Изчисляване на състава и пропорциите на тежкия бетон

Строителството започва с проекта. Дори и малки конструкции се препоръчва да се предскаже на хартия, така че да можете да видите визуално пропорциите и да прецените консумацията на материали. За сериозните сгради се налагат предварителни изчисления, направени от професионалисти, но при изграждането на частна къща, градина, ограда или гараж можете да правите онлайн калкулатори или готови решения. Най-важният въпрос при изграждането на конструкции е изграждането на надеждна основа и затова въпросът за това как да се изчисли количеството на бетона на основата е от първостепенно значение.

Лесно е да се изчисли бетонът на основата, ако има сигурност по отношение на размера и типа на конструкцията. Типът фундамент и размерите му трябва да се определят от опитен строител въз основа на характеристиките на строителството, вида на почвата и дълбочината на замръзване в района.

панделка

Най-популярната основа за изграждането на частна къща е фундаментът на лентата. Това е вид затворена лента от бетон, минаваща под всички носещи стени на сградата.

Как да се изчисли колко кубчета бетон трябва да бъде на основата? Калкулатори, които помагат да се определи потреблението на циментово-пясъчна смес за леене, се предлагат на много обекти с конструктивна тема, една от които е представена в края на този материал. За да изчислите обема в кубически метри, трябва да знаете линейните размери на конструкцията: височина, ширина и обща дължина на основата.

Бетонирането на лентовата основа става чрез изливане на готовата смес цимент-пясък в дървен кофраж с предварително монтирана арматура. Големи фракции (чакъл, натрошен камък) се добавят към разтвора, за да се получат по-високи характеристики на здравината на основата.

Размерите на основата зависят от размерите на сградата, която се предвижда да бъде построена. Обикновено широчината на основната лента е не по-малка от 300 mm, височината на наземната част е от 400 mm, а дълбочината може да достигне 1500-2500 mm, в зависимост от наличието на подземни води, дълбочината на замръзване и желанието за оборудване на сутерена. Не се препоръчва да се монтират фундаменти от лентата, които се монтират върху почвата, ако кофражът е погребан по-малко от дълбочината на замръзване.

За средната лента, при издигането на малки частни къщи и вани, е достатъчно да се извърши дълбочина до 1500 мм с височина на наземната част до 400 мм.

Дължината на основата ще бъде равна на общата дължина на всички външни стени, включително вътрешната носеща стена, под която е монтирана и основата. В резултат на това, след като сте получили всички необходими стойности, можете да изчислите количеството бетон за основата. В този случай калкулаторът може да не е необходим - достатъчно е да умножите всички показатели в метри и да получите необходимия брой в кубически метри.

Формулата за изчисление е, както следва:

V = h * b * 1, където:

 • V е обемът на разтвора в m 3;
 • h - височина в m;
 • б - ширина в м;
 • l е дължината на лентата в m.

Например, за сграда с размер 6х6 м и вътрешна носеща стена с височина на фундамента 2 м и широчина 0,4 м, обемът на хоросана за изливане ще бъде: V = 2 * 0,4 * 30 = 24 м 3. Със същата ширина и височина на основата, за къща с размер 10x10 и две поддържащи вътрешни стени, изчислението ще изглежда така: V = 2 * 0.4 * 60 = 48 m 3.

Това изчисление прави възможно изчисляването на почти точния кубичен обем на хоросана, но трябва да се има предвид, че по време на транспортирането се загубва конкретен бетон, а също и с разхлабени кофражи може да изтече някакъв бетонен разтвор, но има допълнителен вътрешен обем, заеман от армировъчната клетка. Ето защо ще бъде правилно да въведе корекционен коефициент в посока на увеличаване на изчислената стойност с 2%.

В резултат на това получаваме по-точна формула за изчисляване на обема на бетона за основа на ленти:

V = h * b * 1 + 0.02 * (h * b * 1)

Получената стойност е закръглена към цялото число. За нашите примери изчисленото изчисление ще изглежда така: за къща от 6x6 V = 24 + 0,02 * 24 = 24,48 (25) m 3, за къща от 10x10 V = 48 + 0,02 * 48 = 48,96 m 3.

плоча

Основата на плочата е твърда монолитна основа под сградата. За своите устройства използвайте бетонна степен не по-малка от M100. Изчислете обема на този монолит е доста проста - просто умножете дължината, ширината и височината на плочата.

Изливането на хоросан от цимент и пясък с добавяне на големи фракции за монолитна плоча се извършва на височина най-малко 100 mm. По този начин за плоча с дебелина 100 mm се получават следните обеми бетон:

 • за дома 10х8 - 8 м 3;
 • за дома 9x9 - 8.1 m 3;
 • за дома 18x8 - 14,4 м 3.

Това изчисление е подходящо за напълно плоски плочи, но за да се получат по-високи характеристики на основата, често се подреждат допълнителни усилващи елементи под формата на трапецовидни надлъжни греди. Ето защо правилното изчисление на основата на плочките трябва да съдържа обема на армировъчните ребра.

Как да изчислим кубовете от бетон върху основата? Калкулаторите онлайн ще ви помогнат да извършите тези изчисления безплатно, можете да се обърнете към специални таблици, добре, или самостоятелно да изчислите необходимото количество бетон не е трудно.

Необходимо е да добавим обема на усилващите елементи към вече получения обем на плочата, за който използваме формулата на трапецовидната област. Обемът на основата на плочите с усилващи елементи е както следва:

 1. Изчислява се обемът на плочата: V = h * b * l.
 2. Намерете областта на трапеца: S = h1 * (a + c) / 2, където h1 е височината на ръба на трапеца и c са дължините на основите на трапеца.
 3. Намерете обема на ребрата и умножете по броя ребра: V1 = S * l * n, където n е броят на ребрата.
 4. Получените обеми се добавят и получават общото количество бетон, необходимо: V total = V + V1.

Обикновено армировката се поставя в долната част на основата при стъпки от 3 000 мм. Те могат да се извършват като изключително надлъжни усилватели, както и с кръстовища, образуващи квадрати. Обикновено съотношението на широката част на трапецовидния усилващ елемент се отнася до тясната част, насочена надолу, като 1,5: 1. За изчисляване на основата на плочата се предвижда и регулиране на обема с процент на грешка от 2%.

колонообразен

Този тип фундамент е вид купчина полета, само носещите стълбове не са запушени с пилот, но се изсипват в подготвени ями. Колоната база позволява да се получи надеждна база с минимална консумация на материал. Стълбовете могат да имат кръгло и квадратно напречно сечение, разположени около периметъра на сградата и в точките на свързване на стените.

Дълбочината на колонните фундаменти обикновено надвишава дълбочината на замръзване на площта, а повърхността е с височина 400-500 мм. Структурата на сградата може да бъде монтирана директно върху опорните колони, но най-често е инсталирана грил около периметъра, който свързва стълбовете в едно цяло.

За да се изчисли обема на бетона, необходим за запълване на колонната основа, е необходимо да се знае дължината на колоната, нейната площ на напречното сечение и броят на колоните. Ако се предвижда грил, се изискват линейни размери, изчисляването на обема на решетката се извършва по същия начин, както при варианта с основа на лентата.

За да изчислите обема на стълбовете с квадратни или правоъгълни секции, трябва да използвате следната формула:

V = a * b * l * n, където a и b са страни на колоната, l е дължината на колоната, n е броят на колоните в основата.

За да изчислим обема на бетона за леярски колони с кръгла секция, се нуждаем от формулата за намиране на областта на кръга: S = 3.14 * R * R, където R е радиусът. Получаваме формулата за изчисляване на обема на стълбовете с кръгла секция:

V = S * L * n

За да се получи общото количество бетон, необходимо за запълване на колоните и решетката, е необходимо да се добавят вече получените стойности, без да се забравя степента на грешките от 2%.

Калкулатор за конкретен обем

Бързо разберете колко кубчета бетон ще бъдат необходими и онлайн калкулаторът ще ви помогне да изчислите обема. Благодарение на бързото изчисление ще знаете броя на кубовете, трябва само да зададете данните и дебелината на бетонната плоча и да получите крайния резултат. Калкулаторът изчислява бетонните кубчета за подовата замазка.

За да се работи с качествени строителни работи и без забавяне, е необходимо да се осигури необходимото количество строителни материали. При изпълнението на подовата настилка трябва да знаете колко бетон е необходим за извършване на тази работа.

Как да се изчисли правилно броя на кубовете от бетон, за да се избегнат ненужните разходи и наличието на нискокачествен материал? Изчисленията могат да се направят просто като се използва онлайн калкулатор за кубичния обем на бетона.

Как да се изчисли количеството на бетона за полагане на пода?

С помощта на калкулатор за конкретен обем за няколко минути можете да направите най-точното изчисление на необходимите материали за изграждане. За да направите това, въведете в подготвената маса геометричните размери на зоната на стаята, като използвате формулата, ние познаваме площ m 2 и въведете тази стойност. Измерваме средната дебелина на замазката и записваме тази стойност в таблицата.

C е височината на плочата с формула.

След като кликнете върху бутона "изчисляване" и в онлайн режим, за да получите готови данни, така че няма никакви проблеми с крайния резултат с номера, трябва да увеличите с 10-15% от общите показания.

По този начин изчисляването на кубическия капацитет на бетона с калкулатор се извършва за броени минути, сега ще знаете колко бетонна смес трябва да закупите.

Характеристики на използване на хоросан за подова замазка

За да не се промени радикално окончателният резултат от изчисляването на обема на бетона за строителни работи върху подовата замазка, в тази работа трябва да се вземат предвид няколко фактора:

 • площта на помещението, където се планира ремонта;
 • начално количество пол; дебелината на слоя за изливане на бетон ще зависи от такъв индикатор;
 • качество на цимента и качество на пясъка.

Как да направите ръчно изчисляването на необходимото количество бетон?

Ако искате да проверите получените данни от изчисляването на кубическия капацитет на бетона с онлайн калкулатор, за тази цел трябва да вземете данни за площта на помещението за подова настилка и да се умножите с желаната дебелина на слоя.

Но всъщност не всичко е толкова просто, усложняващо обстоятелство по такъв въпрос би било определянето на необходимата дебелина на замазката, а всъщност за различните видове сгради ще бъде различно.

Характеристики са в очакваното натоварване на пода, например, в жилищни райони, тези показатели - до 5 см, за силата на покритието, и в нежилищни - на половината по-малко.

Така, ако площта на помещението е 20 м 2, след това с дебелина 5 см, общият брой ще бъде както следва: 20 м 2 * 0.05 м = 1 м 3, това е колко смес ще ви е необходима за подови настилки.

Какъв състав е най-добре да се вземе за подова настилка

Преди да изчислите количеството бетон за замазката, трябва да решите коя марка да изберете. Най-добрият вариант е решение с означение M 150 или M 200, можете да получите такава смес от цимент M400, ако го смесвате с пясък в съотношение 1: 3 или на две части.

Сега трябва да изчислите обема на бетоновия калкулатор:

 • стая 29 м 2;
 • дебелина на дъската - 5 см;
 • необходимия обем - 1м 3;
 • циментът ще бъде 0,24 м 3 (общо 4 части);
 • пясък - 0, 75 м 3.

Като се вземе предвид теглото на един куб на всяка отделна единица, ние получаваме следните данни: ако вземем средните показатели - 1300 кг за цимент и 1625 за пясък, ние получаваме 325 и 1220 кг от всеки компонент, съответно.
При подготовката на материалите е необходимо да се вземе предвид свиването на разтвора, което често дава резултат по-малко от очакваното с 10%. Необходимо е да се направи подходящ резерв, така че по-късно да не се направи нова партида.

Експертни съвети

Когато правите изчисление на обема на бетона с калкулатор или ръчно, трябва внимателно да проверите данните и само след окончателната покупка на строителни материали. И в тази ситуация, дори не са парите, но качеството на извършената работа, доколко надеждният етаж ще бъде на пода.

Ако използвате калкулатор за изчисляване на подовата замазка, първо трябва да решите коя марка да направите замазката, как да я подсилите, колко икономически искате да се обърнете към този въпрос.

За да спестите бетон на половината от пода, можете да излеете голяма част, например чакъл или шлака.

Ако говорим за масата на замазката, то може да бъде направено независимо, използваме следната пропорция: за една част от цимента сме поставили две части пясък и три части развалини или проби. Можете да направите композиция само от пясък и цимент, всеки капитан има свои собствени методи, като се вземат предвид характеристиките на първоначалното състояние на мястото за полагане на пода. По-бързо изчислете точното количество пясък и циментов калкулатор.

За да се подсили замазката, използвайте армировъчна мрежа, влакна, такъв материал е прикрепен към основата и влакната се намесват в бетона за замазка.

Какви инструменти се използват за устройството на съединителя

Преди да изчислите кубическия капацитет на бетона с калкулатор онлайн, трябва да подготвите редица инструменти, които ще са необходими за висококачествена и бърза инсталация:

 • за голям брой месене ще е необходим конкретен миксер, а при използване на лопати, този процес ще бъде дълъг и отнемащ време;
 • маяци за осигуряване на гладка връзка;
 • лазерно и нормално ниво, колкото по-точно ще бъде определена горната точка на пода, толкова по-добра и по-икономична ще бъде работата;
 • и също така се нуждаят от мистрия, лопати, строителни коли, кофи и др.

Трябва да се помни, че висококачествената замазка ще зависи от сушенето на пода след работа, добра вентилация ще помогне за отстраняване на излишната влага, която ще се прояви при работа с циментова замазка. Подробен видеозапис за подовата настилка.

Когато полагате циментова смес, основата трябва да е суха и чиста и най-добре е да се залеят със специални проникващи съединения, които ще осигурят добра функция на свързване с сместа за полагане.

Има по-икономичен и по-бърз вариант. Това е суха подова замазка. Този метод е много подходящ за апартаменти и къщи, където ремонтите се изискват възможно най-скоро.

заключение
Сега знаете как да изчислите кубическия капацитет на бетона с калкулатор онлайн или го направете ръчно, като използвате прости математически изчисления. Бързо и качествено ремонтирайте, внимавайте и спазвайте правилата за безопасност при работа с циментова замазка!

Изчисляване на състава на бетона

Бетон онлайн калкулатор v.1.0

Изчисляване на състава на бетона за една партида в бетонов смесител, както и всеки друг контейнер. Под калкулатора ще намерите обяснения и алгоритъм на работа, според който изчислението се извършва.

* Обяснение на калкулатора

 • Калкулаторът може да изчисли силата на звука както за цялото, така и за частичното.
  Пример: конкретен обем от 3 m 3, обем бетон 50 l (0,05 m 3).
 • Ако вашият трошен камък има смесена фракция от 5-20 мм, тогава е необходимо да изберете максималната част, т.е. 20 мм.
 • В калкулатора се използва суперпластификатор C-3 (Dofen, SP-1, SP-3) в суха форма. Ако използвате суперпластификатор в течна форма, тогава трябва да направите самостоятелно преизчисляване на сухото вещество на добавката.
 • При изчисляване на една партида в резервоар с вертикално натоварване (кофа, корито, кутия и т.н.), съотношението на добива на бетоновата смес се използва в зависимост от обемната плътност на компонентите.
 • При изчисляване на една партида в бетонен смесител се използва средният коефициент на добива на бетона, изчислен от проба от смесване от реални данни в бетонови смесители с различен номинален обем.
 • Ако броят партиди е по-голям от 1, броят на компонентите за последната партида се изчислява независимо според изчислените пропорции. (Изчисляването на компонентите за последната партида може да се приложи и в калкулатора, ако е необходимо. Моля, прекратете абонамента в коментарите, ако наистина имате нужда от това).

Алгоритъм за изчисляване на пропорциите на компонентите на бетона

Изчисляването на компонентите за производството на тежък бетон е основата за книгата на V.P. Сизова: Насоки за избора на съставки от тежък бетон.

1. Изчислете W / C (съотношение вода-цимент) според формулите:

2. Определете потока на вода за натрошен камък (чакъл) от различни фракции:

Необходимото количество вода в пясъка в калкулатора не се взема под внимание и се приема по подразбиране при 7% (средно големи пясък).

3. Определете консумацията на цимент:

Когато се използва С-3 суперпластификатор или аналог (Dophen, SP-1, SP-3), консумацията на цимент и вода се намалява, за да се получи определена подвижност (твърдост) на бетоновата смес.

4. Определете коефициента на разделяне на частиците. Данните за разделянето са взети от заявка № 4 на книгата на М. Фейнер "Нови модели в конкретната наука и тяхното практическо приложение".

За смеси на твърдост G3-G4 се взема средна стойност на коефициента на сепарация на зърната, равна на 1.1.

5. Определете консумацията на остатъци:

6. Определете потока от пясък:

За изчислението са използвани следните данни:

 • циментова плътност - 1300 кг / м3
 • обемната плътност на пясъка е 1500 кг / м3
 • плътност на развалините - 1480 кг / м3
 • истинската плътност на цимента е 3100 кг / м3
 • истинската плътност на пясъка е 2630 кг / м3
 • истинската плътност на развалините е 2600 кг / м3

Използването на суперпластификатор C-3 при избора на състав на бетона

Целта на суперпластификатора в този калкулатор е да се получи определена подвижност (твърдост) на бетоновата смес без да се намалява силата на бетона.

За изчислението използвахме "Таблица 1. Промяна в мобилността на бетонна смес" от книгата на Yu.P. Чернишева: "Пластмасов бетон".

Полезна информация за приложението на суперпластификатора C-3 (Dophene):

Изчисляване на компонентите за едно месене в бетонов смесител

1. Определете коефициента на добива на бетоновата смес:

2. Определете консумацията на компонентите на бетоновата смес за една партида

 • Цимент за една партида = (Vb * β / 1000) * C
 • Вода за една партида = (Vb * β / 1000) * B
 • Пясък за една партида = (Vb * β / 1000) * P
 • Натрошен камък за една партида = (Vb * β / 1000) * Sh

където C, B, P, Sch, потребление на материал за 1 m3 бетон.

Това изчисление може да се използва за изчисляване на компонентите на бетоновата смес за всеки контейнер с вертикално натоварване (корито, кутия за зидария), в което ще смесите сместа.

За действителното изчисление в бетоновия смесител коефициентът на излизане на сместа от бетоновия смесител е 0.44. За да се изчисли коефициентът, е съставена проба според отговорите на хората от различни строителни форуми, които правят смеси със собствени бетонови смесители с различни работни обеми. © www.gvozdem.ru

Ако получите прекалено твърда смес, можете да отидете по два начина, за да направите това по-пластично:

Калкулатор за конкретен обем

Изчислете обема на бетона

За да научите обемът на бетона е прост, лесен и удобен.

Посочете размерите в сантиметри, за по-точно изчисляване на бетона.
Калкулаторът не закръгля сумата, което ви дава възможност да добавите размерите на различните траншове правилно и без баланси и това е значителна икономия.

Изчислете количеството конкретен Съвет за използване на калкулатора

Калкулатор за изчисляване на обема на бетона. За да получите резултата, трябва да попълните формуляр, да посочите размера на изкопа или структурата, за която си струва да изливате бетон. Посочете размерите на страната "a" и "b" и размера на височината "h".
Посочете всички размери в сантиметри, например, изкопа с размери 8 см (800 см) с 60 сантиметра и 60 см дълбочина, изпълнете по следния начин: страна "a" = 800, страна "b" = 60, височина "h" = 60 Калкулаторът не се закръгля до цели числа, което ви дава възможност да манипулирате сумите. И помнете, когато поръчвате бетон, ви съветваме да вземете малко повече от необходимия обем, закръглявайки се към цялото, например, калкулатор показа, че имате нужда от 3,6 кубични метра / м. поръчката се закръгля нагоре - 4 кубически метра.

Калкулатори:

Изчислете количеството конкретно количество.

Изчислете броя блокове FBS, от които се нуждаете

Изчислете броя блокове газ-силикат, от които се нуждаете

Как да изчислим обема на бетона?

Бетонови решения се прилагат към устройството на основата, изграждане на стени и пълнене на пода. Преди събитията е важно да се избере структурата на фондацията, да се изчисли правилно общото ниво на разходите и да се определи необходимото количество строителни материали. Като знаете как да изчислите обема на бетона, можете да определите очакваните разходи за строителни дейности, точно да планирате продължителността на конкретната работа и да избегнете неочаквани разходи. Нека да разгледаме подробно метода за извършване на изчисления за различни видове фундаменти, както и за стени и подове.

Оформление на основата на лентата

Какви методи може да се изчисли обем на бетона

Строителната дейност се предхожда от разработването на проекта. На този етап се определя вида на фундамента и се изчислява обемът на конкретния разтвор, необходим за изграждането на основата. На етапа на проектирането се изчислява необходимостта от решение за леене на монолитни стени и бетон. Определянето на кубичния капацитет на бетонната смес, необходимо за извършване на работата, се извършва в зависимост от обема на бетоновите конструкции на сградата.

За да извършите изчисленията, като използвате различни методи:

 • ръководство. Тя се основава на изчисляването на обема на фундаментната основа, основните стени и пода. Изчислението се извършва на стандартен калкулатор, като се използват формули за изчисляване на обема на училището и не се отчита коефициентът на свиване на бетона. Получената стойност е малко по-различна от резултатите от изчисленията с помощта на софтуерни инструменти;
 • програма. Първоначалните данни, въведени в програмата за вида на основата, нейните размери, дизайн и бетон, се обработват своевременно. В резултат на това се получава сравнително точен резултат, който може да се ръководи от придобиването на строителни материали за изграждане на фундаментната основа, изграждане на стени или запълване на пода.
Характеристики при изчисляване на обема на бетона

За да се получи точен резултат, не е достатъчно да се разгледа само вътрешният размер на кофража. Вторият метод е по-точен, тъй като онлайн калкулаторът взема предвид всички данни: вида на основата, напречното сечение на основата, наличието на армировъчната клетка и марката на хоросан.

Подготовка за определяне на обема на бетона - как да се изчислява без грешки

При подготовката за изчисленията трябва да помните, че необходимостта от конкретна смес е определена в кубични метри, а не в килограми, тонове или литри. В резултат на ръчни или софтуерни изчисления се определя обемът на разтвора на свързващото вещество, а не неговата маса. Една от основните грешки, които разработчиците на новак правят, е да извършат изчисления, преди да се определи вида на фондацията.

Решението за проектирането на фондацията се взема след следната работа:

 • производството на геодезични мерки, позволяващи да се определят свойствата на почвата, нивото на замръзване и местоположението на водоносни вени;
 • изчисляване на товароносимостта на базата. Тя се определя въз основа на теглото, структурните особености на структурата и естествените фактори.
Как да изчислим количеството (обем) на бетоновата смес

Лесно е да се изчисли обемът на бетона чрез специална програма или онлайн калкулатор, които отчитат много фактори:

 • вид основа, който се изгражда;
 • размерите на основата, нейната конфигурация;
 • смесена марка, използвана за бетониране;
 • дълбочина на замръзване на почвата.

Точността, с която се изчислява обемът на бетона, зависи от данните, използвани за изчислението.

Те са различни за всеки тип фондация:

 • при изчисляване на базовата основа се вземат предвид нейните размери и форма;
 • за колонна база е важно да се знае броят на бетонните колони и техните размери;
 • Възможно е да се изчисли кубчето от бетон за твърда плоча по своята дебелина и размери.

От изчерпателността, която се използва за изчисляване на данните, зависи от точността на резултата.

Как да се изчисли бетон в кубчета за фондацията

За всички видове основи необходимостта от бетон се определя от формула, която отчита общия обем на изкопаните фундаментни конструкции. В същото време се взема предвид и част от основата, излята в земята. Извършването на изчисления трябва да се ръководи от размера, посочен в проектната документация.

Обмислете как да изчислите обема на бетона за различните видове бази:

Определянето на необходимостта от конкретно решение за всеки тип фундамент има свои собствени характеристики.

Как да изчислим кубчета от бетон за основа на лента

Основата на типа лента е доста популярна. Използва се за изграждане на частни къщи, стопански постройки и крайградски сгради. Дизайнът представлява едносекционна лента от бетон, подсилена със стоманени пръти. Монолитна лента следва контура на сградата, включително вътрешните прегради.

Таблица за състава и пропорциите на бетоновата смес

Изчисляването на обема на бетона за основа от монолитна лента се извършва съгласно проста формула V = AxBxP. Разчистете го:

 • V е необходимостта от конкретно решение, изразено в кубични метри;
 • А е дебелината на основния колан;
 • B - височината на основата на ремъка, включително подземната част;
 • P - периметъра на оформения контур на лентата.

Умножавайки тези параметри заедно, изчисляваме общия обем кубичен разтвор на бетона.

Помислете за изчислителния алгоритъм на лентовата основа с размери 6х8 м, дебелина 0.5 м и височина 1.2 м. Извършете изчислението по следния алгоритъм:

 1. Изчислете периметъра, като удвоите дължината на страните 2x (6 + 8) = 28 m.
 2. Изчислете площта на напречното сечение, като умножете дебелината и височината на лентата 0.5x1.2 = 0.6 m 2.
 3. Определете обема чрез умножаване на периметъра с площ на напречното сечение 28x0,6 = 16,8 m 3.

Полученият резултат има малка грешка поради факта, че армированата армировка и свиването на сместа при съкращаване на вибрациите не се вземат под внимание.

Оформление на основата на лентата

Как да изчислим куба от бетон за основата на купчината тип

Базата под формата на бетонни колони е една от най-простите. Това са стоманобетонни стълбове, равномерно разположени по протежение на контура на сградата, включително ъглите на сградата, както и в пресечните точки на вътрешните прегради със стените. Част от опорните елементи се намира в земята и пренася товара от масата на конструкцията към почвата. Алгоритъмът за изчисляване осигурява определянето на общата нужда от бетон чрез умножаване на обема на отделни колони по техния брой.

За изчисления използвайте формулата - V = Sхn, която се интерпретира както следва:

 • V е количеството разтвор за изливане на колони;
 • S е площта на напречното сечение на носещия елемент;
 • n е общият брой на купчинните колони.

На примера на изискванията на проекта, който включва инсталирането на 40 купчини с диаметър 0.3 м и обща дължина 1.8 м, ние изчисляваме необходимото количество бетон:

 1. Изчислете площта на купчината чрез умножаване на коефициента 3.14 по квадрата на радиуса - 3.14 x 0.15 x 0.15 = 0.07065 m 2.
 2. Изчислява се обемът на единична опора чрез умножаване на нейната площ с дължина - 0.07065х1.8 = 0.127 m 3.
 3. Определете необходимото количество от сместа, като умножете обема на една купчина с общия брой на носачите 0.127x40 = 5.08 m 3.
Как да изчислим куба от бетон

С правоъгълно напречно сечение на опорни колони, за да се изчисли напречното сечение, е необходимо да се умножат ширината и дебелината на елемента.

Как да изчислим бетон за колонна основа с стоманобетонна решетка

За да се увеличат силните характеристики на колонната основа, стърчащите части на опорите са обединени от стоманобетонна конструкция, която се нарича решетка. Изработена е под формата на масивна стоманобетонна лента или плоча, в която горната част на колоните е бетонирана.

Когато решавате как да изчислявате бетон в кубчета за решетка, е необходимо да изпълните следните операции:

Как да изчислим обема на бетона за изграждане на фундаментни стълбове и купчини

 1. Определете площта на напречното сечение на решетката, като умножете нейната дебелина спрямо височината;
 2. Изчислете обема на решетката, като умножете площта на напречното сечение с дължината на конструкцията.

Получената стойност съответства на необходимостта от бетонова смес за бетониране на основата за печене.

Изчислете количеството на бетона за основата под формата на твърда плоча

Типът на основната плоча се използва върху сложни почви с висока концентрация на влага. Изгражда сгради без мазе. Този дизайн ви позволява да разпределяте равномерно натоварването от масата на конструкцията към почвата и да осигурите повишена твърдост и стабилност на изградения обект. Използването на армировка позволява да се увеличи здравината на основата на плочата. Проектът е стоманобетонна плоча във формата на правоъгълен паралелепипед.

Как да се изчисли кубчето от бетон за този дизайн? Това е съвсем просто като се използва следната формула - V = SxL.

Как да изчислим обема на бетона

Декодираща нотация:

 • V е обемът на бетоновата композиция за леене на плочата;
 • S е площта на основната плоча в напречното сечение;
 • L е дължината на основната структура.

За основата с дължина 12 м, ширина 10 м и дебелина 0,5 м, помислете за алгоритъма за изчисляване:

 1. Определете площта чрез умножаване на ширината на плочата с дебелината й 10x0.5 = 5 m 2.
 2. Изчислете обема на основата, като умножете дължината на конструкцията с площ от 12x5 = 60 m 3.

Получената стойност съответства на необходимостта от конкретна смес. Ако основата на плочата има сложна конфигурация, тя трябва да бъде разбита по план в по-прости форми и след това да се изчисли площта и обема за всяка.

Как да изчислим куба от бетон за стениране

За изграждането на масивни сгради се издигат силни кутии от бетон, армирани със стоманена армировка. За да се определи необходимостта от строителни материали, строителите са изправени пред проблема за изчисляване на количеството бетон за такива конструкции. За да извършите изчисленията, използвайте следната формула - V = (S-S1) xH.

Дешифрираме нотацията във формулата:

 • V е количеството бетонна смес за стени;
 • S е общата площ на повърхността на стената;
 • S1 - общата площ на отворите за прозорци и врати;
 • H е височината на бетонната кутия.

При извършване на изчисления общата площ на отворите се определя чрез сумиране на отделните отвори. Алгоритъмът за изчисляване наподобява определянето на необходимостта от бетон за основа на плочата и може лесно да се извърши независимо, като се използва калкулатор.

Как да се изчисли кубчето от бетон, за да запълни пода

За да се увеличи капацитета на натоварване на пода и да се осигури плоска повърхност, се извършва бетон. След като бетонът е поставен, такава повърхност служи като основа за полагане на подови настилки или керамични плочки. За да се предотврати напукване, дебелината на формованата бетонна замазка е 5-10 см. Това се дължи на факта, че по-тънкият материал се пукне по време на работа. Важно е правилно да се изчисли кубчето от бетон, така че образуваната замазка да е силна и да има дебелината, предвидена от проекта.

Формулата за определяне на количеството на разтвора V = Sxh е лесна за дешифриране:

 • V е количеството на излятия материал;
 • S е общата площ на бетонната замазка;
 • h е дебелината на бетонната основа.

Нека разберем как да извършим изчисления за стая с размери 6х8 м и дебелина на основата от 0.06 м:

 1. Определете площта на подовата повърхност, като умножете дължината и ширината на помещението - 6x8 = 48 m 2.
 2. Изчислете обема на бетонния състав за образуване на замазката, умножете площта с дебелината на слоя - 48x0.06 = 2.88 m 3.

Водейки се по горния алгоритъм, лесно можете да определите количеството на бетоновия състав за бетониране на пода. Има ситуации, когато грубата повърхност има наклон. В този случай образуваната замазка има различна дебелина в зоната на помещението. При тази ситуация можете да използвате средната дебелина на слоя, което намалява точността на изчисленията.

Заключение - защо трябва да знаете как да изчислите кубчето от бетон

Ако се занимавате с изграждане и планирате самостоятелно да произвеждате конкретно решение или да го закупите в предприятия от стоманобетонни продукти в необходимото количество, важно е да знаете как да изчислите обема на бетона. Това ще позволи да се предскаже размерът на предстоящите разходи, да се придобият своевременно строителни материали и да се извърши график. Можете да правите изчисления ръчно на калкулатора или чрез използване на софтуерни инструменти. Основното е да се овладее методът на изчисление и да се използват надеждни данни за определяне на количеството бетон.

Как да се изчисли кубическият капацитет на бетона: надеждна и проста формула

Рядко строителни или ремонтни работи без използването на бетон. Следователно всяка майка и дори майстор за начинаещи трябва да знае как да изчисли обема на бетона и правилно, без загуба на качество и загуба на суровини, да създаде траен изкуствен камък.

Изчисляване на обема на материала за задвижване на основата

Самоопределянето на основата - не е лесно и много отговорно. Важно е да попълните едновременно, за да получите монолитна основа.

Ето защо трябва да знаете как да изчислите количеството материал в кубове за определен тип фондация, за да избегнете превишаване на разходите и престой. По-долу е формулата за изчисление за всеки тип основа.

Внимание! Колкото по-сложна е геометричната форма на бъдещата основа, толкова по-трудно е да се изчисли. Но ако се разбият на по-прости, ще бъде по-лесно да се изчисли резултата.

Ако искате да опростите работата си още повече, използвайте калкулатор - той ще направи всичко автоматично според зададените параметри. Намерете такава полезна програма може да бъде в интернет в публичното пространство. Но не трябва да се доверявате напълно на роботите, проверете всяка стъпка, като използвате предложените формули.

Изчисляване на бетон върху основата

Съотношението на материалите в различните степени на бетон (цимент М-400)

Изчисляване на кубичен капацитет за основа на ленти

Монолитната лента е най-популярният и икономичен тип основа. Това е фундаментна лента от различни форми, в зависимост от архитектурата на бъдещата къща или сграда.

Преобладаването се дължи на неговите добри качества на здравина и ниски разходи за труд. И цената за него е ниска поради малката площ на запълването.

За да се изчисли размерът на разтвора за фундаментна лента, е необходимо да се вземе под внимание не само неговата повърхностна част, но и потопената част. Също така трябва да имате предвид, че под вътрешните дялове, може би проектът постави основата на по-малък размер.

Има две изчислителни формули:

 • Формула №1. Според първото, е необходимо да се разгледа следното. От обема на паралелепипеда, образуван от външните стени на кофража, трябва да извадите обема на една и съща фигура, създадена от вътрешния периметър на стените. Според този принцип се изчисляват носещите ленти и интериорът и след като получените стойности се събират заедно. Помислете за примера на фондацията с размер на лентата 15х17 метра, с дълбочина 2 метра и ширина 0,5 метра, а друга част с ширина 0,4 метра.

Но тази цифра е условна. Ако вече имате опит в изливането, след това определете процента на загуба при шофиране на базата.

 • Формулата 2 може да изглежда по-проста. За изпълнението му са необходими по-малко изчисления. Смятаме, че съгласно тази формула с лента S 0,8 м 2 с обща дължина 32 м.:

Как да разчитате количеството на материала за основа лента, изберете себе си. Но и двете тези формули са верни. Остава да се открият точните размери на всички части на лентата.

Изчисляване на лентата

Формулата за изчисляване за изливане на основата на пилота

Основата на купчината е отделна стоманобетонна колона с кръгло или правоъгълно напречно сечение. Като правило, такава база се използва за малки конструкции и на места с пукнатини. В същото време, да го направите сами е доста просто и не толкова скъпо от гледна точка на парите.

По-долу са приложени инструкции за изчисляване на основата на пилота:

Таблицата по-долу представя изчислените конкретни величини за стандартни размери на купчини:

Квадрат със сечение

Изчисляване на основата на колоната

Боядисана основа с монолитна решетка

В някои случаи основата на купчината е укрепена с монолитна решетка. В този случай, в допълнение към изчисляването на количеството материал за купчинките, се правят допълнителни изчисления за грила, имащи формата на паралелепипед.

Обмислете пример за изчисления на кръгли пилоти с диаметър 20 см в размер на 20 броя и грил с размери 10x12x0,5 м:

Пример за изчисление на кръгли купчини

Изчисляване на кубичния капацитет на разтвора за основа на монолитна плоча

От по-сложни изчисления се преместихме в най-простия - ние ще разгледаме материала за монолитна основна плоча. Последният е обемен паралелепипед. Това е доста лесно да се изчисли. Но има голямо тегло, тъй като масата от 1 куб. М е много важна.

Съответно, повече материали ще бъдат необходими за запълване на основата на плочата. В тога монолит ще се излее в подредена сума.

И да го изчислиш за минута. Основното е да знаете точните размери на дължината, ширината и височината. Те могат да се гледат в проекта или да се измерват с лентова мярка върху готовия кофраж. Ще е необходимо само да се умножат наличните цифри и да се получи необходимия обем разтвор. Формулата за изчисление е, както следва:

Но не винаги монолитната основа има формата на редовен паралелепипед. Това се случва, че се изливат допълнителни части от основата с различни форми. Например, кръгла или шестоъгълна тераса. В този случай е необходимо условно да се раздели цялата област на композитни геометрични форми и да се изчисли отделно обема им.

Видеото в тази статия ясно показва как да подготвите висококачествено решение.

Как да изчислим обема на бетона за изливане на стени

Ако се съмнявате как да измерите капацитета на разтвора, можете безопасно да използвате формулата за изчисляване на основата на монолитна плоча. Правилно измерване на височината, ширината и общата дължина на стените, които се запълват, и умножаването на резултатите в метри.

Внимание! Не забравяйте, че площта на прозорците и вратите е ненужно да се помисли. Те могат просто да бъдат извадени от общата площ на стените, а след това останалите стойности се умножават по дебелината - и получавате нетен обем.

Колко бетон е необходим за запълване на пода

 • След като сте планирали да направите подова настилка, преди да изчислите необходимия обем кубичен капацитет за нея, трябва да решите основния материал. Например, тежкият бетон формира устойчива и износоустойчива повърхност.
 • Но масата на 1 куб материал е твърде голяма, така че майсторите, с дебелина на дъската в апартамента над 60 мм, препоръчват да се обръща внимание на по-леките смеси. Например, пескобетон или саморазливни решения за замазка. Разбира се, цената на куба ще се увеличи леко, но напълно ще се изплати с качеството и лекотата на полагане на готовата смес.
 • В зависимост от състоянието на пода и избрания материал за изравняването му се планира дебелината на бъдещото запълване - от 40 до 100 мм. Необходимо е да се постави монолитно, без да се разделя този процес на етапи. Това е единственият начин да се постигне максимално качество.
 • За да изчислите необходимия обем, можете да използвате и предишната формула. Дължината се умножава по ширината и височината на замазката. По-трудно е при изчисленията, ако базата има отклонение и е необходимо да се подравнява под едно ниво. След това при изчисленията е необходимо да се работи със средни стойности на дебелината на замазката. Съответно точните стойности не се получават.

Избор на състава на бетона. Тайните на професионалистите

За онези, които решиха не само да излеят бетон, но и да го подготвят, помислете за изчисляването на компонентите за 1 куб от най-популярните марки.

Внимание! Бих искал незабавно да обсъди помощните методи за производство на работно решение. Дозировката на 1 куб трябва да е строго от материалите на Готов, а не от помощниците. Например днес е широко практикувано да се добавят детергенти за обработваемостта на разтвора. Да, веществата, съдържащи се в сапунената чиния, увеличават пластичността. Но пяната също се увеличава, което намалява плътността и съответно якостта на бетона. Индикаторите за устойчивост на пукнатини, устойчивост на замръзване и дълготрайност като цяло също намаляват. Всичко това е резултат от дейността на карбонати и фосфати, чието количество е по-голямо, особено в евтините перилни препарати.

 • По-долу разглеждаме колко материал е необходим за разтвор от 1 м3 без отчитане на пластификатори, тъй като различните видове и производители препоръчват дозировката им. Но основно, тя се изчислява на количеството цимент.
 • Посочената стойност трябва просто да се умножи по количеството цимент и да се получи необходимия обем добавка. В този случай масата на такава единица бетон няма да се промени от използването на пластификатор.
 • За основата, в зависимост от характеристиките на строителната площадка и бъдещото строителство, се използва смес от марки M200, M250, M300.
 • M200 е достатъчен за подсилване на замазката, а M300 се използва рядко в промишлени помещения. И като пълнител за кофраж на стените, се използва комерсиален клетъчен бетон - пенобетон или експандиран полистирол бетон, който е по-добре да се купи готов от професионални производители.
 • Таблицата представя избора на състав на степени от бетон в части. Съотношението на компонентите зависи от използваната марка цимент.