Изчисляване на обема на земните работи

Теорията за строителството е сложна и напълно неразбираема за начинаещите, които за пръв път се сблъскаха със сложни схеми, таблици и формули. Развитието им е доста трудна задача. Очевидно е, защото хората, които получават образование в тази област, прекарват цели години.
Междувременно често нямаме никаква възможност да поискаме помощ при извършване на строителни работи на професионалисти или поне на по-опитни работници. В този случай е необходимо да се извърши цялата подготовка и да се контролира незабавно личния процес.

Използвайте изобретение на професионалисти

При условията на недостиг на време не е необходимо да се изследва теорията на строителния бизнес, успоредно с усвояването на сложни математически формули и свойства на различни строителни материали. За да се улесни подготовката, специалистите са разработили различни специализирани калкулатори.
Един от тях е калкулаторът за изчисляване на земните работи. Благодарение на него можете лесно да определите окончателния обем на ямата с типа склонове, които сте посочили. Достатъчно е да се приложи към проекта на обекта и да въведете следните данни в калкулатора:
• широчината и дължината на бъдещата яма в долната част;
• ширина и дължина на обекта отгоре;
• дълбочина.
Посочете всички параметри в метри. В противен случай могат да възникнат грешки при автоматичното изчисляване на калкулатора.

Предимства на калкулатора

Благодарение на тази програма можете директно да изчислите необходимите параметри онлайн. Това е важно не само в подготвителния етап, но и за регулиране на параметрите на обекта по време на строителния процес. Възможността да се възползвате от помощта на такава програма онлайн е гаранция, че в случай на несъответствия между проекта на хартия и действителното му изпълнение, можете лесно да коригирате данните и да насочите дейностите на работниците в необходимата посока. На свой ред всичко това ще ви позволи да постигнете най-задоволителен резултат.
Междувременно не забравяйте, че е важно не само да се изчислят правилно пропорциите и параметрите на конструктивния обект. Предпоставка за постигане на желания резултат е също колко отговорно ще се обърнете към изпълнението на собствената си работа, защото пренебрегването е напълно неприемливо и няма да позволи да се реализира дори идеален проект.

Изчисляване на обема на извивката

Инструкции за изчисляване на обема на почвата

Първо, трябва да попълните първоначалните данни на онлайн калкулатора в метри:

L е дължината на изкопа, зависи от целта, например за основата, полагане на комуникации (водоснабдяване, канализация, газопровод, захранване или нискочестотни кабели).

А - ширината на горната част на изкопа, определена от способността да работи в окопите на работниците, оборудващи комуникациите.

При изграждането на фундаментна основа се препоръчва ширината на изкопа да се увеличи с 600 мм повече от широчината на фундаментната основа (за възможността за монтаж на кофраж, придвижване на работниците).

B - долната ширина (долната част), тъй като често окопите са изкопани със склонове, които предотвратяват разпръскването на почвата, нейните размери в горната и долната част могат да се различават. Разликата между ширината на горната и долната част определя склона на наклона.

Ако склоновете не са направени и ширината е постоянна в горната и долната част на изкопа - въведете същите стойности на параметрите A и B

H - дълбочината на изкопа, зависи от предназначението си, например, за основи на ленти от 0,5-2,5 м, според SNiP 3.02.01-87. За тръбопровод на най-малко 0,8 m от горната част на тръбата и SP 62.13330.2011 (SNP 42-01-2002), дълбочината на полагане на водопроводи се регулира SNP 2.04.02-84 (с действителното дълбочината на почвата замразяване необходимо да се добави най-малко 0,5 м). Минималната дълбочина на канализационната система за райони с топъл климат е 0,7-0,8 м, а ако зимите са тежки, по-дълбоки. За полагане на кабели, като правило, изкопайте окопи около 0,7 м дълбочина.

Трябва да се отбележи, че понякога е по-лесно и по-икономично да се изолират тръбите, което се използва смесения метод на устройството за основа (т.е. пълнене с пясък-чакъл възглавница, изолация и дренаж организация) и копаят плитък ров, за да се спести време, усилия и пари над вдлъбнатината, укрепване на стените и преместване земята.

Покажете също цената за изкопаване във вашия регион (на 1 кубичен метър) и отстраняването на почвата (също за 1 м 2), след което кликнете върху "Изчисляване".

Изчисляване на обема на изкопа с наклони

Калкулаторът ще изчисли зоната на изкопа (полезно при определяне на необходимото количество материал за укрепване на склонове), обемът на изкопа ще даде представа за това как трябва да бъдат отстранени много пръст и да се премести и да изберете най-добрият начин да се копае, за да получите желания резултат за кратко време. Ако ширината на горната и долната част на изкопа е различен, той ще бъде допълнително изчислените количества: полезен C и D. Ако наклон наложи такси изпълнители изкопаване и отстраняване на почвата, калкулатора ще даде на разходите за изкопаване на изкоп, движението на цената на земята и общата стойност на строителството на изкопа, който ще се Претегленото решение е да се обърнете към специалисти или да се изкопаете.

Изчисляване на обема на земните работи за ямата

За да изчислите размера на ямата и нейната цена, можете да използвате този калкулатор.

Параметрите, които могат да бъдат изчислени бързо и точно на този калкулатор за изкопните устройства:

- количеството работа, която трябва да бъде извършена.

- разходите за изкопаване на ямата.

- разходите по процедурата за износ.

За коректни изчисления трябва да попълните всички редове за въвеждане на стойности. Ако в някой от параметрите, които посочите, има частично число, не се безпокойте, калкулаторът ще го приеме и ще изчисли всичко с голяма точност, така че не се страхувайте да го въведете.

Трябва да въведете данните си в прозореца с надпис "Първоначални данни", като резултатът ще получите в съответния прозорец вдясно "Резултат". Калкулаторът ще изчисли точно размера, който ще ви е необходим за изкопни работи - това е основната характеристика на този калкулатор.

Как да се изчисли обема на ямата

На етапа на изготвяне на проект е необходимо да се изчисли обемът на изкопни работи, от който зависи практическото съставяне на изкопни работи, напълване и отстраняване на излишната почва.

Различията в състава на скалите, настъпили в района, водят до факта, че за същите основи извлечените обеми ще се различават поради ъгъла на наклона.

Процедурата за изчисляване е задължителна. Ако този момент не е отразен в строителния проект на частна къща, той се извършва независимо преди началото на изкопаването на ямата.

Начини за отчитане

Провеждането на изкопни работи е необходимо при изграждането на повечето промишлени и граждански структури. Начинът, по който се прави изчислението за яма, изкопа или насипа, се избира индивидуално във всеки отделен случай. Това зависи от следните фактори:

 • обхват на работа;
 • целта на обекта (основи на сгради, подпори, полагане на технологични комуникации, кладенци за устройства, отворени дренажни системи);
 • терени на строителната площадка;
 • метода за изкопаване и отстраняване на земя (ръчно, механизирано), което ще определи необходимостта от организиране на допълнителни състезания в работната зона;
 • плътност на застрояване.

Обемът на работата по разработването на почвите е разделен на онези, които се отнасят до оформлението на обекта (рязане на горния почвен слой) и свързани с изграждането на ями. Някои от тях могат да се извършват с булдозер, който се отстранява ръчно.

точен

Приблизителното изчисление на обема на почвата, което е възможно най-близко до реалността, включва следните проучвания (на място, камерна работа):

 1. Определяне на изчислителния контур. С помощта на топографски проучвания се определят характерните точки и изкачвания на почвата, долната подземна повърхност на ямата, придружаващите драгиране, насипи, различия, хребети.
 2. Следващата обработка в офиса създава допълнителни (междинни) точки, необходими за правилното определяне на всички стойности (контур, обеми, площ на нулева работа). Оценка на геоложките показатели на обекта.
 3. Изготвяне на технически доклад, посочващ условията, основанията, резултатите, действителните и допустимите грешки.

Доклад с данни, изчислени от специализирана организация, също ще бъде основание за определяне на разходите за работа.

Самостоятелно

Определянето на обема на земните работи в ямата на съоръжението с наклони и окоп не е голяма работа след измерванията (дължината на правите сегменти на периметъра, дълбочината в съответните точки).

В случаите, когато вдлъбнатината е сложна форма, тя се разделя на прости геометрични тела (призми с триъгълник в основата, правоъгълник, петоъгълник). Сумирането на всички резултати дава желаната стойност на обема на изкопни работи в ямата.

Познавайки размера на площта на ямата и всички височини в съставните й цифри, е удобно да се използва услугата "онлайн калкулатор". Един пример може да се види на тази фигура:

Чрез въвеждане на съответните стойности в полетата на посочените варианти на геометричните тела се получава резултат, чиято точност зависи от избрания контур на изчисление.

При сравнително прости изчисления, където стойността на възможната грешка не е голяма, се използва формулата, съответстваща на приблизителния размер на земната структура:

В райони с комплексен терен общата дължина на изкопа се разбива на фрагменти със същия наклон, обемът на който се прибавя към общата стойност.

Изисквания за склонове

Отговорът на това, което наклонът трябва да има склонове в земните работи, се съдържа в строителните кодове. Отклонението от посочените стандарти води не само до увеличаване на обхвата на работа в случай на колапс на стената, но и до риск от нараняване на работника.

Основните определящи параметри са плътността на почвата, образуваща странична повърхност и дълбочината на изкопаване:

Съпътстващ фактор е дължината на разкопките - при големите прави секции може да се получи и срив на вертикалния ръб на ръба. На кратки интервали в кръгли кладенци тази вероятност е по-ниска.

Допълнителни точки

На практика, когато работите върху устройството на ямите, има конкретни операции, които трябва да бъдат взети под внимание. За повече информация как да изчислите обема на ямата в специална програма вижте този видеоклип:

Това са следните обстоятелства:

 • изкопаването на яма с един кош багер включва допустими подови настилки от почва, които се елиминират с лопата;
 • изкоп за полагане на тръби ръчно е оборудван с ями в ставите;
 • за увеличаване на носещата способност на тръбата с 30-40%, те увеличават площта си на лагера до основата чрез вземане на проби от подлежащата повърхност на браздата по Ø на тръбата с ъгъл на покритие 120 °;
 • размерът на запълването се определя от разликата между обемите на ямата и подземната част на сградата.

За да се сведе до минимум количеството на внесената или внесена почва за извършване на всички изкопни работи на площадката, при етапа на проектиране е възможно да се изчисли нулевото ниво, което ще осигури равновесие между обемите на изкоп и дъмпинг.

Изсипете склонове на планирана област

* Дървообработване - изкопни работи в земната повърхност, предназначени за основи на устройствата и основи на сгради и други инженерни съоръжения.

Наклон на наклона в зависимост от вида на почвата и дълбочината на изкопаване

* Моля, имайте предвид, че това изчисление е предназначено за планирана област, където дълбочината на проходите е постоянна.
Обемът на изкопаване на ямата може да се определи по формулата:
Обемът на запълването се определя като разликата между обема на изкопните работи и конструкциите, които ще бъдат монтирани (фундаментни блокове, тръби).

Определяне на обеми и измерване на земни работи

Работата на багерите се изплаща в зависимост от размера на разработената от тях земя, изчислена в кубични метри.

Обмислете няколко примера за най-простата калкулация на количеството работа.

Изчисляване на обема на изкопаване

Пример 1. Работниците копаят изкопа с вертикални стени (фиг.10). През деня бригадата преминала 15 м от окопа. Ако в началото на изкопа дълбочината беше равна на 5,0 м, а в края на 4,0 м широчината на изкопа по дъното и отгоре беше 3,0 м, тогава количеството работа е следното: Определете две участъци на напречното сечение на изкопа:

1. В началото на работа 3 * 5 = 15 кв.м;

2. На мястото на завършване на работа 3 * 4 = 12 кв.м;

Средната площ на напречното сечение на изкопа се получава чрез комбиниране на двете площи и разделяне на половината:

Ако тази средна площ се умножи по дължината на изкопа, минаваща от бригадата, получаваме:

13,5 * 15 = 202,5 ​​с. м.

Това ще бъде необходимото количество работа, извършена от бригадата за деня.

Изчисляване на обема на разкопките

Пример 2. Беше направен прорез за железопътна линия. Дължината на вдлъбнатината е 20 м. Ширината на вдлъбнатината по дъното е 6,0 м. Склоновете са с наклон 1: 2 (Фиг.11). Дълбочината на прореза в единия край е 5 м, а в другата - 4 м.

Широчината на жлеба на върха е равна на ширината по дъното плюс два пъти по-голяма от дължината на наклона. С наклон 1: 2, полагането на наклон е равно на два пъти по-голяма от дълбочината на жлеба. Така че в единия край ширината на жлеба отгоре ще бъде:

и в другия край:

Площта на напречното сечение на жлеба със склонове е равна на трапецовидната площ или половината сума от ширината по дъното и ширината на върха, умножена по височината. Тогава площта на напречното сечение в единия край ще бъде:

и в друга: (6 + 26) / 2 * 5 = 80 кв.м.

За да се получи обем, средната площ на напречното сечение на жлеба трябва да бъде умножена по дължината му (20 м).

Средната площ е равна на половината от площта в началото и в края на изкопната част, а именно:

Ако умножим тази средна площ по дължината на жлеба, получаваме:

68 * 20 = 1360 с. м.

Това е количеството изкопни работи.

Изчисляване на обема на могилата

Пример 3. Намерете обема на насипа с дължина 50 м, ако неговата ширина е над 10 м, стръмността на склоновете е 1: 1, височината на насипа в началото е 2 м, а в края е 4 м (фиг.12). Широчината на основата на насипа ще бъде:

и площта на напречното сечение:

в началото: (10 + 14) / 2 * 2 = 24 квадратни метра. m

в края: (10 + 18) / 2 * 4 = 56 квадратни метра. м.

Средната площ на напречното сечение на насипа ще бъде:

и обем: 40 * 50 = 2000 кубически метра. м.

Канавки могат да бъдат различни очертания в плана. Обемът на ямите се получава, ако средната площ на ямата се умножи по нейната дълбочина.

Изчисляване на обема на ямата под сградата

Пример 4. Намерете обема на ямата под сградата, ако дълбочината на ямата е 2.0 м, размерите по дъното са 10х5, а склоновете на стената са с наклон 1: 1, (1: 1.25) Фиг.13. Долната площ на ямата е 10x5 = 50 квадратни метра. м. Площта на горната част на ямата е равна на:

[10 + 2 * (1.25 * 2.0)] х [5 + 2 * (1.25 * 2.0)] = 15х10 = 150 квадратни метра. м.

Средната площ на ямата е:

Изчисляване на обема на кръглата яма

Пример 5. Намерете обема на кръгла яма под комина на котела. Дълбочината на ямата е 5 м, стените са вертикални, диаметърът на ямата е 10 м. В този случай обемът е равен на площта на дъното на ямата, умножена по нейната дълбочина. Вижте снимка. 14.

Площта на кръглата дъно е равна на диаметъра му, умножена по себе си и по броя 3.14 (π) и разделена на 4, т.е.:

(10 х 10 х 3,14) / 4 = 314/4 = 78,5 кв. m

и обемът на ямата ще бъде равен на:

78,5х5 = 392,5 с. м.

Колкото по-неравномерна е повърхността на земята, толкова по-малко трябва да бъде разстоянието между съседни напречни профили на разкопки и насипи при изчисляването на техните обеми.

На фиг. 15 показва, на какви места е необходимо да се вземе напречната площ на могилата на силно вълнообразна повърхност на земята. На фиг.15 1, 2, 3 и. и т.н. означава местата, където трябва да завладеете района, и l1, l2 и. и т.н. - разстоянието между тях.

Обемът на участъка II на насипа ще бъде равен на площ от 2+ площ 3, разделена на половина и умножена по разстоянието l2.

Обемът на целия насип е равен на сумата от обемите от раздели I, II, III и III. т. г.

Най-простите устройства за измерване на дължината, ширината и височината на земната структура са измерване на лентата и лентата.

Измервателната лента е изработена от тънка стомана с широчина 2-3 см. Дължината на лентата е 20 м. Касетата е разделена на метри, половин метър и дециметър (дециметърът е 10 см) (фиг.16).

Лентата е лента с дължина 5, 10 или 20 м, затворена в корпус, в който е навита върху оста, която е пропусната през калъфа (фиг.17). На лентата има размери на метър, дециметър и сантиметър.

Най-добрите опции за измерване в момента са лазерната лента и теодолитът с ниво.

Изчисляване на обема на земните работи по конфигурацията на изкопа или ямата

Изкопни работи е задължителен и основен елемент от изграждането на всеки обект и подреждане на поземлен имот, подготовката му за бъдещо изграждане на жилищни и стопански структури.

Определение и видове земни работи

Изкопни работи е най-отнема време и трудно строителна фаза. Те включват следните видове операции:

 • разхлабване на твърда скалиста почва, нейното по-нататъшно развитие;
 • копаене на канавки;
 • копаене на канали и окопи;
 • пълнене на сметища с почви;
 • уплътняването на земята и създаването на могилата;
 • отстраняване на склоновете и дъното.

Повърхностното планиране и запечатването също се отнасят за земни работи.

Чрез сухия метод, без участието на хидравлично оборудване, се извършва следната работа:

 • създаване на язовирни стени, валове чрез екскаватори, грейдери, самосвали;
 • изграждането на могилата с булдозер и грейдер;
 • насипи и разкопки пред мостове;
 • разработване на резервоари и ями с движението на почвооборудване, асансьори, багери, самосвали;
 • планиране на земни работи;
 • класиране от грейдери;
 • почистване на склонове с изравняващи машини.

Подготовката на почвата с монтаж на водопроводи, нефтопроводи и газопроводи и отводняване се извършва и от екскаватор и булдозер. Работата по земя включва също и терасовидни работи в полувлакове, извършвани от тежки автомобилни грейдери.

Параметри за изчисляване на земната повърхност

За да извършвате ями и окопи, използвайте онлайн калкулатора, за да изчислите следните параметри:

 • вид канали по конфигурация;
 • общи характеристики на дъното;
 • дължина и ширина отгоре;
 • дълбочина на планираната яма.

Изчислението е приложимо за окопи със стандартна правоъгълна или нестандартна многоъгълна форма, окопи с кръгла форма и окоп със склонове.

Пример за определяне на обема на земните работи

Според плана на основите, изберете вида на изкопни работи и определете обема на развитата почва. Земя - пясъчен глинест.

Фигура 1 - План на фондацията

Списъкът на произведения, които ще бъдат определени:

· Рязане на зеленчуков слой от почвата;

· Разработване на изкопни работи (изкоп, яма, яма), механизирани (с багер);

· Завършване на почвата, механизирана от булдозер (само в ямата);

· Ръчно завършване на почвата (във всички канали);

· Запълване на механизирана почва;

· Запълване ръчно;

· Уплътняване на запълващата почва.

1 Размерите на площадката са дефинирани по следния начин: към сградата се прибавят 10-20 m по размер, в зависимост от конструктивните условия (фиг.2): 24 + 10 + 10 = 44 m;

Размерът на оформлението на сайта

Fп = 44,48 = 2112 m 2

Фигура 2 - Определяне на размера на оформлението на обекта

2 Определяне на обема на почвата при отрязване на слоя растение (Фигура 3). Ако в регулаторните източници единицата за измерване е m 2, тогава обемът на работа по рязане е равен на обема на работа по планиране на обекта:

Ако в регулаторни източници измервателната единица е m 3, тогава при определяне на обхвата на работа се взема предвид дебелината на отрязания слой (hcf. = 0.15-0.20 m).

Фигура 3 - Определяне на обема на почвата на разфасовъчната станция

3 Приемете следните видове канали (вижте фигура 3): за основата F1 правим изкоп.

Определете обема на почвата, извадена от изкопа, за основата F1, съгласно формулата:

където - обемът на почвата, извадена от изкопа, m 3;

- площ на напречното сечение на изкопа, m 2;

L е дължината на изкопа, m;

Районът на напречното сечение на изкопа (Фигура 4) се определя от формулата:

където п - ширина на основата на каната, m;

в - широчина в горната част на изкопа, m;

H е дълбочината на изкопа.

Широчината на основата на изкопа се намира като сумата от ширината на основата плюс двоен марж (маржът е разстоянието от основата до основата на наклона, за по-лесно производство, работата):

където е - широчина на основата, m;

n - граница (n = 0,3-0,6 m, по-големи стойности се приемат за многокомпонентни основи, по-малки за сглобяеми), m

Широчината в горната част на ямата се определя от формулата:

където l - полагане на наклона

Фигура 4 - Сечение на напречното сечение

Полагането на наклона е продукт на коефициента на наклона и дълбочината на изкопаване:

където m е коефициентът на наклон на наклона (виж таблица стр. 31);

H е дълбочината на ямата.

Н = 2.350 - 0.250 = 2.1 м

Зависимост на наклона на наклона на дълбочината на изкопа

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗЕМНИТЕ РАБОТИ.


Таблица 11.5 ОТГОВОРИ НА ПОДЗЕМНИТЕ ПОЧВА ВЪРХУ КРАСОТАТА И ТРЪБИТЕ

За да се определи обемът на окопите, надлъжният профил на изкопа е разделен на области с еднакви наклони, изчислява се обемът на почвата за всеки от тях и след това се обобщава.
Обем на канавката с вертикални стени

където K op се определя от ENiR Col.E2, adj. 2; V t - обемът на почвата, изместена от тръбопровода и изнесена извън площадката,

където V i е допълнителният обем на почвата (взет с плюс, когато има излишък и с минус - с липса на почва), m 3; F - площта на планирания участък, m 2.
След края на изчисляването, всички обеми на земните работи се свеждат до специална декларация, наречена консолидиран баланс на земните маси и състояща се от две части: лявата - пристигането на почвата (Р) и правото - потреблението на почвата (Р). Когато балансът P> P е положителен, т.е. активен, с