Как да разредим разтвора: пропорциите на цимент, пясък

Циментова смес - смес от минерални пълнители, свързващо вещество и вода. Използва се в строителните работи при изграждането на различни сгради за битови и промишлени цели.

Един от важните строителни елементи на всяка сграда е основата. Тя може да бъде оборудвана под малка къща в страната и под огромен небостъргач, под икономическото строителство в селото и под монтажния магазин за домакински уреди.

В повечето структури основата е разположена под нивото на земята - оттук произтичат определени изисквания за материалите, използвани за неговото изграждане:

 • еднаква якост на натиск;
 • устойчивост на подпочвени и дъждовни води;
 • устойчивост на замръзване, широк работен температурен диапазон;
 • издръжливост.

Видовете и материалите за такива конструкции се използват по различен начин - един от типовете фундаменти е фундаментът, изработен от тухли или зидария. Този тип се дължи на невъзможността да се използва бетон, например за изграждане на изба в преустроен гараж или селска къща.

Тъй като такава основа се утаява с помощта на циментова замазка, за тази смес ще се прилагат общите изисквания за основата.

Свойства на хоросан за основи

Решението, използвано за подреждане на тухлената основа, включва:

 • цимент клас M-400 (PC-400 D 20, - Портланд цимент с минерални добавки);
 • кварцов пясък;
 • чакъл с част от частиците не повече от 3 мм;
 • вар, глина, пластификатори;
 • вода (дъжд, сняг или кран).

Най-трайната смес се получава от цимент, пясък с добавяне на чакъл. При изграждането на малки сгради в сместа за фондацията се позволява да влезе в пода вместо чакъл.

Добавянето на вар придава на циментово-пясъчната смес по-голяма пластичност, увеличава коефициента на топлинна проводимост.

Разтворът "глина" има по-голяма якост от "вар", увеличава степента на устойчивост на замръзване на течен разтвор, което позволява използването му през зимата.

В допълнение, водата дава пластичност на разтвора, увеличава адхезията на компонентите на сместа един към друг. Сместа, както и бетона, има собствена марка.

Степен на цимент, определяне на смеси

Марката цимент се определя от марката цимент. За тази цел числената стойност на свързващото вещество се дели на числената стойност на масата на пясъчния компонент на сместа.

Например, когато се използва хаван с тегловно съотношение цимент към пясък съответно в съотношение от 1 кг към 4 кг и при използване на Портланд цимент клас PC-400 D20, числото 400 се разделя на числото 4, резултатът, числото 100 ще означава марката на разтвора.

При наличието на готови смеси, можете да определите марката на разтвора, като познавате съотношението на използваните компоненти и марката цимент, т.е. противоположния ефект. Например пропорцията е 1: 2, т.е. две части кварцов пясък са използвани за една част от М200 цимент. Номерът 200 е разделен на числото 2, степента на решение е M100.

Когато се използва цимент М-400 за основата, консумацията на цимент за 1 тон готов сух кварцов пясък ще бъде:

Въз основа на данните в таблицата за получаване на разтвор М 75 е необходимо да се вземат 200 кг цимент на 1000 кг пясък или 1 кг цимент за 5 кг или в съотношение 1: 5.

Ако основата се предвижда да бъде издигната върху сухи почви, тогава се разрешава да се инжектират вар или глина в разтвора, за да се увеличат сферичните свойства - тогава съотношението "циментово-вар - пясък" изглежда така:

За да приготвите разтвор М 200, ще ви трябва 1 част цимент, една десета от вар, 2,5 части пясък, което съответства на: 10 кг цимент, 1 кг вар, 25 кг сух пясък.

За конструкцията на фундаментни конструкции бетонните тампони използват смес с добавяне на чакъл или шлайфане.

Тяхното тегловно съотношение "цимент - пясък - чакъл" ще бъде:

Основният разтвор М 200 ще се състои от 1 част цимент, 2,5 части пясък и 4,2 части чакъл или 10 kg цимент на 25 kg кварцов пясък и 42 kg чакъл.

Препоръки при избора на марка циментов разтвор

Например, за червената обикновена тухла M 200 подходящ разтвор марка M200.

На практика това съответства на: 4,5 кг цимент на 10 кг пясък. Ако преобразуваме в обемно съотношение, тогава 3,5 части сух пясък се взимат в 1 част от свободния цимент.

Това съотношение е най-оптимално - необходимата якост се получава в комбинация с приемливо време на задържане на разтвора.

Отклоненията от препоръчания състав могат да доведат до по-трайна смес, но с бърза начална настройка или по-малко трайно, но с по-дълъг работен обхват на приложение.

По този начин, прилагането на правилното съотношение на степените на използваните материали може да се постигне при изграждането на монолитна, твърда във всички посоки сграда.

Приготвяне на разтвори от цимент и пясък

След изчисляване и получаване на компоненти за получаване на разтвор, следва етап на приготвяне на смес за фундаментното устройство. Смесването се извършва чрез бетонов смесител или чрез ръчен труд.

Използване на бетонов миксер

 1. Крайната подготовка на сухи смеси се извършва - пясък, чакъл или фуги се пресяват със сито, като се използват съответно екрани с различни клетки. Тази процедура ще позволи да се постигне по-равномерно фракциониране на състава и по този начин да се намали възможността за образуване на празнини в крайния разтвор.

Правилно приготвеният разтвор поддържа жизнеспособността му за 1... 1,5 часа. През това време тя трябва да бъде развита. Когато работите в няколко човека, препоръчително е да разпределите задълженията така, че до момента, в който партидата на разтвора да се изчерпи, се подготвя следващата партида.

Използването на циментов разтвор за частно строителство

С малки количества работа и това като правило работи в тяхната собствена икономика, циментовият разтвор се приготвя с ръчен труд. Процесът почти не се различава от механизираната подготовка на сместа - единствената разлика е в използването на човешката сила.

Като контейнер за приготвяне на циментова замазка, можете да използвате старите чугунени или стоманени вани, корита, нарязани върху желязна или пластмасова цев.

Водата се добавя постепенно, но не по-малко от половината в началния момент. Частите от течността постепенно се обезсилват - тъй като сместа достига желания вискозитет.

Класическата композиция на циментова замазка за полагане на тухлени фундаменти в условията на живот е както следва:

 • една част от циментова замазка M-400 или PC-400 D20;
 • три и половина части от пресечен сух кварцов пясък;
 • 0.8... 1 част вода, за предпочитане тръбопровод.

За да се увеличи пластичността, да се измести въздухът от разтвора, да се подобри адхезията, се препоръчва да се добавят повърхностноактивни вещества към сместа - повърхностноактивни вещества или, с други думи, обикновен сапун.

Препоръчва се твърд сапун да се разтрива и накисва в топла вода за един ден - еднообразен разтвор за сапун ще бъде създаден по същия начин. Ако е възможно, можете да замените обичайния течен сапун.

За производството на циментови подложки под основата на тухли използван състав:

 • една част от циментова замазка M-400 или PC-400 D20;
 • две парчета кварцов пясък;
 • три парчета чакъл или дърво;
 • 0,6... 0,8 части вода.

Възглавницата за тухлена основа може да бъде изработена от зидария, използвайки:

 • хидроизолация на покривния материал, парниковия филм и др. материали;
 • строителна зидария стоманена мрежа с клетка от 20... 50 mm като армировка;

Височината на стените не трябва да надвишава три метра, например при изграждането на гараж или пристройка в двора на вашата собствена къща.

Изборът на степен на хоросан за основата се определя от размера на издигнатата конструкция, дълбочината на възникване, използваните материали. Много важен въпрос са финансовите разходи. Но във всеки случай, качеството на приготвеното решение ще зависи от това колко правилно са избрани компонентите, колко внимателно са следвани стъпките за изпълнение на смесите на базата на цимент.

Тълкуване на степените на цимента

Обхватът на приложение на цимента е много широк: от смесването на порьозни разтвори на гипс до бетонирането на особено натоварени конструкции. Важен нюанс на технологията е дефиницията на марката с необходимите параметри и характеристики, грешният избор води до превишаване на разходите, изкривяване на пропорциите, зидария или отливане се оказва, че е с лошо качество и след кратък период от време ще трябва да се повтори. Основните забележителности са якостта на натиск, наличието на примеси, използваните суровини за подготовката и фиността на смилането. Също така се отчитат условията на работа и работа, времето на втвърдяване, необходимостта от подобряване на хидрофобните свойства и устойчивостта на замръзване на бетона.

На опаковката с цимент се посочва алфа и цифрово съкращение, включително информация за състава и основните характеристики. Маркировката, съгласно старата GOST 101785, започва с типа смес (PC - портланд цимент, SHPT - шлака - портланд цимент), след което силата се дава като трицифрено число. Третото при дешифриране на марката е елемент, показващ наличието на минерални добавки като процент (не повече от 20%), след което са посочени допълнителни свойства. Често съществуват следните съкращения:

 • B - бързо втвърдяващ се цимент.
 • SS - устойчив на сулфат (необходим при монтаж на хидравлични конструкции).
 • VRTS - водоустойчиво разширяване.
 • PL - цимент с пластификатори (препоръчва се за подобряване на устойчивостта от замръзване на бетонни конструкции).
 • BC - за декоративна облицовка.
 • H - нормализиран (с добавяне на клинкер, гарантиращ скоростта на якост).

От 2003 г. насам е в сила нов GOST 31108, декодирането на циментовата маркировка е малко необичайно. Първо, съставът е посочен (I - без добавки, II - с тях). Последната група е разделена на смеси с процент на примеси от 6 до 20% (маркирани с буквата А) и в рамките на 21-35% (CEM II B, съответно).

Римските цифри показват вида на примесите: пуцолан, гранулирана шлака или композитен състав. Едва след това идва цифровият индикатор - клас на якост, в рамките на 22.5-52.5, след което се посочва степента на компресия на материала - от 2 до 7 дни: Н - нормално втвърдяване (до 22.5), С - среда и В - бързо втвърдяване (от 32.5-53.5). Обикновено върху опаковката има нова маркировка и съответната стара.

Характеристики и свойства на цимента

Най-важният параметър е издържащото налягане по време на компресията, според което се определят степените на якост. Таблицата показва връзката между старите и настоящите обозначения на този показател:

Най-популярната марка за лично ползване е Портланд цимент с клас на якост 32,5, като оптимално съотношение цена / качество. М500 се счита за подходящ за по-отговорни сгради: промишлени, със специални изисквания за надеждност и дълготрайност.

За разлика от бетона, маркерът за устойчивост на замръзване на циментовата опаковка не е посочен, тази характеристика се определя от съотношението W / C, условията на втвърдяване на разтвора и наличието на въздушни примеси в него. За конструкцията на елементи, които издържат на ниски температурни крайности, Портланд цимент се счита за оптимален не по-малък от М500 Д0 (т.е. без примеси), в особено трудни случаи е необходимо да се използват класове с допълнителна маркировка на подводници (с пластификатори).

Други важни свойства и характеристики са изброени в таблицата:

Показани са също циментови свойства като сулфатна и корозионна устойчивост и водоустойчивост. Всички тези индикатори са обозначени отделно.

Прилагане на конкретни марки

За много цели, подходящ Портланд цимент, направен от суровини с високо съдържание на силикати, което гарантира добра здравина, устойчивост на замръзване и минимално свиване. Точната цел зависи от вида и смилането на клинкер и други компоненти. За да се определи желаният клас цимент, е необходимо да се вземат предвид не само неговите свойства, но и външните условия за работа и работа. Съставите без добавки имат по-висока степен на втвърдяване, в зависимост от силата, се препоръчва използването на PC-D0:

 • M400 - за монолитен и сглобяем бетон.
 • M500 - в производството на хидравлични конструкции и плочи, намиращи се в зоната с променливо водно ниво, азбесто-циментови продукти, изливащи тротоари и бордюри, масиви от бетон, фундаменти от всички видове.
 • M600 - за бетониране на сглобяеми конструкции с високо качество.
 • M700 - за създаване на бетон с клас на якост на B35 и работа със силно натоварени структури.

Portland цименти с минерални примеси до 5% имат почти същите характеристики като D0, а PC D20 са по-ниски в полезните свойства. Не се допуска използването на най-новата марка при смесване на бетон с определени изисквания за устойчивост на замръзване (от F200 и по-висока), поне без добавки за задържане на въздух. Друг вид портланд цимент - бързо втвърдяване, се препоръчва при поддържане на високоскоростна конструкция (например чрез плъзгащ се кофраж). В този случай, втвърдяване до желаното състояние се извършва в рамките на 3 дни, а не 28.

Тези видове цимент са смес от фино смлян клинкер от Портланд цимент и гранулирани шлаки (до 30-35%). Те струват по-малко, но са с по-ниска сила и време на втвърдяване, като оптималният им обхват на приложение е хидравлични структури (не набъбват във вода) и сглобяеми стоманобетонни конструкции. Също така на тяхна основа е препоръчително да се месят гипс и хоросан. Но значителна част от онечистванията оказват неблагоприятно въздействие върху устойчивостта на замръзване, в резултат на това не могат да се използват шлакови цименти за бетониране на конструкции с изисквания над F100 (т.е. за основи). Изключение се допускат разтвори, съдържащи добавки за въздух, при условие че работата се извършва в режим на редуване на влагата и дългосрочно втвърдяване на бетона.

Характерни особености на тези видове цимент са високата степен на втвърдяване, устойчивост на атмосферни влияния и устойчивост на сулфат. На тяхна основа термоустойчиви бетони се месят и се добавят разширяващи се строителни смеси с добавяне на гипс. В частната практика употребата им е рядка, те са чувствителни към условията на подготовка и работа на разтвора. Най-популярният вариант - хидроизолационни фуги, кладенци, преградни прегради.

 • Разширяване и опъване на цимент.

Тези степени се характеризират с положително линейно разширение по време на втвърдяване и високи скорости на настройка. Икономически е нерентабилно да се използват за стандартни бетонни конструкции, подготовката на решения, базирани на тях, се извършва при аварийни ситуации. Препоръчват се и когато е необходимо да се създадат структури, непропускливи за влага, пара или газ. Тази група цименти се представя от различни марки с различни свойства една от друга, всяка от които има свои собствени характеристики и характеристични характеристики, трябва да ги купите за индивидуални цели след внимателно проучване на приложения сертификат.

Видове цимент и тяхното използване

Циментът е гъвкав строителен материал, който е необходим за месене на трайни хидравлични бетони и за приготвянето на обикновена цименто-пясъчна мазилка за вътрешно обзавеждане на хол. Свойствата и употребата на цимента се дължат основно на неговата марка.

Какво е марка цимент

Марката и етикетирането на свързващото вещество са различни показатели.

Чрез марка имаме предвид характеристиката на якост на натиск и якост на огъване на стандартна проба от куб с цимент с страни 10 × 10 × 10 cm след втвърдяване 28 дни след изливането й в матрицата. Стойността се определя чрез лабораторни тестове, като стойността му се закръглява към цялото надолу. На тази основа, разделянето на марки: M100, M150, M200, M250, M300, M400, M500, M600.

С други думи, марка M300 от циментов камък може да издържи максимално натоварване от 300 кг / см². Пробата може да се "предаде" с голямо усилие, поради което материалът винаги има малка граница на безопасност до 99 единици (дори и удар от 398 кг / см2 се определя като степента на якост на цимент M300). Правила за изпитване и стандарти, управлявани от GOST-10178-85 от 1985 г.

Вместо марки, циментов прах съгласно новия стандарт GOST 31108-03 получава клас. Таблицата показва съответствието на марковите, класовите и тестовите ефекти:

Марка цимент, старото наименование

Циментова маркировка

Под обозначението на цимента се крие пълното обозначение на материала, посочвайки използваните добавки, силата на готовия камък, скоростта на нанасяне на цимента.

Струва си да се отбележи, че съвременните строители използват данните от GOST 31108-2003, в които също са дадени маркировки.

По-рано разглежданите марки цимент, които са били регламентирани от стария ГОСТ, все още присъстват в пълното етикетиране на някои от свързващите вещества.

Какво означават етикетирането на цимент по вид добавки?

В основното свързващо вещество, почти винаги се добавят допълнителни добавки, които засягат определени свойства на готовия камък. Във всички означения C - цимент.

 • PC - Портланд цимент, е в основата на всички други видове суровини. Като независим материал практически не се използва;
 • PPC - позоланов портланд цимент;
 • SHPC - шлака Портланд цимент. Произвежда се чрез раздробяване на циментов клинкер и 20% шлака.
 • G - алуминиев оксид, за производството на които се използват някои видове глина;
 • SSPTS или SPTS - сулфатно-устойчиви с гипсови добавки;
 • SSSHPTs - сулфатно-устойчива шлака Портланд цимент;
 • BC - бял е направен от суровини, без минерали за оцветяване (желязо, манган, хром). За избистряне в клинкера се вкарват варовик, хлорни соли или гипс;
 • VRTS - водоустойчиво разширяване. Решението се закрепва и втвърдява в каквато и да е среда, вкл. във водата, за която се използва;
 • Подводни - пластифициран, устойчив на замръзване цимент, чието решение удобно се вписва дори през студения сезон, е добре разпределено по кофража.
 • GF - хидрофобният цимент не се страхува от ефектите на водата, включително в дългосрочен план.
 • C - стягащ с цветни пигменти.

Съвременната индустрия непрекъснато допълва гамата от материали, така че понякога можете да намерите други символи, които трябва да бъдат декодирани на опаковката.

Етикетирането на цимента в торбичките в последно време може да се различава от обичайното. На пакетите вече се изменя "C" или "PC" за "CEM", следван от броя на добавките:

В старото наименование е използвано буквата D:

 • D0 - без добавки;
 • D5 - добавки до 5%;
 • D20 - примеси 5... 20%.

В края на маркировката трябва да се посочи регулаторният документ, въз основа на който е направен продуктът от тази марка.

 • Портланд цимент 400-D20-B- GOST 10178-85 подводница: Портланд цимент M400, съдържание на добавки до 20%, бързо втвърдяващ разтвор;
 • PC 400-D20-B-PL GOST 10178-85: Портланд циментна марка M400, съдържание на добавки до 20%, бързо втвърдяване, пластифицирано.

Тълкуване на циментовата маркировка съгласно новите правила

GOST 31108-2003 определя нова процедура за криптиране на циментови сухи смеси за общо приложение.

На първо място е пълното наименование на циментовата композиция (Портланд цимент, шлаков цимент Портланд цимент, сулфатно-устойчив цимент и др.).

Следва символът на типа на свързващото вещество, използващо римски цифри:

 • CEM I - Портланд цимент без добавки;
 • CEM II - HRC с минерални добавки (добавки - 6... 35%);
 • CEM III - шлака Портланд цимент (добавки - 36... 95%);
 • CEMIV - Позоланичен цимент. (добавки - 21... 55%);
 • CEMV - композитен цимент (добавки 36... 80%).

Третият е обозначаването на броя на добавките А или Б, които вече разгледахме. Следва (с тире) да се посочи основната добавка:

 • W - шлака;
 • К - комбинирана добавка;
 • H - летлива пепел;
 • И - варовик;
 • Р - пуцолан;
 • MK - микросиликонови.

Възможно е да има няколко от тези допълнения, след което буквите се обозначават с тире в скоби.

След условната добавка се посочва класа на силата на цимента: B7.5... B52.5 (обозначение на стойностите в МРа).

Последните букви в маркировката показват скоростта на настройка и втвърдяване след 7 дни:

 • H - Нормално време за втвърдяване;
 • B - бързо втвърдяващо се свързващо вещество.
 • CEM II / А-И 52.5Н е прах, съдържащ варовик в количество от 6... 20%, якостта на камъка е 52.5 MPa, което съответства на М600, нормално работната смес се втвърдява.
 • Шлаг Портланд цимент CEM III / A 32.5N GOST 31108-2003- Шлаков Портланд цимент със съдържание на шлака от доменни гранули от 36% до 65%, клас на якост B32.5, нормално втвърдяване;
 • Композитен Портланд цимент CEMV / AK (W-3-I) 32.5 B GOST 31108-2003 - Композитен Портланд цимент с няколко добавки: общо съдържание на доменна пещ гранулирана шлака (W), летлива пепел (3) и варовик 20%, клас на якост B32,5, бързо втвърдяващ се разтвор.

Видове цимент и тяхното приложение

Използването на свързващо вещество се определя от неговия състав, голямо значение се придава на силата на бъдещия камък.

За да се получи конкретно решение за някои свойства, използващи различни степени на цимента:

Пропорциите на циментовата смес: съотношението и потреблението

Циментът е основният строителен материал, който се използва в почти всички сектори на икономиката. С това вещество можете да получите много издръжливи продукти, които могат да издържат на високи натоварвания и да устоят на външни влияния. Но всички тези характеристики също зависят от използваните компоненти и технологията за подготовка. Циментовите разтвори са широко използвани в строителството, тъй като позволяват опростяване на много операции.

Специални характеристики

Циментните разтвори са изкуствени смеси, които след втвърдяването образуват твърда структура. Този продукт се състои от няколко основни компонента.

 • Пясък. Използва се като основен компонент, тъй като съчетава фина структура и относително висока якост. За приготвянето на разтвори може да се използва пясък от речна или кариера. Първият вид материал, използван в монолитна конструкция, който ви позволява да получите много трайни продукти.
 • Вода. Този компонент е необходим за свързване на пясъка и цимента. Количеството течност се избира в зависимост от марката и целта на решението.
 • Цимент. Това е основното вещество, което се характеризира с висока адхезия с други материали. Днес има няколко марки цимент, предназначени за работа в различни условия. Те се различават по показатели за якост.
 • Пластификатори. Технически това са различни видове примеси, които са предназначени да променят физическите или химичните свойства на разтвора. Те не се използват толкова често, колкото това може значително да увеличи цената на продукта.

Подобни продукти се използват за решаване на следните видове задачи:

 • мазилки - някои решения покриват стените за защита на строителния материал, както и за изравняване на основата;
 • зидария - циментови смеси перфектно свързват една тухла или един газов блок заедно, така че те се използват като вид лепило, разположено във всяка връзка;
 • създаване на стоманобетонни конструкции.

Видове формулировки и изисквания

Основната характеристика на циментовия разтвор е неговата сила. Това се дължи на съотношението на цимент и пясък. Съставът на продукта може да варира парче, което позволява да се получат няколко типа смеси. Всеки от тях е предназначен за използване при определени условия. Следователно, важно е правилно да се подготвят продукти за изграждане на различни обекти.

Един от критериите за разделяне на циментови смеси в типове е пропорциите на вътрешните компоненти. Струва си да се обърне внимание, че в един състав може да има само една марка цимент. Но те също могат да се променят, тъй като силата ще зависи само от концентрацията на компонентите. Обикновено те са разделени на няколко марки.

 • M100 (M150) - тези смеси се различават при незначителна дълготрайност. За тяхната подготовка можете да използвате циментови марки M200 - M500. Но е необходимо правилно да изберете пропорциите на компонентите цимент-пясък.
 • M200 е един от най-често срещаните видове решения. Той се използва много често в ежедневието за изграждане на коловози и образуване на покрития, които не подлежат на значителни товари. Тази смес изсъхва сравнително бързо, но изисква съответствие с определени микроклиматични условия.

Марка цимент.

Видове циментова замазка M-150 и M-200.

Степените на циментова замазка М-150 и М-200 се използват по правило при производството на замазки, вибро-тухлени панели, както и за запълване на фуги в конструкции, изработени от тежки бетонни и мазилни стени.

Обхват на циментова замазка марка M-150

Тази марка решение има висока якост. Разликата в тази марка цимент е, че тя не може да бъде смесена с други марки, които имат по-ниска производителност на свързващите вещества. Готови търговски решения, започващи с M-150, не съдържат глина, вар, гипс и други свързващи вещества с ниска якост.

За разтвор от тухлена зидария M-150 обикновено не се използва. Тъй като има подобрени характеристики, използването му в зидани работи е доста скъпо.

Циментовият разтвор М-150 обикновено се използва за изграждане на основи на слаби почви или мокри почвени типове. В допълнение, тя се използва активно за оборудване на хидротехнически съоръжения като зидария или мазилка (водни паркове, басейни, подземни съоръжения, канализационни линии и др.).

В гражданското и жилищното строителство с помощта на готов хоросан, се извършват следните работи: полагане на облицовъчен слой от подове, изливане на замазка и полагане на керамични плочки. Онлайн изчисление на състава на циментов разтвор.

За да се използва циментова замазка M-150 като мазилка, структурите трябва да бъдат излят от бетон от една и съща марка.

Обхват на циментова замазка M-200

Тези смеси се използват за монтаж на вибро-тухла панели, за запълване на фуги в тежки бетонови конструкции, както и за гипсиране на тези конструкции.

Тъй като циментовата мазилка M-200 е устойчива на вода, тя често се използва като хидроизолация. Тези смеси трябва да се правят с помощта на цимент M400 или по-висок. Материалите върху такова разширяващо се водоустойчиво свързващо вещество, 24 часа след изливането, са в състояние да издържат на хидростатично налягане от 5 атмосфери. Ако структурата е постоянно изложена на химически агресивни води, трябва да се използва смес, съдържаща определен вид свързващ - сулфатно-устойчив поцолан цимент.

В частна конструкция готовите смеси на марката M-200 се използват за подове от мозаечни, керамични и гранитни плочки, клинкерни тухли, павета, бетонни плочи, чугунени перфорирани плочи и т.н.

Марка циментова замазка M-250.

Като свързващ компонент по време на полагането, това решение практически не се използва. Основната област на приложение е производството на изключително трайни, отговорни подови настилки и монтаж на монолитни подови настилки. Тази марка циментова замазка е подходяща и обикновено се използва за работа с повишени изисквания за издръжливост и здравина на конструкцията.

Понякога разтворът M250 се използва при монтажа на леки бетонови подови плочи, в които пълнителят е шлака, разширена глина или пемза, а сместа от тази марка е свързващ елемент.

Пропорциите на циментовата смес: съотношението и потреблението

Циментовият разтвор е един от най-разпространените строителни материали в продължение на много години. Тя се различава в свойствата, компонентите и други параметри.

Тази статия ще ви разкаже подробно за характеристиките на различните циментови смеси, така че да можете точно да изберете подходящата опция за вашия случай.

Видове решения и изисквания

Характеристиките на разтворите се различават в зависимост от структурите, за които се използват.

В съответствие с изискванията на SNIP, циментовите състави могат да бъдат:

 • Зидария. Те се използват за работа със земни конструкции, които работят с минимално напрежение. Съставът на минералните смеси съдържа вар и неговите производни. В случаите на зидария с големи плоскости е необходим сулфатно-устойчив продукт с добавяне на шлака Портланд цимент, Портланд цимент и други органични вещества. Степента на мобилност на разтвора за тухлена и керамична зидария е 7-8 см, за развалини - 4-6 см, за камък - 8-12 см.
 • Монтаж. За запълване на шевовете на стените на тежки бетон използван разтвор М100, от светлина - M50. Правилото за определяне на типа циментов разтвор за монтажна работа: той трябва да бъде същата марка като конкретната конструкция. Работите трябва да се извършват при температура 10 градуса по-висока от зидарията.
 • Мазилка. Покритието трябва да бъде двуслойно, с дебелина 5 или 9 см. Разтворите са цимент, цимент-вар, гипс. Специфичният тип смес зависи от работните условия на конструкцията. Циментът се използва за създаване на външен или вътрешен слой мазилка. Мобилността на веществото трябва да бъде 9-14 cm.
 • Защитни и декоративни. Такива разтвори са необходими за довършване на порьозни повърхности. Сместа може да включва минерални и поли минерални добавки. Основното изискване за такива смеси е устойчивостта на замръзване и прилепването към повърхността.

Циментова смес: видове, марка за фондацията

За да направите висококачествен и ефективен циментов разтвор, трябва да знаете оптималното съотношение на пропорциите на всички компоненти, консистенцията, състава, последователността на работата. За удобството на купувачите на съвременния строителен пазар има няколко марки готови цимент, които имат различни цели.

Степени на бетона и неговото използване:

 • M100-150 е незаменим в процеса на изграждане на некритични структури, които не предполагат натоварване. Смес от тази марка обикновено се избира да създава тротоари.
 • M200 - 250 е предназначен за използване като пътна повърхност, която също не отчита прекомерно натоварване. Както и съставът се използва за подготовка на стоманобетонни колани и подове.
 • M300 - 350 е по-гъвкава марка циментова смес, която е подходяща за изграждане на фундаменти, подови плочи, тротоари, стълбищни клетки. Той също така създава пътна повърхност с големи натоварвания в куб.
 • M400 - 450 - смес, която осигурява едно от най-силните и най-издръжливи покрития. Използва се за изграждане на подови плочи с висока якост, носещи конструкции и фундаменти. Необходимо е също така да се създаде подова настилка в помещения, където подът е с тежък товар.
 • M500 - днес е най-трайният вид циментов разтвор. Той не губи характеристиките си дори при най-тежките условия на работа. Затова се използва в случаите, когато покритието трябва да бъде от най-високо качество и надеждно.

добавки

Най-често циментовият разтвор съдържа вода, цимент, пясък, вар, глина, стърготини, гипс, шлака. Но понякога има различни добавки, които се различават по свойствата си.

Те включват:

 • модификатори на въздействие. Такава добавка осигурява увеличаване на еластичността на циментовия разтвор, който се използва перфектно като PVA лепило за керамика.
 • Пластификатори. С тяхна помощ ще бъде възможно значително да се увеличи мобилността на състава, да се намали степента на потреблението му, за да се елиминира тенденцията към разслояване.
 • Суперпластификатори. Това е по-модернизиран модел на предишната добавка, която позволява не само да се подобрят свойствата на разтвора, но и да се намали потреблението му.
 • Подсилващи вещества. Тези добавки се използват за осигуряване на допълнителна здравина и надеждност на бетона, за да се избегне деформацията му.
 • Хидроизолации. Такива компоненти са необходими за мазилките и мазилките, когато е необходимо да се използва водоустойчиво решение, което бързо изсъхва.

Пропорции и степени на циментова замазка за зидария, мазилка и строителство

Преди да разгледаме въпроса за съотношението на циментовата смес, все пак трябва да изясним въпроса за самото решение. Във всяка отделна конструкция хората използват циментови разтвори, като използват цимент и пясък. Въпреки това, за разлика от професионалистите, много просто не разбират, че циментовият разтвор и хоросан са конкретни - нещата са малко по-различни, поради което се използват по различен начин.

Разликата между циментов и бетонов разтвор

Основната разлика между тези решения е, че ако само цимент, с изключение на самия цимент, се използва само пясък, след това бетонният разтвор също има чакъл (или натрошен камък). Разговорът ще отиде точно за циментови разтвори. Затова при първото сближаване можем да кажем, че бетоновият разтвор е "фино-зърнен" циментов разтвор. За всеки "тип" работа се подготвя съставът му. Това се дължи на целта, за която ще бъде приложена.

Всяко "съоръжение" работи (или ще работи) при определени условия. Следователно, разговорът все още трябва да се води не за марката цимент, която е "смесена", а за марката циментова замазка, която трябва да бъде резултат. Марката на решението е показател за твърдостта, здравината и издръжливостта на вече завършената "структура". В крайна сметка е необходимо да се вземат под внимание такива параметри като климатични условия, температурни падове, влажност, налягане. Важно е също така дали това място на полагане на решението да се опита по-късно натоварване.

Всяка циментова замазка се състои от два компонента - цимент и пясък - "смесени" във водата. Технологията на подготовка на всички такива решения е една и съща. На първо място се приготвя суха смес, състояща се от пясък и цимент. Разликата между марките циментови разтвори е, че за всеки от тях се взима определен тип свързващо вещество (цимент). Втората разлика е в пропорциите, в които се вземат компонентите. С други думи, какво е съотношението между масата на цимента и масата на пясъка.

Видове решения

Решенията са разделени на мастни, постно и нормално. Мазнините се различават от нормата с голямо количество цимент. Техният недостатък е бързото напукване. В разтвора има излишък от пясък, трудно е да се работи с него и неговата сила е ниска. По време на строителството обикновено се използват циментови разтвори от 15, 50, 75, 100 и 150.

Щатите определят крайната якост при температури от 15 до 25 градуса 4 седмици след нанасяне върху повърхността (или изливане). Съществува и такова нещо като "мобилност" на решение. Обикновено това е между 4 - 15.

Цел на разтвори и пропорции на различни видове цимент

Циментовите разтвори са мазилка, зидария и строителство. Те се отличават с качеството на използвания пясък и съотношението пясък към цимент. За шпакловане на стени се използва например пясък с фин зърно.

На практика решение за частно строителство се изготвя, както следва: 1 част цимент за 2 до 3 пясъка. В този случай циментът трябва да се използва 300 или 400. Ако пясъкът е повече, тогава в бъдеще е възможно преждевременното унищожаване на зидарията.

Решения на марката 100

Ако пясъкът е добре изработен, той е подходящ за мазилка и зидария. Ако циментовата марка "400", пясъкът е 3,5 части. И ако цимент "300" - 2,5 части. Можете да използвате гранитен прах вместо пясък. Съотношението 1: 3 цимент "400".

Марка разтвор 150

Подходящ също за зидария и мазилка. Ако е необходимо да се направи подова настилка, пясъкът трябва да бъде груб.

Трябва да се има предвид, че много често се използват различни пълнители. Добавянето на гипс, хидравлична вар, глина към разтвора увеличава неговата еластичност.

Държавни дела

Строителство и вила на ясен език

Марка и спецификации за цимент

Мазилният хоросан се използва за закрепване на тухлите един към друг. При втвърдяване на такова решение се получава трайна конструкция.

Освен това можете да прочетете статии:

Но силата на самата структура зависи от марката на решението - колкото по-висока е (тоест решението може да издържи на по-високо компресивно натоварване) - толкова по-силна и по-трайна е получената структура.

Маркирайте готовата циментова замазка за зидария

Основно, разтворите се класифицират според състава: смесен, вар, глина, цимент (т.е. какво се добавя в допълнение към цимента, водата и пясъка в разтвора) и по марка.

Според SNiP, решенията са означени с буквата "М" и след това с номера (50, 75, 100, 150, 200 и т.н.)

Тези имена се различават помежду си по отношение на компресия, сила и други параметри.

Маркирането е доста проста и показва съотношението в съотношението цимент и пясък.

Пропорциите на състава на зидария:

Цимент-глинен хоросан

Зависимостта на марката решение от марката цимент и пясък (цимент, глина, пясък)

Цимент-вар хоросан (цимент, вар, пясък)

Цимент-пясъчен разтвор (цимент, пясък)

Също така някои добавки често се добавят към решения, за да им се дадат специални свойства, като:

 • По-голяма пластичност;
 • Устойчивост на замръзване;
 • По-голяма адхезия;
 • Голяма сила;
 • По-малка порьозност;
 • И много повече.

Циментова мазилка, чиято марка е по-добре да се използва за зидария и уплътнения на стените

Сега си струва да говорим за използването на определени степени на решение.

Марк М-50. Тя може да се използва за полагане на камък и тухли (но само ниски сгради), но се използва главно като мистрия на нередности (тя не издържа на тежки товари).

В състава на хоросан с вар. Това решение може да запълни шевовете (по-късно те придобиват свойства, гарантиращи влагоустойчивост).

Марк М-75. Използва се за изграждане на вътрешни стени (както и фундаменти) или друга зидария работи на закрито. Може да се използва като изравняващо средство по време на мазилката.

Най-често това решение се използва за полагане на блокове, стоманобетонни конструкции и дори за подова настилка. Обикновено използвайте конструкция fez с фракция от 2,5 мм (като по този начин увеличавате якостта).

Марк М-100. Най-популярната смес, тя се използва както за вътрешни, така и за външни работи. Ако добавите към тази смес разнообразни пластификатори, то може да се използва дори и с мазилка отвън.

Фракцията на пясъка в този случай е 0,5-1 mm.

Марк M-150 също е популярна, че се използва в изграждането на многоетажни сгради, увеличена сложност. Такова решение при сушене има достатъчно сила и твърдост, за да може сградата да стои в продължение на десетилетия.

Може да се използва и като замазка и мазилка във влажни помещения (с висока влажност).

Но по-често това решение не се използва в зидарията, а при създаване на основи на повърхности с ниска якост. Не е чувствителен към ниски температури.

Марк М-200. Разтворът се оказва топлоустойчив, огнеупорен, не се намокря. По-често се използва в специална конструкция (където са достатъчни агресивни среди) и сложни обекти.

Като замазки се използва на места с висока маневреност (където много хора отиват всеки ден - болници, училища, столове и т.н.).

И за зидани стени или дупки в стените, по-добре е да се използва конвенционален разтвор от М-75 или М-100. Тези решения имат достатъчна сила за тези произведения.

Тълкуване на степените на цимента

Обхватът на приложение на цимента е много широк: от смесването на порьозни разтвори на гипс до бетонирането на особено натоварени конструкции. Важен нюанс на технологията е дефиницията на марката с необходимите параметри и характеристики, грешният избор води до превишаване на разходите, изкривяване на пропорциите, зидария или отливане се оказва, че е с лошо качество и след кратък период от време ще трябва да се повтори. Основните забележителности са якостта на натиск, наличието на примеси, използваните суровини за подготовката и фиността на смилането. Също така се отчитат условията на работа и работа, времето на втвърдяване, необходимостта от подобряване на хидрофобните свойства и устойчивостта на замръзване на бетона.

На опаковката с цимент се посочва алфа и цифрово съкращение, включително информация за състава и основните характеристики. Маркировката, съгласно старата GOST 101785, започва с типа смес (PC - портланд цимент, SHPT - шлака - портланд цимент), след което силата се дава като трицифрено число. Третото при дешифриране на марката е елемент, показващ наличието на минерални добавки като процент (не повече от 20%), след което са посочени допълнителни свойства. Често съществуват следните съкращения:

 • B - бързо втвърдяващ се цимент.
 • SS - устойчив на сулфат (необходим при монтаж на хидравлични конструкции).
 • VRTS - водоустойчиво разширяване.
 • PL - цимент с пластификатори (препоръчва се за подобряване на устойчивостта от замръзване на бетонни конструкции).
 • BC - за декоративна облицовка.
 • H - нормализиран (с добавяне на клинкер, гарантиращ скоростта на якост).

От 2003 г. насам е в сила нов GOST 31108, декодирането на циментовата маркировка е малко необичайно. Първо, съставът е посочен (I - без добавки, II - с тях). Последната група е разделена на смеси с процент на примеси от 6 до 20% (маркирани с буквата А) и в рамките на 21-35% (CEM II B, съответно).

Римските цифри показват вида на примесите: пуцолан, гранулирана шлака или композитен състав. Едва след това идва цифровият индикатор - клас на якост, в рамките на 22.5-52.5, след което се посочва степента на компресия на материала - от 2 до 7 дни: Н - нормално втвърдяване (до 22.5), С - среда и В - бързо втвърдяване (от 32.5-53.5). Обикновено върху опаковката има нова маркировка и съответната стара.

Характеристики и свойства на цимента

Най-важният параметър е издържащото налягане по време на компресията, според което се определят степените на якост. Таблицата показва връзката между старите и настоящите обозначения на този показател:

Най-популярната марка за лично ползване е Портланд цимент с клас на якост 32,5, като оптимално съотношение цена / качество. М500 се счита за подходящ за по-отговорни сгради: промишлени, със специални изисквания за надеждност и дълготрайност.

За разлика от бетона, маркерът за устойчивост на замръзване на циментовата опаковка не е посочен, тази характеристика се определя от съотношението W / C, условията на втвърдяване на разтвора и наличието на въздушни примеси в него. За конструкцията на елементи, които издържат на ниски температурни крайности, Портланд цимент се счита за оптимален не по-малък от М500 Д0 (т.е. без примеси), в особено трудни случаи е необходимо да се използват класове с допълнителна маркировка на подводници (с пластификатори).

Други важни свойства и характеристики са изброени в таблицата:

Показани са също циментови свойства като сулфатна и корозионна устойчивост и водоустойчивост. Всички тези индикатори са обозначени отделно.

Прилагане на конкретни марки

За много цели, подходящ Портланд цимент, направен от суровини с високо съдържание на силикати, което гарантира добра здравина, устойчивост на замръзване и минимално свиване. Точната цел зависи от вида и смилането на клинкер и други компоненти. За да се определи желаният клас цимент, е необходимо да се вземат предвид не само неговите свойства, но и външните условия за работа и работа. Съставите без добавки имат по-висока степен на втвърдяване, в зависимост от силата, се препоръчва използването на PC-D0:

 • M400 - за монолитен и сглобяем бетон.
 • M500 - в производството на хидравлични конструкции и плочи, намиращи се в зоната с променливо водно ниво, азбесто-циментови продукти, изливащи тротоари и бордюри, масиви от бетон, фундаменти от всички видове.
 • M600 - за бетониране на сглобяеми конструкции с високо качество.
 • M700 - за създаване на бетон с клас на якост на B35 и работа със силно натоварени структури.

Portland цименти с минерални примеси до 5% имат почти същите характеристики като D0, а PC D20 са по-ниски в полезните свойства. Не се допуска използването на най-новата марка при смесване на бетон с определени изисквания за устойчивост на замръзване (от F200 и по-висока), поне без добавки за задържане на въздух. Друг вид портланд цимент - бързо втвърдяване, се препоръчва при поддържане на високоскоростна конструкция (например чрез плъзгащ се кофраж). В този случай, втвърдяване до желаното състояние се извършва в рамките на 3 дни, а не 28.

Тези видове цимент са смес от фино смлян клинкер от Портланд цимент и гранулирани шлаки (до 30-35%). Те струват по-малко, но са с по-ниска сила и време на втвърдяване, като оптималният им обхват на приложение е хидравлични структури (не набъбват във вода) и сглобяеми стоманобетонни конструкции. Също така на тяхна основа е препоръчително да се месят гипс и хоросан. Но значителна част от онечистванията оказват неблагоприятно въздействие върху устойчивостта на замръзване, в резултат на това не могат да се използват шлакови цименти за бетониране на конструкции с изисквания над F100 (т.е. за основи). Изключение се допускат разтвори, съдържащи добавки за въздух, при условие че работата се извършва в режим на редуване на влагата и дългосрочно втвърдяване на бетона.

Характерни особености на тези видове цимент са високата степен на втвърдяване, устойчивост на атмосферни влияния и устойчивост на сулфат. На тяхна основа термоустойчиви бетони се месят и се добавят разширяващи се строителни смеси с добавяне на гипс. В частната практика употребата им е рядка, те са чувствителни към условията на подготовка и работа на разтвора. Най-популярният вариант - хидроизолационни фуги, кладенци, преградни прегради.

 • Разширяване и опъване на цимент.

Тези степени се характеризират с положително линейно разширение по време на втвърдяване и високи скорости на настройка. Икономически е нерентабилно да се използват за стандартни бетонни конструкции, подготовката на решения, базирани на тях, се извършва при аварийни ситуации. Препоръчват се и когато е необходимо да се създадат структури, непропускливи за влага, пара или газ. Тази група цименти се представя от различни марки с различни свойства една от друга, всяка от които има свои собствени характеристики и характеристични характеристики, трябва да ги купите за индивидуални цели след внимателно проучване на приложения сертификат.

Степени на циментов разтвор: от М100 до М250

Висококачественият циментов разтвор се предлага на много етапи от строителството. Приготвянето на циментова замазка в завода позволява да се получи продукт, който напълно отговаря на техническите показатели.

M75 циментов разтвор

M75 циментова замазка се нуждае от полагане на тежки естествени камъни и твърди тухли. Използва се и при производството на панели от vibrokirpicha.

M75 циментов разтвор е подходящ за подови замазки с малка дебелина. Разстоянието за инсталиране на обикновени джъмпери не трябва да надвишава два метра.

M100 циментов разтвор

Използването на циментова замазка M100: през лятото те могат да запълнят хоризонталните фуги на панели, подходящи за подова настилка за инсталиране обикновени джъмпери, дължината на които не надвишава два и половина метра, може да се използва и за мазилка на повърхността на бетона.

Строителните смеси на циментов разтвор М100 често се използват за изпълнение на тухлени зидове, когато се използват тежки естествени камъни и големи, твърди тухли. Използва се и за поставяне на подземната част на тухлената основа.

Циментовият разтвор M100 в неговата здравина е идеален за запълване на различни фуги при монтажа на панели от тежък бетон. Не забравяйте, че когато работите през зимния период, в сместа трябва да има добавки срещу замръзване.

Ако е необходимо, циментовата замазка М100 е подходяща и за мазилка на бетонни конструкции.

Ако възнамерявате да инсталирате вибропъти или да запълнете шевовете между тях, тогава трябва да имате пластификатори в смесите.

При изграждането на подземни комунални съоръжения, препоръчва се посочената циментова смес да се използва изключително с добавки, които биха увеличили водоотблъскващите свойства на сместа.

Циментовият разтвор М100 често се използва за запълване на замазки и е подходящ за различни подови настилки. Ако е необходимо да използвате циментова замазка M100 като покритие за облицовка, можете да добавите оцветени пигменти, пластификатори към разтвора.

Циментова мазилка M150

Обхват на приложение: за запълване на шевовете на бетонни конструкции, мазилки, за производство на вибро-подсилени панели, за изпълнение на замазка.

Циментовият разтвор M150 има висока якост. Портланд циментът не може да се смесва с други смеси, които имат по-нисък индикатор за наличието на свързващо вещество. Можем да кажем, че започвайки от циментов разтвор М150, в готовите решения няма гипс, глина, вар и други компоненти, които не дават на разтвора правилна здравина.

За да се поставят тухли или камъни, рядко се използва циментова замазка M150. Високата цена на стоките за строителни работи има решаващ ефект върху решението за закупуване. Става скъпо да се използва това решение за строителство, въпреки че има подобрена производителност.

На слаба почва, влажна почва, тя може да се използва за изграждане на фондации.

M150 циментов разтвор се използва активно като мазилка, когато се налага да се подобрят подземните съоръжения, басейни, канализационни мрежи или водни паркове. Той може да действа и като материал за полагане, той се използва активно, когато е необходимо да се оборудват хидравличните структури.

Циментовият разтвор М150 в жилищно строителство се използва за полагане на плочки от керамика, изливане на замазки или подови настилки.

Ако се нуждаете от бетонни конструкции от бетон с една и съща марка, може да се използва.

M200 циментов разтвор

За монтажа на панели за вибропласти е препоръчително да се използва циментова замазка M200.

Може да се използва и за мазилки от предварително сглобени бетонни конструкции, ако това не противоречи на проекта, а също и за запълване на фугите в споменатите конструкции с помощта на циментов разтвор.

Циментовият разтвор M200 се използва навсякъде като хидроизолационен материал. За хидроизолация трябва да използвате смес, приготвена поне при използване на цимент не по-малък от M400.

Тези материали, използвайки разширяващ се водоустойчив свързващ компонент, един ден след изливането им, са в състояние да издържат на хидростатично налягане от пет атмосфери.

Ако имате нужда да подготвите хидроизолационния слой, който непрекъснато ще бъде изложен на химически активни елементи, можете да посъветвате използването на смеси, които съдържат устойчив на сулфат поцоланов цимент, придава на веществото специален вискозитет.

Готовите смеси на базата на циментова замазка М200 се използват за работа с бетонни плочи, клинкерни тухли, за подреждане на гранитогрес, мозайка, керамични плочки и също така са подходящи за работа с чугунени перфорирани плочи.

M250 циментов разтвор

За да изпълнява зидария, циментовият разтвор M250 почти никога не се използва. Необходимо е при монтаж на силен съединител, при монтаж на интегрирани ненатоварени тавани.

M250 циментов хоросан се използва за подреждане на монолитни покрития, за да се постигне висока якост на замазка.

Не успяхте ли? Нямате време да говорите? Оставете приложението и ние ще се свържем с вас по всяко време удобно за вас.