Готвене на бетон: пропорции в кофите

Готовият бетонов разтвор има пластмасова композиция, която включва четири основни компонента: цимент, натрошен камък (чакъл), пясък и вода. Смесващите материали трябва да са в строга последователност. Пропорциите на компонентите на фондацията са приблизително следните: C - 1 дял, U - 5 акции, P - 3 акции, B - 0.5 акции (C - цимент, U - натрошен камък, P - пясък, B - вода).

Тези цифри могат да се различават, тъй като на практика те зависят от редица фактори, например от необходимия клас бетон, вида на използвания цимент, физичните и химическите характеристики на пясъка и отломките, вида на добавките и тяхната дозировка.

Характеристики на бетоновите смеси

Основните компоненти, които съставят бетона, са цимент и вода, които са отговорни за здравината на конструкцията и за образуването на циментов камък в тандем. Обаче, когато се втвърди, такъв камък е подложен на деформация, свиването може да достигне стойност от 2 мм на метър.

Процесът е неравен, в материала се получават вътрешни напрежения, което води до микроструктури. Колко не се надяват, не е възможно да ги забележите визуално, но качеството на циментовия камък ще бъде ниско. За да се сведат до минимум деформациите, в разтвора се включва агрегат под формата на пясък, разширена глина, чакъл или натрошен камък.

Целта на агрегатите е да формират структурна армировка, която ще трябва да поеме стреса на материала от свиване. В резултат на това свиването е значително намалено, докато силата на бетона се увеличава и пълзенето намалява.

Бетонно маркиране

За маркиране на бетон използва цифрово обозначение, което следва буквата "М". Има широк диапазон от бетон: от M-75 до M-1000. Комплект от номера показва изчислената устойчивост на бетона към неговата компресия (измерена в kgf / cm2) по време на пълното й втвърдяване, т.е. след 28 дни. Например, за марката M300 тази стойност е близо до 300 кг / см2. По този начин колкото по-голям е дигиталният индекс в маркировката, толкова по-силен е бетонът.

Области на приложение

Дори непознатият в строителството знае, че конкретното е основата на основите. Всеки вид работа съответства на определена марка.

 • M-100 и M-150 - използвани за монтиране на възглавници под основата на основата;
 • M-200 - най-разпространената марка, използвана за изливане на фундаменти, подови замазки, подпорни стени, настилки и пътеки;
 • M-250 и M-300 - междинни марки между M-200 и M-350;
 • M-350 - най-популярната марка, която се използва за изграждане на монолитни основи, носещи конструкции, пътни настилки;
 • М-400 и М-450 рядко се използват, главно в строителството на хидравлични конструкции;
 • М-500 и М-550 се използват за изграждане на съоръжения, за които се прилагат специални изисквания (това са язовири, язовири, подлези и др.).

Бетонова подготовка

Удобно е да се измери броят на компонентите в кофи за малки строителни работи. По-лесно и по-бързо е да се омесва бетона с добро качество. Колко кофи на материали ще бъдат необходими за подготовка на работния състав зависи от количеството работа. Тук е важно да се има предвид, че всички компоненти на бетоновото тесто имат различно насипно тегло: една кофа от цимент тежи около 15 кг, кофа от пясък - около 19 килограма и маса натрошен камък около 17,5 кг.

Оптималните пропорции на компонентите в един куб от бетонно тесто, използвайки кофи, са приблизително както следва: 2: 5: 9, където има цимент / пясък / натрошен камък, съответно. Измервайки компонентите, започнете да приготвяте бетонния разтвор m200, който може да се използва за изливане на основата и за замазка на подове, издигане на веранди и т.н. Водата обикновено се добавя към бетоновия състав в количество, равно на половината от обема на цимента. Подготовката на работния разтвор се прави непосредствено преди началото на бетонирането в количеството, колко е планирано да се работи в рамките на 2 часа.

За изграждането на сгради с леки рамки е достатъчно колонен фундамент. Ето защо, бетонната маса за изливане не предполага ултра-висока якост.

Бетонната подготовка с кофи е важна в следните случаи:

 • да извърши малко работа;
 • когато основата се излива на етапи;
 • недостъпността на строителната площадка за специално оборудване (бетонобъркачки);
 • отдалеченост от заводите, доставящи готовия състав.

Пропорции на компонентите

Дори опитен бетон не може да отговори на въпроса: "Колко компонента в еквивалент на теглото трябва да се вземат, за да се омесне идеалното решение?". Твърде всичко е приблизително, тъй като във всеки случай компонентите имат различна влажност и размери на фракциите. Едно нещо остава - да се придържаме към препоръчителните пропорции. Съотношението на компонентите по обем е по-удобно за измерване на кофи.

Таблица пропорции на цимент M-400, пясък и чакъл:

Видове бетон и пропорции

Изграждането на фондация не е лесно и изисква определени умения и знания. За да се получи висококачествен бетон, е необходимо стриктно да се спазва технологията, както и да се спазват общите препоръки за състава и пропорциите на бетона. Най-често бетонът се произвежда от циментови стени M-400 и M-500, използващи пясък, натрошен камък и понякога различни добавки, включително антифриз.

Изчисляване на пропорциите на бетона

При изчисляването на пропорциите на бетона е необходимо да се вземат под внимание много фактори, например фракции от пясък и натрошен камък, тяхната плътност, изискваните качества на бъдещия бетон, а именно устойчивост на замръзване, водоустойчивост, мобилност и др.

Таблицата на пропорциите на бетона показва средните данни. Съотношенията между материалите обикновено се задават по тегло или обем. В този случай теглото (обемът) на цимента се приема като единица, а броят на другите компоненти на бетона се изразява в теглото или обема на цимента.

Например, ако една партида изисква 25 кг цимент (C), 75 кг пясък (P), 125 кг чакъл (Y), тогава съотношението за състава ще бъде изразено като: 25: 75: 125 = 1: 3: 5. Количеството вода обикновено се изразява в тегловни части цимент. Ако намаленият състав на бетона изисква 12,5 литра вода, тогава съотношението вода-цимент (W / C) ще бъде както следва: W / C = 12,5: 25 = 0,5. Силата на бетона се увеличава в резултат на взаимодействието на цимента с вода, която обикновено преминава в топли и влажни условия.

Взаимодействието на цимента с водата се преустановява, ако бетона изсъхне или замръзне напред, което необратимо нарушава неговата структура и свойства. Ето защо бетонът се нуждае от грижи, създавайки нормални условия на втвърдяване, особено в началния период след монтажа (до 15-28 дни).

Съотношението между класа и степента на якост на бетона

През топлия сезон влагата в бетона се запазва чрез напояване и подслон. Битумна емулсия се нанася върху повърхността на прясно положен бетон или е покрита с полиетилен и други филми. Бетонът при нормални условия на втвърдяване има ниска начална якост и само след 7-14 дни придобива 60-80% от силата на марката.

Бетон от в) цимент M-400, (п) пясък и (sh) развалини

Бетон от в) цимент M-400, (п) пясък и (sh) развалини

Сфери на бетон

M-100 (V 7.5) Използва се главно по време на подготвителната работа преди изливането на монолитни плочи и фундаментни ленти. Става дума за т. Нар. Бетонна подготовка: върху пясъчната възглавница се поставя тънък слой бетон от най-нисък клас, по-конкретно М-100, и едва тогава след втвърдяването на този слой те започват да изпълняват усилията за подсилване. Постните бетони от посочената марка се използват за пътно строителство, като бетонна възглавница и за монтаж на облицовка.

M-150 (V 12.5) Използва се главно по време на подготвителната работа преди изливането на монолитни плочи от фундаменти. Също така, бетонът на тази марка може да се използва при производството на замазки, подове, основи за малки сгради, бетонни релси и т.н.

M-200 (V 15) Използва се основно за производство на кухи бетонни замазки, фундаменти, слепи зони, пътеки и др. Една от най-често използваните марки бетон. При индивидуалното строителство силата на бетонната марка М-200 е достатъчна за решаване на повечето строителни задачи: лента, плоча и фундаментни плочи, производство на бетонни стълби, подпорни стени, платформи, пътеки, павилиони и др. В бетонни фабрики и стоманобетонни конструкции Основните блокове на FBS, пътните плочи и т.н. са направени от тази марка бетон.

Стойности W / C за бетон, смесен с чакъл. Забележка: Ако се използва натрошен камък вместо чакъл, тогава трябва да се добави 0,05 към установената стойност на V / C.

M-250 (V 20) Използва се главно за производство на монолитни основи, включително лента, плоча, купчинка; бетонни тротоари, пътеки, платформи, панделки на огради, стълби, подпорни стени, леко натоварени подови плочи и др. Заема междинно място между най-популярните бетонни марки M-200 и M-300.

M-300 (V 22.5) Използва се главно за производство на монолитни основи: ленти, плочи, пило-рострум; слепи площи, пътеки, огради от огради, стълби, подпорни стени, подови плочи, масивни стени и др. Бетон M-300 (V 2Z5) е и най-често подредената марка бетон.

M-350 (B 25) Използва се главно за производство на монолитни основи, бетонови конструкции, подови плочи, колони, греди, греди, монолитни стени, купи и други критични структури. Най-използваният бетон в производството на бетонови изделия. По-специално, пътните плочи на летището са изработени от конструкционен бетон M-350, предназначен за работа при екстремни товари. От тази марка бетон се произвеждат и кухи ями. Бетон M-350 е най-популярната марка бетон в модерното търговско строителство.

M-400 (B 30) Използва се предимно за производство на мостови конструкции, хидротехнически съоръжения, банкови трезори, специални стоманобетонни конструкции и бетонови изделия: колони, греди, греди, басейни и други конструкции със специални изисквания. Бетон M-400 (B 30) е рядко използвана марка бетон. По правило използването на такъв бетон се регулира от специални изисквания, свързани с условията за по-нататъшна работа на стоманобетонни конструкции, изработени от такъв бетон. В частното строителство практически не се използва поради редица причини:

 • силата на бетонната марка M-400 (30) е много по-висока, отколкото може да се наложи в нискоетажното строителство на домакинствата;
 • Ускореното време за втвърдяване на бетона е изпълнено със сериозни проблеми, когато: доставяне на дълги разстояния и забавяне на строителите, които приемат бетон, които нямат време да го поставят, а в резултат - не разкъсан бетонен блок в района;
 • високата цена на подобните степени на бетон поради повишеното съдържание на цимент. Производството на бетон M-400 е допустимо само на гранит. По-често с използването на пластификатори и други специални добавки в бетона.

Цени за готови цимент и бетонни разтвори

M-450 (V 35) Използва се основно за производство на мостови конструкции, хидротехнически съоръжения, специални стоманобетонни конструкции, колони, напречни греди, греди, банкови коридори, метро, ​​язовири, язовири и други конструкции със специални изисквания. В частното строителство почти никога не се използва.

М-500 (550) (V 40) Използва се за производство на мостови конструкции, хидравлични конструкции, специални бетонни конструкции, колони, греди, греди, банкови трезори, метро, ​​язовири, язовири и други конструкции със специални изисквания. Във всички рецепти паспортите и сертификатите се обозначават като бетон M-550. В общия смисъл цифрата 500 зад него по неизвестни причини. В частното строителство не се прилага.

Изчисляване на компонентите и пропорциите за бетона

Съставът на бетона включва няколко компонента, всеки от които има специфична функционална цел. За производството на този строителен материал се използват цимент, агрегати (пясък, чакъл, трошен камък) и вода. За да се получат допълнителни свойства и да се увеличат техническите характеристики, могат да се въведат различни добавки (стабилизатори, пластификатори).

Пропорциите на компонентите в бетона са от голямо значение. Те трябва да издържат, за да получат състав с необходимите технически качества. В зависимост от процента, използван за производството на материали, отделят няколко марки бетон. Те имат буквено-цифрово обозначение (например M200), в което числото отразява максималната якост на натиск (kgf / cm2).

Съставът е подходящ за широк спектър от приложения. Декодирането на маркировките показва, че материалът може да издържи натоварване от 200 килограма сили на см2. Неговата сила е достатъчна за изливане на различни видове основи, изграждане на стълбища, изграждане на подпорни стени, за подова настилка, изливане на пътища и платформи и използването им при пътното строителство.

Съставът на тази марка има добри якостни свойства. Подходящ е за изграждане на фундаменти от различни типове, стени, образуване на подове на сгради. Използва се за изграждане на пътища, мостове, огради, стълби, бордюри, канализационни кладенци, някои видове хидравлични конструкции.

Марката не се използва толкова широко, колкото M200 и M300. Това се дължи на неговия характерен кратък период на настройка и висока цена. Материалните свойства му позволяват да се използва за изграждане на съоръжения с повишени технически изисквания. Необходимо е за изграждане на хидравлични конструкции, мостови конструкции, банкови трезори. Използва се при производството на бордюри, стълбища, производство на колектори за устройството на основните комуникационни мрежи и други обекти, работещи при условия на повишено натоварване.

Съставът има висока якост. В частното строителство и за изграждането на сгради почти никога не се използва. Неговото използване се регулира от специални изисквания. Основната област на приложение е хидротехниката. Тя също се изисква за изграждане на банкови колони, колони, греди, подлези и други структури.

Избор на основните компоненти

При изчисляване на съотношението на компонентите количеството цимент се приема като 1 част. Масата на останалите компоненти се изчислява в съответствие с данните, дадени в таблицата по-долу.

По този начин пропорцията от 1 m3 за клас M200, използваща M400 цимент с тегло 280 kg, пясък 740 kg и 1250 kg трошен камък, ще изглежда така: 1: 2,8: 4,8. Водата трябва да бъде 20% от общия обем (180 литра).

За бетон M300, съотношението по масови части на цимент M400, пясък и чакъл: 1: 1,9: 3,7. При необходимост се добавя вода и е 0,5 части. Неговият обем зависи от свойствата и състоянието на използвания пясък.

Бетонни пропорции за M400: 1: 1,2: 2.7. За марката M500: 1: 1,1: 2,9. За производството на тези две категории могат да се използват само гранителни развалини, тъй като имат необходимата якост.

Ако се използва M500 цимент за подготовка, съотношенията на материалите ще бъдат различни. По-подробни данни са дадени в таблицата.

Пропорции за бетон на определена марка

Степени на бетон и техните характеристики в таблицата

Както класът, така и марките на бетона и техните характеристики, както и други материали и готови материали, показват свойствата на своята здравина и определят качеството на материала при избора на работната смес или съотношението на обемните пропорции за индивидуалната подготовка на разтвора. Характеристики като устойчивост на замръзване, непромокаемост на влагата и мобилност на масата принадлежат към спомагателните, но се регулират от държавните стандарти и SNiPs, поради което в проекта на строителен обект е необходимо да се посочат класа на бетонната якост и други параметри, определени от приетите измервателни единици. При индивидуалното конструиране съотношението между бетона и бетона често се избира или подготвя от самата смес без съветите на специалистите, така че няма да е излишно да се знае за основните принципи на класифициране.

Определение и характеристики на якостта на материала

Марка и клас бетон - какво е това

 1. Ако говорите езика на строителите, какво означава на практика конкретният клас? Това са средните стойности на якост на материала, чиито стойности, отклонения от проектните параметри в диапазона + /-5%. Тази грешка е малка, но се обяснява и с факта, че дори при стриктно спазване на пропорциите и качеството на компонентите на сместа винаги ще има разлики между изчислените и реалните показатели. Например, съдържанието на влага в материала може да варира в различни посоки през деня, чистата чистота на пясъка или цимента може да зависи от партидата и т.н. Ето защо марката на бетона и приложението му на практика трябва да бъдат избрани за всеки конкретен строителен обект;
 2. Какви са конкретните класове в строителството, е гарантирана здравина, в цифрови показатели, за които вече е включена възможна грешка. Класът трябва да се спазва, за да се изяснят параметрите на сместа и самия цимент. Например, обозначението на класа по номера след символа "В" се тълкува като натоварването, което може да издържи на втвърдения материал. Този индикатор се измерва в MPa или в kGs / cm2, където 1 MPa е равен на 10,2 kGs / cm2. Тоест, бетонът B12 или B30 може да издържи натоварване съответно от 122.4 и 306 kgf / cm2.

Но не винаги е фактор 10.2 е постоянна величина, тъй като зависи от много физически, екологични и оперативни фактори. Например, за бетон клас 1,5-Б 5 до съотношението на грешка ще бъде 1.5-клас, и по-конкретно B7 - 2.5 клас В30 и от по-нататъшно грешка ще бъде 5 МРа или 51 кгс / см 2. Marks M ≥ 100 има промяна стъпка 50, по-горе М 600 - Стъпка ≥ 100 кгс / см 2.

Съотношението на силата между тежките класове и марки с коефициент 13.5%

Зависимост на марки и класове от други параметри

Тези марки и класове на материали се уреждат от парченце 2.03.01-84 и ГОСТ 7473-2010. Ако параметрите на класа показват истинската сила на материала (т.е. материал е в състояние да издържат на проектните натоварвания, измерени в МРа, 95%), марката отразява само средната аритметична сила, изразена в кг / см2. Клас означен «В», стойността му може да се намира в диапазона B 3,5-B 60, означен «М», и неговите свойства са в обхвата от 50 М-1000 стъпка 50 и 100. Следователно, в изграждането на частични структури между клас и марка не е прието да се прави разлика, но пропорциите за ръчно смесване и изисквания по отношение на готовия смес показват само в марка.

Таблицата по-долу отразява не само конкретни оценки и оценки, но и следните допълнителни параметри:

 1. Съпротивление срещу замръзване, което се обозначава със символа "F" и показва броя на циклите на замръзване и размразяване на материала, които могат да се появят по време на сезонната експлоатация. Колкото по-висока е съпротивлението от замръзване, толкова по-дълго ще служи;
 2. Съпротивлението срещу влага се обозначава със символа "W" и се показва в диапазона W2-W20. Водоустойчивостта е мярка за якостта на свързване на материала и способността му да устои на влагата. Колкото по-голяма е водоустойчивостта, толкова по-малки са микрокредитите в масата, толкова по-малка е вероятността от структурна повреда при работа при отрицателни температури;
 3. Workability (мобилност) е обозначен с "P" и стойността му е в диапазона 1-5. Подвижност - временна параметър, който показва способността на работната смес равномерно запълване на леярската форма (ЕПК) и разпределена над него от гравитацията, без уплътняване и трамбоване. Силно мобилен бетонов (например индекс А4) се излива върху труднодостъпни райони, както и изграждането на стандартните обекти с помощта на бетон B10 с P2 подвижност или P3.
Какво е мобилност или работоспособност

Пропорциите на компонентите за производството на бетон

Изборът на марка бетон

Изборът и закупуването на конкретна марка (клас) бетон зависи от обхвата на приложение на този материал. Обикновено проектната документация на обекта съдържа ясна индикация за това, коя марка е необходима. Но ако нямате проект, можете да опитате да разберете коя марка наистина се нуждаете. Фигурите (M100, M200, M300 и т.н.) обозначават крайната якост на натиск в kgf / sqm Cm.

Схема на компонентите на бетоновата смес.

Силата на бетоновия продукт се увеличава по време на целия процес на втвърдяване. В рамките на три дни ще има един индикатор за силата, един завой седмично друг. При подходящи метеорологични условия, изчислената мощност се набира след 28 дни. Цялата гама от марки започва от M 50 и завършва на M 1000. Основната гама от марки, използвани в строителството, е от M100 до M500.

При самостоятелно приготвяне на разтвора е необходимо строго да се съблюдават пропорциите на съставните материали.

Съотношенията между материалите обикновено се задават по тегло или по обем. теглото на цимента в същото време се взема като една единица, и други компоненти, които съставляват смес, изразени в броя на теглото на цимента. Например, ако получаване на разтвор се 25 кг цимент, 75 кг пясък, натрошен камък 125 кг, тегловното съотношение на тях ще бъде както следва: 25: 75: 125, което съответства на съотношение 1: 3: 5. Количеството вода, необходимо за разтвора обикновено се изразява в части от теглото на цимента. Ако е необходимо за даден състав от 12,5 л вода, съотношението ще бъде следната: 12.5: 25 = 0.5

Фиг. 1. Таблица на пропорциите на съотношението на материалите за марка за цимент M400.

Теоретично, колкото по-малко вода се излива в разтвора, толкова по-добре. Твърде много от тях водят до разслояване. Водата, като най-леката съставка на сместа, се принуждава нагоре и пренасища горните слоеве на сместа. Те губят своята плътност, което води до намаляване на издръжливостта и здравината на бетоновия продукт. Процесът на отделяне и отделяне на водата става доста бързо. Той се забавя само когато оставащото количество вода съответства на капацитета за задържане на водата в сместа. Но дори и много малко вода не трябва да бъде, тогава сместа не е добре смесена. Съставките, включени в състава, просто нищо да общуват помежду си. Този бетон бързо ще се втвърди, но ще бъде крехък и ще започне да се разпада.

Пропорции за правене

При изчисляването на пропорциите е необходимо да се вземат предвид много привидно незначими фактори. Например, размерът на фракцията, влажността и чистотата на пясъка, количеството вода. В зависимост от доставяната партида качеството на пясъка и развалините може да варира значително. Всички примеси (глина, глина) в състава на пълнителите могат да повлияят неблагоприятно върху качеството на бъдещия бетон. Пясъкът, замърсен с минерали, се измива с мляко от вар, мръсни кариеси се измиват с вода от маркуч. Въз основа на данните в таблицата по-долу, пропорциите на бетона, можете самостоятелно да подготвите хоросан.

Фиг. 2. Таблица на пропорционалното съотношение на компонентите на сместа при използване на цимент M500.

Таблицата (фиг.1) показва съотношението на съотношението на материалите за клас M400. Например, за да се подготви бетон M450, масовото съотношение на компонентите на сместа трябва да бъде, както следва: 1 (C): 1.1 (P): 2.5 (Y). Защо ни е необходима такава маса? Циментът, който е част от бетонова смес, е по-скъп материал в сравнение с пясъка или развалините. Тъй като обхватът и целта на бетона са различни, няма смисъл да се добави толкова цимент към състава на M100, тъй като той се добавя, за да се получи M400, който да издържа на значителни товари. Таблицата показва как, използвайки различни пропорции на същите компоненти, за да направите бетона, от който се нуждаете.

Таблицата (фиг.2) показва пропорционалното съотношение на компонентите на сместа при използване на цимент М500. Също така, тази таблица ви позволява да разберете какъв е количественият добив на даден материал от 10 литра цимент. При анализа на дадените в него цифри става ясно, че получаването на по-висока степен на бетон води до увеличаване на консумацията на цимент. Така че от 10 литра на М500 може да се произвеждат 62 литра бетон от марката M200 и само 32 литра от марката M450.

Извършването на бетонова смес не е лесно и изисква определени умения. Несъмнено сместа, закупена във фабриката, има много предимства. Но се случва, че самоподготовката е по-изгодна и удобна. Това може да се дължи на ограничения строителен бюджет, липсата на добър път за тежък автомат или необходимостта от сравнително малко решение. В тези случаи, знанията за пропорциите и съответствието с технологията ще помогнат да се направи бетон на желаната степен.

Как да подготвим бетон: изисквания за материали, пропорции и изчисляване на състава

Бетонът е строителен материал, състоящ се от свързващо вещество, пясък и пълнители, което се превръща в камък в резултат на втвърдяване. Никое модерно строителство не може да направи без бетон, независимо дали става въпрос за изграждането на небостъргачи или за създаването на градински пътеки. Благодарение на своите свойства и дълготрайност, бетонът отдавна се използва от човека, за да се получи дизайнът на необходимата форма и сила. Има обаче един нюанс: само правилно направеният бетон ще отговаря на всички изисквания. Как да направите бетон, който не само ще бъде силен, но и издръжлив? Нека да вникнем в същността на този въпрос и да разберем всички подробности за правилното конкретно смесване.

Най-важната съставка е циментът.

В бетон на всяка марка цимент е задължително свързващ агент. Има много видове цимент, като Портланд цимент, шлаков Портланд цимент, бързо втвърдяващи цименти и други. Всички те се различават както при качеството на свързване, така и при условията на употреба на крайния продукт. Портланд циментът се използва най-често в строителството. Всички цименти, използвани за строителство, са разделени на марки, които показват крайното натоварване на крайния продукт в мегапаскали. В местни - се добавят буквата D и номерът, посочващ процента на примесите. Например Портланд цимент M400-D20 е материал, чийто краен продукт ще издържи на товар от 400 МРа, съдържащ до 20% примеси.

Данни за марките цимент, необходими за получаване на дадена марка бетон, при нормални условия на втвърдяване:


При производството на висококачествен бетон 300 и повече, по икономически причини е необходимо да се използва марка цимент, която е 2 - 2,5 пъти по-висока от тази на бетона.

В строителството на домакинствата често се използва марката Portland 400 - силата й е достатъчна за тези цели. В индустриалното строителство се използва по-често цимент от клас 500 и където се очакват големи товари, се използват специални цименти от висок клас. За правилното изчисляване на пропорциите на бетона е необходимо да имате точна информация за марката и качеството на цимента, от който ще изградите.

Друг важен аспект е свежестта - циментът има срок на годност и в крайна сметка губи свойствата си. Пресен циментов прах, без буци и уплътнения. Ако забележите, че в циментовата маса има гъсти парчета, тогава циментът не трябва да се използва в работата - тя е абсорбирала влагата и вече е загубила свързващите си свойства.

Пясък - какво е и какво е необходимо

Пясъците също могат да бъдат различни. И крайният резултат директно зависи от качеството на този компонент.

Гранулометричният състав на пясъка е разделен на:

Тънки (по-малко от 1,2 мм).

Много малък (1,2 - 1,6 mm).

Малък (1,6 - 2,0 мм).

Средна (1,9 - 2,5 мм).

Голям (2,5 - 3,5 мм).

При производството на бетон се използват всички видове пясък, но ако в пясъка има много прах или глинести частици, това може значително да влоши характеристиките на сместа. Това е особено вярно за финия пясък, съдържащ значителен процент прах в състава, той е малко използван за приготвянето на бетон и се използва в краен случай.

Как да подготвим бетон с добро качество и в същото време да не губим пари с пясък? Всичко е просто - трябва да използвате морски или речен пясък - това са най-чистите видове строителни материали, които не носят прахови частици или глина. Трябва да се внимава, че пясъкът е чист и не съдържа органично замърсяване. Кариерният пясък може да бъде много мръсен - той често не се използва в строителството без предварителна подготовка, включително измиване и поддържане. Тя може да съдържа и много органични боклук - корени, листа, клони и кори от дървета. Ако такива примеси попаднат в бетона, в дебелината може да се появи кухина, в резултат на което силата страда.

Друг важен параметър, който трябва да се вземе предвид, е влажността на пясъка. Дори и сухият на външен вид материал може да съдържа до 2% вода, а мокрите - всичките 10%. Това може да наруши пропорциите на бетона и да доведе до намаляване на силата в бъдеще.

Чакълът и чакълът са най-популярните агрегати за бетон.

Основният пълнеж за всички степени бетон е натрошен камък или чакъл - натрошен камък. Най-често използваният трошен камък. Тя също е разделена на фракции и има груба, неравна повърхност. Когато се избира съставът на бетона, трябва също така да се отбележи, че морски или речни камъчета не могат да служат като заместител на развалините, тъй като гладката повърхност, полирана с вода, значително влияе на адхезията на камъка върху останалите компоненти на сместа.

Натрошеният камък е разделен на следните части:

Много малък - 3 - 10 мм.

Малък - 10 - 20 мм.

Средната стойност е 20 - 40 мм.

Голям - 40 - 70 мм.

За да може вашият бетон да стои в продължение на много години и да не се срутва, трябва да се има предвид, че максималният размер на камъните в чакъл не трябва да надвишава 1/3 от минималната дебелина на бъдещия продукт.

Те също така отчитат такъв показател като пълзяща плътност - обемът на празното пространство между каменните камъни. Лесно е да се изчисли - вземете една кофа с известен обем, напълнете я с развалини до ръба и излейте вода в нея с измервателен контейнер. Знаейки колко течност е влязла, можем да изчислим пустотата на развалините. Например, ако една 10-литрова кофа от развалини попадне в 4 литра вода, тогава пустотата на този чакъл е 40%. Колкото по-малко е празнотата на пълнежа, толкова по-малко консумация на пясък и, най-вече, цимент.

За да се постигне максимално пълнене на кухини, трябва да се използват различни частици от чакъл: малки, средни, големи. Трябва да се има предвид, че глобите трябва да са най-малко 1/3 от общия развалин.

В допълнение към натрошен гранит и чакъл, в зависимост от предназначението на бетона, използвайте глина, шлака от доменни пещи, както и други пълнители от изкуствен произход. За лек бетон се използват дървени стърготини и натрошена полистиролова пяна. За ултра лек бетон - газове и въздух. Създаването на лек и ултралесен бетон обаче е свързано с редица трудности и е малко вероятно да бъде възможно правилно да се произвежда такъв продукт извън индустриалната работилница.

В зависимост от плътността, всички агрегати за бетон са разделени на порести (3) и гъсти (> 2000 kg / m 3). Също така, не забравяйте, че естествените пълнители имат малко фоново лъчение, което е присъщо на всички гранитни скали. Разбира се, това не е източник на радиационно замърсяване, но все пак си струва да си спомним за това свойство на естествен камък като бетон за пълнене.

Вода - изисквания за производство на бетон

Водата е не по-малко важна от цимента или пясъка. Можете да приемете като правило една проста истина - всяка вода, подходяща за пиене, е подходяща и за смесване на бетон. В никакъв случай не може да се използва вода от неизвестен източник, отпадъчна вода след производство, блато и друга вода, в която не сте сигурни в качеството. Химическият състав и други индикатори на водата могат значително да повлияят на силните характеристики на готовия бетон.

Таблица № 1. Консумация на вода (l / m 3) с различни зърна за пълнене:

Какви са компонентите на бетона? Съотношението на компонентите

Бетонът е важен компонент на почти всяка работа. На строителната площадка се полагат етапи на бетониране. Това може да бъде например основата, подовете, стените, пода, слепите площи. Необходимостта от мащабно строителство се удовлетворява от търговския бетон, произвеждан от заводите. Индивидуалните разработчици и собствениците на частни къщи предпочитат да подготвят решението сами, като спестяват пари по този начин. Ако индустриалният метод гарантира качествен контрол на продуктите, тогава частните собственици трябва да следват правилните пропорции на компонентите, последователността на смесване и наливане на сместа. За постигане на желания резултат при бетонирането може да се спазват стриктно инструкциите и технологичните схеми.

Компоненти и пропорции

Бетонната смес винаги се приготвя на базата на 4 компонента. Това е:

Всички пропорции са ориентирани към цимент. В този случай важен показател е неговата марка. Например за някои видове бетон е достатъчно да се вземе стимулиращ M400, докато за други е необходимо да се използва M500 или шлака Портланд цимент.

Основното съотношение, често използвано в практиката, е C: P: S: U: B = 1: 3: 5: 0.5. Например, за да се подготви смес, базирана на 100 кг свързващо вещество, трябва да добавите 300 кг пясък, 500 кг чакъл и 50 литра вода. Тези, които предпочитат да месят бетона със собствените си ръце, ще бъде по-лесно да се определи броят на компонентите "в кофи". Относно точността в този случай те казват само условно. 2 кофи от пясък, 3 - развалини и приблизително половин кофа вода се вземат за 1 кофа със свързващо вещество.

Можете да изчислите съставките за всеки обем. Професионалистите казват, че за да получите 1 m³ бетонна смес от различни марки, трябва да вземете точното количество цимент. Таблицата ще излезе да проследи тези данни. Съответно броят на чакъл, пясък и вода се определя въз основа на съотношенията за изискваната степен.

В състава на бетона циментът отнема около 10%. Пълнителите представляват 80-85%. Има 2 вида: фини и зърнести. Ролята на пълнителя е образуването и създаването на твърд бетон "скелет", който намалява свиването и предотвратява образуването на пукнатини и стружки в структурата.

Финият агрегат е пясък. Тя трябва да бъде възможно най-чиста от примеси. Най-оцелената река. В кариерата могат да се намират примеси (глинени, глинести). Собствениците на частни домакинства не винаги отговарят на изискванията за чистотата на пясъка и позволяват пълненето на замърсения материал в контейнер за смесване. В най-близката дерета, в гората или на брега на реката се събират пясък в кофи и без да се пресяват, те се изпращат до бетонобъркачка. По правило крайният състав съдържа "чужди тела", като тревисти стъбла, корени на растенията, почва.

Що се отнася до грубите агрегати, се допускат няколко опции: натрошен камък, чакъл, прожекции, счупени тухли, натрошени парчета замразен бетон.

Използването на всеки от тези типове се определя от вида работа. За грубо леене, разбити части от бетон, смачкани тухли са подходящи като агрегати. Извършвайки крайно бетониране, трябва да добавите натрошен камък (5-20 мм), чакъл и прозорци.

Общ преглед на различните типове

1. Леки бетони.

Марките под M200 се считат за леки. Те се използват само за подготвителна работа. Например, фундаментна възглавница се излива от М100, тънък слой под слепи зони или монолитна плоча. Лекият бетон се използва активно в пътното строителство. Готовата смес съдържа много малко количество цимент (167 кг на 1 м³). Това едва ли е достатъчно, за да обвърже заместителя. Стандартните пропорции на състава С: Р: Y = 1: 4,6: 7.

Бетоновата смес M100 има ниски нива на устойчивост на замръзване (50 цикъла) и водоустойчивост (W2). Ниските изисквания се предлагат на пълнителите. В допълнение, в производството на "постно" бетон добавки не се използват.

Един от най-често срещаните типове. Неговите индикатори за устойчивост на замръзване (100 цикъла) и водоустойчивост позволяват използването на бетон в многообразие от строителни процеси. Добавките и пластификаторите също подобряват качествения състав на материала.

Тежката бетонна смес M200 е подходяща за подреждане на лентови фундаменти под едно- и двуетажни сгради, изливане на слепи зони, подове, замазки, подови плочи. За промишлени цели марката се използва при производството на стоманобетонни прегради, оградни плочи, пръстени, огради.

На 1 м³ ще ви трябва почти 10 торби с тегло 25 кг, по-точно - 241 кг. Основните пропорции на компонентите на бетона се определят, както следва: C: P: N = 1: 2.8: 4.8. Съотношенията на съставките се изчисляват въз основа на марката за цимент M400. Измерването в кофи за постигане на тази точност е доста трудно.

Произвежда се в същото съотношение като M200, но поради добавки има по-високи параметри на устойчивост на замръзване, водоустойчивост, пластичност. Качествените индикатори на материала със същия брой основни компоненти могат да бъдат подобрени чрез промяна на типа агрегат. Най-добрият вариант би бил смачният гранит.

Обхватът на M250 е подобен на марката M200:

 • строително строителство;
 • подреждане на основи, решетки;
 • подови плочи, подове.

Вторият най-популярен тип след M200. Използва се за създаване на критични структури, пътища, запълване на стълбища. Незадължително при производството на трайни тротоарни плочи. Съотношението на компонентите се изчислява като 1: 1.2: 2.7. За 1 м³ са необходими 320 кг цимент M400.

Съставът на бетоновата смес на 1 m3 бетон се определя от пропорциите: C: P: U = 1: 1.5: 3.1 (цимент М400) или C: P: U = 1: 1,9: 3,6 (цимент М500). Материалът се използва за запълване на плочите на летището, за изграждането на големи обекти, за производството на бетонови изделия. За домашни цели почти никога не се използва.

Съставът и пропорциите на бетона се считат за такива - C: P: U = 1: 1.1: 2.5. Подходящ за подреждане на подове със специална здравина (производствени цехове, мазета, работилници, гаражи), както и за основи. В случай на индивидуална конструкция (бетониране), правилното съотношение на компонентите е лесно постижимо. Измерването "в кофи" предполага, че разликата между количеството пясък и цимент, което е само една десета (0,1), може да се вземе предвид при наливане на контейнер с "плъзгач".

Можете да обобщите информацията за състава на бетона и съотношението на компонентите в таблицата.

Степента на бетонните стени

Пропорциите на компонентите за производството на бетон

 • Дата: 21-04-2015
 • Прегледи: 2945
 • Рейтинг: 33
 • Изборът на марка бетон
 • Пропорции за правене

Изборът и закупуването на конкретна марка (клас) бетон зависи от обхвата на приложение на този материал. Обикновено проектната документация на обекта съдържа ясна индикация за това, коя марка е необходима. Но ако нямате проект, можете да опитате да разберете коя марка наистина се нуждаете. Фигурите (M100, M200, M300 и т.н.) обозначават крайната якост на натиск в kgf / sqm Cm.

Схема на компонентите на бетоновата смес.

Силата на бетоновия продукт се увеличава по време на целия процес на втвърдяване. В рамките на три дни ще има един индикатор за силата, един завой седмично друг. При подходящи метеорологични условия, изчислената мощност се набира след 28 дни. Цялата гама от марки започва от M 50 и завършва на M 1000. Основната гама от марки, използвани в строителството, е от M100 до M500.

При самостоятелно приготвяне на разтвора е необходимо строго да се съблюдават пропорциите на съставните материали.

Съотношенията между материалите обикновено се задават по тегло или по обем. теглото на цимента в същото време се взема като една единица, и други компоненти, които съставляват смес, изразени в броя на теглото на цимента. Например, ако получаване на разтвор се 25 кг цимент, 75 кг пясък, натрошен камък 125 кг, тегловното съотношение на тях ще бъде както следва: 25: 75: 125, което съответства на съотношение 1: 3: 5. Количеството вода, необходимо за разтвора обикновено се изразява в части от теглото на цимента. Ако е необходимо за даден състав от 12,5 л вода, съотношението ще бъде следната: 12.5: 25 = 0.5

Фиг. 1. Таблица на пропорциите на съотношението на материалите за марка за цимент M400.

Теоретично, колкото по-малко вода се излива в разтвора, толкова по-добре. Твърде много от тях водят до разслояване. Водата, като най-леката съставка на сместа, се принуждава нагоре и пренасища горните слоеве на сместа. Те губят своята плътност, което води до намаляване на издръжливостта и здравината на бетоновия продукт. Процесът на отделяне и отделяне на водата става доста бързо. Той се забавя само когато оставащото количество вода съответства на капацитета за задържане на водата в сместа. Но дори и много малко вода не трябва да бъде, тогава сместа не е добре смесена. Съставките, включени в състава, просто нищо да общуват помежду си. Този бетон бързо ще се втвърди, но ще бъде крехък и ще започне да се разпада.

Връщане към съдържанието

При изчисляването на пропорциите е необходимо да се вземат предвид много привидно незначими фактори. Например, размерът на фракцията, влажността и чистотата на пясъка, количеството вода. В зависимост от доставяната партида качеството на пясъка и развалините може да варира значително. Всички примеси (глина, глина) в състава на пълнителите могат да повлияят неблагоприятно върху качеството на бъдещия бетон. Пясъкът, замърсен с минерали, се измива с мляко от вар, мръсни кариеси се измиват с вода от маркуч. Въз основа на данните в таблицата по-долу, пропорциите на бетона, можете самостоятелно да подготвите хоросан.

Фиг. 2. Таблица на пропорционалното съотношение на компонентите на сместа при използване на цимент M500.

Таблицата (фиг.1) показва съотношението на съотношението на материалите за клас M400. Например, за да се подготви бетон M450, масовото съотношение на компонентите на сместа трябва да бъде, както следва: 1 (C): 1.1 (P): 2.5 (Y). Защо ни е необходима такава маса? Циментът, който е част от бетонова смес, е по-скъп материал в сравнение с пясъка или развалините. Тъй като обхватът и целта на бетона са различни, няма смисъл да се добави толкова цимент към състава на M100, тъй като той се добавя, за да се получи M400, който да издържа на значителни товари. Таблицата показва как, използвайки различни пропорции на същите компоненти, за да направите бетона, от който се нуждаете.

Таблицата (фиг.2) показва пропорционалното съотношение на компонентите на сместа при използване на цимент М500. Също така, тази таблица ви позволява да разберете какъв е количественият добив на даден материал от 10 литра цимент. При анализа на дадените в него цифри става ясно, че получаването на по-висока степен на бетон води до увеличаване на консумацията на цимент. Така че от 10 литра на М500 може да се произвеждат 62 литра бетон от марката M200 и само 32 литра от марката M450.

Извършването на бетонова смес не е лесно и изисква определени умения. Несъмнено сместа, закупена във фабриката, има много предимства. Но се случва, че самоподготовката е по-изгодна и удобна. Това може да се дължи на ограничения строителен бюджет, липсата на добър път за тежък автомат или необходимостта от сравнително малко решение. В тези случаи, знанията за пропорциите и съответствието с технологията ще помогнат да се направи бетон на желаната степен.

Видове бетон и пропорции

Изграждането на фондация не е лесно и изисква определени умения и знания. За да се получи висококачествен бетон, е необходимо стриктно да се спазва технологията, както и да се спазват общите препоръки за състава и пропорциите на бетона. Най-често бетонът се произвежда от циментови стени M-400 и M-500, използващи пясък, натрошен камък и понякога различни добавки, включително антифриз.

При изчисляването на пропорциите на бетона е необходимо да се вземат под внимание много фактори, например фракции от пясък и натрошен камък, тяхната плътност, изискваните качества на бъдещия бетон, а именно устойчивост на замръзване, водоустойчивост, мобилност и др.

Таблицата на пропорциите на бетона показва средните данни. Съотношенията между материалите обикновено се задават по тегло или обем. В този случай теглото (обемът) на цимента се приема като единица, а броят на другите компоненти на бетона се изразява в теглото или обема на цимента.

Например, ако една партида изисква 25 кг цимент (C), 75 кг пясък (P), 125 кг чакъл (Y), тогава съотношението за състава ще бъде изразено като: 25: 75: 125 = 1: 3: 5. Количеството вода обикновено се изразява в тегловни части цимент. Ако намаленият състав на бетона изисква 12,5 литра вода, тогава съотношението вода-цимент (W / C) ще бъде както следва: W / C = 12,5: 25 = 0,5. Силата на бетона се увеличава в резултат на взаимодействието на цимента с вода, която обикновено преминава в топли и влажни условия.

Взаимодействието на цимента с водата се преустановява, ако бетона изсъхне или замръзне напред, което необратимо нарушава неговата структура и свойства. Ето защо бетонът се нуждае от грижи, създавайки нормални условия на втвърдяване, особено в началния период след монтажа (до 15-28 дни).

Съотношението между класа и степента на якост на бетона

През топлия сезон влагата в бетона се запазва чрез напояване и подслон. Битумна емулсия се нанася върху повърхността на прясно положен бетон или е покрита с полиетилен и други филми. Бетонът при нормални условия на втвърдяване има ниска начална якост и само след 7-14 дни придобива 60-80% от силата на марката.

Бетон от в) цимент M-400, (п) пясък и (sh) развалини

Бетон от в) цимент M-400, (п) пясък и (sh) развалини

M-100 (V 7.5) Използва се главно по време на подготвителната работа преди изливането на монолитни плочи и фундаментни ленти. Става дума за т. Нар. Бетонна подготовка: върху пясъчната възглавница се поставя тънък слой бетон от най-нисък клас, по-конкретно М-100, и едва тогава след втвърдяването на този слой те започват да изпълняват усилията за подсилване. Постните бетони от посочената марка се използват за пътно строителство, като бетонна възглавница и за монтаж на облицовка.

M-150 (V 12.5) Използва се главно по време на подготвителната работа преди изливането на монолитни плочи от фундаменти. Също така, бетонът на тази марка може да се използва при производството на замазки, подове, основи за малки сгради, бетонни релси и т.н.

M-200 (V 15) Използва се основно за производство на кухи бетонни замазки, фундаменти, слепи зони, пътеки и др. Една от най-често използваните марки бетон. При индивидуалното строителство силата на бетонната марка М-200 е достатъчна за решаване на повечето строителни задачи: лента, плоча и фундаментни плочи, производство на бетонни стълби, подпорни стени, платформи, пътеки, павилиони и др. В бетонни фабрики и стоманобетонни конструкции Основните блокове на FBS, пътните плочи и т.н. са направени от тази марка бетон.

Стойности W / C за бетон, смесен с чакъл. Забележка: Ако се използва натрошен камък вместо чакъл, тогава трябва да се добави 0,05 към установената стойност на V / C.

M-250 (V 20) Използва се главно за производство на монолитни основи, включително лента, плоча, купчинка; бетонни тротоари, пътеки, платформи, панделки на огради, стълби, подпорни стени, леко натоварени подови плочи и др. Заема междинно място между най-популярните бетонни марки M-200 и M-300.

M-300 (V 22.5) Използва се главно за производство на монолитни основи: ленти, плочи, пило-рострум; слепи площи, пътеки, огради от огради, стълби, подпорни стени, подови плочи, масивни стени и др. Бетон M-300 (V 2Z5) е и най-често подредената марка бетон.

M-350 (B 25) Използва се главно за производство на монолитни основи, бетонови конструкции, подови плочи, колони, греди, греди, монолитни стени, купи и други критични структури. Най-използваният бетон в производството на бетонови изделия. По-специално, пътните плочи на летището са изработени от конструкционен бетон M-350, предназначен за работа при екстремни товари. От тази марка бетон се произвеждат и кухи ями. Бетон M-350 е най-популярната марка бетон в модерното търговско строителство.

M-400 (B 30) Използва се предимно за производство на мостови конструкции, хидротехнически съоръжения, банкови трезори, специални стоманобетонни конструкции и бетонови изделия: колони, греди, греди, басейни и други конструкции със специални изисквания. Бетон M-400 (B 30) е рядко използвана марка бетон. По правило използването на такъв бетон се регулира от специални изисквания, свързани с условията за по-нататъшна работа на стоманобетонни конструкции, изработени от такъв бетон. В частното строителство практически не се използва поради редица причини:

 • силата на бетонната марка M-400 (30) е много по-висока, отколкото може да се наложи в нискоетажното строителство на домакинствата;
 • Ускореното време за втвърдяване на бетона е изпълнено със сериозни проблеми, когато: доставяне на дълги разстояния и забавяне на строителите, които приемат бетон, които нямат време да го поставят, а в резултат - не разкъсан бетонен блок в района;
 • високата цена на подобните степени на бетон поради повишеното съдържание на цимент. Производството на бетон M-400 е допустимо само на гранит. По-често с използването на пластификатори и други специални добавки в бетона.

M-450 (V 35) Използва се основно за производство на мостови конструкции, хидротехнически съоръжения, специални стоманобетонни конструкции, колони, напречни греди, греди, банкови коридори, метро, ​​язовири, язовири и други конструкции със специални изисквания. В частното строителство почти никога не се използва.

М-500 (550) (V 40) Използва се за производство на мостови конструкции, хидравлични конструкции, специални бетонни конструкции, колони, греди, греди, банкови трезори, метро, ​​язовири, язовири и други конструкции със специални изисквания. Във всички рецепти паспортите и сертификатите се обозначават като бетон M-550. В общия смисъл цифрата 500 зад него по неизвестни причини. В частното строителство не се прилага.

Степени на бетон, пропорции на бетона. Използване на бетон

Има различни марки бетон. Пропорциите на бетона преди приготвянето на сместа определено трябва да бъдат проучени. За да се получи качествено решение, е необходимо да се спазва технологията на смесването му, както и да се следи състава.

Сравнение на бетона от различни марки

Съставът на бетона ще зависи от това, каква трябва да бъде бъдещият дизайн. По този начин за получаването на разтвора М100 се изисква по-малко количество цимент, отколкото при производството на М450. Това се дължи на високата цена на суровините, ако ги сравним с пясък и развалини. Като част от M100 не трябва да бъде същото количество цимент, както в бетона M450. Това се дължи на факта, че тези състави се използват за различни цели. Например, M450 е в състояние да претърпи много по-впечатляващо натоварване в сравнение с M100.

Пропорции за различни видове бетон

Като правило търговското решение се прави с помощта на цимент M400 и M500. В допълнение, сместа съдържа натрошен камък, пясък и в някои случаи всички видове добавки, включително антифриз. За да се подготвят бетони от различни марки, е необходимо да се вземат различни съотношения на съставките. Ако работата изисква използването на бетон с наличието в неговия състав на циментова замазка M400, тогава е необходимо да се използва съотношението цимент, пясък и остатъци в следните пропорции: 1: 4,6: 7. В същото време ще бъде възможно да се получи бетон на марката M100.

За да се получи смес от М150 с цимент от една и съща марка, е необходимо да се използват материали в същата последователност със следните пропорции: 1: 3.5: 5.7. За да подготвите разтвора М200, трябва да вземете съставките в съотношение 1: 2.8: 4.8. За да се получи конкретна марка бетон, пропорциите на бетона трябва да бъдат добре проучени преди работа. Така че, за да подготвите решение на марка M250, трябва да комбинирате компонентите, като използвате пропорцията, в която първата съставка трябва да се използва в размер на една част, втората - в размер 2.1 и третата - 3.9. Бетонът (клас 300) се получава в съотношение 1: 1,9: 3,7. За да подготвите състава на марката M200, трябва да смесите съставките в съотношение 1: 2.8: 4.8. За да получите смес от марка M250, трябва да комбинирате компонентите, използвайки съотношението, в което трябва да има една част от първия компонент, 2,1 части от втория и 3,9 - третият. Марка на продукта M300 ще бъде получена в съотношение 1: 1,9: 3,7.

За подготовката на конкретна марка конкретни пропорции бетон можете да използвате тези, които са представени в статията. За да получите решение с марка M400, ще трябва да комбинирате компонентите в съотношение 1: 1,2: 2. Марка продукт M450 се формира, ако използвате основните компоненти в съотношение 1: 1.1: 2.5.

Пропорции за бетон, използващи цимент M500

Възможно е да се използва цимент М500 при смесване на разтвора, след това същите компоненти вече са комбинирани в различно съотношение. Така че, за приготвянето на M100 ще е необходимо да се смесват цимент, агрегат под формата на пясък, както и специално приготвен счукан камък в съотношение 1: 5.8: 8.1. За да получите разтвор М150 в процеса на работа, трябва да добавите съставки към миксера в съотношение 1: 4.5: 6.6. Ако използвате съотношение 1: 3,5: 5,6 при смесване, получавате M200. Бетонът M250 може да бъде получен чрез добавяне на всички компоненти в съотношение, което изглежда така: 1: 2.6: 4.5.

За да се получи по време на строителството на определена марка бетон, пропорциите на бетона трябва да се спазват. Това ще ви позволи да получите смес с желаните качествени характеристики. Степента на бетон M300 се получава, ако съотношението е 1: 2.4: 4.3. M400 се получава чрез прилагане на съотношение 1: 1,6: 3,2. Решението M450 ще може да се затвори, когато се използва схема 1: 1,4: 2,9.

Характеристики на сместа

Строителите знаят кой цимент да използва при подготовката на конкретен вид бетон. Това се определя от вида работа, която трябва да бъде извършена. Колкото по-високо е качеството на цимента, толкова по-малко ще е необходимо количеството му за получаване на решение. Знакът определя якостта на натиск на материала, но тази стойност може да бъде определена само след като структурата стане стабилна и това обикновено се случва след 28 дни. В изграждането на най-често срещаната смес, която се определя от марки от 50 до 550.

сфера на приложение

Степените на бетон и техните характеристики, представени в статията, ще ви позволят да направите правилния избор за получаване на висококачествено строителство. Технологията на подготовка на разтвора и неговите съотношения се определят от вида работа, както и от целта на обекта. M100, например, е намерил своето използване при леене на лентови основи и монолитни плочи. Такава смес трябва да се полагат с дебелина в диапазона от 5 до 10 см. Много често този състав се използва при пътно строителство, освен това е необходимо при подготовката за полагане на основното покритие. Ако сравним тази смес с M150, можем да кажем, че последната опция е идеална за задържане на подовата замазка, изливане на тротоара, както и за производство на лента.

Масата на бетона доста често помага на начинаещите. Решението M200 може да се прилага не само в частни, но и в промишлени сгради. Най-често се използва в изграждането на нискоетажни сгради, изливане на бетонни блокове, както и пътни плочи. Въпреки факта, че M250 има по-впечатляваща сила, това не е така в търсенето в частното строителство. Обикновено се използва при изсипване на стълби, павилиони, фундаменти, трайни огради, както и в монолитна фундаментна конструкция.

Бетонът (клас 300) е най-често срещан в строителството на пътища, павилиони или подове, както и изливане на тротоари. Същото трябва да се каже и за марката 350. Такива смеси могат да се нарекат универсални. M400 може да се използва за организиране на всички видове конструкции за всякакви цели. Изляти с помощта на тази бетонна структура предполагат специални работни условия. Заслужава да се спомене M500, той е необходим за изграждането на язовири, язовири и структури, които трябва да се отличават с висока якост.

За качеството на цимента

В изграждането на изграждането на основите най-често използван бетон M200-M500. Струва си да се помни, че не само правилното смесване и използването на правилни пропорции са ключът към получаването на решение с достатъчно високо качество. Ако използвате цимент, който е бил съхраняван дълго време или неправилно, с висока влажност, качеството на сместа няма да е най-доброто, дори ако марката цимент е висока. Това показва, че суровината трябва да се съхранява на сухо място и се препоръчва да я използвате възможно най-бързо след покупката.

Цена на решение

Ако решите да използвате бетон в строителството, марката, чиято цена и качество ще бъдат различни, не забравяйте да научите основните характеристики на този строителен материал. Нека да поговорим малко за финансовата част на проблема. Бетонната марка M100 ще струва 2100 рубли. Докато цената на M150 малко надвишава тази цифра - 2250 рубли. За бетон M300 ще трябва да плати 2800 рубли.

В заключение

Струва си да се отбележи, че марката на бетон - доста важен компонент в процеса на строителството или ремонтни работи. От тази характеристика зависи силата на структурата след втвърдяване, монолитния живот, водоустойчивостта и качествата, които определят устойчивостта при ниски температури. Марката определя индикатора, който характеризира якостта на натиск. Тази характеристика се определя в килограми.

Ако имате нужда да изградите структура с по-впечатляващи качествени характеристики, тогава трябва да използвате бетон с по-висока якост на натиск. Въпреки това същият състав може да бъде получен чрез използване на различни марки цимент. Не предполагайте, че използването на по-скъпи материали няма да може да спести. Напротив, ако използвате цимент с по-високо качество, тогава по време на смесването на разтвора ще е необходимо много по-малко от това, което не е с толкова високо качество и не е в състояние да осигури желания вискозитет. След като сте проучили марките бетон и техните характеристики, можете да започнете да работите.

Съдържание и якост на бетона

Днес никоя конструкция не може да направи без бетон - удобен и практичен материал, достъпен за всички, лесен за подготовка и използване. Поради това те често се интересуват от състава на бетона, пропорциите на компонентите за различните марки, областите на приложение на определена марка.

Основните компоненти на бетона

Бетоновият бетон е подвижен състав, базиран на четири компонента:

Само стриктното придържане към състава и технологията на подготовката ще ви позволи да получите силен и траен бетон.

Съществуващи марки бетон

Бетонът е разделен на марка - якост на натиск. Колкото по-голям е броят на марката - толкова по-силен е бетонът. Най-често използваната марка от M100 до M450, въпреки че има от M50 до M1000.

Изборът на конкретна степен на якост на бетона трябва да зависи от приложението. По принцип марката е посочена в документацията за проекта. Ако не е налице, трябва да се доверите на строителите или да изберете себе си. Има погрешно мнение, че марката бетон зависи от марката цимент, която се добавя към бетона. Всъщност една марка се възлага на бетон въз основа на използваните пропорции.

Степени на якост на бетон

 • M-100 - за бетонна подготовка (преди изливане на основата и монолитни плочи), при пътна конструкция за подреждане на границите като бетонна подложка.
 • М-200 - за подготовка на бетонна замазка, щори, основи, пътеки, подпорни стени, бетонни стълби и платформи и др. Марката се нуждае от частно строителство. Фабриките за бетонни изделия произвеждат пътни плочи и фундаментни блокове от бетон M-200.
 • M-250 - за монолитна основа, ленти за огради, леко заредени ленти за припокриване, пътеки и др.
 • M-300 - за колони, напречници, монолитна основа, греди и стени на мостовете, купища басейни, подови плочи, греди и други критични структури.
 • М-400, М450 - за изграждане на стоманобетонни конструкции със специални изисквания (напречни греди, басейни, греди, колони) за производство на мостове, банкови козирки, хидравлични конструкции.

Пропорции за производство на бетон

Всеки клас бетон се приготвя според определени стандарти, които се определят от съотношението на частите. На единица (една част) обикновено се използва цимент. Водите използват 0,5 части (за кофа от цимент половин кофа вода).

За да получите бетон от циментов клас 400 при изчисляването на масовата композиция (кг), трябва да:

 • M-100 бетон клас: цимент - 1 част, пясък - 4,6 части, трошен камък - 7 части.
 • M-150: цимент - 1, пясък - 3.8, натрошен камък - 7.5.
 • М-200: цимент - 1, пясък - 2.8, натрошен камък - 4.8.
 • M-250: цимент - 1, пясък - 2.1, натрошен камък - 3.9.
 • М-300: цимент - 1, пясък - 1.9, натрошен камък - 3.7.
 • М-400: цимент - 1, пясък - 1.2, натрошен камък - 2.7.
 • M-450: цимент - 1, пясък - 1.1, натрошен камък - 2.5.

Например, за марка бетон M-300, можете да вземете 330 кг цимент, 600 кг пясък, 1250 кг развалини и 180 литра вода. Ако го преобразувате в кубически метри, ще бъде освободен приблизителният състав на бетон за 1 m3. По какъв начин? Помислете за съотношението на теглото и обема на компонентите на бетоновата смес:

 • цимент 330 кг = 0.25 м3 (средната плътност на цимента е 1300 кг / м3);
 • вода 180 л = 0.18 м3;
 • натрошен камък 1250 kg = 0,9 m3 (с обемна плътност 1350 kg / m3);
 • пясък 600 кг = 0,43 м3 (с обемна плътност 1400 кг / м3).

Ако всичко е сгъната, ще получим 1,76 м3 - това ще бъде съставът на бетона на 1 м3. Това може да се провери на литър буркан. Тя трябва да заспи там на врата на развалините, след това 2 чаши пясък, 1 чаша цимент и 1 чаша вода - всичко това ще заемат празнините в развалините. Въпреки това, трябва да се помни, че плътността на пясъка и развалините зависи от техния вид, фракция и влажност. Следователно, дадените цифри са приблизителни.

Как да подготвим бетон?

Бетонното решение може да бъде заместено в бетонов смесител или ръчно. Експертите препоръчват използването на миксер, тъй като лошото смесване на компонентите може да разруши якостта на бетона с 20%.

Компонентите се добавят на етапи:

1. раздробен камък (почиства стените на бетоновия смесител от остатъците от стария бетон); 2. сух цимент и пясък (сухи за около 1 минута);