Изчисляване на обема на земните работи

Теорията за строителството е сложна и напълно неразбираема за начинаещите, които за пръв път се сблъскаха със сложни схеми, таблици и формули. Развитието им е доста трудна задача. Очевидно е, защото хората, които получават образование в тази област, прекарват цели години.
Междувременно често нямаме никаква възможност да поискаме помощ при извършване на строителни работи на професионалисти или поне на по-опитни работници. В този случай е необходимо да се извърши цялата подготовка и да се контролира незабавно личния процес.

Използвайте изобретение на професионалисти

При условията на недостиг на време не е необходимо да се изследва теорията на строителния бизнес, успоредно с усвояването на сложни математически формули и свойства на различни строителни материали. За да се улесни подготовката, специалистите са разработили различни специализирани калкулатори.
Един от тях е калкулаторът за изчисляване на земните работи. Благодарение на него можете лесно да определите окончателния обем на ямата с типа склонове, които сте посочили. Достатъчно е да се приложи към проекта на обекта и да въведете следните данни в калкулатора:
• широчината и дължината на бъдещата яма в долната част;
• ширина и дължина на обекта отгоре;
• дълбочина.
Посочете всички параметри в метри. В противен случай могат да възникнат грешки при автоматичното изчисляване на калкулатора.

Предимства на калкулатора

Благодарение на тази програма можете директно да изчислите необходимите параметри онлайн. Това е важно не само в подготвителния етап, но и за регулиране на параметрите на обекта по време на строителния процес. Възможността да се възползвате от помощта на такава програма онлайн е гаранция, че в случай на несъответствия между проекта на хартия и действителното му изпълнение, можете лесно да коригирате данните и да насочите дейностите на работниците в необходимата посока. На свой ред всичко това ще ви позволи да постигнете най-задоволителен резултат.
Междувременно не забравяйте, че е важно не само да се изчислят правилно пропорциите и параметрите на конструктивния обект. Предпоставка за постигане на желания резултат е също колко отговорно ще се обърнете към изпълнението на собствената си работа, защото пренебрегването е напълно неприемливо и няма да позволи да се реализира дори идеален проект.

Изчисляване на обема на извивката

Инструкции за изчисляване на обема на почвата

Първо, трябва да попълните първоначалните данни на онлайн калкулатора в метри:

L е дължината на изкопа, зависи от целта, например за основата, полагане на комуникации (водоснабдяване, канализация, газопровод, захранване или нискочестотни кабели).

А - ширината на горната част на изкопа, определена от способността да работи в окопите на работниците, оборудващи комуникациите.

При изграждането на фундаментна основа се препоръчва ширината на изкопа да се увеличи с 600 мм повече от широчината на фундаментната основа (за възможността за монтаж на кофраж, придвижване на работниците).

B - долната ширина (долната част), тъй като често окопите са изкопани със склонове, които предотвратяват разпръскването на почвата, нейните размери в горната и долната част могат да се различават. Разликата между ширината на горната и долната част определя склона на наклона.

Ако склоновете не са направени и ширината е постоянна в горната и долната част на изкопа - въведете същите стойности на параметрите A и B

H - дълбочината на изкопа, зависи от предназначението си, например, за основи на ленти от 0,5-2,5 м, според SNiP 3.02.01-87. За тръбопровод на най-малко 0,8 m от горната част на тръбата и SP 62.13330.2011 (SNP 42-01-2002), дълбочината на полагане на водопроводи се регулира SNP 2.04.02-84 (с действителното дълбочината на почвата замразяване необходимо да се добави най-малко 0,5 м). Минималната дълбочина на канализационната система за райони с топъл климат е 0,7-0,8 м, а ако зимите са тежки, по-дълбоки. За полагане на кабели, като правило, изкопайте окопи около 0,7 м дълбочина.

Трябва да се отбележи, че понякога е по-лесно и по-икономично да се изолират тръбите, което се използва смесения метод на устройството за основа (т.е. пълнене с пясък-чакъл възглавница, изолация и дренаж организация) и копаят плитък ров, за да се спести време, усилия и пари над вдлъбнатината, укрепване на стените и преместване земята.

Покажете също цената за изкопаване във вашия регион (на 1 кубичен метър) и отстраняването на почвата (също за 1 м 2), след което кликнете върху "Изчисляване".

Изчисляване на обема на изкопа с наклони

Калкулаторът ще изчисли зоната на изкопа (полезно при определяне на необходимото количество материал за укрепване на склонове), обемът на изкопа ще даде представа за това как трябва да бъдат отстранени много пръст и да се премести и да изберете най-добрият начин да се копае, за да получите желания резултат за кратко време. Ако ширината на горната и долната част на изкопа е различен, той ще бъде допълнително изчислените количества: полезен C и D. Ако наклон наложи такси изпълнители изкопаване и отстраняване на почвата, калкулатора ще даде на разходите за изкопаване на изкоп, движението на цената на земята и общата стойност на строителството на изкопа, който ще се Претегленото решение е да се обърнете към специалисти или да се изкопаете.

Как да се изчисли обема на ямата

На етапа на изготвяне на проект е необходимо да се изчисли обемът на изкопни работи, от който зависи практическото съставяне на изкопни работи, напълване и отстраняване на излишната почва.

Различията в състава на скалите, настъпили в района, водят до факта, че за същите основи извлечените обеми ще се различават поради ъгъла на наклона.

Процедурата за изчисляване е задължителна. Ако този момент не е отразен в строителния проект на частна къща, той се извършва независимо преди началото на изкопаването на ямата.

Начини за отчитане

Провеждането на изкопни работи е необходимо при изграждането на повечето промишлени и граждански структури. Начинът, по който се прави изчислението за яма, изкопа или насипа, се избира индивидуално във всеки отделен случай. Това зависи от следните фактори:

 • обхват на работа;
 • целта на обекта (основи на сгради, подпори, полагане на технологични комуникации, кладенци за устройства, отворени дренажни системи);
 • терени на строителната площадка;
 • метода за изкопаване и отстраняване на земя (ръчно, механизирано), което ще определи необходимостта от организиране на допълнителни състезания в работната зона;
 • плътност на застрояване.

Обемът на работата по разработването на почвите е разделен на онези, които се отнасят до оформлението на обекта (рязане на горния почвен слой) и свързани с изграждането на ями. Някои от тях могат да се извършват с булдозер, който се отстранява ръчно.

точен

Приблизителното изчисление на обема на почвата, което е възможно най-близко до реалността, включва следните проучвания (на място, камерна работа):

 1. Определяне на изчислителния контур. С помощта на топографски проучвания се определят характерните точки и изкачвания на почвата, долната подземна повърхност на ямата, придружаващите драгиране, насипи, различия, хребети.
 2. Следващата обработка в офиса създава допълнителни (междинни) точки, необходими за правилното определяне на всички стойности (контур, обеми, площ на нулева работа). Оценка на геоложките показатели на обекта.
 3. Изготвяне на технически доклад, посочващ условията, основанията, резултатите, действителните и допустимите грешки.

Доклад с данни, изчислени от специализирана организация, също ще бъде основание за определяне на разходите за работа.

Самостоятелно

Определянето на обема на земните работи в ямата на съоръжението с наклони и окоп не е голяма работа след измерванията (дължината на правите сегменти на периметъра, дълбочината в съответните точки).

В случаите, когато вдлъбнатината е сложна форма, тя се разделя на прости геометрични тела (призми с триъгълник в основата, правоъгълник, петоъгълник). Сумирането на всички резултати дава желаната стойност на обема на изкопни работи в ямата.

Познавайки размера на площта на ямата и всички височини в съставните й цифри, е удобно да се използва услугата "онлайн калкулатор". Един пример може да се види на тази фигура:

Чрез въвеждане на съответните стойности в полетата на посочените варианти на геометричните тела се получава резултат, чиято точност зависи от избрания контур на изчисление.

При сравнително прости изчисления, където стойността на възможната грешка не е голяма, се използва формулата, съответстваща на приблизителния размер на земната структура:

В райони с комплексен терен общата дължина на изкопа се разбива на фрагменти със същия наклон, обемът на който се прибавя към общата стойност.

Изисквания за склонове

Отговорът на това, което наклонът трябва да има склонове в земните работи, се съдържа в строителните кодове. Отклонението от посочените стандарти води не само до увеличаване на обхвата на работа в случай на колапс на стената, но и до риск от нараняване на работника.

Основните определящи параметри са плътността на почвата, образуваща странична повърхност и дълбочината на изкопаване:

Съпътстващ фактор е дължината на разкопките - при големите прави секции може да се получи и срив на вертикалния ръб на ръба. На кратки интервали в кръгли кладенци тази вероятност е по-ниска.

Допълнителни точки

На практика, когато работите върху устройството на ямите, има конкретни операции, които трябва да бъдат взети под внимание. За повече информация как да изчислите обема на ямата в специална програма вижте този видеоклип:

Това са следните обстоятелства:

 • изкопаването на яма с един кош багер включва допустими подови настилки от почва, които се елиминират с лопата;
 • изкоп за полагане на тръби ръчно е оборудван с ями в ставите;
 • за увеличаване на носещата способност на тръбата с 30-40%, те увеличават площта си на лагера до основата чрез вземане на проби от подлежащата повърхност на браздата по Ø на тръбата с ъгъл на покритие 120 °;
 • размерът на запълването се определя от разликата между обемите на ямата и подземната част на сградата.

За да се сведе до минимум количеството на внесената или внесена почва за извършване на всички изкопни работи на площадката, при етапа на проектиране е възможно да се изчисли нулевото ниво, което ще осигури равновесие между обемите на изкоп и дъмпинг.

Изчисляване на обема на земните работи по конфигурацията на изкопа или ямата

Изкопни работи е задължителен и основен елемент от изграждането на всеки обект и подреждане на поземлен имот, подготовката му за бъдещо изграждане на жилищни и стопански структури.

Определение и видове земни работи

Изкопни работи е най-отнема време и трудно строителна фаза. Те включват следните видове операции:

 • разхлабване на твърда скалиста почва, нейното по-нататъшно развитие;
 • копаене на канавки;
 • копаене на канали и окопи;
 • пълнене на сметища с почви;
 • уплътняването на земята и създаването на могилата;
 • отстраняване на склоновете и дъното.

Повърхностното планиране и запечатването също се отнасят за земни работи.

Чрез сухия метод, без участието на хидравлично оборудване, се извършва следната работа:

 • създаване на язовирни стени, валове чрез екскаватори, грейдери, самосвали;
 • изграждането на могилата с булдозер и грейдер;
 • насипи и разкопки пред мостове;
 • разработване на резервоари и ями с движението на почвооборудване, асансьори, багери, самосвали;
 • планиране на земни работи;
 • класиране от грейдери;
 • почистване на склонове с изравняващи машини.

Подготовката на почвата с монтаж на водопроводи, нефтопроводи и газопроводи и отводняване се извършва и от екскаватор и булдозер. Работата по земя включва също и терасовидни работи в полувлакове, извършвани от тежки автомобилни грейдери.

Параметри за изчисляване на земната повърхност

За да извършвате ями и окопи, използвайте онлайн калкулатора, за да изчислите следните параметри:

 • вид канали по конфигурация;
 • общи характеристики на дъното;
 • дължина и ширина отгоре;
 • дълбочина на планираната яма.

Изчислението е приложимо за окопи със стандартна правоъгълна или нестандартна многоъгълна форма, окопи с кръгла форма и окоп със склонове.

Изчислете теренната земя

Навременното изчисление на обема на земната повърхност, поръчано от Geotop Engineering LLC, като начин да се избегне пренасищането на земните работи

Изчисляването на обема на теренните площи в Москва се извършва, за да се получи основата, необходима за вземане на правилни технически решения относно избора на метода за извършване на земни работи, избора на земномащабно оборудване и цената на строителните мерки. Драгирането е много скъп процес, така че, ако искате да избегнете превишаване на разходите, трябва да поръчате изчисление на размера на терен от квалифицирани специалисти. Това ще позволи да се получи надеждна информация за кубичния капацитет на почвата, която е била транспортирана или разпространена в обекта.

Защо изчисляването на обема на изкоп в Москва да се довери само на професионални геодезисти?

В интернет можете да намерите голям брой онлайн калкулатори, които обещават бързо да извършват изчисления за всички видове земни работи. Въпреки това, такова бързо и непрофесионално самоизчисляване на обема на изкопа е малко вероятно да предостави точни цифри. Трябва да се има предвид, че само надеждни данни ще наблюдават качествено процеса на копаене от страна на изпълнителите.

Ето защо точността на изчисленията е изключително важна. Нашите геодезисти със сигурност ще вземат предвид много от най-важните фактори и детайли: тип на почвата, релеф на терена, размер на площадката, размер на насипа и т.н. В тази връзка, за качествено издаване на поръчка за изчисляване на обема на изкопа в Москва, достатъчно е да се свържете с нашата компания Geotop Engineering, Специалистите са сигурни, че точно изчисляват размера на земята, използвайки различни методи, специални формули за дизайн, модерно оборудване и усъвършенстван компютърен софтуер.

Важно: нашите специалисти извършват професионално изчисляването на обема на почвата на изкопа с задължително отчитане на изискванията на клиента по отношение на изискваната точност на изчислението, посочено в техническите спецификации.

Изчисляване на обема на земните работи за изкопа: какво получава клиентът?

След като поръчахте изчисляването на обема на земните работи за изкоп от нас, в резултат ще получите надеждна информация, която можете да използвате като основа:

изберете най-подходящия вариант за изкопаване, като се вземе предвид количеството на избраната почва;

уточнете броя на необходимото оборудване за износа на избрана земя;

правилно разпределяне на почвата в рамките на територията (част или цялата извлечена почва);

изготвя проектиране и оценяване на документи, като избира икономически изгодна стратегия;

да оправдаят времето на разкопките и други планирани дейности.

Изчисляването на обема на изкопни работи се извършва от нашите геодезисти в съответствие с всички технологични изисквания и стандарти за извършване на геодезически изследвания (съгласно нормите на SNiP 3.02.01-87).

При завършване на изчисляването на обема на изкопните работи, специалистите на "Геотоп инженеринг" АД предоставят на клиента пълен набор от документи - професионално изпълнен технически доклад, в който се записват всички получени и повторно проверени данни (документите се изготвят в цифров и графичен вид). Клиентът също така получава експертни съвети относно най-печелившото производство на планираните действия.

Как се изчислява обема на склоновете на земните изкопи?

За полагане на комуникации или монтаж на основа на лента на строителната площадка, вероятно ще трябва да изкопаете изкоп - специална изкоп, която има удължена форма (обикновено трапец). В навечерието е важно да се нареди изчисляването на обема на земната канавка със склонове в Москва - най-важната услуга, която позволява да се получи най-точната информация.

Общо има няколко опции за изкопаване на такива канали:

 • ръчно;
 • с помощта на ръчен треньор;
 • изкопаване багер.

Най-труден е ръчното копаене. На свой ред, процесът може да бъде улеснен чрез прилагане на нает или собствен трактор. Багерът е по-често използван в условията на мащабна конструкция и площта на площадката, достатъчна за преминаване на специално оборудване. Ако искате да наемете багер, уверете се, че сте открили дълбочината на предлагания изкоп и ширината му предишния ден: това е необходимо, за да се изчисли правилно обема на почвата в изкопа със склонове и да се вземе оборудването с подходящ размер кофа.

Нашите специалисти изчисляват обема на кладенеца, като изчисляват размерите на дадена геометрична фигура. В случаите, когато е необходимо да се оборудва изкоп с неправилна форма, е възможно да се преброи чрез разпределяне на жлеба в няколко некомплицирани геометрични форми. Правилно извършеното изчисление на обема на почвата на изкоп с наклони е гаранция за изкопаване при най-ниски разходи.

Колко е професионалното изчисляване на обема на почвата в Москва?

След като получихме техническата задача от клиента, нашите геодезисти започнаха да оценяват. Всички изчисления се извършват, като се вземат предвид правилата за производство на земни работи. Крайната цена за изчисляване на обема на изкопа зависи до голяма степен от мащаба на планираните дейности, вида на почвата в обекта, методите на изпълнение, избрания от клиента механизъм, необходимостта от транспортиране на избраната земя, укрепването на стените на ямата и обезводняването (изпомпване на вода).

Ние знаем как правилно да изчисляваме обема на изкопа със склонове и да гарантираме прозрачност на ценообразуването и индивидуален подход към всеки клиент.

Калкулатор, изчисляващ ямата и обема на земните работи

Инструкцията за калкулатора за изчисляване на изкопаването на канавката

Представяме ви онлайн калкулатор, който изчислява и определя обема на земните работи за ямата.

Всички параметри са посочени в метри

X - Широчината на ямата.

Б - Дълбочина.

Y - Дължина.

Целият процес включва копаене на рудник за основата на къща, канализация на вила, езеро или басейн, водоснабдяване или дренаж на вила.

По време на подготовката и производството основната фаза е правилната оценка на количеството произведена почва.

Разходи за проектиране и изкопни работи

Пълната оценка ще се състои в изкопаване на ямата и премахване на обема на изкопаната почва. Препоръчва се внимателно да се планират къде могат да се движат плодородните слоеве от почвата, които могат да бъдат приложени към парцела. Неплодородна земя, може да се използва за изграждане на фондация, планиране на градина, зеленчукова градина или просто изваждане от нея. Необходимо е предварително да се намерят местата, където изкопаната или отработената почва ще бъде премахната.

Това е важно! В процеса на копаене, скоростта на 1 m³ почва може да се увеличи с увеличаване на дълбочината на изкопа. По този начин, разходите от повърхността на земята до дълбочина от 1 метър, и по-дълбоко, често се удвоява.

Почистването на почвата често е допълнителен разход. За да се избегнат непредвидени разходи, всички етапи и тяхната цена трябва предварително да се съгласуват с изпълнителя.

Преди да инсталирате кофража за изливане на основата, е необходимо да вземете предвид запасите по размерите на ямата.

Обадете се на техника или се разкопайте?

Преди да решите как да копаете дупка, помислете за предимствата и недостатъците на всеки метод.

Ако процесът се извършва ръчно, тогава вие получавате чист и точно пригоден към размера на ямата.

Ако обемът на земята е сравнително малък и с наличен труд, тогава общата цена на ръчния труд ще бъде много по-евтина, отколкото при наемането на специално оборудване или багер. Също така, този метод улеснява контрола на геометрията и параметрите на бъдещия изкоп под основата.

В случай, че се планира да се копае голямо количество почва, а след това по отношение на производителността и с цел спестяване на време, би било за предпочитане да се поръча багер. Но във всеки случай, изборът е ваш.

Поетапен процес

Първо правим маркер за бъдещата яма. Това се прави най-добре с колче, което трябва да се залепи около периметъра на обекта и да се свърже с тънка цветна корда, показваща мястото на работа. За да проверите геометрията на бъдещата яма, ще трябва да измерите два диагонала, които задължително трябва да съвпадат.

Този метод не е професионален и е най-подходящ за сравнително плоска земя.

Ако се нуждаете от по-точна маркировка на планираните земни работи, тогава е най-добре да използвате следния метод.

На кратко разстояние от ямата, дървени стълбове или метални пръчки ще трябва да бъдат изкопани в групи от 2 парчета (отливки). На тези стълбове ще фиксираме дъските в хоризонтална позиция, на която разтегляме шнура. Опитайте се да поправите дъските една спрямо друга на едно и също ниво.

Чрез преместване на кабелите можете да постигнете добра маркировка. Останалите остатъци могат да се използват при монтажа на кофража под основата на лентата.

Ако има лазерно ниво, теодолит, ниво, те значително ще улеснят вашата работа.

Извършете контрол на геометрията

За да получите точен ъгъл от 90 °, използвайте умен метод. Взимаме триъгълник, чиито страни имат съотношение 3: 4: 5 метра с един ъгъл от 90 °. От едната страна заставаме под ъгъл от 3 метра, а от другата - на 4 метра, докато разстоянието между тези точки трябва да бъде равно на 5 метра.

Копаем яма

Ако възнамерявате да отидете дълбоко или има слабо място в областта на труда, първо трябва да гарантирате безопасността. Най-добре е стените на изкопа да се направят с лек наклон, което ще предотврати изхвърлянето на почвата.

За да контролирате дъното и стените, можете да използвате ниво и ламели с достатъчна дължина.

Изсипете склонове на планирана област

* Дървообработване - изкопни работи в земната повърхност, предназначени за основи на устройствата и основи на сгради и други инженерни съоръжения.

Наклон на наклона в зависимост от вида на почвата и дълбочината на изкопаване

* Моля, имайте предвид, че това изчисление е предназначено за планирана област, където дълбочината на проходите е постоянна.
Обемът на изкопаване на ямата може да се определи по формулата:
Обемът на запълването се определя като разликата между обема на изкопните работи и конструкциите, които ще бъдат монтирани (фундаментни блокове, тръби).

Изчислете количеството пясък за запълване

Този онлайн изчислителен калкулатор бързо ще ви помогне да пресметнете количеството пясък, което трябва да създадете запълване. За ваше удобство в формулата за калкулатори има 4 вида възможни запълвания. Избирайки конкретен тип изчисление, можете да наблюдавате как се променя броят на линиите на калкулатора и техните имена.

За точни изчисления задайте отделни линии до празните линии отляво и получете резултата в графите вдясно.

Независимо от вида на пълнежа, който сте избрали, общите стойности ще съдържат информация за:

Допълнителна функция на калкулатора "Изчисляване на разходите" ви позволява да разберете необходимите финансови разходи за всякакви количества консумативи. За да получите резултата, трябва само да зададете реда за параметъра на цената на единица продукт.

Изчисляване на обема на земните работи за кабелни траншеи

При изпълнението на проекта за кабелни линии (ЕК) е необходимо да се обмисли обемът на земните работи за бюджетиране. Най-малко нашите оценители изискват това от нас. В тази статия ще ви представя следващата много проста форма за бързо отчитане на обема на земните работи.

Обемът на земните работи зависи от вида на изкопа, а вида на изкопа, от своя страна, се избира според броя на кабелите, положени в един изкоп.

Кабелен изкоп

В типичен проект Arch. №1.105.03тм (полагане на силови кабели с напрежение до 10 kV в канавки) или А5-92 (полагане на кабели с напрежение до 35 kV в окопите. Освобождаване 1) има маса с размери на кабелни канали и обеми от земни работи.

От тези данни направих проста програма за преброяване на земните работи.

Появата на програмата напълно съответства на таблицата от стандартния проект.

Изглед на програмата за преброяване на обема на земните работи

Пред всеки тип изкоп, трябва да посочим дължината в колоната за дължината на изкопа. Срещу изкопа, който не използваме, поставяме 0.

В резултат на това програмата ще изчисли:

 • Изкопни работи: изкопаване, насипване.
 • Количеството фино пресято пръст или пясък.

Послепис Нищо сложно, само няколко формули, които ще ни спасят известно време.

Изтеглянето на програмата за преброяване на земни работи може да бъде на връзката.