Нанасяне на бетон в съответствие със знаците

Предлагаме да се запознаем с класовете (марки) на бетона и областта на тяхното приложение:

Бетон V7,5 (M100) - лек бетон. Използва се при подготвителните работи за изливане на основи и монолитни плочи, за подготовка на бетона при работа с фитинги, при пътно строителство за подреждане на границите.

Бетон В12,5 (М150) е един от сортовете светлинен бетон. Обхватът на този клас бетон при изливане на фундаменти и монолитни плочи е ограничен до подготвителната работа. Използва се и за образуване на замазки при изливане на подове, подреждане на градински и пешеходни пътеки, при монтиране на бордюри. Може да се използва за изграждане на основи на малки конструкции.

Бетон B15 (M200) - покрива широк спектър от строителни работи поради високата си якост на натиск. Използва се при конструирането на различни видове фундаменти, подпорни стени, подреждане на платформи и пътеки. Тя може да се използва при производството на стълби, при строителството на пътища, за бетонни възглавници под бордюри.

Бетонът B20 (M250) по отношение на приложението и характеристиките е подобен на B15, но е по-силен и може да се използва при производството на подови плочи с малък товар.

Бетон V22,5 (M300) е популярна марка, използвана при строителството на стени, при строителството на ленти, стълбове, скари и други монолитни основи, при производството на огради, стълби, за изливане на щори, платформи и др.

Бетон V25 (M350) - използва се за основи на плочи при изграждането на високи сгради. Характеризира се с висока якост и може да се използва при производството на плочи и греди с кухи ядра. Широко разпространена в монолитна жилищна конструкция, в производството на купи за басейни, пътни плочи, летища, подпорни колони и много други. Бетон V25 е в състояние да издържа на увеличени товари, така че е широко използван в строителството на обществени и търговски сгради.

Бетонът B30 (M400) е среден клас бетон, характеризиращ се с бързи настройки и високи разходи, поради което в сравнение с класове B15 и B22,5 той не е толкова популярен. Поради голямата си здравина и надеждност, той е незаменим материал в изграждането на банкови козирки, хидротехнически връзки и бетонови изделия, които са обект на специални изисквания. Препоръчва се за използване при обекти с високи изисквания за безопасност: водни паркове, закрити басейни, търговски и развлекателни комплекси и др.

Бетон V35 (M450) - се използва в гражданското строителство, но поради бързото му настроение и висока цена, използването му е ограничено. Използва се подобно на бетон B30: при изграждане на язовири, язовири, банкови трезори, подлези и др.

Бетонът B40 (M500) и B45 (M550) има голям процент цимент в състава си, се отличава с висока якост и се използва в бетонови изделия за специални конструкции и хидротехнически инженеринг. За строителство на сгради, като правило, не се прилага.

Степента или степента на бетона ("Б" или "М") е важен показател за неговото качество. Вторичните характеристики са: водоустойчивост (W), устойчивост на замръзване (F), мобилност (P). Бетонът се избира от силата му, т.е. от марката (клас). Номерата обозначават якост на натиск.

Проверката на спазването на параметрите се извършва на специална преса с помощта на метода на компресиране на кубчета или цилиндри, излят от проби от сместа, които се съхраняват в продължение на 28 дни, докато бъдат напълно настроени. Параметрите се определят от класа на бетона и се регулират от GOST. Параметрите и марките се отличават с малък нюанс: в класовете, силата с гарантирана сигурност е посочена в марки - средната стойност на силата. Съгласно стандарта на изискванията на CMEA 1406 за бетон са изброени в класовете.

Таблицата показва коефициентите на якост между степени и степени на бетон с коефициент на вариация V = 13,5%

Използване на бетон по марка

Търговски клас бетон M-100 V7.5 (P1 V7.5; P2 V7.5; P3 B7.5; P4 В7.5)

Бетонната марка M-100 V7.5 се използва главно при извършване на подготвителни работи преди изливането на монолитни плочи и ленти от фундаменти, както и при пътно строителство, се използва при изливане на бетонна подложка и за монтиране на бордюри.

Бетонов бетон с марка М-150 В12,5 (П1 В12,5, П2 В12,5, П3 В12,5, П4 В12,5)

Бетонната марка M-150 V12.5 се използва главно за работа преди изливане на монолитни плочи на фундаменти, изработване на замазки, подове, основи за малки конструкции, бетониране, както и при пътно строителство, при изливане на бетонни възглавници и за монтаж на бордюр.

Търговски клас бетон M-200 B15 (P1B15; P2B15; P3B15; P4B15)

Бетонна марка M-200 B15 - най-често използваната марка бетон. В индивидуалното изграждане на М-200 решават много проблеми. Тя е направена от ленти и плочи фондации, правят стълби. Използва се за производство на пътни платна, подпорни стени, пътеки, павилион, в пътното строителство на марката M-200 правят бетонни възглавници и се използват за монтаж на бордюри.

Търговски клас бетон M-250 B20 (P1B20; P2B20; P3B20; P4B20)

M-250 - ниска степен на бетон. Използва се предимно за решаване на същите строителни задачи като 200. Може да се използва при изливане на монолитни основи. Практически не се използва при пътно строителство.

Търговски клас бетон M-300 V22.5 (P1 V22.5; P2 V22.5; P3 V22.5; P4 V22.5)

Бетонната марка M-300, както и марката M-200 са най-използваната марка бетон. Използва се при изливане на повечето видове основи, монолитни стени, подови плочи, оградни ленти, стълби и др.

Търговски клас бетон M-350 B25 (P1B25; P2B25; P3B25; P4B25)

Бетонна марка M 350 B5 най-използваната марка бетон в производството на бетонови изделия. Обикновено се използва за производство на критични конструкции с висок носеща способност: монолитни основи, скелета с колони и греди, мулти-кухи и подови плочи, бетонни конструкции, греди, монолитни стени, басейни, плочи за въздух.

Търговски клас бетон M-400 B30 (P1 B30, P2 B30, P3 B30, P4 B30)

M-400 бетон за конструкции със специални изисквания. Поради голямата си якост, високата скорост на настройка и високата цена, тя практически не се използва в частното строителство. Основното приложение: изграждане на мостове, банкови коридори, хидротехнически съоръжения, колонизиращи подове във високи конструкции и изграждане на сеизмично активни райони.

Търговски клас бетон M-450 V35 (P3 B35, P4 B35)

Силна бетонна марка бетон, характеризираща се с висока устойчивост на замръзване и висок коефициент на водоустойчивост W.
Основното приложение: изграждане на мостове, подлези, тунели, язовирни стени, язовири, хидротехнически съоръжения, подове с болтова конструкция във високи конструкции в сеизмично активни райони.

Търговски клас бетон M-500 V 40 (P3 B40; P4 B40)

Силна бетонна бетонна марка във всички паспорти и сертификати, обозначени като бетон M-550. Известно е ка-М-500 поради причини, неизвестни на никого. Различава се при много висока устойчивост на замръзване и висок коефициент на водонепропускливост на W.

Основното приложение: изграждане на комплексни мостове, подлези, опасни тунели (подводни), язовирни стени, язовири, хидротехнически съоръжения, подове с високи стени на височина в сеизмично активни райони.

Бетон m-500 B 40 е рядко използвана марка бетон. По правило използването на такъв бетон се регулира от специални изисквания, свързани с условията за по-нататъшна работа на стоманобетонни конструкции, изработени от такъв бетон.

Какви са марките на бетона и тяхното използване в съвременното строителство

Почти всяка модерна конструкция не може да се направи без използването на бетонни смеси. Започвайки от поставянето на основите и завършвайки с пълненето на градинските пътеки - навсякъде има нужда от този материал. Трябва обаче да сте наясно, че неговият състав и последователност са различни за всеки конкретен случай.

Обща информация

Бетонът е строителен материал от изкуствен камък, получен в резултат на втвърдяване на предварително смесена и уплътнена смес. Неговите свойства зависят от пропорциите на компонентите, които съдържа:

 • стипчиви;
 • пълнители;
 • на смесване;
 • добавки (ако е необходимо).

Тук можем да заключим, че марките на бетона и тяхното използване са взаимосвързани: няма смисъл да се постига същата последователност за фондацията и за пешеходната пътека - това е преди всичко икономически неизгодно. Всеки тип смес трябва да отговаря на специфицираните технологични параметри и да отговаря на необходимите показатели за качество след втвърдяване.

Класификацията на изкуствен камък се извършва съгласно следните критерии:

 • назначаване;
 • средна плътност;
 • вид свързващо вещество;
 • структура;
 • тип заместители;
 • условия на запечатване.

Класификация на изкуствен камък по структура:

Индикаторите за качество на бетоновите материали са:

 • знак за устойчивост на замръзване, средна плътност и водонепроницаемост;
 • клас на якост на опън и компресия.

Характеристики на таблицата на съотношението на марките и категориите готов бетон

Тези показатели играят важна роля при изпълнението на строителните работи и трябва изцяло да отговарят на проектната документация. Въпреки това, липсата на проекта не боли да определя самостоятелно какъв материал е необходим за строителството.

За това има таблици със степени и степени на бетон, които ви позволяват да намерите правилното решение.

Класът от изкуствен камък фиксира такъв индикатор като якостта на натиск на материала, е означена с буквата "Б" и е придружена от съответните фигури. Те показват налягането в мегапаскалите, че бетонната проба устоява с коефициент 0,95.

Например, помислете за B30. Този индекс показва, че материалът в 95 случая от 100 е гарантиран, че издържа на налягане от 30 МРа.

От гледна точка на якост на натиск, бетоновите продукти се разделят на:

 • топлоизолация (от В0.35 до В2);
 • конструкция и топлоизолация (от B2 до B10);
 • строителство (от B12.5 и по-горе).

Друг показател, който трябва да се отбележи, е аксиалната якост на опън, обозначена с буквите "Bt". Тази стойност в таблиците по класове и степени на готовия бетон се изразява в MPa с нормативен коефициент на якост 0,95. Този параметър е в рамките на Bt 0,4 - Bt 6.

Можете да намерите списъци, които допълнително показват друг важен фактор - устойчивост на замръзване. Той изразява максималния брой различни цикли на замразяване и размразяване, които пробите трябва да издържат, без да губят повече от 5% от първоначалните си характеристики. При строителството се използват стойности от F15 до F1000.

Основните марки бетон и тяхното възможно използване

Този индекс, който изразява маркировката на бетонните продукти, е донякъде подобен на разделянето му на класове. Единствената разлика е, че марката показва средната стойност на якостта и класа - гарантираната якост. Поради факта, че първият индикатор бе отменен преди около 10 години, майсторите често прибягват до сравнителни таблици, за да установят класификацията на продукта.

Най-разпространените марки готов бетон и тяхното използване в съвременното строителство:

 • M100 (V7.5) - подготвителни мерки преди инсталирането на лента или монолитни плочи, както и пътно строителство;
 • М150 (В12,5 - създаване на слепи пространства, пътеки, подове или замазки, може да се използва за запълване на основите за немасивни конструкции;
 • M200 (B15) - производство на пътни платна, фундаменти, замазки, стълби;
 • М250 (В20) - производство на подпорни стени, фундаменти, както и за изграждане на монолитни сгради до 10 етажа;
 • M300 (V22.5) - производство на леко натоварени подови плочи, стълби, огради и фундаменти;
 • М350 (В25) - монолитни основи и колони, колони, монолитни стени, купи за басейни; най-популярната марка в модерното строителство;
 • M400 (B30) - мостови и хидротехнически съоръжения, банкови трезори и специални ЖБК;
 • M500 (B40) - производство на колони, греди, структурни елементи на метрото, язовирите и язовирите; в сертификатите той е означен като M550.

Последните два типа бетонни смеси практически не се използват в нискоетажна конструкция. Производството на тези материали е възможно само при използване на натрошен гранит с добавка на специализирани добавки.

Какво определя плътността на kg / m3 на някои видове бетон?

Друга важна характеристика, без знанието на които е невъзможно проектирането и изпълнението на строителството. Основните компоненти на сместа - свързващи вещества и агрегати, както и техните съотношения - определят степента на концентрация на крайния продукт. Смяната на съотношението на частите, както и прилагането на специални добавки, можете да настроите индикаторите за качество на продукта на изхода.

Специфичното използване на материала и експлоатационния живот на обекта зависят от такъв индекс като бетонната плътност kg / m3. Индикаторът се обозначава с буквата "D". Въз основа на стойността на този параметър бетонните материали са разделени на няколко вида:

 • особено светлина (до 500 кг / м³) - използва се за затопляне, запечатване на фуги и шевове;
 • бели дробове (от 500 до 1800 кг / м3) - производство на елементи, които не са подложени на големи товари;
 • лек (от 1800 до 2 200 kg / m³) - универсален състав, може да се използва при конструкцията на лагерни части;
 • тежки (от 2200 до 2500 кг / м³) - монтаж на носещи конструктивни елементи;
 • особено тежки (от 2500 кг / м³) - конструкции от специално направление (язовири, подземни конструкции, мостове).

заключение

Правилният избор на бетонова смес осигурява трайността и надеждността на обекта и освен това трябва да се извършва на етапа на проектиране. Използването на таблицата с маркировки за степени и степени на бетона ще помогне да се сравнят тези параметри и да се направи правилният избор за реализиране на конкретната цел.

В този случай е неприемливо да се игнорират такива материални характеристики като:

 • плътност;
 • устойчивост на замръзване;
 • водонепроницаемост;
 • якост на натиск.

Трябва да се има предвид, че с нарастващата марка времето за втвърдяване на разтвора намалява. Това е важно, ако се достави на работното място чрез транспорт.

Какъв вид бетон имам нужда - използването на марка М в строителството.

Какъв вид бетон имам нужда - използването на марка М в строителството.

В тази статия ще ви разкажа за основните степени на бетона, които се използват в съвременното строителство, като се има предвид техният обхват, използваните технологии и основните технически характеристики.

Бетон M100 (V 7.5)

Бетоновият бетон m 100 (V 7.5) се използва основно за подготвителна работа преди изливане на фундаментни ленти и монолитни плочи.

Това, така да се каже, бетонна подготовка, която включва изливането на най-тънкия слой нискокачествен бетон върху пясъчна възглавница. Когато най-накрая се втвърдява, ще бъде възможно да започне основната армировка. Трябва да се отбележи, че подготвителната работа е много важна и не бива да се пренебрегва. Въпреки това, в частното строителство, тази марка практически не се използва. Вместо подготвителна бетонна работа, вертикалните подсилващи подпори се вкарват в земята директно през пясъчната подложка. Надлъжните и надлъжните редове по-късно ще бъдат плетени върху армировъчните пръти. На този етап армировката ще се нуждае от защитен бетонен слой, който да го заобикаля от всички страни, за да координира своето местоположение. Как да изчислим дебелината на този слой ще бъде обяснено по-късно. Ще отбележа, че чистия бетон, към който принадлежи марката M100, може да се използва за пътно строителство, като бетонна подложка или за монтаж на бордюр. Бетоновата мазилка m100 може да бъде произведена върху чакъл от гранит, чакъл или варовик. Най-често се продава 1 м куб от бетон m100 под формата на суха смес или готов разтвор, характеризиращ се с мобилност P1-P4 или твърдост -1-W4.

Бетон M150 (B 12.5)

Стоманен бетон m150 (V 12.5), характеризиращ се с ниска плътност, може да се използва и за подготвителна работа, извършена преди директно леене на монолитни базови плочи. В допълнение, тази марка може да се използва при производството на малки основи за подове, замазки, както и за бетонни пътеки. Бял бетон, към който принадлежи марката M150 V 12.5, се използва по подобен начин при пътното строителство (бетонна подложка и основа за каменни облицовки). Чакъл, гранит или варовик може да се използва като агрегат. Решението се характеризира с мобилност или твърдост, с подходящо етикетиране.

Бетон m200 (B 15)

M200 (B 15) се използва за производство на бетонни замазки за пешеходни пътеки, павета, фундаменти и подове. Това е един от най-популярните класове конкретни решения. Ако говорим за индивидуално строителство, силата на бетона на тази марка ще бъде достатъчна, за да изпълни повечето строителни задачи, включително подреждането на фундаментни плочи, плочи и ленти, изграждането на подпорни стени, бетонни стълби, пешеходни пътеки, тротоари, платформи и др. В заводи и комбинати от бетонни изделия и стоманобетонни конструкции марката m200 се използва активно за създаване на пътни плочи и фундаментни блокове FBS. M200 е в голямо търсене на руския пазар и се счита за признат лидер в продажбите. Това е крехка марка, която е подходяща за използване в пътното строителство (бордюр, бетонна подложка). Как да се изчислят необходимите обеми, тегло и пропорции ще бъдат описани в други статии. Производството на тази марка се основава на използването на гранит, варовик и чакъл. При продажба можете да намерите решения, означени като P1-P4 (мобилни) и G1-G4 (твърди).

Бетон m250 (B 20)

M250 (V 20) се използва за леене на монолитни плочи, колани, фундаментни плочи, както и бетонни платформи, пътеки, слепи, стълби, оградни ленти, леки настилки и подпорни стени. Този клас се счита за междинна връзка между две популярни марки m200 и m300. В същото време търсенето за това е много по-скромно, което не е следствие от технически показатели и потребителски характеристики, които са съвсем достойни. Клас B 20 е основната стъпка на класификация според St SEV, докато за марката M300, клас B 22.5, напротив, се счита за междинен. Така че, ниската популярност на m250 може да се нарече неоправдана. Основата на AAH M250 е варовик, гранит или чакъл. В магазините тя може да се намери в готов за употреба форма, характеризираща се с мобилност P2-P4.

Бетон m300 (B 22.5)

M300 (V 22.5) се използва за производство на всички видове монолитни основи, както и за производство на ленти от огради, пътеки, подпорни стени, стълбища, слепи зони, монолитни стени и тавани. Съгласно съвременната класификация, бетон, St SEV 1406, клас m 300 (V 22.5) е междинен етап, в резултат на което не трябва да се използва в проектната документация. Но, както показва практиката, m300 е една от най-популярните марки, която е лидер на продажбите на руския пазар, заедно с m200. Струва си да се отбележи, че стандартите на СИВ 1406 са приети по време на съветската епоха, в резултат на което възникват подобни несъответствия. Преди няколко години много фабрики са произвели m300, което може да има клас B 22.5 и клас B 25, което е още едно доказателство за объркването. Както и в предходния случай, основата на завършената AAH M300 е гранит, чакъл и варовик, натрошен камък. Най-често в продажба има композиции на мобилност P2-P4. Марката на този бетон е отговорът на въпроса какво конкретно е необходимо за създаването на модерна къща.

Бетон M350 (B 25)

M350 (B 25) се използва за армирани бетонни конструкции, монолитни основи, колони, подови плочи, греди, греди, басейни, монолитни стени и други критични структури. Най-често бетонът на тази марка се използва при производството на стоманобетонни продукти, включително пътни плоскости PAG, използвани при екстремни експлоатационни натоварвания. Също така m350 се използва активно за производството на плочи с кухи ядра. Бетонът на тази марка се счита за един от най-популярните в областта на търговското строителство. По отношение на популярността и продажбите, бързо наваксва марките M200 и M300, което е свързано с по-строг контрол върху изпълнението на проектните изисквания. Доскоро те дори не са чували за марката M300 в западните страни, в резултат на което марката M350 се използва много по-често в строителството, особено за леене на плочи. Що се отнася до нашата страна преди няколко години по-лек бетон на марката M200 се използва активно за същите фундаментни плочи, което, разбира се, е по-евтино от m350. Бетонът на тази марка е направен на гранит или чакъл и може да има мобилност от P2 до P4. Колко бетон е необходим на основата, ще бъдете подканени от проектната документация.

Бетон M400 (B 30)

M400 (B 30) се използва най-често за производство на мостови съоръжения, банкови козирки, хидравлични конструкции, специални бетонови изделия и стоманобетонни конструкции, напречни греди, греди, колони, басейни и други структури, характеризиращи се със специални изисквания на GOST. Бетонът M400 се използва много по-рядко от решенията на предишни марки. По правило използването му се характеризира със спазването на специалните изисквания, предвидени в съответните нормативни актове. Изискванията се отнасят до условията за по-нататъшна употреба на стоманобетонни конструкции, създадени от бетон M400. Заслужава да се отбележи, че популярността на тази марка се е увеличила през последното десетилетие. Възможно е това да се дължи на по-стриктни конструктивни изисквания за съвременна сериозна конструкция. Една от причините за повишаване на проектните показатели на няколко стъпки е трагичните събития като колапса на къщите на Мичурински, Баумански и Трансваал-парк. Увеличаването на изискванията за бетон използва избягва ненужните рискове, макар и с бюджетни щети. M400 не се използва в частно строителство и има няколко важни причини за това:

Силата на m400 е значително по-висока от тази, необходима за нискоетажните жилищни сгради.
Марката се характеризира с ускорена конфискация, която може да бъде съпроводена с проблеми при транспортирането на дълги разстояния (време за транспортиране на решение), както и със забавеността на бетонните строители. Ако нямате време да я поставите навреме, на сайта се образува нечуплив бум.

Mark M400 се характеризира с висока цена, което се обяснява с повишеното съдържание на цимент.
Основата на готовия m400 (B 30) е изключително глинест развалини. Използването на специални добавки и пластификатори е възможно. Мобилността на M400, продавана в руски магазини, е от P3 до P5. Бетонът се характеризира с висок коефициент на водоустойчивост и отлична устойчивост на замръзване.

Бетон M450 (B 35)

M450 (B 35) се използва основно за изграждане на хидравлични конструкции, мостови конструкции, колони, греди, греди, специални стоманобетонни конструкции, подлези, банкови козирки, язовири, язовири и други конструкции със специализирани изисквания. Марката M450 се използва доста рядко и се ръководи от специални изисквания за по-нататъшното действие на стоманобетонните конструкции, изработени от бетон от тази марка. Що се отнася до частното строителство, m450 изобщо не се използва тук по няколко причини.

Бетонът има твърде висока якост, което просто не е необходимо в нискоетажна жилищна сграда.
Той също така се захваща твърде бързо, което може да доведе до проблеми при транспортирането на хоросана на дълги разстояния и с бавни действия от страна на строителните работници. Ако нямате време да излеете такъв бетон във времето, може да се появи конкретен блок на парцел в страната, който поради силата на марката ще бъде почти невъзможно да се счупи.

Високата производителност води до рязко покачване на цената, което не е по-малко повлияно от високото съдържание на цимент.

Бетон M450 се произвежда в гранитогрес в предварително определени пропорции, като се използват различни пластификатори и специализирани добавки. Мобилността на m450 намерен на пазара е P3-P5. Характеризира се с отлична устойчивост на замръзване и най-висок коефициент W (водонепропускливост).

Бетон m500 / m550 (B 40)

M 500 или m550 (B 40) най-често се използва за производството на надеждни хидравлични конструкции, специални строителни конструкции, големи мостови конструкции, подлези, греди, ребра, колони, язовири, банкови комини, язовири и конструкции със специални изисквания. Сертификатите, паспортите и формулировките по правило посочват марката m550, докато при обикновените хора индексът m500 е фиксиран. Причината за това остава неизвестна.

Както и в миналото, марката M550 се използва много рядко. Използването на марката се характеризира със специално изискване за регулиране, което е свързано с по-нататъшните експлоатационни условия на стоманобетонните конструкции, произведени от този бетонен клас.

M550 не се използва в частното строителство поради многобройни обстоятелства.
Силата на марката на кубичен метър бетон е толкова висока, че не се счита за необходима за нискоетажно жилищно строителство.

Времето за втвърдяване на хоросана се ускорява, което е изпълнено с възникване на проблеми при транспортиране на дълги разстояния и бавни строителни работи (възможно е изграждането на трудно разчупения бетонен блок).

Цената на M550 е несравнимо по-висока от по-популярните марки M200 и M300, които могат да се купят с доставка на по-ниска цена. Този факт се обяснява с високото съдържание на цимент.

Бетонът на тази марка се изработва на гранит. Не се изключва използването на специални бетонни добавки и пластификатори. Мобилността на марката е на ниво P3-P5. Сред важните характеристики на M550 е възможно да се отбележи добър коефициент на защита срещу излагане на вода и доста висока устойчивост на замръзване.

Как най-добре да направите подово отопляем под с ръце?

Продажба и отдаване под наем на бетонови смесители - какъв избор имат купувачите?

Нетъкани тапети (нетъкани основи) за боядисване, изберете, залепете.

Какво ламинат е по-добре да се купи за пода, избор на добро покритие.

Защо трябва да поставяте бетонни огради (бетонни панели)?

Монтаж на отоплителни системи в частна къща със собствени ръце.

Модерна технология за производство на бетонно оборудване, какво е това?

Каква хартия тапет за стените (на хартиена основа) за боядисване е по-добре да се купи?

Какво е добър клетъчен бетон и стени блокове от него, прилагането.

Как да изберем петна за оцветяване на дърво.

Степени на бетон и тяхното използване

Бетонът е евтин и достъпен строителен материал, който отговаря на всички оперативни изисквания за монолитни сгради. Въпреки нововъзникващите модификации, които включват не само пясък и цимент, но и агрегати като експандирана глина, стандартният пясъчно-циментов състав остава най-популярният сред частните строители. За да се получи качествено решение, е необходимо да се вземе предвид факта, че различни степени на бетон се използват за изграждането на голямо разнообразие от сгради.

Съществуват стандарти, определящи и класифициращи бетоновите състави въз основа на техните характеристики на якост, устойчивост на замръзване, водоустойчивост и свързващ компонент. Всеки от тези показатели се обозначава с определени азбучни и цифрови маркировки, които ще разгледаме по-подробно.

Силата на бетона

В зависимост от марката бетон, якостта на натиск на разтвора ще бъде повече или по-малко устойчива на натоварвания при различни условия. Този параметър се обозначава с буквата "М" и номера от 50 до 1000, което показва какъв вид натоварване в kgf / cm2 може да издържи на определен състав. Допустимата грешка (коефициент на вариация) на този индикатор е 13,5%.

Съществува и клас на бетон в компресията, който се измерва в MPa (мегапиксели) и се обозначава с буквата "Б", след което има цифри в диапазона от 3.5 до 80, показващи налягането, което материалът може да издържи в 95% от случаите.

Класът на бетона и неговата марка са неразривно свързани, така че знаейки един от показателите, можете лесно да определите другия.

За да определите марката бетон и класа бетон, разгледайте таблицата, съответстваща на GOST 26633-91.

Според тези данни се определя марката и класа на якостта на бетоновото решение.

Най-често бетон М 400 се използва в производството на строителни материали за фундаментални основи, но няма да е излишно да се разглежда обхватът на други степени.

М 50-100

Най-крехък и ненадежден е съставът с маркировката 50. Най-често се използва при запълване на кухини в структури, които не са подложени на стрес. Приблизително същото може да се каже и за смесите на М 75 и М 100. При изливането на чертата на строителната смес се използва така наречения "тънък" бетон. Тези съединения се използват при производството на основната възглавница за основи, замазки и монтаж на пътни основи.

Въз основа на факта, че класът на бетон в якост на натиск съответства на B 7.5, индикаторът на такъв материал не позволява да се използва за сериозна работа.

M 150

С малко по-добри характеристики на бетон, бетон M 150 може да бъде приписван и на лек бетон, който не трябва да бъде избран за структури, които са подложени на стрес. Тези смеси могат да се използват за груба работа и при изливане на основите за малки едноетажни сгради. Също така е разрешено да се използва за замазки, градински тераси, пътеки и площадки, на които ще ходят хората.

М 200-250

Когато съотношението на марката 200 и класа на бетона B 15, съставът е по-трайно. Тя може да се използва за изграждане на подпорни стени, при производството на стълби, платформи, пътеки, тротоари и бордюри. Често M 200 се излива върху основата на лента тип (само ако почвата е стабилна) и открити тераси.

Силата на бетона е достатъчна за монтаж на замазки в помещения с малък механичен товар.

Контейнерът M 250 е почти същата собственост, тъй като също така често се излива като плочи с нисък товар.

М 300

Ако разгледаме марката бетон и неговите характеристики, тогава М 300 днес е в доста голямо търсене в изграждането на монолитни основи, благодарение на оптималното съотношение цена-качество. Също така, смеси от този тип са подходящи за изливане на платформи и за производство на стълби както на открито, така и в къщата. Бетон M 300 има добра устойчивост на влага, така че влажната среда няма опустошителен ефект върху него.

M 350

Ако изберете марка бетон с клас B 27.5, тогава ще получите трайни материали за изграждането на конструкции от монолитен и припокриващ се тип. Такива състави се използват за полагане на основите за високи сгради. Благодарение на повишената здравина на сместа е подходящ и за по-сериозни сгради: басейни, подпорни колони, плоскости за летища и много други.

М 400

С такъв мач, степента и степента на бетон (M 400, B 30) за строителни материали ще трябва да бъдат доста скъпи. Поради високата цена на сместа от този тип не е много популярна сред частните предприемачи. Въпреки това, бетон М 400 бързо се хваща, така че често се използва при изграждането на големи обекти: търговски центрове, спортни арени, банки, водни паркове и т.н. Също така този бетон е подходящ за леене на мостове, подводни конструкции, тежко натоварени подпори и хидравлични конструкции.

M 500 и повече

Такива състави могат да бъдат приписани на високо специализирани, тъй като при такава концентрация на циментови и силови свойства, не е разумно да се използва М 500 за изграждането на жилищни сгради. Обикновено бетоновите смеси от този клас се използват за изграждането на банкови трезори, мостове, язовири, язовири и стратегически съоръжения.

В допълнение към класификацията на якостта на бетона също е необходимо да се вземат предвид и други различия.

Водоустойчив бетон

Съгласно GOST 12730.5-84, бетонната степен на водоустойчивост е означена с буквата "W" и номера от 2 до 20, които определят максималното налягане (MPa) на водата, която бетонната конструкция може да издържи.

Ако разгледаме класификацията на бетона по марка, въз основа на показателите за водопоглъщане на състава, тогава материалите ще се различават по следния начин.

Помислете за основните класове бетон по отношение на W:

 • W2 - означава, че избраният материал има висока пропускливост и не абсорбира големи обеми влага. Този бетон не е подходящ за хидроизолация.
 • W4 - абсорбира малко по-малко влага, но също така не се препоръчва за хидроизолационни работи.
 • W6 - подобни смеси се отличават с намалена пропускливост и средно ниво на водопоглъщане, поради което те най-често се използват при строителството на жилищни сгради.
 • W8 - класификацията на бетона показва, че съставът абсорбира не повече от 4.2% влага.

В допълнение към маркирането на водонепропусклив бетон трябва да се има предвид и устойчивостта на материала към ниски температури.

Замърсяване на бетон

Друга важна класификация на бетона е неговата устойчивост на замръзване. Този индикатор се обозначава с буквата "F" и номера от 50 до 300, което показва броя на циклите на замразяване и размразяване, които циментовата пяна може да издържи. В същото време се допуска загуба на сила от 5%, но не повече.

Изхождайки от това, нивото на бетон за устойчивост на замръзване е много важен индикатор, върху който може да се използва този или този материал за коя цел.

Полезен! Има редица мерки, които могат да подобрят устойчивостта на замръзване на бетона: намаляване на обема на водата в сместа и специални пластификатори.

Ако говорим за това как да определим класа на бетона въз основа на неговата устойчивост на ниски температури, тогава:

 • оценките М 100-150 съответстват на индекса F 50;
 • М 200-250 - F 100;
 • М 300-350 - F 200;
 • M 400 - F

В допълнение към степените на бетона за устойчивост на замръзване и водоустойчивост, има и параметър на бетонов разтвор, който определя състава според работоспособността.

Работа на бетона

Има няколко GOSTs, които определят какво е клас на бетон в работоспособност. В зависимост от начина, по който бетонът смесва формата на кофража под теглото му, се избира един или друг състав.

Плътността на сместа е разделена на:

 • Mobile. Индикаторите им се измерват с помощта на конуса.
 • Hard. Такива смеси се тестват върху вибрираща маса. Определянето на свойствата на състава се базира на времето на принуждаване на сместа.

ГОСТ 7473-94 определя бетона според приложимостта, както следва.

За да разберете как да изберете конкретно решение въз основа на този параметър, разгледайте таблицата.

В допълнение към класификацията според приложимостта, е необходимо също така да се вземе предвид GOST 23732, съгласно която съществуват изисквания относно водата за смесване и самата смес.

За да промените ефективността на бетона, винаги можете да добавите пластификатор към хоросана, което ще го направи по-пластмасов. В този случай, в зависимост от приложимостта, бетонът ще отговаря на всички стандарти.

Продължавайки да разглеждаме какво друго прави конкретното, се различава, остава само да се изяснят кои са задължителните компоненти.

Компоненти за свързване на бетон

Ако класифицираме конкретните разтвори със свързващото вещество, съставите се разделят на следните категории:

 • цимент (най-често срещаните);
 • асфалт (използван за пътно строителство);
 • вар;
 • гипс;
 • силикат;
 • глина.

В зависимост от структурата на агрегата, бетонът може да бъде:

 • Особено лесно. В този случай общото тегло на материала ще бъде не повече от 500 кг / м2. Такива бетони също се наричат ​​енергични.
 • Лесно. За подготовка на бетон с насипно тегло до 1800 кг / м2 се използва пълнител от дървен бетон, бетон, бетон и други леки порести материали с ниска топлопроводимост. Такива състави се използват за изграждане на огради и покрития.
 • Тежки или обикновени. В този случай общото тегло на материала ще бъде повече от 1800 кг / м2. В този случай се използва твърд чакъл като пълнител, който обикновено се използва при конструкцията на армирани стоманобетонни конструкции.
 • Особено тежки. Обемното тегло на този тип материал ще бъде повече от 2700 кг / м2. За особено тежки смеси се използват агрегати: барит, желязна руда и метали. Такива материали се използват за защита от вредна радиация, така че изграждат атомни електроцентрали и военни изследователски центрове.

С тази информация вече знаете как да определите бетона и изберете строителния материал, който е оптимално подходящ за вашия проект.

Бетонови марки и тяхното приложение

Основният параметър, който определя качеството на бетона - неговата марка. Купувачите обръщат внимание на този показател при избора на този материал. Марката бетон е индикатор за неговата якост, водоустойчивост, устойчивост на замръзване. Известно е, че силата на бетонната смес е променлив показател. По време на приготвянето в бетоновия смесител е доста крехко и в процеса на нанасяне на хоросана се повишава силата му. Така че, една седмица след изливането, бетонът придобива сила, която съответства на 70% от силата на дизайна. След 28 дни бетонът натрупва изчислената (конструктивна) якост. След няколко години такъв изкуствен камък става още по-издръжлив.

Степени на якост на бетона

Маркировката на този материал се отразява в неговия етикет. Обозначава се с цифрите след буквата "М". На пазара на строителни материали потребителите могат да закупят бетонни марки M-50 - M-1000. Брандът от бетон за основата и конкретни продукти означава средната крайна якост на натиск на материал, изчислена в kgf / cm2. Този параметър зависи от дела на свързващото вещество в обема на бетоновия разтвор. Увеличаването на този показател води до увеличаване на якостта на бетона, както и до увеличаване на неговата цена и качество. По-трудно е да се работи с висококачествен хоросан, тъй като бързо се задава. Ето защо при избора на бетон по марка е важно да се поддържа баланс между качество и цена на този материал.

Използването на основните степени на якост на бетона

 1. M-100 се използва за подготвителни процедури преди изливане на монолитни основи и плочи. Този бетон е поставен в тънък слой на пясъчна възглавница. След това са инсталирани фитинги за бъдещата конструкция.
 2. М-150 се използва при извършване на подготвителни операции преди изливането на основата. Използва се и за подови настилки и запълване, за изграждане на основи за малки конструкции, за бетониране.
 3. М-200 се използва за запълване на коловози, за настилки, основи, бетонна подова замазка в жилищни помещения и за пода в гаража.
 4. М-250 и М-300 се използват за създаване на монолитна основа, огради, стълби, подпори, подови плочи с малък или среден товар, съответно бетонни слепи зони.
 5. M-350 се използва за производството на различни критични структури, например монолитен сутерен, подови плочи, греди, колони, купи за басейни и т.н.
 6. М-400 се използва при изграждането на мостове, складови помещения, хидравлични съоръжения и конструкции със специални изисквания.
 7. M-450, M-500, M-550 се използват за същите цели като М-400, както и в изграждането на метрото, язовирите и язовирите.
 8. М-600 се използва при изграждането на съоръжения, които са устойчиви на агресивните ефекти от факторите на околната среда и максималната здравина. Такива обекти включват стоманобетонни мостови конструкции, стоманобетонни конструкции за специални цели, хидравлични конструкции.

Степени на бетон за устойчивост на замръзване

За да се определи степента на устойчивост на замръзване на бетонна смес, тя се маркира с цифров индекс след буквата "F". Степента на бетона по отношение на устойчивостта на замръзване предполага максималния брой цикли на замразяване и размразяване, след което тестовите проби са запазили най-малко 95% от първоначалната си якост. В същото време бетонът за пътища след такива тестове трябва да запази теглото си най-малко 95% от първоначалното тегло. Бетонното решение за устойчивост на замръзване може да има марка от F25 до F1000. Бетон от различни марки се използва в различни случаи:

 1. Смесете марки под F50. Те се използват само в затворени помещения, тъй като на открито този бетон бързо се срива.
 2. Степента на решение F50-F150. Той има достатъчна устойчивост на замръзване, което налага широкото търсене на съоръжения, работещи в променлив климат. Този бетон се характеризира с издръжливост и издръжливост.
 3. Смеси от марки F150 - F300. Използва се за изграждане на конструкции, използвани в сурови климатични условия. Бетонът от този тип през годините не губи силата си дори при рязка промяна в температурата.
 4. Решения марки F300 - F500. Използва се в редки случаи. Този бетон е необходим при създаването на обекти с променливо водно ниво, например морски хидравлични структури.
 5. Бетонови класове над F500. Използва се в изключителни случаи. Тази смес се използва за изграждане на обекти от векове.

Марка бетон за водоустойчивост

Различните видове бетонови разтвори имат различна водоустойчивост. Тази концепция е способността на този материал да предотврати навлизането на вода в него под налягане. Степента на водоустойчивост на бетоновите смеси се отразява в марката водоустойчивост и се обозначава с цифрова стойност след буквата "W". Има следните марки за тази функция:

 1. W2, W4. Бетонът от тези стени е силно пропусклив, той абсорбира значително количество вода. Използва се за изграждане на съоръжения, при които не се изисква хидроизолация. Например, за създаване на бетонни песни, пропускливи настилки и т.н.
 2. W6. Смес от тази марка се характеризира с ниска пропускливост. Конструкциите от него абсорбират средното количество флуид. Това решение се използва за създаване на конкретни структури с общо предназначение.
 3. W8. Бетонът на тази марка абсорбира влага с не повече от 4,2% от теглото на конструкцията. Тази смес се използва за създаване на обекти с висока степен на хидроизолация. Използва се при завършване на бани, басейни и други подобни помещения.
 4. W10 - W20. Бетонът от тези стени е силно устойчив на влага. С увеличаването на марката този параметър се подобрява. На практика конкретни смеси от тези марки се използват доста рядко.

Степен на плътност на бетона

Важен показател за качеството на бетона е неговата средна плътност. Този параметър се изчислява в kg / m3 и се фиксира в маркировката с цифров индикатор след буквата "D". Има няколко степени на бетон:

 1. Щампи под D500. Тази група включва пенобетон и газобетон. Тези материали се използват за създаване на стени и тавани на жилищни сгради, както и топлоизолационни конструкции.
 2. Щампи D500-D1800. Смеси от този тип включват порести агрегати. Те се използват за създаване на структурни топлоизолационни конструкции и бетонни конструкции, изложени на леко натоварване.
 3. Щампи D1800-D2200. Пълнител на такива решения е натрошен камък. Бетон от тези марки се използва за изграждане на жилищни сгради, създаване на фондация и стени. Теглото на такива смеси ви позволява да ги използвате, за да решите много проблеми.
 4. Щампи D2200-D2500. Гранит, варовик, други скали и пясъчен пясък действат като агрегати на тези вещества. Бетон от този тип се използва за създаване на носещи колони на сгради, фундаменти, стени на сгради в райони с неблагоприятни радиационни фона.
 5. Марки D2500 и по-горе. Пълнителят на такъв бетон е желязна руда, метални хастари, магнетит. Смеси от този тип се използват за изграждане на сгради със специално предназначение, например бензиностанции. Конструкциите на такъв бетон са устойчиви на излъчване.

Степени на бетон чрез абразия

Механичното въздействие върху бетона води до абразия. Абразията е способността на този изкуствен камък да променя обема и теглото си под въздействието на абразивни сили. Степента на абразия зависи от твърдостта и плътността на материала: колкото по-високи са данните, толкова по-малко абразия. Параметърът на абразията на бетона се определя от цифровия индикатор, който е в маркировката след буквата "G". Има следните марки на абразия:

 1. Бетонова марка G1. Има ниска степен на абразия. Такива бетонови смеси за настилка се използват при строителството на участъци от пътища, които се експлоатират при тежки условия на движение (пътища и тротоари по главните пътища, подови плочи с повишено натоварване).
 2. Смес марка G2. Характеризира се с умерена степен на абразия. Използва се за изграждане на пътища със средно натоварване и обекти с нормално натоварване (пътища в подземни проходи, елементи на промишлени сгради).
 3. Решението на марката G3. Има висока степен на абразия. Използва се за създаване на участъци от пътища с нисък трафик (тротоари за двора, пътища в близост до жилищни сгради).

Така че, ние разбрахме коя е бетонната марка. Характеристиките на всеки тип бетонни смеси осигуряват тяхното приложение за решаване на конкретен проблем. Правилният избор на бетон е най-важното условие, необходимо за осигуряване на високо качество на продуктите, произведени от този материал.

© Всички права запазени.
АД "Ярстройтехника"
2004-2018

Приложение на различни видове бетон

Бетонът е един от най-практичните и надеждни и следователно популярни строителни материали.

Препоръчителна марка цимент за бетон.

Областта на приложение е изключително широка. Всеки знае, че материалът се отличава с класове и марки, всеки от видовете материали има свои собствени специални свойства и характеристики. Тя се класифицира според следните критерии:

 • марка (М);
 • клас (В);
 • мобилност (P);
 • водоустойчива (W).

Така че, помислете кой бетон от различните класове се използва.

Нискокачествен бетон

M-100 се използва главно в подготвителната работа преди кантирането на фундаментни плочи или монолитни плочи, както и при изграждането на пътища от нея изпълнява бетонна подложка под бордюра. Изработен е върху гранит, чакъл и варовик.

Таблица на пропорциите за приготвяне на бетон.

По време на подготвителната работа за леене на монолитни плочи на фундамента в производството на подове, замазки, основи за малки конструкции, за бетони, се използва видът на материала с маркировка М-150 V 12.5. Подобно на M-100, той се използва при пътното строителство, за да създаде възглавница при монтирането на бордюра. Той е направен от същите видове натрошен камък като M-100.

М-200 се използва за производство на писти, замазки, фундаменти. Този вид материал е най-разпространеният и често приложим. Това се дължи на факта, че при индивидуалното изграждане на нискоетажни сгради силата на такъв материал е достатъчна. Тя може лесно да се използва за основи на плочки, плочки, фундаменти, бетонни стълби и пътеки, платформи, подпорни стени и др. В промишленото производство пътните плочи са изработени от такъв бетон, а по време на пътното строителство този материал може да се използва за направата на бетонна възглавница ограничаване. Изработен е върху чакъл, гранит и варовик.

M-250 се използва най-често при производството на монолитни основи (плочки, ленти). Подходящ е за производство на леко натоварени конструкции, подпорни стени, стълби, огради и др. Това е междинен клас бетон между по-популярните M-200 и M-300. Тя не е в търсенето, въпреки че има доста високи нива на сила, добра производителност и практически свойства.

Mark M-300 се използва широко при производството на всички еднакви монолитни основи, както и монолитни стени и подови плочи. Този вид материал - лидер на продажбите, той се използва най-много. Въпреки че в съответствие с официалната класификация тази марка е междинна, т.е. тя не може да се използва в мащабно строителство. Тя може да бъде направена на едни и същи три типа развалини.

Висококачествен бетон

Маси за подготовка на бетон със сулфатно-устойчив цимент.

За голям брой различни критични структури подходяща марка бетон M-350. Той се използва широко в производството на монолитни стени, колони, подови плочи, греди, купища басейни и, разбира се, монолитни основи. От нея могат да бъдат изработени листове, които ще се използват при екстремни товари. От него се произвеждат предимно кухи ядрени плочи. Увеличаването на дизайнерските изисквания за строителните обекти в търговската мрежа води до все по-нарастваща продажба на този материал. За производството на варовик трошен камък не е подходящ, само гранит и чакъл.

M-400 има много висока якост, водоустойчивост и не се поддава на ниски температури, което го прави подходящ за изграждане на мостове, банкови трезори, басейни, колони, греди, стоманобетонни конструкции със специални изисквания. В частното строителство се използва изключително рядко, главно защото няма нужда от такава сила, която тя осигурява. Въпреки че през последните години този материал става все по-популярен. Само глинените развалини са подходящи за производството му, освен това се използват специални добавки (главно пластификатори).

Основните области на приложение на М-450 са изграждането на язовири, язовири, стоманобетонни конструкции със специални изисквания, хидравлични конструкции, мостови конструкции, колони и др. -400. Той има същите качества като M-400: устойчивост на замръзване, водоустойчивост, издръжливост. Той се изработва на гранитни развалини със същите специални добавки.

По неизвестни причини бетонът, който според техническия паспорт е означен с M-550, наречен М-500. Ето защо, ако срещнете наименованието M-500 или M-550, знайте, че това е едно и също нещо. Така че, тя се използва за изграждане на структури със специални изисквания: метро, ​​мостови съоръжения, язовири, язовири, банкови трезори и др. Използва се изключително рядко, особено в частното строителство. Производството му е допустимо само от гранит, използвайки пластификатори и други добавки.

Разбирането на свойствата и обхвата на различните видове бетон е съвсем проста. Материалът е обозначен в зависимост от това, от кой остатък се произвежда. Това определя неговата здравина, надеждност и издръжливост. Характеристиките му могат лесно да бъдат определени при покупката. Преди да изберете материал, помислете за каква сила, устойчивост на замръзване и устойчивост на вода на структурата, която искате да получите.