицован с плочки, които са познати на очите, но с къдрава листа на едно дърво.

Старите гуми за велосипеди винаги са изхвърляни, но за майстора е чудесна форма за наливане на бетон, ако трябва да направите конкретен кръг. Основното нещо - да се включи фантазия.

Бетонни форми: Нестандартни идеи

Тест за производство на бетонни колони.

Производството на бетонови изделия с различни конфигурации е трудно. Необходимо е не само въображение, но и време и усилия. Може да е по-лесно някой да купи готов леярство, въпреки че може да се опитате да го направите сами. Идеите за създаване на нещо оригинално са във въздуха, просто трябва да можете да ги видите.

Голяма част от това, което човек купува (храни за бързо хранене, сладкиши и сладкиши) се продава в пластмасови контейнери. Такива контейнери могат идеално да заменят готовата форма за изливане на бетонен продукт, например плочи за тротоар.

Има и друга добра идея. Пластмасови гранули, които се използват за производство на бутилки. Те са различни цветове. Те могат да бъдат добавени към конкретното решение, а вие получавате оригиналните тротоарни плочи, почти мозайка.

Шаблоните от желания вид са създадени от ламинирания панел. За да го закупите, можете просто да отидете в цеховете. От такъв материал е възможно да се направят триъгълни и други форми на геометрични форми.

Изготвяне на шаблони за изливане на бетон

Форми и размери на тротоарни плочи.

За да се направи форма за правоъгълно запълване, се сглобява нещо като чекмедже. Всички части са сглобени с винтове или други скрепителни елементи, които са под ръка. Това ще позволи формулярът да се използва повече от веднъж. В средата на кутията преградите са направени по такъв начин, че се получават няколко форми с желания размер. Сглобената кутия е обвита с фолио за хранителни продукти, което ще позволи да не губите време за получаване на готовия продукт и филмът ще предотврати залепването на бетонната форма.

Разбира се, всеки би искал да направи нещо различно от другите продукти, но ако човек е нов за този бизнес, ще бъде трудно за него да очертае път от необичайна форма на плочки. Първо трябва да опитате плочки с гладки ръбове.

Детските пясъчни кутии са чудесен начин да се създаде модел на тротоарни плочи. Тези продукти могат да оформят краищата на пистата. Ако искате да направите двора си оригинален, не трябва да бързате за готови форми за изливане на бетон. Тази информация дава намек за това как да направите всичко сами и с минимални инвестиции в брой.

Как да изненадате съседите: съветите на капитана

Пропорциите на компонентите на бетоновото решение.

Ако човек все още не е майстор в конкретно леене на сложни форми, тогава следната идея ще му бъде полезна. Това е фигура на гъба, която може да бъде поставена в лятната си вила - това са съседите ще бъдат изненадани.

За стеблото на гъбите е необходима плесен. Можете да вземете парче линолеум или пластмасова бутилка. Формата трябва да бъде тубуларна, като част от армировката трябва да се постави в средата. Бетонът се излива и се оставя да изсъхне.

Гъбата гъбичка е най-лесният начин. В пясъка се изсипва дупка, на дъното се разпространява листа от репей (капачката на гъбата ще се окаже реална). Дупката е изпълнена с готов бетон. След трийсет минути можете да поставите няколко големи нокти (в центъра на капачката) в капачката. Продуктът изсъхва.

След изсушаване продуктът се изважда от формата и се фиксира на земята. Горната част на крака на гъбата се излива с бетон и капачката на гъбата пада върху нея. Остава да се изчака седмица, гъбата ще бъде готова за декорация и оцветяване.

На парцела винаги има много цветя. За леглото се поберат всички материали, които са под ръка. Особено, ако формулярите имат сложна структура, то цветните прашки не само ще уголемят окото, но и ще изненадат с шедьовъра си.

За производството трябва да се използва висококачествен цимент, това ще даде сила на цветното легло. Необходимо е да се направи решение за изливане на дебели. Използваната форма е намазана с масло (може да се използва като машина). Това ще ви позволи лесно да извадите крайния продукт. Ако стените не са достатъчно дебели, те могат да бъдат подсилени. След изливане продуктът изсъхва в рамките на няколко дни. Но тя трябва да изсъхне на сянка, а не под директните лъчи на слънцето. След изваждането на саксията е необходимо да се увиете с мокро уплътнение и целофан още една седмица, което ще ви помогне да избегнете пукнатини на продукта. След това пробийте дупки, за да източите излишната влага. Този съд може да бъде боядисан с всякакъв вид боя, следи от черупки и трохи, малки камъни върху него. Декорът - вкусът на собственика. Тези видове цветни лехи ще бъдат истинска декорация по всяко време на годината.

Като обобщим всичко това, трябва да отбележим, че процесът на изливане на бетон в матрици може да бъде чудесна идея за създаване на собствен бизнес. Такъв бизнес има своите предимства: не изисква голям стартов капитал, прост процес на работа, кратък период на изплащане на инвестираните средства. Такава дейност може да бъде не само допълнителен източник на паричен приход, но и основен.

Вибриращите могат да се произвеждат сами, както и форми за бетон. Необходимо е да се харчат пари за конкретен миксер, но отначало може да се наеме. Ако искате, и е страшно да започнете нещо ново за себе си, тогава можете да опитате ръката си, като направите малък продукт за лична употреба във вашия район, например, като направите едни и същи тротоарни плочи за пътека. В пазара на строителни материали, той е в търсенето. В края на краищата, асфалтът по време на горещото лято изхвърля отровни пари във въздуха, повърхността на бетона се пукне при високи зимни температури. Плочи за настилки ви позволява да замените износените части на малки площи или поотделно. Затова си струва риска и внезапно това ще бъде въпрос на вашия живот.