Какъв вид бетон защитен слой имате нужда от армировка?

Защитният слой над армировката в бетона е слой от бетон, измерен от външната повърхност на арматурата до външната повърхност на бетонната структура.

Какво определя дебелината на слоя от бетон?

Цел на защитния слой:

 • Закрепване на арматурата в дебелината на конструкцията;
 • Осигуряване на съвместни усилващи товари и бетон;
 • Ефективна защита на армировката от външна експозиция: атмосферна, химическа или друга корозия, висока влажност, замръзване и други вредни фактори.

Освен това, ако дебелината на слоя е недостатъчна, тогава армировъчният материал ще започне да се срутва и ако дебелината е над определената оптимална скорост, цената на строителството ще се увеличи. В същото време дебелината на корпуса на слоя за различни случаи е предвидена в нормативния документ SNiP 52-01-2003 и зависи от следните основни фактори:

 • Вид на армировката;
 • Механичен товар и естеството на механичното натоварване: надлъжно, напречно, структурно, стресово и ненатоварено;
 • Видове бетонни продукти;
 • Силова част на бетонни елементи;
 • Условия за ползване.

Защитен бетонен слой за подсилване, съответстващ на SNIP 52-01-2003

 • Надлъжната ненатоварена армировка, включително подсилените подсилени подпори, трябва да има защитен слой от строителни материали с дебелина не по-малка от диаметъра на пръта, телта или въжето. Освен това, ако стената на плочата има дебелина, по-малка от 100 mm, минималният слой на строителния материал трябва да бъде 10 mm; С дебелина на стената на плочата повече от 100 мм и за греди с напречно сечение до 250 мм, дебелината на слоя е 15 мм. За греди с напречно сечение повече от 250 мм - оптималната дебелина на слоя от бетон е 20 мм, при основи - не по-малко от 10 мм;
 • Надлъжната подсилена армировка трябва да има защитно бетонно тяло с най-малко 2 или 3 диаметъра на армировъчните елементи, в зависимост от местоположението и вида на натоварването. В същото време минималният слой за пръта е 40 мм, за въжето - 20 мм;
 • В случай, че предварително напрегнатата армировка се простира върху бетона и се намира в каналите, се предполага, че слоят от материал до близкия канал е "поне 0,5 от диаметъра на отвора" или от 20 mm или повече. Когато пакет от метални пръти с диаметър повече от 32 mm, дебелината на тялото на слоя е "не по-малка от 32";
 • Надлъжната армировка на опън в различни бетонови изделия трябва да има защитно бетонно тяло: плоски и оребрени плочи, стени и стенни панели - 20 mm; греди, ферми и колони - 25 мм; основи и основи - 30 мм, подземни конструкции - 20 мм;
 • Защита на крайната част на армировката. Препоръчителен минимален слой: 10 мм за бетонни продукти с дължина до 9 метра; 15 mm за бетонни изделия с дължина до 12 метра и 20 mm за бетонни изделия с дължина над 12 метра;
 • За яки и рамкови конструкции, подсилени с напречни пръти, с напречно сечение, по-малко от 250 mm - защитно покритие от материал, не по-малко от 10 mm, за секции, по-големи от 250 mm до 15 mm;

Препоръчителен защитен слой от армировка за различни работни условия

 • При извършване на бетонова подготовка на основи - 40 мм;
 • При контакт на бетона със земята - 75 mm;
 • При контакт със земята при паралелно негативно влияние на атмосферните фактори: при армировка с диаметър от 15 до 40 мм - слой бетон от 52 мм, за армировка с диаметър от 10 до 18 мм - бетонен слой от най-малко 25 мм;
 • При експлоатация на конструкции в условия на постоянна висока влажност - защитата трябва да бъде най-малко 25 мм.

За справка. Неразрушаващ контрол на дебелината на защитното "тяло" от бетон се осъществява чрез специални измервателни средства, работещи в съответствие с принципа на магнитния метод.

Защитен слой от бетон за армиране

Трябва да се подсили всяка слабо или силно натоварена бетонна структура. Както е добре известно, бетонът перфектно възприема натоварването при компресията и без съответната армировка практически не възприема натоварването при огъване и разтягане. Ако говорим на числа, съпротивлението на бетонната структура до огъване и опън е 15 пъти по-малко от устойчивостта на "компресия".

В същото време, като се вземе предвид чувствителността на стоманената армировка към атмосферната и химическата корозия, подсилващият колан трябва да има защитен слой бетон с определена дебелина. Ако дебелината на защитата не съответства на минималния защитен слой от бетон, регулиран от изискванията на SP 63.13330.2012, актуализиран от SNiP 52-01-2003, ще се получи корозия на армировката с последващо разрушаване на бетона.

Техническият смисъл на процеса на унищожаване на бетона ще бъде изтеглен от следното. В съответствие със законите на химията и физиката, размерът на високо корозираната арматура значително увеличава диаметъра.

Оказва се, че, освен това, че силно корозирали прът вече не може да изпълнява функциите, възложени му, той е като замръзнала вода, разбива бетон материал е първо да се справи, а след това на парчета, и така нататък до пълно унищожение.

Основните функции на защитния слой от бетон за армиране

В допълнение към горната ефективна защита на клапаните срещу корозия, бетонният слой изпълнява следните функции:

 • Осигурява ефективна работа на усилващия колан и бетон: компресиране, опъване и огъване.
 • Осигурява надеждно закрепване на арматурите и техните стави.
 • Предоставя защита от открит пламък и значителни температурни колебания.

Зависимост на дебелината на защитния слой от бетон за подсилване

Дебелината на защитния слой от бетон се регулира от регулаторни документи, се определя от дизайнерите на сгради и конструкции и е посочена в работните чертежи. По принцип минималният защитен слой от бетон за армиране зависи от следните основни фактори:

 • Тип арматура: работна, конструктивна, надлъжна, напречна, напрегната, ненатоварена.
 • Вид строителство: фундамент, подова плоча, лъч, колона, подпора.
 • Размерите на напречното сечение на бетоновия елемент и диаметъра на арматурните пръти.
 • Околна среда и условия на работа: в затворени отопляеми или неотоплени помещения, на улицата, във вода, в агресивна среда, при условия на висока влажност, под земята или над земята.

По този начин, ако въпросът за официално строителството на обект в съответствие със задължителните в този случай, един проект на бетон с дебелина покритие за клапата може да се види в работните чертежи толкова ясно следват определени номера и изисквания.

Ако строителството се издига от непрофесионален разработчик без проект, можете да излеете конструкциите, като се съсредоточите върху следния документ - Таблица на защитния слой от бетон за подсилване SNIP 52-01-2003:

Как да се поддържа минимален или максимален защитен слой бетон при наливане на бетон?

Има няколко варианта, чрез които чрез изливане на бетонна структура ясно можете да издържате на определена дебелина на слоя материал:

 • Специални фиксатори на защитен слой от бетон. Тези продукти могат да бъдат закупени в магазините за строителни материали или в производителите на приспособления за магазини. Цената на един капаче, в зависимост от целта или дизайна, варира от 1,4 до 6 рубли на единица.
 • Кофража, настроен на желания размер с помощта на удължени пръти на рамото.
 • Бетонови крекери (вградени) размери по отношение на 100x100 мм, дебелина, равна на дебелината на минималния или максималния защитен слой от бетон за армиране. Тази опция се използва, когато има задача за защита на долния слой от бронирани пръчки.

Начини за възстановяване на защитния слой от бетон

Има няколко начина за пълно или частично възстановяване на повреден защитен слой от бетон за подсилване. Изборът на един или друг вариант зависи от няколко фактора: повърхностна геометрия (криволинейна, вертикална или хоризонтална), зона на повреда и условия на работа.

В практиката на професионалните строители и ремонтите се използват следните методи за възстановяване на защитния слой от бетон:

 • Работа по мазилка. Повредената повърхност е добре почистена от аморфния слой и е измазана със слой циментово-пясъчен разтвор с добавки, които увеличават: водоустойчивост, устойчивост на крекинг и устойчивост на замръзване. След изсъхване слоят от мазилката е боядисан върху бетон или не е боядисан.
 • Бетониране. В този случай, след подходяща подготовка (почистване от разслояване и корозия на армировката), повърхността се обработва с полимер или общ разтвор от бетонен разтвор, чиято здравина съответства на якостта на субстрата.
 • Стекът. Повредените зони са залепени със специални полимерни материали. Подготовката на повърхността е подобна на предишните опции.
 • Торкретиране. Защитният слой е възстановен бетон или циментова замазка, доставени под налягане от специален пистолет. Подготовката на повърхността е подобна на предишните опции.

При пълна замяна на защитния слой дебелината му може да се увеличи леко, но при всички случаи дебелината на слоя трябва да бъде най-малко 30 mm за работната армировка и най-малко 20 mm за скобите и конструктивната армировка.

Инженер по дизайн на сайта

Върнете се на страницата "Изчисления на КМ и QOL".

Бетонно покритие

Според SP 63.13330.2012

10.3.1 Защитният слой от бетон трябва да осигури;

съвместна работа на арматура с бетон;

закрепване на армировка в бетон и възможност за свързване на арматурни елементи;

безопасност на усилването от въздействия върху околната среда (включително при наличие на агресивни ефекти);

10.3.2 Дебелината на защитен слой от бетон да се вземат въз основа на изискванията на настоящия раздел по отношение на ролята на армировка в структури (работен или структурна) тип структури (колони, плочи, греди, фундаменти, стени и т.н.), с диаметър и вид армировка,

Минималните стойности на дебелината на работния слой на бетонна усилена конструкция (включително укрепването разположен на вътрешните повърхности на кухите елементи или част на пръстеновидния канал), за да бъдат взети от Таблица 10.1.

За сглобяеми елементи минималната дебелина на защитния слой от бетонна работна армировка, посочена в таблица 10.1, се намалява с 5 mm.

За структурно подсилване минималните стойности на дебелината на защитния слой от бетон са с 5 мм по-малко в сравнение с тези, изисквани за работна армировка.

При всички случаи дебелината на защитния слой от бетон също трябва да се вземе не по-малко от диаметъра на армировъчната пръчка и не по-малка от 10 мм.

При еднослойните конструкции, изработени от лек и порест бетон от класове B7.5 и по-долу, защитният слой трябва да е с дебелина най-малко 20 mm, а за външните стенни панели (без текстуриран слой) да е най-малко 25 mm. При еднослойни клетъчни бетонни конструкции дебелината на защитния слой във всички случаи е най-малко 25 mm.

Защитен слой от бетон за армиране

Защитната стоманобетонна конструкция е слой бетон, чиято дебелина е равна на разстоянието от ръба на подсилващата рамка до повърхността на монолита. Минималната му стойност се определя от нормативните документи и трябва да осигури надеждна защита на метала срещу корозия в случай на механично увреждане на ръба.

Неправилно поставената мрежа или армировъчна клетка води до намаляване на дебелината на защита и активното влияние на химическата и електрохимическата корозия. В най-трудните случаи наличието на гола стоманена армировка може да доведе до нарушаване на целостта на стоманобетонните конструкции и тяхното последващо унищожаване.

Точното съответствие с инсталационната технология на арматурните елементи ви позволява да:

 • за да се гарантира надеждно закрепване на стоманени пръти в бетонното тяло;
 • за равномерно разпределение на получените натоварвания в целия монолитен проект;
 • защитава метала от неблагоприятни външни фактори.

Ето защо правилната инсталация на армировката е един от най-важните въпроси при производството на бетонови изделия и наливането на монолити на строителната площадка.

Индикатори за оразмеряване

Стандартната дебелина на защитния слой от бетон за армиране е дадена в SNiP 52-01-2003. В този документ се определя въз основа на следните първоначални данни:

 • марка и изчислен диаметър на прътите;
 • вид железобетонни продукти;
 • изчислени механични натоварвания;
 • геометрични размери на елементи F / B;
 • очаквани експлоатационни условия.

Той също така казва, че покритието трябва да отговаря на оптималната стандартна стойност. Тънките няма да могат да осигурят безопасност, а прекалено гъстата ще доведе до увеличаване на разходите и загуба на необходимата сила.

Регулаторни показатели

Правилата за строежа и правилата (SNiP) определят следните условия за монтиране на защитен слой от бетон за подсилване в основата, който ще осигури:

 • съвместна работа на стоманени и бетонни материали с еднакво разпределение на товарите;
 • съединявания на арматурни елементи, без да се намалява дебелината на покритието;
 • възможност за закрепване на части;
 • надеждна защита срещу всякакъв вид корозия;
 • устойчивост на висока температура.

Дебелината на бетонния защитен слой се прави, като се вземат предвид вида на елементите, марката и диаметърът на армировката, техническата роля на армиращия материал.

При всяка ситуация дебелината на покритието не трябва да бъде по-малка от 10 мм. В случаите, когато голяма част от развалините не позволяват пролуки между 10 и 20 мм, се допуска увеличаване на размера до необходимия размер.

При системи без предварително напрягане минималният покриващ слой, в зависимост от условията на работа и околната среда, е даден в таблицата:

 1. в сухи закрити помещения - 20 мм;
 2. във вътрешността с висока влажност - 25 мм;
 3. на открито - 30 мм;
 4. в земята и на повърхността - 40 мм.

За фабрично изработени бетонови елементи, които се произвеждат в завода, тези размери се допускат по-малко с 5 мм. При всички случаи дебелината не трябва да е по-малка от диаметъра на армировката.

Техническите насоки за проектиране на бетонови изделия са допълнителни условия:

 • за продукти от тежък бетон M250 и по-високи, дебелината на слоя може да бъде 5 мм по-малка от диаметъра на металния прът;
 • същото важи и за всички сглобяеми бетонни конструкции;
 • за предварително опъната армировка максималният защитен слой бетон не надвишава 50 mm.

В този случай стъпката на напречните усилващи пръти не трябва да надвишава височината на участъка на готовия бетон монолит, а за надлъжно - най-малко 0,1 F, където F е повърхностната площ на елемента.

В зависимост от вида на строителните продукти минималната дебелина на бетона е както следва:

 • плочи и стени до 100 мм дебелина - 10 мм, всички останали - 15 мм;
 • греди, прегради и ръбове на плочите до 250 мм - 15 мм, за по-дебели - 20 мм;
 • колони и стелажи - 20 мм;
 • готов бетон за основи - 30 мм;
 • основа монолит, в присъствието на бетонна подготовка, е 35 мм, без подготовка, 70 мм.

Напречните разпределителни елементи от всички видове продукти са покрити със защита от 10-15 мм. Условията за производство на бетонни монолити, работещи в агресивна среда, се определят от SP и SNiP II-A.5-73.

Контролът на минималния защитен слой от бетон за армиране се осъществява чрез неразрушителни методи, използващи специално магнитно оборудване.

Използване на предварително сглобени фиксиращи части

За бърз и точен монтаж на фитинги вътре в кофража, производителите на строителни материали произвеждат евтини пластмасови фиксатори. Можете да видите няколко вида такива продукти. Но всъщност има само две - вертикални стълбове (подпори, "столове") и кръгли ("звезди"). Всички други модели са получени от тези два вида.

Вертикалните стелажи се използват за монтиране на подсилваща мрежа или пространствена структура, повдигната над поддържащата позиция. Височината им и опорният жлеб могат да бъдат различни в зависимост от диаметъра на армировката и проектната височина на инсталацията.

Кръглите "звезди" са облечени със специална брава в горните хоризонтални редове и вертикални. Изчисленият радиус предотвратява приближаването на пръчките в кофража и осигурява необходимата дебелина на защитния слой. Предлага се в различни външни и вътрешни диаметри.

Използването на пластмасови скоби за монтаж на стоманена армировка ви позволява да:

 • осигурява висока точност на дебелината на защитния слой;
 • намаляване на времето за изпълнение на строителните работи, като същевременно се гарантира високо качество на структурите;
 • намаляване на разходите за производство на стоманобетонни елементи на сгради и съоръжения.

Определящият фактор за използване е простият дизайн на ключалките и тяхната ниска цена.

Ремонт в случай на повреда

По време на експлоатацията на стоманобетонни елементи, могат да се появят пукнатини, стърготини и други дефекти по повърхността им, нарушаващи целостта на защитния слой. Причините за тези формирования могат да служат:

 • натоварвания върху конструкции, превишаващи изчислената стойност;
 • неоснователно използване на специално строително оборудване;
 • изграждането на допълнителни етажи без промяна на дизайна на основата;
 • натиск на подвижни и подвижни почви.

Нарушаването на правилата и технологията на строителството почти винаги води до щети. Възстановяването на целостта на защитата е възможно, но ще изисква допълнителни разходи.

Пълната гама от ремонти трябва да включва:

 • укрепване на бетонна структура;
 • монтаж на допълнителни напречни елементи;
 • запечатва всички съществуващи пукнатини;
 • възстановяване на счупени и разпадащи се райони.

Работите се извършват с използване на бетонни смеси и висококачествен циментов разтвор. За подсилване се монтира кофраж и се добавя стоманобетон с предварително задвижвани стоманени котви в старата конструкция.

Възстановяването не трябва да се извършва повече от 2-3 пъти. В тези случаи не се изисква ремонт на отделни елементи, а пълното възстановяване на сградата.

Кратки изводи

Наличието на защитен бетонен слой в стоманобетонни конструкции е важен технологичен момент, който гарантира трайността на конструкцията и нейната цялост. Това е особено важно по време на изграждането на фундаментни плочи и плочи. Предоставянето на необходимата защита не е трудно, но не забравяйте да устоите на необходимата дебелина. За да направите това, трябва само да спазвате нормативните изисквания и да вземете предвид условията на работа.

Защитен слой от бетон за армиране

Съдържание:

Когато полагате армировка в бетон, не забравяйте, че бетонът, подобно на всеки каменен материал, напълно устоява на компресията. Съпротивлението на бетон на напрежението е петнадесет пъти по-малко от компресията. Ако поставите краищата на бетонния лъч върху 2 подпори и товар, тогава под действието на товари той ще се огъне. В долните части на гредите материалът претърпява сила на опън, а в горната част - компресивна сила.

Технология за усилване

С увеличаването на натоварването първо ще се появи пукнатина в долната му страна, след което гредите ще се срутят. Това ще се случи, защото долната зона не може да издържи напреженията на опън, докато горната зона може лесно да издържи на натиск. Ето защо, вземете сериозно прилагането на защитен слой армировка. В противен случай това може да е в ущърб на вашата конструкция в бъдеще.

За да се избегне колапсът на гредите, поставете армировка в опъната част на бетонната конструкция. При втвърдяване, бетона ще се свърже здраво с армировката, която ще поеме по-голяма якост на опън от самия бетон. Арматурата е разделена на разпределение, работа и монтаж. Те произвеждат армировка от стомана от различни типове и степени. Използва се един или друг вид стоманобетонна стоманобетонна конструкция.

По време на полагането на армировка в бетон, поддържайте около пръчките проектния размер на защитния слой от бетон, който ги предпазва от корозия. Дебелината на защитния слой бетон се определя в зависимост от вида на конструкцията и диаметрите на армировката, условията, при които ще се търси железобетон. Например, в плоча и стена с дебелина повече от сто милиметра, стойността на защитния слой на армировката трябва да бъде най-малко петнадесет милиметра; в лъча и колоната от двадесет до тридесет милиметра, а в основата, бетонирана в отсъствие на подготовка, долната армировка има защитен слой бетон с дебелина седемдесет милиметра.

За подсилване на основата, решетката обикновено се използва, а за колоната - отделен прът, свързани един с друг с игло на място или завършена рамка. Върху подсилващата се дъно на основата се поставя бетонна облицовка, за да се образува защитен слой. Укрепването на гредите е сглобено от части на рамката, заварени рамки или от отделни пръчки. Ако голяма маса на рамката - тя се сервира в кофража с кран. Рамките на отделните пръчки са свързани с трагуса над кофража.

Защитен бетон за подсилване SNiP 52-01-2003

Бетонно покритие

7.3.1 Защитният слой от бетон осигурява:

- съвместна работа на арматура с бетон;

- закрепването на армировката в бетон и възможността за създаване на арматурни елементи за докинг;

- безопасност на армировката от въздействия върху околната среда (включително наличието на агресивни ефекти);

- пожароустойчивост и противопожарна безопасност на конструкциите.

7.3.2 Дебелината на защитния слой бетон трябва да се вземе от изискванията на 7.3.1, като се вземе предвид ролята на армировката в конструкциите (работна или конструктивна), вида на конструкциите (колони, плочи, греди, фундаментни елементи, стени и др.), Диаметър и вид на армировката.

Дебелината на защитния слой от бетон за армиране не е по-малка от диаметъра на армировката и не по-малка от 10 mm.

Минимално разстояние между армировъчните пръти

7.3.3 Разстоянието между армировъчните пръти трябва да бъде взето не по-малко от стойността, осигуряваща:

- съвместна работа на арматура с бетон;

- възможност за закрепване и съединяване на армировка;

- възможност за висококачествено бетониране на конструкцията.

7.3.4 Минималното разстояние между армировъчните пръчки в светлината трябва да се вземе в зависимост от диаметъра на армировката, размера на бетона с голям капацитет, местоположението на армировката в елемента спрямо посоката на бетона, метода на полагането и уплътняването на бетона.

Разстоянието между армировъчните пръти трябва да се вземе не по-малко от диаметъра на армировката и не по-малко от 25 mm.

При ограничени условия е разрешено да се подреждат пръчките на групите за подсилване - греди (без празнина между пръчките). В този случай, разстоянието в светлинния лъч трябва да бъде взето не по-малко от намаления диаметър на конвенционалния прът, чиято площ е равна на площта на напречното сечение на усилващата греда.

Надлъжна армировка

7.3.5Otnositelnoe изчислява съдържание prodolnoyarmatury в стоманобетонна елемент (сечение съотношение krabochey елемент клапан напречно сечение) трябва да се приема не meneevelichiny при което може да се счита елемент за изчисляване kakzhelezobetonny.

Минималното относително съдържание на работната надлъжна армировка в стоманобетонния елемент се определя в зависимост от естеството на работата на армировката (компресирана, опъната), природата на елемента (огъната, ексцентрична компресия, ексцентричното напрежение) и гъвкавостта на ексцентричния компресиращ елемент, но по-малък от 0,1%. За масивни хидравлични конструкции по-малки стойности на относителното съдържание на армировката се определят съгласно специални регулаторни документи.

7.3.6Rasstoyanie между надлъжната пръти rabocheyarmatury трябва да бъдат взети по отношение на вида на стоманобетонни елементи (колони, греди, плочи, стени), ширината и височината на секцията елемент напречно и максимална стойност, която осигурява ефективно участие в конкретни работа ravnomernoeraspredelenie напрежения и щамове на ширината на елемента сечение, както и ограничаване на ширината на отвора на пукнатините между армировъчните пръти. В този случай разстоянието между пръчките на надлъжната работна арматура трябва да бъде взето не повече от два пъти от височината на елементарния участък и не повече от 400 mm, а в линейни ексцентрично пресовани елементи в посока на равнината на огъване - не повече от 500 mm. За масивни хидравлични конструкции големи размери на разстоянието между прътите са установени със специални регулаторни документи.

Кръстно укрепване

7.3.7V бетонови елементи, в които изчисление напречната Silapo не могат да се възприемат само бетон, напречна армировка трябва да бъдат монтирани на стъпки от не повече от стойността, която гарантира включването на напречната работата на армировка, и по време на образуването на пукнатини razvitiinaklonnyh. В този случай наклонът на напречното усилване не трябва да надвишава половината от работната височина на секцията на елементите и не повече от 300 mm.

7.3.8 В стоманобетонните елементи, съдържащи изчислената компресирана надлъжна армировка, напречната армировка трябва да бъде инсталирана с увеличения, по-големи от стойността, която осигурява надлъжната компресирана армировка от огъване. В този етап трябва да се приема на срязване армировка не boleepyatnadtsati диаметри компресирани надлъжно подсилване и не повече от 500 mm, akonstruktsiya напречна армировка трябва да гарантират отсъствие vypuchivaniyaprodolnoy клапан и в двете посоки на.

Анкерни връзки и фитинги

7.3.9 В стоманобетонните конструкции трябва да се осигури закрепване на арматурата, за да се осигури възприемането на конструктивните сили в армировката във въпросния участък. Дължината на вложени се определя от условията, при които сила, действаща в вентил трябва да се усети сили съединител armaturys бетон, действайки по дължината на закрепването и силите на съпротивление на устройство котва според диаметъра и профил на армировка, бетон якост на опън, дебелината на защитния слой от бетон, видове ankeruyuschihustroystv (завой прът напречни заваръчни пръчки) в зона poperechnogoarmirovaniya закрепване характер сила в котвата (натиск ilirastyagivayuschee) и състоянието на стрес и на дължината на бетона kerovki.

7.3.10 Закаляване на напречната армировка трябва да се извърши чрез огъване и покриване на надлъжната армировка или чрез заваряване към надлъжната армировка. Диаметърът на надлъжната армировка трябва да бъде най-малко половината от диаметъра на напречната армировка.

7.3.11 Припокриването на армировката (без заваряване) трябва да се извърши до дължина, която осигурява пренасянето на изчислените сили от един прът до друг. Дължината на припокриването се определя от дължината на основата на котвата с допълнително отчитане на относителния брой на сърцевините, свързани на едно място, напречната армировка в зоната на припокриване, разстоянието между блокираните пръти и между съединенията на тръбата.

Дебелината на защитния слой от бетон за подсилване

Ако защитният слой от бетон е прекалено тънък, металът скоро ще започне да се влошава и с него цялата конструкция ще се срути. Твърде дебелият защитен слой е скъп, затова е много важно да се знае необходимата дебелина. Тя може да зависи от:

 • ролята на армировката - надлъжна или напречна, работна или конструктивна;
 • натоварването на армировката е напрегнато, не е натоварено;
 • видове стоманобетонни конструкции - греди, плочи, подпори, фундаменти и др.;
 • височина или дебелина на профила на елемента;
 • условия на използване - вътрешни, външни, в контакт със земята, при условия на висока влажност и др.

Избор на дебелина на дебелия защитен слой

Има специални правила (SNiP), с които можете да определите желаната дебелина на защитата на клапана. Помислете за най-често срещаните опции.

За надлъжна нетегнала армировка или с опъване на спирачките, дебелината на защитния слой не трябва да бъде по-малка от диаметъра на въжето или пръта. Ако стените и плочите имат дебелина по-малка от 100 мм - минималният защитен слой трябва да бъде 10 мм; с дебелина по-голяма от 100 mm и в греди с височина до 250 mm - 15 mm. Защитен слой греди с височина 250 мм - 20 мм; основи - 30 мм.

Натоварената надлъжна армировка в областта на прехвърлянето на товара от армировката към бетона трябва да има дебелина на защитния слой от най-малко 2d (два диаметъра) за подсилване на въжени или стоманени пръти А-IV, Ам-IV; не по-малко от 3d за пръчки А-V, At-V, А-VI, At-VI. Освен това минималният размер на усилващото въже е 20 мм, а за пръчки е 40 мм.

Ако надлъжната напречна армировка се простира върху бетона и се намира в каналите, тогава слоят от бетон (от повърхността до най-близкия канал) не трябва да бъде по-малък от половината от диаметъра на канала - 20 mm или повече. При сноп от стоманени пръти с диаметър по-голям от 32 mm дебелината ще съответства на 32 mm и повече.

Минимален защитен слой от бетонни промишлени структури

 • плоски и оребрени плочи, стени, стенни панели - 20 мм;
 • греди, ферми, колони - 25 мм;
 • основи, фундаментни греди - 30 мм;
 • подземни съоръжения - не по-малко от 20 мм.

За да се защитят краищата на армировката, препоръчва се слой от 10 мм за продукти с дължина до 9 м, дължина 15 мм до 12 м и 20 мм над 12 м.

За рамки и скоби с напречни пръти вземам предвид височината на напречното сечение: по-малко от 250 мм - защитен слой от 10 мм, над 250 мм - защитен слой от 15 мм.

Предишните норми за дебелината на защитния слой бяха предложени за конструкции при нормални метеорологични условия. Но има и други възможности:

 • при наличие на подготовка на бетонната основа - не по-малко от 40 мм;
 • с постоянен контакт на бетон със земята - 76 мм;
 • при контакт със земята и под влияние на отрицателни атмосферни явления за фитинги d18-d40 - 52 мм, при фитинги d10-d18 - от 25 мм;
 • на открито - от 30 мм;
 • в помещения с висока влажност - от 25 мм.

За да се провери дебелината на защитния слой от бетон чрез магнитен метод, принципът на който създаде специални измервателни уреди.

Строителна площадка - prostobuild.ru

Никоя бетонна конструкция не може да се направи без защитен слой бетон, но вероятно не всеки знае за какво е необходимо изобщо, каква е минималната дебелина на защитния слой бетон и защо не можем да направим дебелината на защитния слой по-голяма от тази, която трябва да бъде. Всички тези въпроси ще обсъдим в тази статия.

Първата функция е да предпазите клапата от въздействието на агресивните носители. Тъй като е армировката, която възприема цялото натоварване на опън в стоманобетонните конструкции и когато е изложена на агресивни среди, армировката започва да корозира (ръжда) и да намалява напречното сечение, което води до намаляване на носещата способност на конструкцията като цяло.

Втората функция на защитния слой бетон е да предпази армировката от пожар. Стоманобетонови греди, напречни греди, подови плочи и др. под огъня те възприемат натоварването точно толкова, колкото възприема армировката, а усилването го възприема, докато се затопли до 500 градуса по Целзий.

Третата функция е надеждното закрепване на арматурата, осигурявайки съвместната й работа с бетон.

Дебелината на защитния слой от бетон зависи от много фактори, основният от които са видът на конструкцията, околната среда, диаметърът на армировката и нейната роля (надлъжна, напречна, структурна). По-долу е дадена таблица за зависимостта на дебелината на защитния слой от околната среда.

за напречни, структурни и разпределителни фитинги Положението е по-лесно и е взето не по-малко от диаметъра му и не по-малко:
- с височина на елемента, по-малка от 250 mm - 10 mm
- с височина на елементната част, равна на и над 250 мм - 15 мм

Ако говорим за максималната стойност на защитния слой от бетон, тогава всичко е просто: ако увеличим стойността на защитния ни слой, ще загубим в носещата способност на нашата структура, защото работната височина ще намалее и ще изхвърлим клапана (можете да прочетете как да запазите клапана). Ето защо е най-добре да вземете минималната стойност на защитния слой от бетон.

Ако правим например монолитна основа, тогава трябва по някакъв начин да гарантираме разликата между усилването и кофража. Това не е трудно и най-често се използват различни видове скоби за клапани.

В допълнение към скобите за осигуряване на защитен слой от бетон, можете да използвате обичайните камъчета с подходящ размер.

Какво е защитен слой от бетон и защо е необходимо?

Защитният слой от бетон се полага независимо от изискваните качества на основата. Дебелината на покритието е строго регламентирана в строителните кодове, но технологията на образуване на слоя, натоварването и обхвата на действие са от решаващо значение. При правилно нанасяне покритието предотвратява корозията и разрушаването на армировъчната клетка.

Защитен бетон слой за армиране - какво е това?

Защитният слой бетон е слой от циментов разтвор на определен размер. Намира се между външните повърхности на конструкцията от бетон и метал. Използването на тази технология осигурява дългосрочна работа без редовни ремонти. Използва се по отношение на повечето бетонни конструкции: фундамент, стена, основа под настилка, замазка и др.

Защитният слой от армировка в бетона е слой от бетонна смес от повърхността до началото на армировъчните части.

Какви са функциите?

 • комбиниране и дългосрочно действие на бетон с подсилване;
 • образуване на арматурни връзки;
 • закрепване на армировка в бетон и възможност за създаване на фуги;
 • защита от негативни влияния, особено корозия на различни причини за появата;
 • допълнителна рефрактерност.

При подреждане на елементите, сигурността на армировката се осъществява дори при трудни работни условия. Бетонната защита предотвратява негативните ефекти на топлина, висока влажност, агресивна химическа среда и предотвратява навлизането на влага в разтопен сняг.

Какво влияе върху дебелината на защитния слой?

Размерът на защитния слой на металната рамка директно зависи от слоя циментов разтвор. Ако защитният слой е прекалено тънък, металните пръти ще претърпят по-бързо негативните ефекти от влага, корозия и атмосферни фактори. Съществуват стандарти: ако използвате прекалено тънък слой - характеристиките на здравината могат да пострадат и прекалено гъста е просто нерентабилна.

Ако защитният слой от бетон е прекалено тънък, металът скоро ще започне да се влошава и с него цялата конструкция ще се срути.

Има три основни изисквания за слоя бетон:

 1. Висококачествена метална защита от проникване на влага и корозия.
 2. Взаимодействието на бетоновия разтвор с желязна основа.
 3. Цялостна стабилност и надеждност на дизайна.

Избор на дебелина на слоя

Изборът на защитен слой се основава на технически стандарти и общоприети правила. Конструктивната документация показва размера на предпазното устройство въз основа на напречното сечение на рамковия елемент и условията за използване на конструкцията.

При работа с надлъжни пръти, работна армировка, дебелината трябва да бъде с 5 мм по-малко от напречното сечение на пръта, ако се използва тежък бетон с малки гранули.

Ако се използва арматура с диаметър 4-18 mm, стойностите на защитната форма трябва да бъдат избрани в диапазона от 10-25 mm.

За фиксиране на армировката се използват крепежни елементи "стол", в състава му се добавят специални добавки, които осигуряват повишена устойчивост на температурни ефекти. Инструментът не е подложен на деформация с армировка, когато е изложен на високи температури, устойчив на напукване и разпръскване при температури под нулата.

За да се провери дебелината на защитния слой от бетон чрез магнитен метод, принципът на който създаде специални измервателни уреди

С помощта на "висок стол" в монолитна сграда е възможно да се подреди и фиксира армировъчната клетка за правилното място вътре в бетона. Заключването действа като гаранция за издръжливост и надеждност на сградата. В зависимост от диаметрите на клапите и условията на работа понякога е необходимо да се създаде защита с височина 30-50 мм. В дебелите слоеве се избира голям стол с висок размер, а в асортимента на магазините се продава в стъпки от 5 мм.

Ключови показатели

При определяне на минималната дебелина на защитния слой от бетон, в зависимост от обхвата на употреба изберете:

 • за предварително подготвени основи, за предпочитане е да се излее слой от 30 мм;
 • в сглобяемата основа при наличие на бетонна подготовка - 35 мм;
 • при липса на бетонна подготовка - 70 mm;
 • Наредбите SNiP формират правилото за избор на размер на слоя за плочи, панели и стени на ниво от 20 мм;
 • в областта на базовите греди - 35 мм;
 • в конструкцията на колони - 20 мм.

Стандартите за строителство са посочени в SNIP 52 01 2003, документът нормализира правилата за създаване на защитен слой бетон за монолитни, бетонни, стоманобетонни, метални и дървени конструкции.

Най-добрата защита на рамката е бетонирането.

Ненапрегнати армировки

Когато се използва защитен слой заедно с ненапрегната метална рамка, бетонът трябва да се смята за най-малко диаметърът на армировъчната лента. При плоча дебелина 10 см се приема, че е 1 см. Греди с височина над 25 см се третират с циментов слой от 2 см. За основата трябва да се поставят 3 см защитно покритие. 5 см

Затегната армировка

 • При стоманобетонните конструкции с укрепване на предварително напрягане по оста в областта на пренасянето на товара се прилага защитен слой.
 • Размерът му се изчислява по формулата 2 * x, където х е диаметърът на металния прът.
 • В някои случаи стойността се приема за 3 пъти диаметърът на пръта, но при условие, че напречното сечение е по-голямо от 20 mm.

Важно е да се създаде разстояние между напрежението на усилване по оста, но до 2 см.

В промишлени структури

За промишлени сгради стандартите посочват отличителните параметри на резервоара с дебелина:

 • 2 см - плочи, стени, създаване на бетонни основи;
 • 2,5 cm - колони, греди, ферми;
 • 2 см - подземни съоръжения.
Замазката от бетонна замазка зависи от условията и параметрите

За да се създаде защитен слой в края на армировъчната пръчка, се полага бетон:

 • 1 см - за конструкции до 9 м;
 • 1,5 см - в 12 м сгради;
 • 2 см се използва при стоманобетонни конструкции с дължина над 20 м.

При отрицателни условия на околната среда

Видът на армировката при различни работни условия е значително различен, както и размерът на защитния слой:

 • с подготовката на основата на водно-циментовата смес - от 4 см;
 • когато структурата е в земята или под земята - 7,5 см;
 • за конструкции, които са в контакт със земята и имат подсилена клетка - 5 см;
 • за конструкции, работещи на открито - от 3 см;
 • в мокри помещения от стоманобетон - 2,5 см.

Минимален защитен слой

Минималната дебелина на защитния слой бетон зависи от вида на конструкцията:

 • конструкции, които се предвижда да бъдат използвани в помещения с нормална влажност - 20 mm;
 • вътрешни конструкции, използвани при условия на висока влажност - 25 мм;
 • на открито без допълнителна защита - 30 мм;
 • контакт със земята без спомагателни защитни покрития - 40 мм;
 • основа с подготовка - 40 мм;
 • бетон в постоянен контакт с почвата - 76 мм.
Основното е да се отговори на условието, че защитният слой от бетон за подсилващата рамка не е по-малък от диаметъра на арматурните пръти.

В документацията липсва концепцията за максималния защитен слой от бетон, възможно е да се осигури всякакъв обхват на покритие, но това не се препоръчва поради ниската си ефективност и високата цена.

Има няколко бележки в SNiP:

 • всички стойности се намаляват с 5 мм, ако се вземе предвид конструкцията на сглобяемите елементи;
 • ако се планира изграждането на еднослойна структура, като се използват светли и порести, препоръчителната дебелина на слоя е 20 mm и 25 mm за клетъчния бетон;
 • за образуване на слой върху външните панели без покритие - от 25 mm;
 • за конструкции със структурно усилване всички стойности на образуване се намаляват с 5 мм;
 • независимо от другите правила, минималната дебелина е 10 мм или не по-малко от 1 диаметър на пръта.
 • Допълнителни препоръки

По време на използването на сградата съществува риск от разрушаване на повърхностния слой.

Причини за унищожаване:

 • високи натоварвания на сградата, които първоначално не бяха предвидени;
 • в района е използвано специално оборудване;
 • издигнат е друг етаж;
 • отрицателното въздействие на природните условия;
 • игнорирането на правилата за ерекция винаги води до бързо нарушаване на целостта на структурата или ремонтните работи.

Възстановяването на бетон не е трудно, но увеличава строителния бюджет.

Неприкосновеността на конкретните конструкции зависи от укрепващата рамка, поради което е важно да се следват правилата и препоръките за нейното инсталиране.

Ремонтът предполага:

 • премахване на пукнатини;
 • увеличаване на якостта на рамката;
 • възстановяване на места след разпадане или разпадане, смес от цимент и пясък в съотношение от 1 до 3 се използва като ремонтна смес;
 • структурно подсилване чрез напречни елементи.

Ако вредата е систематична и вече е била подложена на многократни ремонтни дейности, процедурата по възстановяването губи своята релевантност. Най-добрият начин по отношение на силата и целостта е цялостното възстановяване с възстановяване, укрепване или дублиране на металната рамка.

Захват на защитен слой от бетонни фитинги

Закрепващи елементи са необходими в процеса на изграждане на монолитна къща или стоманобетонни елементи от всякакви цели. С него създайте разстояние, което ще бъде запълнено със защитен слой. Има разлика между рамката и кофража. Той ви позволява да създавате условия за наливане на бетон с правилна дебелина.

Параметри на продукта:

 • изключително леко укрепване на бетона и последващ контрол на защитния слой;
 • предотвратява образуването на дефекти върху подготвената повърхност, които се проявяват в резултат на контакта на метала с кофража;
 • намаляване на разходите за работа, намаляване на времето за пускане в експлоатация на сградата;
Пластмасови фиксатори
 • звездообразни ключалки се използват за изливане на вертикални равнини (колони, стени) с диаметър от 4 до 20 мм;
 • "Висок стол" и триъгълни форми се използват за формиране на хоризонтални равнини (под, фундамент);
 • кръгли крепежни елементи са приложими за създаване на хоризонтални и вертикални структури.

В обхвата има и други форми на продукти за универсална употреба.
Ако по време на работа има повреди, се препоръчва първоначално да се отстрани материала със свободно закрепване, като се използва електроинструмент с диамантени дюзи.

Реконструкция на защитния слой

Ако на структурата се появят малки пукнатини, те могат лесно да се фиксират с минимално време и усилия, но е по-добре да се предотврати унищожаването на защитния слой.

Защита на бетон:

 • за запазване на долното покритие на армиращата мрежа за подова замазка;
 • отстраняване на отрицателното въздействие върху фондацията може да се комбинира с създаването на декоративен вид на къщата при полагане на довършителни покритие.

Под повърхността можете допълнително да поставите изолация за основата и стените.

Преди това основата на плочата се считаше за и против:

 • за пенобетонни стени е важно да знаете
 • как да се подсили зидария от газобетон,
 • в противен случай сградата е обречена на унищожение във всички райони.

Има много нюанси за това как да се направи броня върху газобетон, който трябва да се има предвид по време на строителството.
Ако възнамерявате да построите допълнителен етаж, трябва да се има предвид, че ще има наднормено натоварване върху основата. Възможно е да се предотврати унищожаването му чрез укрепване на рамката и използване на по-лек материал.

Препоръчваме ви да се запознаете с концепцията за бетонния пясък, който ще създаде допълнителна здравина за основата или първия етаж. Стените на втория етаж ще помогнат за изграждането на блокове от порест бетон, те са по-лесни и по-добре задържат топлината.

данни

Бетонният слой за защита на бетонната структура е от голямо значение за издръжливостта на конструкцията. Правилният защитен слой ще намали разходите за ремонт и ще подобри работата на сградата.

Минималният защитен слой от бетон за подсилване

Какъв вид бетон защитен слой имате нужда от армировка?

Какво определя дебелината на слоя от бетон?

Цел на защитния слой:

 • Закрепване на арматурата в дебелината на конструкцията;
 • Осигуряване на съвместни усилващи товари и бетон;
 • Ефективна защита на армировката от външна експозиция: атмосферна, химическа или друга корозия, висока влажност, замръзване и други вредни фактори.

Освен това, ако дебелината на слоя е недостатъчна, тогава армировъчният материал ще започне да се срутва и ако дебелината е над определената оптимална скорост, цената на строителството ще се увеличи. В същото време дебелината на корпуса на слоя за различни случаи е предвидена в нормативния документ SNiP 52-01-2003 и зависи от следните основни фактори:

 • Вид на армировката;
 • Механичен товар и естеството на механичното натоварване: надлъжно, напречно, структурно, стресово и ненатоварено;
 • Видове бетонни продукти;
 • Силова част на бетонни елементи;
 • Условия за ползване.

Защитен бетонен слой за подсилване, съответстващ на SNIP 52-01-2003

 • Надлъжната ненатоварена армировка, включително подсилените подсилени подпори, трябва да има защитен слой от строителни материали с дебелина не по-малка от диаметъра на пръта, телта или въжето. Освен това, ако стената на плочата има дебелина, по-малка от 100 mm, минималният слой на строителния материал трябва да бъде 10 mm; С дебелина на стената на плочата повече от 100 мм и за греди с напречно сечение до 250 мм, дебелината на слоя е 15 мм. За греди с напречно сечение повече от 250 мм - оптималната дебелина на слоя от бетон е 20 мм, при основи - не по-малко от 10 мм;
 • Надлъжната подсилена армировка трябва да има защитно бетонно тяло с най-малко 2 или 3 диаметъра на армировъчните елементи, в зависимост от местоположението и вида на натоварването. В същото време минималният слой за пръта е 40 мм, за въжето - 20 мм;
 • В случай, че предварително напрегнатата армировка се простира върху бетона и се намира в каналите, се предполага, че слоят от материал до близкия канал е "поне 0,5 от диаметъра на отвора" или от 20 mm или повече. Когато пакет от метални пръти с диаметър повече от 32 mm, дебелината на тялото на слоя е "не по-малка от 32";
 • Надлъжната армировка на опън в различни бетонови изделия трябва да има защитно бетонно тяло: плоски и оребрени плочи, стени и стенни панели - 20 mm; греди, ферми и колони - 25 мм; основи и основи - 30 мм, подземни конструкции - 20 мм;
 • Защита на крайната част на армировката. Препоръчителен минимален слой: 10 мм за бетонни продукти с дължина до 9 метра; 15 mm за бетонни изделия с дължина до 12 метра и 20 mm за бетонни изделия с дължина над 12 метра;
 • За яки и рамкови конструкции, подсилени с напречни пръти, с напречно сечение, по-малко от 250 mm - защитно покритие от материал, не по-малко от 10 mm, за секции, по-големи от 250 mm до 15 mm;

Препоръчителен защитен слой от армировка за различни работни условия

 • При извършване на бетонова подготовка на основи - 40 мм;
 • При контакт на бетона със земята - 75 mm;
 • При контакт със земята при паралелно негативно влияние на атмосферните фактори: при армировка с диаметър от 15 до 40 мм - слой бетон от 52 мм, за армировка с диаметър от 10 до 18 мм - бетонен слой от най-малко 25 мм;
 • При експлоатация на конструкции в условия на постоянна висока влажност - защитата трябва да бъде най-малко 25 мм.

За справка. Неразрушаващ контрол на дебелината на защитното "тяло" от бетон се осъществява чрез специални измервателни средства, работещи в съответствие с принципа на магнитния метод.

Бетонно покритие

(Актуализирано издание на SNiP 52-01-2003)

10.3.1 Защитният слой от бетон трябва да осигури:

съвместна работа на арматура с бетон;

закрепване на армировка в бетон и възможност за свързване на арматурни елементи;

безопасност на усилването от въздействия върху околната среда (включително при наличие на агресивни ефекти);

10.3.2 Дебелината на защитен слой от бетон да се вземат въз основа на изискванията на настоящия раздел по отношение на ролята на армировка в структури (работен или структурна) тип структури (колони, плочи, греди, фундаменти, стени и т.н.), с диаметър и вид армировка,

Минималните стойности на дебелината на работния слой на бетонна усилена конструкция (включително укрепването разположен на вътрешните повърхности на кухите елементи или част на пръстеновидния канал), за да бъдат взети от Таблица 10.1.

За сглобяеми елементи минималната дебелина на защитния слой от бетонна работна армировка, посочена в таблица 10.1, се намалява с 5 mm.

За структурно подсилване минималните стойности на дебелината на защитния слой от бетон са с 5 мм по-малко в сравнение с тези, изисквани за работна армировка.

При всички случаи дебелината на защитния слой от бетон също трябва да се вземе не по-малко от диаметъра на армировъчната пръчка и не по-малка от 10 мм.

При еднослойните конструкции, изработени от лек и порест бетон от класове B7.5 и по-долу, защитният слой трябва да е с дебелина най-малко 20 mm, а за външните стенни панели (без текстуриран слой) да е най-малко 25 mm. При еднослойни клетъчни бетонни конструкции дебелината на защитния слой във всички случаи е най-малко 25 mm.

Условия на работа на строителни конструкции - Дебелината на защитния слой от бетон, mm, не по-малко

В затвореното пространство при нормална и ниска влажност - 20

В затворени помещения с висока влажност (при липса на допълнителни предпазни мерки) - 25

На открито (при липса на допълнителни защитни мерки) - 30

В земята (при липса на допълнителни защитни мерки), в основите в присъствието на бетонна подготовка - 40

10.3.3 Дебелината на защитния слой от бетон в краищата на предварително напрегнатите елементи по дължината на зоната за пренос на напрежение (вж. 9.1.11) трябва да бъде най-малко 3d и най-малко 40 mm за армировка на прътовете и най-малко 20 mm за армировъчни въжета.

Позволени бетон покритие секция в подкрепа на сухожилие с анкери и без да се вземат същите като за напречното сечение в участъка за предварително напрегнати елементи с същинските сили подпомагане трансфер в присъствието на стоманена носеща част и непряко армировка (заварени напречни мрежи или покриване надлъжни подсилващи стремена) установена съгласно указанията на точка 10.3.20.

10.3.4 В елементите с надлъжна армировка на предварително напрягане, която е опъната върху бетон и е поставена в канали, разстоянието от повърхността на елемента до повърхността на канала трябва да бъде най-малко 40 mm и най-малко ширината на канала (диаметър), а на страничните стени поне половината от височината диаметър) на канала. В местоположението на армировката за предварително напрягане в жлебовете или извън участъка на елемента дебелината на защитния слой от бетон, образувана от последващ шлайфан или по друг начин, трябва да бъде най-малко 20 mm.

STO 36554501-006-2006 Правила за осигуряване на пожароустойчивост и противопожарна защита на стоманобетонни конструкции

12.4. При стандартен пожар с продължителност 90 минути, разстоянието от оста на армировката до загрятата бетонна повърхност трябва да бъде най-малко 35 мм, при 120 мин. - 45 мм, при 150 мин. - 55 мм, при 180 мин. - 60 мм.

Бетонно покритие

Много строители, които се занимават с стоманобетонни конструкции (независимо дали се излива основата, създават бетонна пешеходна пътека или стълби), се интересуват от необходимата дебелина на защитния слой бетон.

Защитният слой от армировка в бетона е слой от бетонна смес от повърхността до началото на армировъчните части. Необходимо е за анкериране (закрепване) на армировка в бетон, свързване на желязото с бетон и най-вече за защита на армировката от външната среда: отопление, висока влажност, корозия, корозионна среда и др.

Какво определя дебелината на защитния слой?

Ако защитният слой от бетон е прекалено тънък, металът скоро ще започне да се влошава и с него цялата конструкция ще се срути. Твърде дебелият защитен слой е скъп, затова е много важно да се знае необходимата дебелина. Тя може да зависи от:

 • ролята на армировката - надлъжна или напречна, работна или конструктивна;
 • натоварването на армировката е напрегнато, не е натоварено;
 • видове стоманобетонни конструкции - греди, плочи, подпори, фундаменти и др.;
 • височина или дебелина на профила на елемента;
 • условия на използване - вътрешни, външни, в контакт със земята, при условия на висока влажност и др.

Избор на дебелина на дебелия защитен слой

Има специални правила (SNiP), с които можете да определите желаната дебелина на защитата на клапана. Помислете за най-често срещаните опции.

За надлъжна нетегнала армировка или с опъване на спирачките, дебелината на защитния слой не трябва да бъде по-малка от диаметъра на въжето или пръта. Ако стените и плочите имат дебелина по-малка от 100 мм - минималният защитен слой трябва да бъде 10 мм; с дебелина по-голяма от 100 mm и в греди с височина до 250 mm - 15 mm. Защитен слой греди с височина 250 мм - 20 мм; основи - 30 мм.

Натоварената надлъжна армировка в областта на прехвърлянето на товара от армировката към бетона трябва да има дебелина на защитния слой от най-малко 2d (два диаметъра) за подсилване на въжени или стоманени пръти А-IV, Ам-IV; не по-малко от 3d за пръчки А-V, At-V, А-VI, At-VI. Освен това минималният размер на усилващото въже е 20 мм, а за пръчки е 40 мм.

Ако надлъжната напречна армировка се простира върху бетона и се намира в каналите, тогава слоят от бетон (от повърхността до най-близкия канал) не трябва да бъде по-малък от половината от диаметъра на канала - 20 mm или повече. При сноп от стоманени пръти с диаметър по-голям от 32 mm дебелината ще съответства на 32 mm и повече.

Минималният защитен слой от бетонни промишлени структури:

 • плоски и оребрени плочи, стени, стенни панели - 20 мм;
 • греди, ферми, колони - 25 мм;
 • основи, фундаментни греди - 30 мм;
 • подземни съоръжения - не по-малко от 20 мм.

За да се защитят краищата на армировката, препоръчва се слой от 10 мм за продукти с дължина до 9 м, дължина 15 мм до 12 м и 20 мм над 12 м.

За рамки и скоби с напречни пръти вземам предвид височината на напречното сечение: по-малко от 250 мм - защитен слой от 10 мм, над 250 мм - защитен слой от 15 мм.

Защитен слой от бетон при трудни условия на околната среда

Предишните норми за дебелината на защитния слой бяха предложени за конструкции при нормални метеорологични условия. Но има и други възможности:

 • при наличие на подготовка на бетонната основа - не по-малко от 40 мм;
 • с постоянен контакт на бетон със земята - 76 мм;
 • при контакт със земята и под влияние на отрицателни атмосферни явления за фитинги d18-d40 - 52 мм, при фитинги d10-d18 - от 25 мм;
 • на открито - от 30 мм;
 • в помещения с висока влажност - от 25 мм.

За да се провери дебелината на защитния слой от бетон чрез магнитен метод, принципът на който създаде специални измервателни уреди.