Как да изчислите кубичен метър

Кубичните метри днес са стандартната единица за измерване на обема. Много често резултатите от различните изчисления и измервания се предоставят в кубични метри.

Кубическият метър е определена единица обем, която е равна на обема на един куб с дължина на ръба един метър.

Ако първоначалната информация е предоставена в съответните измервателни системи, те могат лесно да бъдат превърнати в кубични метри. Например, тя може да бъде кубичен сантиметър или литри.

Ако преобразувате в кубически метри имате нужда от дължина, маса или площ, се нуждаете от допълнителна информация и това ще бъде малко по-трудно.

Какви са тези измервания? Всичко е просто, може да се наложи, например, по време на ремонт, когато са необходими точни и правилни изчисления, за да се разбере колко материал е необходим за по-нататъшна работа.
Те могат да бъдат необходими дори ако направите нещо със собствените си ръце.

Без значение колко креативни са нашите много хобита, математиката ни съпровожда през целия ни живот и е неразделна част от всяка работа.

Как да изчисляваме кубически метър от обема?

За да изчислите правилно броя кубични метри, съдържащи се в обема, който е посочен в други измервателни системи, трябва да умножите този брой с определен коефициент.

Например, ако обемът е даден в литри, за да го преведете, умножете литрите с 0,001. Просто казано, трябва да използвате следната формула:

Km³ - това ще бъде броят на кубични метри, а Cl - броят литри.

Същата формула е приложима в ситуация, при която обемът се дава в кубически дециметри.

Как да изчисляваме кубически метър от сантиметри или милиметри?

Ако обемът е даден в кубически сантиметри или милиметри, тогава за правилното изчисление се нуждаете от следната формула:

Km3 = Kcm3 * 0.000001
Km3 = Kmm3 * 0,000000001

Не забравяйте това Kcm³ и Kmm³ е броят на кубични сантиметри и милиметри.

Как да изчислите кубичен метър от масата?

Ако знаете масата, тогава за правилното изчисление на кубични метри е необходимо да се изясни плътността на веществото. Можете да го намерите в специални таблици на плътността на веществата. Ако нямате необходимите числа, тогава можете сами да ги измервате.

За да се изчисли броят на кубични метри, е необходимо да се раздели масата на тялото по неговата плътност. Това е, използвайте формулата:

"M" ще бъде равно на телесното тегло в килограми, а "P" ще бъде плътност.

Как да изчислите кубичен метър от обикновена цифра?

Ако субектът е обикновена обемна фигура, в която са известни всички параметри, тогава могат да се използват геометрични формули, известни от училищните дни. Можете сами да измервате формата и да изчислите кубични метри, като използвате формулата:

B, W и D - те ще бъдат съответно височина, ширина и дължина или дебелина.

За да улесня разбирането на това, което стои на карта, ще дам един прост пример.

Стаята е с височина на тавана 2,5 метра, дължина 10 метра и ширина 8 метра. За да определите обема на тази стая в кубически метри, трябва да направите следното:

2,5 м * 10 м. * 8 м. = 200 с. м.

Така че всичко е просто. Необходимо е да има само някои данни и всичко останало се изчислява от най-простите формули.

Бъдете внимателни и определено получавате точните числа.

Как да изчисляваме обема в m3?

Един кубичен метър е единица обем. За да намерите обема на обект с кубична форма (например кутия), неговата дължина (в метри) трябва да бъде умножена по ширината му (също и в метри) и умножена по височината му (отново в метри). Логично е, не е ли, че един мултипликат от себе си се превръща в кубичен метър три пъти!

Ако се изисква да се изчисли обема на не-кубичен обект (например топка, призма, конус), тогава има специални формули за изчисляване на обема им. Ако имате нужда от тях, ви съветвам да погледнете учебника по геометрия.

Мисля, че всеки разбира, че формулата за изчисляване на обема в кубични метри за всяка геометрична фигура ще бъде различна.

Следователно трябва да направите всички необходими измервания и след това да използвате съответната формула. Ако цифрата има неправилна формула, тогава я разделяме на няколко стандартни фигури и след това добавяме обемите им заедно.

Трябва да се помни, че всички измервания се вземат в метри. Например, ако височината на обекта е 70 см, трябва да се преобразува в метри: 70 см = 0.7 м.

Най-простият пример е обемът на стаята.

За да изчислите обема, трябва да използвате формулата за намиране на обема на правоъгълния паралелепипед.

a - дължина, b - ширина, c - височина.

По този начин измерваме дължината / ширината / височината на стаята, след което умножаваме тези стойности заедно.

Ако знаете областта, то е още по-лесно да изчислите силата на звука - достатъчно е да измерите височината и да умножите тази стойност с тази стойност.

Например, дължината на стаята = 6 м, ширината = 5 м, височината = 2,5 м.

Как да изчислите кубичен метър обем

Как да изчислите кубичен метър обем

Често трябва да зададете такива въпроси: "Колко имате нужда от нещо, което да запълни това?" Или обратно: "Колко ще се побере тук?" В края на краищата винаги трябва да носите, да смените или да транспортирате нещо, нещо изграждане, възстановяване или повторно изграждане. И тук трябва да вземете конвенционална или лазерна лента в ръцете си и да запомните единица за измерване на обема - кубичен метър.

Какво е кубически метър

Кубичен метър е конвенционална фигура (куб), която има дължина, широчина и височина, равна на един метър.

Как да изчислите кубичен метър, ако тези параметри имат различна стойност? Ако техният продукт (резултатът от умножението) е такъв, тогава числото, което те съставят, е с обем от един кубичен метър. Например, обем с широчина 1 м, височина 0,5 м и дължина 2 м има един кубичен метър в него.

В практическите дейности трябва да се изчислят обемите на различните помещения, а тук може да се ръководи от една проста формула: обемът на прекия паралелепипед е продукт на базовата площ и височината. Стаята с площ от 32,5 метра и височина на тавана 2,2 метра е 71,5 кубически метра (кубчета). Често стаята има наклонен таван, а след това възниква въпросът за височината. В този случай можете да вземете средната стойност на този параметър и да получите приблизителен обем.

Ако се изисква точна стойност, то помещението трябва да бъде разделено психично на паралелепипед, като височината на най-ниската стена и да се изчисли неговия обем; след това изчислете обема на паралелепипеда със същата площ и височина, равна на разликата във височините на най-високата и най-ниската стена, разделете наполовина и добавете към обема на първия паралелепипед.

Често е достатъчно да се налага да се изчисляват обема на различните кухини. Например, когато изливате фундамент, трябва да знаете необходимото количество конкретна смес. Всичко е съвсем просто. По същия начин умножаваме площта на основата по височина и получаваме желаната стойност. Важно е да се изчисляват и измерват в единици, в които искате да знаете желаната стойност. В случай на бетонова смес, покупката му обикновено се извършва в кубчета, поради което размерите на кофража за изливане на основата се измерват в метри.

Преобразуване в други звена

За да се превърне в необходимата стойност, трябва да се запомнят по-скоро простите пропорции на преобразуването на броячите в сантиметри и милиметри.

Дължини единици:

 • 1 m = 100 cm = 1 000 mm

Площ единици:

 • 1 мм = 10,000 см2 = 1,000,000 мм2

Единици на обема:

 • 1 m³ = 1 000 000 cm³ = 1 000 000 000 mm³

Количеството течност често се измерва в литри, достатъчно е да се знае, че:

 • 1 л = 1000 см3
 • 1000 л = 1 м³

Доста често е необходимо да се изчислява обемът на базата на теглото и тук трябва да се знае плътността на веществото. Най-лесният начин е с вода, чиято плътност е 1 т / 1 м³. Това означава, че един тон вода ще поеме един кубичен метър (куб) и тон мляко, например, ще отнеме около 1030 кубчета.

Пясъкът има плътност от 1,3 т / м³ до 1,8 т / м³. Това означава, че един m³ тежи от 1,3 до 1,8 тона.

Изчисляването на кубичния капацитет на дървения материал има тънкости. Ако дъската е отрязана и идентична, достатъчно е да вземете една, да измерите дължината, дебелината, ширината, да умножете тези параметри и след това да умножите резултантната стойност с общата сума. Това ще бъде желаната стойност.

Но когато използвате непрорязана дъска, тъй като е по-достъпна, е невъзможно точното измерване на размерите на една единица, всички проби имат различни пропорции. В този случай материалните пакети в комина с подравнени краища без припокриване на плоскостите в стека и се измерват три параметъра на целия пакет, умножени с помощта на редуциращ фактор от 0,5 до 0,7, което е желаната стойност.

Също така се случва, че трябва да изчислите капацитета на цилиндричните предмети (бъчви, резервоари и други подобни). Основата тук е кръг и площта му е равна на произведението с числото pi (π = 3.14) и квадрата на радиуса (половината от диаметъра) или S = ​​πR².

В практическия живот можете да използвате такъв сравнително прост начин за определяне на обема на течностите или твърдите вещества - хиляда кубически метра съдържат 1000 литра или 100 десет литрови кофи. Някой може да изглежда неприятно да пренася и преизчислява кофи с пясък или вода, но този метод е точен и широко достъпен.

Пример за изчисление

Да приемем, че трябва да попълните фундамент за сграда с размери от 8 до 12 метра, разделена на три стаи със стени с дължина 8 и 6 метра. Взимаме ширината на основата 40 см, височината в метри. Дължината ще бъде 54 метра, а обемът на основата ще бъде 0,4 * 1 * 54 = 21,6 м³. Тази стойност може безопасно да се закръгли до 22 м³.

Приготвянето на кубичен метър бетонна смес за напълване на основата изисква около 350 кг цимент, 800 кг пясък, 1200 кг трошен камък и 140 литра вода. Това означава, че цялата фондация се нуждае от 154 торби от цимент, по 50 кг всяка (7,7 тона), 17,6 тона пясък, 26,4 тона смачкан камък и около 3 кубически метра вода.

Това е напълно приблизително изчисление, което ви позволява просто да прецените размера на предстоящите разходи за материали и разходи за труд. Между другото, количеството на почвата, изкопана под основата, ще бъде сравнима или дори по-висока от обема на самата фондация, въпреки че не е напълно в земята. Това се обяснява с факта, че изкопа под фундамента е копаят по-широк за инсталиране на кофраж и свързаните с тях работа.

По същия начин трябва да се изчисли необходимия обем, когато се каже, че се движат или изпращат някои стоки или стоки. В края на краищата, никой не иска да плаща за допълнителния обем на тялото на поръчаната кола, транспортен контейнер или железопътна кола.

Достатъчно е просто да запомните (вижте в Интернет) елементарните геометрични формули от учебната програма и да приложите здравия разум. В края на краищата винаги можете да изчислите количеството мебели при преместване или кутии, когато изпращате стоки и да оценявате предстоящите усилия и разходи. И за по-точни, окончателни изчисления можете винаги да прибягвате до помощта на специалисти. Освен това, предварителният резултат е повече или по-малко известен и това може да послужи като тест при съгласуване на условията.

видео

От този видеоклип ще научите как самостоятелно да изчислявате капацитета на кубика.

Как да изчислите обема на бутилката

На тази страница, калкулаторът ще ви помогне да изчислите обема на цилиндъра онлайн. За да изчислите зададената височина, радиуса или площта на основата. Изчисленията се правят в милиметри, сантиметри, метри. Резултатът се показва в кубически сантиметри, литри и кубични метри.

Цилиндър е геометрично тяло, ограничено от цилиндрична повърхност и две успоредни равнини, които го пресичат.

По височина и радиус

Формулата за обема на бутилката по отношение на височина и радиус:

V = π · r² · h

Чрез основната площ и височината

Формулата за обема на бутилката по височина и площ на основата:

Преобразуваме квадратни метри на кубични метри - формули и примери

Квадратен метър е единица за измерване на площта, равна на квадрата на квадрат със странична дължина от 1 метър. Кубичният метър е единица за измерване на обема, равна на обема на куба с дължина на ръба от 1 метър. По този начин тези единици се използват за измерване на различни свойства на дадено вещество, така че от гледна точка на физиката, не е съвсем правилно да се говори за преобразуване на единица измерване в друго.

На практика обаче често има ситуации, при които е необходимо да се преобразуват различни измервателни единици (например квадратни метри до кубични и обратно).

Навигация за бърз член

Преобразуване на квадратни метра на кубични

Най-често това превръщане е полезно при изчисляване на количеството строителни материали, тъй като някои от тях се продават в кубически метри и са предназначени за подреждане на различни повърхности, които са удобно измерени в квадратни метри. За да преобразувате квадратни метри на кубически метри, освен дължината и ширината на продукта, трябва да знаете дебелината му. Обемът на продукта се изчислява по формулата V = a * b * c, където

 • V е обемът в кубични метри;
 • а, б и с са дължината, ширината и височината в метри.

Например, трябва да поставите стая с клапан. Общата площ на стените е 200 квадратни метра. Облицовката на стените се продава в кубически метри. Дебелината на облицовката - 1 см. За да се изчисли обема на строителните материали, е необходимо да се направят следните изчисления:

 • Дебелината на облицовката в сантиметри се превръща в метри: 1/100 = 0,01 метра;
 • Сега трябва да умножите площта на стените с дебелината на облицовката в метри: 200 * 0.01 = 2 метра кубичен.

Така, за да покриете 200 метра квадратни стени, ще ви трябват 2 метра облицовка на кубични стени.

Преобразуване на квадратни метра на квадрат

В някои случаи може да се наложи да се преобразуват кубични метри на квадратен метър - т.е. да се измери колко квадратни метра материал се съдържа в един кубичен метър. За да направите това, трябва да знаете обема и дебелината (височината) на материала и да направите изчисления с формулата: S = V / a, където:

 • S е площта в квадратни метри;
 • V е обемът в кубични метри;
 • а е дебелината (височината) на материала.

По този начин, ако трябва да определите коя област можете да покриете с 1 куб. Метър облицовка с дебелина 1 см, трябва:

 • Дебелината на облицовката в сантиметри се превръща в метри: 1/100 = 0,01 метра;
 • Обемът на облицовката в кубични метри, разделен на дебелината в метри: 1 m3 / 0.01m = 100 m2.

По този начин, clapboard, чийто обем е 1 метър кубичен, можете да облицовка стена от 100 квадратни метра.

За да не изглеждат толкова сложни изчисленията, достатъчно е да се визуализират концепциите за кубичен метър и квадратен метър. Така че, за да си представите 1 кубичен метър, трябва да начертаете плътно куб, чиито страни са равни на 1 метър.

За да си представите колко квадратни метра се съдържат в един кубичен, можете да разделите вертикалната равнина на куба на условни ленти, чиято ширина е равна на дебелината на представения материал. Броят на тези ленти ще бъде равен на площта на материала.

Как да изчислите кубични метри

Трябва да започнем с факта, че всички измервателни единици, използвани в съвременните физически науки и в ежедневието, не са нищо друго освен резултат от упоритата работа на учените в продължение на стотици години. За да водят всички инчове, километри и килограми до общ знаменател, те решиха да се преместят в обща мерна единица. В основата на съвременната метрична система бяха положени килограми и метри. Всички останали мерни единици са деривати, включително кубичен метър. Тази статия ще ви обясни как да изчислите кубичния капацитет на различни строителни материали.

Кубическият метър е мярка за обема на тялото или веществото. Кубичният метър е обемът на кубовидна форма, която има ребра с дължина точно един метър. Формулата за изчисляване на кубичен метър е много проста и изглежда така: 1m3 = 1mx1mx1m.

Измерването в кубични метри е подчинено както на твърдите вещества (например, нарязания дървен материал, стоманобетонните блокове), така и на течностите (консумация на вода в жилищен район, консумация на бетон) и газообразни (измерване на домакинския газ при полезни изчисления).

Методи за изчисляване на кубичния капацитет

Очевидно, ако първоначалната информация е представена в съответните измервателни единици (например в литри или кубически сантиметри), превръщането им в мерни единици за измерване на обема няма да отнеме много време. Ако обаче прехвърлянето е обект на маса или площ, ще бъде необходима допълнителна информация и изчислението е по-сложно.

Изчисляване на кубичния капацитет на облицования дървен материал:

При изчисляване на кубическия капацитет на бордюра, трябва да приложите знанията, придобити по време на уроците по геометрия. В случая на издялан дървен материал, просто трябва да умножите трите стандартни стойности. Обаче, се взема предвид не цял пакет от дървен материал (дървен материал). Необходимо е първо да се извърши изчисляването на кубическия капацитет на един елемент, след което да се преизчисли общият брой на плоскостите (баровете) в пакет, да се умножи този брой с получената стойност на обема.

При изчисляване на кубичния капацитет в този случай е необходимо да се работи със същите измервателни единици, т.е. да се преобразуват всички размери на борда на метри (в сантиметри). Измерванията трябва да се извършват в съответствие с параметрите: дължина, ширина, дебелина.

Изчисляване на кубатурата на немашината дъска:

Изчисляването на кубичния капацитет в този случай също изисква измерване на дължина, ширина и височина. Разликата е, че изчисляването на кубическия капацитет на една дъска стане невъзможно, така че дъските се подреждат и измерват с различни коефициенти.

За да направите изчисленията по-надеждни, препоръчваме да поставите дъските в купчина, след това да вземете средния индикатор за най-тънките и най-широки табла, да сгънете двата резултантни индикатора и да ги разделите на две. Така се отчита средната стойност на ширината, широчината и дължината се измерват по традиционния метод.

В следващата стъпка умножаваме ширината, дължината и ширината на стека заедно и прилагаме фактор за намаляване. Съгласно GOST този коефициент за полу-бар и за неподреден борд е съответно 0,5 и 0,63. Често, за да се опростят изчисленията, производителите на дървен материал изпращат стоки, които имат коефициент 0,7.

След като преброите един куп дървен материал, можете да преминете към втория, третия и т.н.

Видове сутерен и кубични възможности

 • колонен;
 • колан;
 • плоча.

Очевидно е, че изчисляването на кубическия капацитет във всеки отделен случай е индивидуално. Нека да започнем с колонната основа:

 1. Изчисляваме обема на стоманобетонните колони (поотделно). За да постигнем това, ние умножаваме неговите страни помежду си и височината на основния елемент.
 2. В случай на кръгло напречно сечение на колони, умножаваме квадрата на своя радиус по броя на елементите.
 3. Резултатът се умножава по височината на опората.
 4. Полученият номер се умножава по броя, необходим за конструкцията на основите. В резултат на това получаваме общото количество бетон.
 5. В случая на куп базови елементи с бетонна решетка е необходимо да се използва паралелепипедна формула и да се изчисли обемът й.

При изчисляване на кубичния капацитет на основата на лентата първо определяме нейното напречно сечение. Ако е гладко, няма да има трудности при изчисляването на кубическия капацитет. В този случай умножете периметъра на конструкцията по нейната дебелина и ширина. След това изпълнете инструкциите за изчисление:

 • например, имаме конструкция със страни от 10 * 10 метра. Широчина на основата - 0,4 метра, дебелина - 0,7 метра;
 • следователно периметърът на конструкцията е 40 метра (10 * 4). След като умножим стойностите, получаваме 11,2 метра. Това обаче е само индикация за обема на основата за външните стени;
 • Да кажем, че къщата има две прегради (дължината на една от тях е 10 метра, дължината на перпендикуляра е 5 метра, ширината на двете е 0,3 м, дебелината е 0,7 м);
 • ние умножаваме параметрите на една от секциите (10 * 0.3 * 0.7 = 2.1), а след това втората (5 * 0.3 * 0.7 = 1.05). Освен това, ние просто добавяме получените стойности и получаваме общия обем на бетона, необходим за основата на лентата (11.2 + 2.1 + 1.05 = 14.35 m3).

Капацитетът на основата на плочата се изчислява най-лесно. За да определите кубичния капацитет на основата на плочата, трябва само да умножете параметрите за дължината, ширината и дебелината на плочата.

Например има следните данни: 10, 0.4 и 10 метра. Ние изчисляваме обема чрез умножаване на индикаторите и получаваме 40 м3 - необходимото количество бетон.

Все пак трябва да се отбележи, че за да се увеличи здравината на основата на плочата, те често се прибягват да оборудват плочите с усилващи елементи. Ако се занимавате точно с такъв проект, за да изчислите необходимото количество материал, трябва да изчислите обема на плочата и ръбовете отделно и да добавите получените стойности.

Така че, индикаторът, свързан с печката, вече знаем. Остава да се изчисли кубическият капацитет на ребрата.

Да предположим, че в нашия случай базата има четири подсилени елемента с индикатори от 10, 0,25 и 0,3 метра. Очевидно обемът на един усилвател е 0,75 метра. Общата цифра за всички ръбове е равна на 3-ти кубичен метър (0.75 * 4). След това, за да изчислите общото количество хаван, необходимо за устройството за основа на плочките, трябва да добавите получените стойности (40 + 3) и да получите 43 м³.

Изчисляване на кубическия капацитет на помещението

Ако стаята, от която се интересувате, има проста форма, тогава изчислете нейния кубичен капацитет не е трудно: просто умножете параметрите на ширината, дължината и височината на стаята.

Ако нямате една или повече характеристики на стаята, ги измерийте с помощта на лентова маска или уред за търсене на обхват. За да подобрите точността на измерванията, можете да измервате височината и ширината на противоположните стени два пъти, след това да добавите и разделите получената стойност на половина (намиране на средната аритметична стойност).

Да предположим, че знаете зоната на стаята. За да намерите кубатура, трябва да умножите този показател по височина.

Ако помещението има сложна форма, първо условно разделете стаята на прости форми и с помощта на геометрични формули изчислете обема на всяка от тях, след което добавете стойностите.

Изчисляване на кубичния капацитет на масата

Ако е известна масата на веществото, за която е необходимо да се изчисли обемът (кубичен капацитет), е необходимо първо да се изясни плътността на това вещество. Този индикатор може да бъде измерен самостоятелно или можете да намерите в таблицата за плътността на веществата.

За да установим броя кубични метри, трябва да разделим известния индикатор за масата на веществото по неговата плътност. В този случай масата се измерва в килограми, а плътността в kg / m3.

Нестандартни методи за изчисляване на кубичния капацитет

Ако се занимавате с каквато и да е тяло с неправилна форма и в същото време познавате плътността на материала, от който се прави тялото, можете да използвате целия известен закон на Архимед. За да направите това, просто спуснете тялото във водата и измерете обема на водата, изместена от съда - това ще бъде индикатор за обема на потопеното тяло.

Съществува и друг начин за изчисляване на капацитета на тялото. Това е доста трудно, но в някои случаи това е единственият изход. Така че, трябва да измерите един кубичен метър материал. Това може да се направи с кофа. Ако става въпрос за стандартна кофа, капацитетът й е 10 литра или 0,01 м3. Следователно, сто такива кофи от интерес за нас и ще бъде един кубичен метър.

Както можете да видите, изчислението на кубатурата във всеки отделен случай е много индивидуално. Много зависи от това какви индикатори вече са известни и какво точно трябва да се изчисли. Във всеки случай изчисляването на кубичния капацитет на дадено вещество (бетон, вода, пясък и др.) Или помещения е много важно не само в професионалното направление, но и в ежедневието. Въпреки това, няма да е трудно за човек, който съвсем не е свързан с математическите науки, да направи необходимите изчисления.

Как да изчислите кубичен метър

За да се изчисли необходимото количество материал или вещество, най-често се използва кубичен метър (равен на обема на куб с ребра с дължина един метър). Тази стандартна единица обем, ако е необходимо, може да бъде прехвърлена към други измервателни системи - литри, милилитри, кубически сантиметри и милиметри.

За да изчислите кубичен метър (обем), трябва да знаете дължината, височината и ширината на обекта. За да се изчисли обемът на течно и газообразно вещество или обект с неправилна форма, се изискват индикатори за неговата маса и плътност.

Навигация за бърз член

За да изчислите обема на обект, трябва да знаете неговите линейни размери. Това ще изисква:

 • Използване на метър за измерване на дължината, височината и ширината на фигурата;
 • Умножете линейните параметри на обекта.

Например, за да изчислите обема на стая, чиято дължина е 8 метра, височина 3 метра и ширина 6 метра, се нуждаете от 8 * 3 * 6 = 144 (обемът на помещението е 144 м3).

Ако е невъзможно да се измери линейните параметри (обект с неправилна форма, течност, газообразно вещество), е необходимо да се изчисли обемът:

 • Измерете масата на материала;
 • Определете плътността на дадено вещество (има таблици със специална плътност за различни материали);
 • Разделете масата по плътност.

Например, за да изчислите обема на бетона (плътност 2000 кг / м3) с тегло 30000 кг, се нуждаете от 30 000/2000 = 15 м3.

За да се изчисли обемът на обект с комплексна форма, чиято плътност е неизвестна, е необходимо:

 • Потопете артикула в контейнера с вода (като предварително сте измерили първоначалното му ниво);
 • Определете колко нивото на водата е нараснало, след като обектът е потопен;
 • Изчислете обема на изместената вода (от нивото, след което субектът е потопен, изважда се първоначалната фигура).

Ако обемът е посочен в литри, милилитри, кубически сантиметри или милиметри, за да изчислите кубични метри, трябва да знаете следните стойности:

Например, капацитетът на стандартната кофа е 10 литра, което съответства на 0,01 м кубически. За да измервате 1 метър кубичен материал от кой да е материал с кофа, трябва да го напълните със 100 кофи.

В ежедневието, използвайки кубически метри, се изчислява необходимото количество материали по време на ремонтни и строителни работи. Тази мярка често се използва и за определяне на дебита на природния газ и водата.

Сайтът не съхранява лична информация на граждани на Руската федерация (регистрацията е затворена, коментарите са забранени). Някои материали, публикувани на сайта, могат да съдържат информация, предназначена за потребители над 16-годишна възраст (съгласно Закон № 436-ФЗ от 29 декември 2010 г. "За защита на децата от вредни за здравето им и развитието им данни"). 16+. Използването на този сайт предполага приемане на условията на потребителското споразумение.

© 2016 Google Inc. Всички права запазени. Google и логото на Google са търговски марки на Google Inc.

Google ™, Android ™, Google Maps ™, Google Play ™, Google Docs ™, Google Picasa ™, Gmail ™, Google Chrome ™, Google Plus ™, YouTube ™ и техните съответни лога са търговски марки на Google, Inc. в САЩ и други страни.

Microsoft®, Windows®, Windows XP®, Windows Vista®, Xbox®, Zune®, SharePoint®, Internet Explorer®, Hotmail®, Bing®, Office®, Word®, PowerPoint®, Excel®, Outlook® и техните лога са търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и други страни.

Mozilla®, Mozilla Firefox® и техните лога са търговски марки на Mozilla Foundation в САЩ и други страни.

Skype® и свързаното с него лого са търговски марки на Skype в САЩ и други страни.

Как да изчисляваме кубически метри?

Начинът е ясен: вземаме по-малка стойност и разглеждаме колко е по-голяма. Например, сантиметър. Ще има стотици от тях на метър. За да получите кубика, трябва да изградите резултантния номер в куб. Получаваме, че един кубичен метър е равен на 100x100x100 = 1,000,000 - един милион см3. Или дециметри, т.е. 10 см - те са около 10 метра.Ние изграждаме 10 кубически метра, получаваме 1000 куб.м. (те са литри) в 1 м3.

Кубичен метър, следователно е кубичен, защото няма нищо повече от произведението от три количества, а именно дължина, ширина и височина.

Ето защо, за да го изчислим правилно, трябва да вземем и да умножим сред себе си, тези три стойности на фигурата, които изчисляваме този много кубичен метър.

Ако е необходимо да се преобразуват кубични метри на други единици, тогава трябва да се намери онлайн конвертор на физически количества онлайн (чрез въвеждане на тези думи при поискване) и да се използва. Можете също да намерите и изтеглите конвертор.

Кубичният метър е измерване, използвано за обем. Например, вземете куб, който има дължина, ширина и дълбочина от 1,0 метра. За да намерите обема на този куб, трябва да умножите всичките три измерения, така че обемът да е равен на 1,0 m3.

Тъй като и трите страни на куба имат еднакви размери, обемът може да бъде определен като B * B * B, или 3B, където B е дължината на всяка от страните. Дължината на страна В може да се посочи в метри и може да бъде например в сантиметри или милиметри. В тези случаи обемът ще бъде съответно в кубични сантиметри или кубични милиметри. Тогава те могат да бъдат превърнати в m3.

Кубическият метър е единица обем в метрична система за измерване. Един кубичен метър също е равен на 1000 литра.

Как да изчисляваме кубически метър?

Доста често в живота има ситуации, когато е необходимо за някои материали да се изчисли обемът в кубични метри. Това може да се направи по различни начини и в тази статия ще разгледаме няколко от тях.

Изчислете обема по линейни размери

Ако материалът е подреден и е възможно да се измери линейните му размери, смятайте, че сте много щастлив. За да изчислите силата на звука, просто ще бъде достатъчно да умножите дължината, ширината и височината. Позволете ми да ви напомня, че кубичен метър е обемът на куб със страни от 1 м. Ако се правят измервания в сантиметри, тогава 1 m 3 = 1 000 000 cm ?. Възможно е да изчислите обема на дъските или тухлите, като знаете техния брой. В този случай изчисляването също не е трудно: измерваме дължината, ширината и дебелината на дъската и се умножаваме по броя на парчетата.

Можете да изчислите поне количеството на материала, излят в купчината. Струпката е близка до конуса и обемът на конуса се изчислява по формулата V = πR 2 h / 3, където h е височината и R е радиуса на основата. Обемът на материала в цилиндричен контейнер (варел) може да се изчисли по следната формула: V = πR 2 h, където h е височината и R е радиусът.

Става въпрос, че няма начин да се измери линейните измерения. Тази ситуация възниква например при работа с насипни стоки, течности и газове. Или, например, трябва да разберете как да изчислите кубичен метър бетонни фрагменти, където всяко парче има своя собствена форма и размер. Има добър начин за подобен случай. Ако знаем плътността на дадено вещество, тогава можем да определим обема въз основа на теглото. Мисля, че всеки си спомня от училищните дни, че един литър вода тежи 1 кг. 1 l = 1 dm 3 = 0.001 m 3, следователно 1 кубичен метър вода тежи 1 тон.

Полезно е да се помни специфичната плътност поне за най-често срещаните материали:

 • Асфалт - 1.1-1.5 т / м 3
 • Бетон - 1.8-2.5 т / м 3
 • Суха глина - 1,8 т / м 3
 • Гранит - 2,5-3 т / м 3
 • Пресен бор - 0.4-1.1 т / м 3
 • Свеж дъб - 0.93-1.3 т / м 3
 • Тухла - 1,4-2,0 т / м 3
 • Лед (при t = 0 ° С) - 0.9167 t / m 3
 • Креда - 1,8-2,6 т / м 3
 • Сух пясък - 1.4-1.6 т / м 3
 • Въглища - 1.2-1.5 т / м 3
 • Цимент - 0.8-2.0 т / м 3
 • Доменна шлака - 2.5-3.0 т / м 3

Мисля, че вече е ясно как да се изчисли кубичен метър от същата шлака - да се претеглят три тона и да се смята, че е кубичен метър.

Ако искате да изчислите обема на определено тяло с неправилна форма, чиято плътност не е известна, можете да използвате известния закон Архимед. Потопете тялото си във вода, измервайте колко е нараснало нивото на водата. Обемът на разместената вода е обемът на тялото.

Този метод, разбира се, е доста труден. Но в някои ситуации може да е единственият възможен отговор на въпроса как да се изчисли кубичен метър. Измерете кубически метър материал, например, като използвате кофа. Стандартната кофа има капацитет от 10 литра или 0,01 м3. Така, 100 кофи от материал - това ще бъде нашият желаният кубичен метър.

Изчислете кубични метра онлайн. Как да изчислите силата на звука

Ако тялото има формата на правоъгълен паралелепипед (може да бъде кибрит, книга, куб и т.н.), тогава неговият обем се дава по формулата: V = abc, където a е височината на тялото, b е неговата ширина, c е дължината. Стойностите се правят, като се използва стандартен владетел или измервателна лента. За да се изчисли обемът му, трябва да се даде маншет, за да се изчисли неговият обем е необходимо да се измери параметрите му: a = 2 cm, b = 4 cm, c = 5 cm, така че обемът на кутията е 4 cm * 2 cm * 5 cm = 40 cm куба.

Ако тялото има различна форма от паралелепипеда, формата е неравномерна, след това обемът й може да се намери по метода, открит от древногръцкия учен Архимед през 3 век пр. Хр. За да направите това, излейте вода в измервателния съд, запомнете колко вода има (V1), след това спуснете тялото там и измерете колко вода става (V2), обемът на обекта ще бъде разликата: V2-V1. Трябва внимателно да проучите плавателния съд, в кои единици измерва водата, най-вероятно в милилитри или литри, което означава, че обемът на тялото също ще бъде на една и съща стойност.

Пример: нека е необходимо да се измери обемът на камъка. Изсипете 50 ml вода в чашата. След като понижи камъка във водата в чашата, тя стана 60 ml вода, което означава, че обемът на този камък е 60-50 = 10 ml.

В случая, когато маса и плътност на тялото са известни, обемът на тялото се изчислява по формулата: V = m / p, където m е масата, p е плътността. Необходимо е да се брои по формулата само когато се знае телесното тегло в килограми, а плътността е в килограми, разделена на кубичен метър; или масата е в грамове, а плътността е в грамове на кубичен сантиметър, тогава обемът в първия случай ще бъде измерен в кубически метри, а във втория - в кубически сантиметри. Плътността на тялото е таблична стойност, има специални таблици с плътност на различни вещества.
Пример: нека е необходимо да се намери обемът на железен карамфил, чиято маса е 7,8 г. В таблицата за плътност откриваме желязо - неговата плътност е 7,8 г / куб. См. Тогава обемът е равен на 7,8 (g), разделен на 7,8 cm) е 1 кубичен сантиметър.

Може да се наложи да се изчисли обема на куба не само при решаването на математически проблеми. Например, трябва да знаете колко тухли са в кубичен пакет или колко течност или сухо вещество ще се поберат в контейнер. За да направите това, разбира се, ще трябва да разберете още няколко параметъра, но първо трябва да изчислите обема на куба.

 • Припомнете определението и свойствата на куба
 • Измервателно устройство

Помнете какво е куб. Това е обикновен шестоъгълник - геометрично тяло, всяко от които е квадрат. Тъй като всички страни на куба са еднакви, тогава лицата му са еднакви един с друг, както и с краищата. Това означава, че за да определите силата на звука, трябва да знаете размера на само едно лице.

Спомнете си какво е обемът на паралелепипеда. Тя е равна на площта на основата, умножена по височината. Но в куб, дължината, ширината и височината са равни една на друга. Кубът може да бъде поставен от всяка страна, но основната площ ще бъде същата като в първоначалната позиция. Маркирайте ръба на куба като a. Намерете областта на основата. Тя е равна на произведението на дължината по ширината, т.е. S = a2..

Изчислете обема чрез умножаване на площта на основата a2 по височина, която в този случай също е равна на a. Съответно, обемът V ще бъде равен на размера на ръба на куба, издигнат до третото захранване. V = a3.

Ако трябва да изчислите количеството вещество, за което се предполага, че запълва контейнер с кубична форма, тогава трябва да знаете плътността на това вещество. Това число ще бъде равно на плътността, умножена по обема на куба. И за да се изчисли например броят на тухлите в кубообразен контейнер, е необходимо да се изчисли обема на всяка тухла и след това да се раздели обема на контейнера по обема на тухла.

В някои случаи е необходимо да се намери не обема, а площта на стените - например при изчисляване на количеството стъкло за аквариум. Тъй като всички лица на куба са едни и същи, площта се състои от участъците с 6 лица, т.е. изразява се по формулата S = 6a2

Опитайте се да извършите практическите измервания възможно най-точно. Можете да използвате владетеля, лентата мярка, shtangen-компас. Основното е, че дивизиите отговарят на стандартите.

Кубически метър, кубичен метър или кубичен метър е стандартна мярка за обем. В тези единици се изчислява обемът на помещенията, както и консумацията на вода и газ. Те често посочват и броя на някои строителни материали, например дъски. Останалите несистемни единици за измерване на обемни литри, кубични дециметри и сантиметри - също се преобразуват в кубични метри.

 • - калкулатор;
 • - таблица за гъстотата на веществата;
 • - компютър.

За да изчислите броя на кубични метри, ако силата на звука е известна, но е посочена в частични, множествени или несистемни единици, умножете го с желания коефициент. Например, за да изчислите броя кубически метри за кубични дециметри (литри), умножете броя им с 0.001. За да ги превърнете в кубични сантиметри и милиметри кубични метри, умножете броя им съответно с 0.000001 и 0.000000001.

Ще ви помогнем да разберете как правилно да изчислявате обема на превозваните стоки. Тази процедура е много важна, за да се избегнат недоразумения при товарене на контейнери или кутии с продукти в превозно средство. Благодарение на съвременните технологии не е трудно да се изчисли обема, основното е присъствието ви на нашата страница.

Същността на изчисляването на обемите и тяхната роля в процеса на доставка

Изчисляването на обема е важен елемент при изпълнението на доставката, така че изчисленията трябва да се извършват професионално и без грешки. При изчисляването е необходимо да се посочат всички размери, които трябва предварително да се преобразуват в кубични метри. Както показа практиката, тази задача не е осъществима за всички. В училище ни бяха научени как да превеждаме показателите в m3, но не всичко това се разбира. Обемът на товара трябва да бъде прехвърлен на m3, за да се знае колко кутията ще се справи с доставката.

Каква е целта на изчисляване на капацитета на кубика?

Кубичният капацитет трябва да бъде изчислен, за да се направи правилно и правилно приложение за транспортиране. Също така, знаейки обема на товара в кубични метри, можете да решите какъв вид транспорт да изберете.

Как да направите изчисления и какво е тяхното значение?

На първо място, нека припомним определението за обем, какво е то и каква формула се изчислява от него. Има обаче случаи, когато има известни трудности при изчисляването на обема. Тя се свързва с кутии с форма на поръчка. Изчисляването на обема на редовната правоъгълна кутия е лесно, но обемът на кутиите с нестандартни форми изисква повече грижи, за това има специални формули. Първоначално трябва да знаете формата на кутията. Помислете какви са формите в полетата:

 • кубова кутия
 • цилиндрична кутия
 • правоъгълна кутия
 • кутия с форма на пресечена пирамида (изключително рядко)

След като определите формата, направете измервания на кутията. За да избегнете грешки, е важно да направите точни измервания.

Защо трябва да знам обема?

Познавайки точния обем на кутията, можете да избегнете проблеми при зареждането на продуктите в автомобила. Малко зависи от обема на самата кутия, основният компонент е размерът на самия продукт. Ако попитате защо? Ще отговорим, защото първоначално трябва да се съсредоточите върху размера на товара, за който ще бъде избрана съответната клетка. Знаейки размера на товара, можете да изчислите силата му на звука, за да изберете желаната кутия. По този начин ние превеждаме обема на товара в кубически метри, специална формула V = a * b * h ще ни помогне в това. Както можете да видите, всичко е лесно.

Също така е важно да се помни, че за да се определи правилно избора на транспорт, е необходимо обемът на товара да се превърне в кубични метри. За да извършите това изчисление не е трудно, за това просто трябва първо да измерите размера на товара и да умножете тези цифри. За да се изчисли правилно доставката, е задължително да се превърнат единици в m3.

Какво да направите, ако кутията има заоблена, а не правоъгълна форма? Тази ситуация е рядка, но все пак не може да бъде изключена. В този случай е необходимо да се изчисли обема на контейнера или кутията с кръг в основата. Следната формула ще помогне: V * r2 * h. Не забравяйте, че трябва първо да измерите правилно параметрите на товара.

И сега помнете уроците по математика!

Най-често задаваният въпрос: "Как да изчислявам правилно тома?". На първо място, необходимо е да се определи обемът на това, което трябва да бъде изчислено, а именно формите, които се формират. Нашият уеб сайт също ще ви помогне да научите как да изчислите общия обем на товара и самата кутия.

Какви проблеми срещате най-често?

Объркване може да се крие в определението на тази обемна фигура или плоско. Изчисляването на самия обем е вторият въпрос. Първоначално е необходимо да знаете точните измерения, помнете, че винаги има три такива.

Сега въпросът за доставката. След като направите необходимите изчисления на обема на товара, важно е да определите вида на доставката. Това е много важен въпрос, при който не могат да се правят грешки. Ето защо, за да се избегнат недостатъци, е необходимо точно да се изчисли обема на товара, след което, като се съсредоточите върху конкретни цифри, можете безопасно да изберете начина на транспортиране.

Какъв вид транспорт е подходящ за вас?

Важно е да се помни, че процесът на доставка включва не само правилното изчисление на кубичния капацитет, но и фокусирането върху конкретното разположение на продуктите. Вече сте се запознали с процеса на изчисляване и определяне на кубичния капацитет, сега изборът на автомобил зависи само от вас.

Цената на доставка на стоки е важен въпрос, който интересува много от нашите клиенти. Повечето транспортни компании съставляват цената за услугите си, като се вземе предвид обемът на товарите в кубически метри - с други думи, обемът на мястото, което опаковани товари ще заемат в транспортното отделение на самолет, морски контейнер, товарен камион или железопътен вагон.

Коя доставка да изберете - въздух, влак или кола?

За да се движите в цените на доставката и да изберете най-оптималния вид транспорт, поръчвайки стоки от Китай, трябва да знаете общия обем товар в m 3, който искате да получите. На нашия сайт ще можете да изчислявате обема на калкулатора, но за да получите бързо желания резултат, трябва да използвате следните данни:

 • вид опаковка (кутия или цилиндър);
 • Основните параметри за опаковане са дължина, ширина и височина (за кутии) или височина и диаметър (за цилиндрите);
 • броя на опаковките на парчета.

Чрез измерване на базовите параметри на опаковане с владетел можете да изчислите обема на кутията или цилиндъра и след това да изчислите обема на цялата пратка в кубични метри. Тези цифри ще ви помогнат да сравните цените за доставка на конкретен транспорт и да изберете подходящия вариант.

Защо имам нужда от калкулатор на силата на звука?

Едно от основните качества на съвременния бизнесмен е способността бързо да взема важни решения и своевременно да реагира на промените в пазарните тенденции. Нашият калкулатор на обема ви помага да спестите време за изчисления и да получите точните номера само за няколко минути.

Удобно и много лесно е да използвате калкулатора на силата на звука: за изчисления въведете необходимите числа в съответните полета и след това безопасно кликнете върху бутона "Изчисляване". Калкулаторът за обем в m 3 дава крайния резултат независимо от устройството, в което сте въвели параметрите на тарата - в сантиметри или метри. Системата автоматично превежда данните в желания формат и дава крайния резултат в кубични метри.

Като знаете обема на контейнера и общия обем на товара, можете правилно да изберете подходящия вид транспорт и да поставите стоките в него възможно най-компактен, без да плащате за празно пространство. Използвайте онлайн калкулатора за обем на опаковката, за да изчислите бързо обема на кутията или тръбите, както и цялата партида. Вторият калкулатор ще ви помогне да разберете прогнозните разходи за доставка на стоки от Китай по различни видове транспорт, като вземете предвид обема му в m 3.

Как да изчислим обема на кутията?

За да се изчисли обема на кутията, е необходимо да се измери нейната дължина, височина и ширина. Ако имате налична пробна опаковка за вашите стоки, използвайте правило за измервания. Информация за параметрите на кутията може да се получи и от доставчика. Можете да изчислите обема на кутията в кубични метри по два начина: като използвате нашия онлайн калкулатор на обема в m 3 или използвайки собствената си формула. Обмислете и двата варианта.

 • За да може калкулаторът на силата на звука да изчисли правилно обема на кутията, изберете опцията "Обем на кутията". Измерете квадратчето, фокусирайки се върху изображението до калкулатора (или копирайте информация за параметрите му от уебсайта на продавача) и въведете числата в калкулатора на силата на звука. Можете също да посочите броя кутии и разходите за доставка на кубичен метър. Кликнете върху бутона "Изчисляване" - на табелата ще видите крайния резултат: обемът на кутията в m 3. Ако сте предвидили за изчисленията данни за броя на кутиите и цената на доставката, тогава табелката ще покаже и общия обем на товара и очакваната сума за доставка.
 • Независимо да изчисляваме обема на опаковката по формулата, която се изучава в класната стая на математиката в училище: V = a * b * h. Тук V е обемът, а е дължината, б е ширината и h е височината (забележете, че всички данни, получени по време на измерванията, трябва да бъдат преобразувани от сантиметри до метри). Просто умножете тези числа и ще получите желания обем на кутията в кубични метри.

Как да се изчисли обема на цилиндъра (тръбата)?

Вашите стоки ще бъдат опаковани в цилиндричен контейнер и искате да знаете обема на товара? Калкулаторът лесно ще се справи с тази задача. За изчисленията се нуждаете от параметри като височината на контейнера и неговия диаметър. Използвайте лостче за измерване, както в случая на кутията, или проверете опаковката с доставчика. Тогава ще се използва нашия калкулатор за изчисляване на обема:

 • типа контейнер (цилиндър / тръба);
 • въведете параметрите за опаковане в съответните редове;
 • задайте броя на тръбите (ако го знаете);
 • Кликнете върху бутона Изчисли.

Готово: калкулаторът изчислява обема на товара за секунда! Табелата с резултатите показва обема в кубични метри както на една тръба, така и на общия обем на вашия товар (ако е посочен броят на опаковките).

За самооценка и консолидиране на придобитите знания в училище използвайте формулата V = π * r 2 * h. Както си спомняме, V означава обем, π е числото "pi", равно на 3.14, r 2 е радиуса на квадратната тръба и h е неговата височина. Умножете всички номера, получавате обема на цилиндричния контейнер. Не забравяйте: измерване на радиуса на тръбата и нейната височина, превръщане на сантиметри в метри - и тогава ще получите правилния резултат в m 3.

Как да се изчисли обема на товара в различни контейнери?

Е, когато целият товар има същия размер - онлайн калкулаторът за обем решава такива проблеми за секунди. И как да се изчисли обема на товара, ако е опакован в контейнери с различни форми - големи и малки кутии и цилиндри?

Тук няма нищо трудно, основното е да знаете точните параметри на всеки тип контейнер и неговото количество. Нашият калкулатор на обем в m 3 ще ви помогне бързо да изчислите обема на товарите, опаковани в контейнери със същата форма и размер, след което ще трябва само да установите всички номера и да получите обема на вашия товар.

Как да изчисляваме разходите за доставка?

Като знаете общия обем на товара в кубични метри, лесно можете да управлявате разходите за доставка от Китай с различни транспортни средства. За да направите това, използвайте резултатите от изчисленията, които ви бяха предоставени от нашия калкулатор на обема. В специалната форма, намираща се под калкулатора, въведете числата в полето "Сила на звука". Изберете опция за доставка (по море, по въздух, по шосе и т.н.), въведете отправната точка и дестинацията и попълнете други полета, след което кликнете върху бутона "Изчисляване". Системата автоматично ще изчисли разходите за доставка на вашата пратка за избраната опция за доставка.

Най-често срещаният клиентски въпрос е как да се изчисли размерът на товара. Въпросът е легитимен, тъй като изборът на транспорт зависи от резултата от изчислението и винаги е възможно да се избере кола от по-евтина гама от модели.

Всеки транспорт може да носи определено тегло и обем, като параметрите обикновено се посочват върху тялото на автомобила, но ако имате някакви въпроси, винаги можете да ги попитате до мениджърите на QUAD Logistics.

Как да изчислите самия товар на товара?

Ако е лесно да се претеглят предмети за транспортиране, възникват определени проблеми при изчисляването на обема.

Всеки обект, ако заема отделно пространство, има максимална дължина, ширина и височина на определени места. Например, ако искате да транспортирате статуя, то не може да се сгъва с друг обект, като по този начин спестявате пространство. Следователно неговият обем се разглежда отделно. Ширината на най-широката точка е за ширина, височината се изчислява от пода до най-високата точка, дължината се измерва в положение, перпендикулярно на вектора на ширината, успоредно на пода, съгласно същия принцип: най-голямото място се търси.

Елементите, които могат да се вграждат един в друг, например рамки и ъгли, градивни елементи, могат да се разглеждат като единична стойност, като се добавят 20-30% към обема на пакет и настаняване в кабината на камион.

Изчисляването на обема на товара е много проста: дължината се умножава по ширината и височината. Получената цифра се превежда на квадратен метър.

Ако товарът не е тежък, тогава насипни и сравнително леки конструкции, например мебели, могат лесно да бъдат отнети в малък камион с нисък товароподемност. Ако в допълнение към обема на елементите ще има много тегло, ще ви е необходим по-мощен транспорт.

След изчисляване на обема на всички видове стоки обобщените обеми. Получената стойност се умножава по 1,3. Толерантността е необходима поради това, че товарът не може да бъде поставен близо един до друг, освен ако не са кутии със същия размер. Разрешено пространство се разпределя в кухините, които се формират при товаренето на неравномерно натоварване.

Разбира се, това е много груба оценка. Опакован товар ще има и други обеми, а самият пакет може да позволи по някакъв начин да се създадат по-големи пространства.

Как да изчисляваме обема на товара правилно?

Ако трябва да пренасяте товара на дълги разстояния, възложете изчисленията, за да определите обема на товарите на специалистите от KVAD Logistic.

Тъй като товарът се изпраща по същото време от много клиенти на компанията, възможно е да се поставят компактни товари в един транспортен и цялостен и тежък товар в друг. В резултат на това ще трябва да плащате по-малко, тъй като разходите за транспорт ще бъдат разпределени по-равномерно и сред всички участници пропорционално на теглото и обема на доставените продукти. Не е нужно да мислите как да изчислявате обема на товара. Ние ще проведем тази процедура за вас и ще изберете най-благоприятните възможности за транспортиране за вас.

Това са най-често срещаните видове картонени кутии в Украйна. Такива кутии се използват за различни цели - те са еднакво добре доказани за опаковане на готови продукти и за транспортни операции и като "опаковка за всичко". В същото време обхватът на стоките и видовете продукти, които са опаковани в картонени кутии, е много голям и разнообразен. Така че, кутии от гофриран картон се използват за опаковане на големи и извънгабаритни товари, както и стоки с различно тегло. Този момент е много важен за разбиране, преди да изчислите обема на кутията, от която се нуждаете.

Защо е важно да знаете точния обем на правоъгълна кутия?

Както отбелязахме по-рано, картонените кутии се използват основно за съхранение и транспортиране на стоки и стоки. Представете си, че сте ангажирани с производството на всеки продукт, докато можете да използвате огромен склад за съхранение на готови продукти, но ние гарантираме, че рано или късно ще ви липсва място за цялата продуктова гама. Или сте собственикът на магазина, предполагайте стоки за домакинството. Във всеки случай ще се опитате да разширите диапазона, за да увеличите продажбите и в резултат на това да реализирате печалба, което означава, че просто трябва да имате поне няколко копия от всяка стока на ръка в задната стая на магазина. И двата примера (голям и среден бизнес) ясно показват, че без да се взема предвид общото количество опаковани готови продукти, е почти невъзможно да се установи гладкото функциониране на предприятието - всичко трябва да пасне и всичко да се продава.

В допълнение към съхранението, познаването на обема на вашите опаковани продукти ще бъде полезно в процеса на превоз на товари. Следва веднага да се отбележи, че видът на транспорта тук трябва да бъде буквално всеки - транспортирането на опаковани товари по шосе, самолет, с кораб и по железопътен транспорт се основава на два основни параметъра - обема на товара и теглото му. В същото време няма значение коя компания-превозвач избирате да достави вашите продукти - обемът като основна стойност на стоките и в резултат на това разходите за транспортирането й се използва както от частния, така и от обществения транспорт и пощенските дружества.

Изчисляване на обема на стандартните кутии с правоъгълна и квадратна форма


Този вид изчисление на обема е може би най-простият, тъй като е познат на всички от училище. Обемът в този случай отразява размерите на обекта в триизмерната равнина и за всяка картонена кутия с правоъгълна или квадратна форма ще се определи нейният капацитет. За да определите силата на звука, ще трябва да направите няколко прости изчисления: да измерите дължината, ширината и височината на кутията и след това да умножете получените стойности. Ако отивате, знаейки само размерите на продукта или товара, които ще бъдат опаковани в него, тогава трябва да измерите размерите на товара и да добавите 5-10 милиметра към всяка от стойностите (дължина, ширина, височина) и след това да умножите получените стойности.

Сега нека по-ясно и постепенно анализираме тези математически операции:

В международната система за измерване, за да се изчисли обема на правоъгълния или квадратния обект (в нашия случай на картонена кутия), се използва формулата: Vm3 = L x Ш x H

 • V е, всъщност, обемът, който трябва да изчислим
 • L - дължина на кутията
 • W - ширина на кутията
 • H - височината на кутията (може да се използва и термина "дълбочина", което по принцип е едно и също нещо)

Нека анализираме тази формула за изчисляване на обема на картонени кутии на конкретен пример с обяснения. Да предположим, че искате да изчислите обема на картонена кутия с четири вентила за опаковане, да речем, електроника и домакински уреди. Как да направите това? Ние отговаряме.


Първоначално трябва да решите кои измервателни единици ще използвате при измерванията си - метри, сантиметри или милиметри. Важно е всички измервания на параметрите на вашата кутия да са с еднакъв размер - за да се избегнат неточности и объркване. И втората важна точка са вътрешните и външните размери на кутията. За да измервате точно обема на картонената кутия, трябва да разберете защо се нуждаете от точния обем на тази кутия. Ако искате да знаете обема, за да изчислите точно размера на товара, който ще бъде опакован в него, тогава използвайте вътрешните размери. И ако имате нужда, за да запълнете колкото е възможно повече камиони, опаковани в такива кутии, използвайте външните размери.

Тази точка е много важна, ако искате да получите точни данни без никаква част от грешката.

Разбрахме теорията, сега се обръщаме към практически действия - измерваме нашата кутия и изчисляваме обема й.

Стъпка # 1


Първо трябва да измерите дължината на кутията. Погледнете кутията отгоре надолу и вижте, че тя има формата на равностранен правоъгълник. Най-дългата страна на кутията - това е дължината, означена с буквата "L" (от английския език. "Дължина" - дължина). Измерете и запишете резултата от измерването някъде - не забравяйте.

Стъпка 2


След това измерете ширината на кутията. Във всяка правоъгълна картонена кутия ширината е по-къса. Съгласно международната система за измерване ширината на картонената кутия се обозначава с буквата "W" (от английския език "Ширина" - ширина). Измерете и запишете резултата от измерването някъде - не забравяйте. И помнете едни и същи единици за всички измервания. За квадратни картонени кутии стойностите "дължина" и "ширина" са еднакви, така че само веднъж трябва да се измери едната страна на гофрираната картонена кутия и да се замени получения размер като дължината и ширината на кутията.

Стъпка номер 3


Измерваме височината на нашата картонена кутия. Височината на правоъгълна или квадратна форма на картонена кутия обикновено е с размер на страна, перпендикулярна на клапаните на кутията. Според международната система за измерване ширината на картонената кутия се обозначава с буквата "Н" (от английския "Височина" - височина). Разстоянието от горния вентил на кутията до долната се счита като височината на картонената кутия. Измерете и запишете резултата от измерването някъде - не забравяйте.

Стъпка 4


Тъй като всички количества от лихвата за нас са определени и измерени, ние пристъпваме директно към изчисляването на обема на лихвата за опаковъчна електроника и електрически уреди.

Съгласно международната система за измерване обемът на картонена кутия се обозначава с буквата "V" (от английската дума "обем") и се изчислява като се умножат дължината, ширината и височината на кутията.

В процеса на измерване разбрахме, че размерът на кутията е, да речем, 600 х 400 х 400 милиметра. След това заместваме тези стойности във формулата: Vm3 = L x W x H.

600 х 400 х 400 = 96000000 mm3, което по отношение на кубични метри е - 0,096 m3.

Стъпка номер 5

Сега остава само да се преобразува обемът на картонената кутия от кубични метри на литри. Ако индикацията за обемни кубични единици позволява да се разбере колко кубчета могат да бъдат поставени в кутията, тогава стойността в литри прави възможно изчисляването на обема на кутията за опаковане на малки и насипни стоки и стоки, например хранителни стоки и различни зърнени храни.

1 m3 = 1000 литра

Заменете нашите ценности в тази формула и получете:

обем на картонената кутия от 0,096 m3 = кутия от гофриран картон с обем 96 литра.

Това е всичко! Сега знаете как да изчислите обема на правоъгълна или квадратна картонена кутия. В последната част на статията редакторът на онлайн магазина Express Packaging ще ви разкаже как да изчислите обема на всеки. Например, обемът на картонена кутия със сложно рязане или самосглобяване.