Цифров брояч на цилиндъра

С помощта на нашия онлайн калкулатор, за да изчислите обема на цилиндъра, можете бързо и точно да изчислите обема на цилиндъра. За да изчислите обема на бутилката, първо изберете формулата, с която ще изчислявате. Обемът на цилиндъра (в зависимост от изходните данни) може да се изчисли по два начина: 1. през височината и радиуса на основата; 2. през височината и площта на основата. След това въведете първоначалните данни за изчисляване (стойност на височината на цилиндъра, стойността на цилиндър база радиус (или стойността на квадратен основата на цилиндъра), и след това натиснете "Изчисли". Можете също така да определите точността на резултата, т.е. броя на знака след десетичната запетая, на които ще Изчисленият обем на цилиндъра е закръглен.

Цилиндър е геометрично тяло, ограничено от две паралелни повърхности, които пресичат цилиндрична повърхност. Цилиндричната повърхност се нарича страничната повърхност на цилиндъра. Две паралелни повърхности се наричат ​​цилиндрови бази.

Обемът на цилиндъра може да бъде изчислен по две формули:

 1. през височината на цилиндъра и радиуса на основата;
 2. през височината на цилиндъра и основната площ.

Как да изчислите кубични метри

Автор: admin · Публикувано на 04/21/2017 · Актуализирано на 15 ноември 2017 г.

Съвет 1: Как да изчисляваме кубически метри

Често е възможно да се изчислят обемите на различни вещества или предмети в кубични метри. Не е трудно да се произведе това, ако са включени например тухли или дъски. Достатъчно е да измерите своите три пространствени величини - дължина, ширина и височина. Но ситуацията е много по-сложна при изчисляване на течни или течни вещества (цимент, вода и др.), За които е невъзможно да се използват измервателни линейни инструменти. В този случай изчислението може да се извърши съгласно формулата.

 • калкулатор, лист хартия и писалка в случай на отсъствие.

инструкция

1. Определете кой продукт трябва да преведете. Ако това е обект, който може да се измерва с измервателен уред, тогава няма да има проблеми при дефинирането на кубични метри. Примитивно е да се умножи стойността на дължината, ширината и височината, измерени в метри един на друг. Кажете, че дължината е 3 метра, височината е 1 метър, а ширината е 15 метра. Пример за изчисление е да се умножи 1 към 15 и 3. Продуктът на количествата е 45 кубически метра (или кубически метри).

Съвет 2: Как да изчисляваме брояча в куб

Кубически метър, кубичен метър или кубичен метър е стандартна мярка за обем. В тези единици се изчислява обемът на помещенията, както и консумацията на вода и газ. Те също така често показват броя на някои строителни материали, да речем, дъски. Останалите несистемни единици за измерване на обемни литри, кубични дециметри и сантиметри - също се преобразуват в кубични метри.

 • - калкулатор;
 • - таблица на плътността на веществата;
 • - компютър.

инструкция

1. За да изчислите броя на кубични метри, ако обемът е обем, но е определен в частични, множествени или несистемни единици, умножете го с изискваната цифра. Кажете, за да изчислите броя кубични метри за кубични дециметри (литри), умножете броя им с 0.001. За да ги превърнете в кубически метри кубически метри и кубически милиметри, умножете броя им съответно с 0.000001 и 0.000000001.

Съвет 3: Как да изчислите обема на бетона

Не е реалистично да се построи къща или да се построи друга сграда без план, който да вземе предвид всичко, включително консумацията на материали и по-специално необходимото количество бетон.

инструкция

1. Преди да започнете да изчислявате необходимия обем бетон, определете типа фундамент (може да бъде колонен, плоча и лента), както и конфигурацията му. Изборът на типа основа и неговата конфигурация се определя от носещата способност на почвата, върху която е планирано изграждането на обекта.

Изчисляване на обема в кубически метри по размера на една производствена единица

Изчисляване на обема в кубически метра по размера на една производствена единица (по искане на потребителя).

Аз ще цитирам заявката Изчисляване кубични метри.:
"Изчисляване на това: Колко кубически метра в една дъска; общо изчисление на горския кубичен капацитет "

Е, какво мога да кажа - всичко е ясно, дължина ширина ширина височина * брой дъски и се превръща в кубични метри.
Ще запазя човек да не натиска ненужни бутони и ще направи такъв прост калкулатор

Как се изчислява обемът на помещенията в калкулации за m3

ПРОЕКТИРАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ИЗЛАГАНЕ

Начин на работа: от понеделник до петък от 9-00 до 18-00 (без обяд)

Изчисляване на обема на помещението

Обемът е количествена характеристика на пространството, заемано от тяло, структура или вещество.

Формулата за изчисляване на обема:

И - дължина;
B - ширина;
C - височина.

Можете бързо да изпълнявате тази проста математическа операция, като използвате нашата онлайн програма. За целта въведете първоначалната стойност в съответното поле и кликнете върху бутона.

m3 до l калкулатор
калкулатор за превод cm до m

В организацията на проекта можете да поръчате изчисляването на обема на помещението въз основа на технологични или проектни задачи.

Тази страница осигурява най-лесния онлайн калкулатор за изчисляване на обема на стая. С този калкулатор с едно кликване можете да изчислите обема на стаята, ако знаете дължината, ширината и височината.

Квадратен метър е единица за измерване на площта, равна на квадрата на квадрат със странична дължина от 1 метър. Кубичният метър е единица за измерване на обема, равна на обема на куба с дължина на ръба от 1 метър. По този начин тези единици се използват за измерване на различни свойства на дадено вещество, така че от гледна точка на физиката, не е съвсем правилно да се говори за преобразуване на единица измерване в друго.

На практика обаче често има ситуации, при които е необходимо да се преобразуват различни измервателни единици (например квадратни метри до кубични и обратно).

Навигация за бърз член

Преобразуване на квадратни метра на кубични

Най-често това превръщане е полезно при изчисляване на количеството строителни материали, тъй като някои от тях се продават в кубически метри и са предназначени за подреждане на различни повърхности, които са удобно измерени в квадратни метри. За да преобразувате квадратни метри на кубически метри, освен дължината и ширината на продукта, трябва да знаете дебелината му. Обемът на продукта се изчислява по формулата V = a * b * c, където

 • V е обемът в кубични метри;
 • а, б и с са дължината, ширината и височината в метри.

Например, трябва да поставите стая с клапан.

Как да изчисляваме обема в m3?

Общата площ на стените е 200 квадратни метра. Облицовката на стените се продава в кубически метри. Дебелината на облицовката - 1 см. За да се изчисли обема на строителните материали, е необходимо да се направят следните изчисления:

 • Дебелината на облицовката в сантиметри се превръща в метри: 1/100 = 0,01 метра;
 • Сега трябва да умножите площта на стените с дебелината на облицовката в метри: 200 * 0.01 = 2 метра кубичен.

Така, за да покриете 200 метра квадратни стени, ще ви трябват 2 метра облицовка на кубични стени.

Преобразуване на квадратни метра на квадрат

В някои случаи може да се наложи да се преобразуват кубични метри на квадратен метър - т.е. да се измери колко квадратни метра материал се съдържа в един кубичен метър. За да направите това, трябва да знаете обема и дебелината (височината) на материала и да направите изчисления с формулата: S = V / a, където:

 • S е площта в квадратни метри;
 • V е обемът в кубични метри;
 • а е дебелината (височината) на материала.

По този начин, ако трябва да определите коя област можете да покриете с 1 куб. Метър облицовка с дебелина 1 см, трябва:

 • Дебелината на облицовката в сантиметри се превръща в метри: 1/100 = 0,01 метра;
 • Обемът на облицовката в кубични метри, разделен на дебелината в метри: 1 m3 / 0.01m = 100 m2.

По този начин, clapboard, чийто обем е 1 метър кубичен, можете да облицовка стена от 100 квадратни метра.

За да не изглеждат толкова сложни изчисленията, достатъчно е да се визуализират концепциите за кубичен метър и квадратен метър. Така че, за да си представите 1 кубичен метър, трябва да начертаете плътно куб, чиито страни са равни на 1 метър.

За да си представите колко квадратни метра се съдържат в един кубичен, можете да разделите вертикалната равнина на куба на условни ленти, чиято ширина е равна на дебелината на представения материал. Броят на тези ленти ще бъде равен на площта на материала.

Споделете тази статия с приятели в социалната мрежа. мрежи:

Как да намерите обем през района

инструкция

 • Задачата 1: изчислете силата на звука, като знаете височината и площта. Това е най-простата задача, защото

Изчисляването на обема на нагряване на калкулатора на стаята

(S) е продукт от дължина и ширина (S = l * b), а обемът е продукт от дължина, ширина и височина. Заменете във формулата за изчисляване на обема вместо l * b област. Ще видите израза V = S * h. Пример: Зоната на едната страна на паралелепипеда е 36 cm², височината е 10 см. Намерете обема на паралелепипеда V = 36 cm² * 10 cm = 360 cm³ Отговор: Обемът на паралелепипеда е 360 cm³.

 • Задача 2: изчислете силата на звука, знаейки само областта. Това е възможно, ако изчислите обема на куб, познавайки площта на една от лицата му. защото краищата на куба са еднакви, след това като вземете квадратния корен на областта, вие получавате дължината на единия ръб. Тази дължина ще бъде както височина, така и ширина. Пример: площта на едно лице на куба е 36 cm². Изчислете обема. Извадете квадратния корен от 36 cm². Получавате дължина 6 см. За куб, формулата ще изглежда така: V = a³, където a е край на куба. Или V = S * a, където S е площта на едната страна и е ръбът (височината) на куба V = 36 cm² * 6 cm = 216 cm³. Или V = 6 cm = 216 cm³ Отговор: Обемът на куба е 216 cm³.
 • Третата задача: да изчислите силата на звука, ако знаете областта и някои други условия. Условията могат да бъдат различни, освен зоната, могат да бъдат известни и други параметри. Дължината или ширината могат да бъдат равни на височината, повече или по-малко от височината няколко пъти. Допълнителна информация може да бъде дадена и на фигурите, които ще помогнат при изчисляването на обема Пример 1: Намерете обема на призмата, ако е известно, че едната страна е 60 cm², дължината е 10 cm и височината е равна на ширината S = l * b; l = s: b
  l = 60 cm²: 10 cm = 6 cm - ширината на призмата. защото ширината е равна на височината, изчислете обема:
  V = l * b * h
  V = 10 cm * 6 cm * 6 cm = 360 cm³ Отговор: обем на призмата 360 cm³
 • Пример 2: Намерете обема на формата, ако площта е 28 см2, дължината на формата е 7 см. Допълнително условие: четирите страни са еднакви един с друг и са свързани помежду си по ширина. l = s: b
  l = 28 cm²: 7 cm = 4 cm - ширина Всяка страна е правоъгълник, дължината на която е 7 см и ширината е 4 см. Ако четири такива правоъгълника са свързани помежду си по ширина, тогава ще бъде получен паралелепипед. Дължината и широчината му са 7 см и височината му е 4 см. V = 7 см * 7 см * 4 см = 196 см³ Отговор: Паралелепипед с обем = 196 см³.
 • Как да изчислите обема на стаята

  Обемът е геометричен термин, който позволява измерване на количествените характеристики на жилищното и нежилищното пространство.

  Определете обема на помещението с информация за неговите линейни размери и характеристики на формата. Обемът е много тясно свързан с характеристиките на капацитета. Със сигурност всеки е запознат с термини като вътрешния обем на даден съд или контейнер.

  Единицата за измерване на обема се класифицира според световните стандарти. Има специална система за измерване - SI, според която кубичен метър, литър или сантиметър е метрична единица обем.

  Всяка стая, независимо дали е хол или производствена зала, има свои собствени обемни характеристики. Ако разгледаме всяка стая от гледна точка на геометрията, тогава стаята е сравнима с паралелепипед. Това е шестстранна фигура, в случай на стая на прага й - стени, под и таван. Всяка страна на стаята е правоъгълник. Както е известно от геометрията, има формула за намиране на обема на правоъгълен паралелепипед. Обемът на тази цифра се изчислява чрез умножаване на трите основни размера на паралелепипедите - дължината, ширината и височината на лицата. Също така можете да изчислите обема на помещението с по-проста формула - подовата площ се умножава по височината на помещението.

  Как да разберете обема на стаята

  И така, как изчислявате обема на отделна стая? Първо, измерваме дължината на стената, най-дългата в стаята. Тогава определяме дължината на най-късата стена в стаята. Всички тези измервания се извършват на нивото на пода, по линията на полагане на дъските. При измерване лентата трябва да е равна. Това беше ред, за да се измери височината на тавана. За да направите това, трябва да държите лента мярка от пода до тавана в един от ъглите на стаята.

  Всички измервания трябва да бъдат записани с точност от десети. След това можете да продължите директно към изчисляването на обема на стаята. Взимаме дължината на най-голямата стена, умножаваме я по дължината на най-малката стена, след това умножаваме резултата до височината на стаята. В резултат на това получаваме необходимите цифри - обемът на стаята.

  Изчислете обема на помещението е необходимо в различни ситуации. Така че, обемът на стаята, който трябва да знаете, когато инсталирате радиатор на секции за отопление. Броят на секциите в него зависи пряко от обема на стаята. Ако е инсталиран климатик, трябва да знаете и обема на помещението, тъй като отделен климатик е предназначен само за определен обем от помещението.

  Обемът на помещенията с комплексна форма

  В случай, че стаята има неправилна форма, е необходимо да продължите отново от фигурата с паралелепипед. В този случай стаята ще бъде представена от голямо и малко обемно тяло. Така че, обемът трябва да се измерва отделно на големия паралелепипед, а след това на малкия. След това двата тома се събират заедно. Струва се, че структурата на стаята е напълно нестандартна, може да има арки и ниши с полукръгла формация. В този случай, обемите трябва да бъдат изчислени, като се използва различна формула - обемът на цилиндъра. Обемът на цилиндъра се изчислява винаги с една формула - площта на неговата основа се умножава по височината на цилиндричното тяло. Полукръглите конструкции в стаята могат да бъдат представени като част от цилиндъра, на базата на което се правят изчисления на общия обем на цилиндъра и след това излишната част се отнема от тях в съответствие с размерите на полукръглата ниша.

  Как да намерите обема на стаята

  Определянето на обема на помещенията често се изисква при производството на строителни и ремонтни работи. В повечето случаи това е необходимо, за да се изясни количеството материали, необходими за ремонт, както и да се избере ефективна система за отопление или климатизация. Количествените характеристики, описващи пространството, като правило изискват някои измервания и прости изчисления.

  1. Най-простият случай е, когато е необходимо да се определи обемът на стая с редовна правоъгълна или квадратна форма. Използването на лентова мярка в метри измерва дължината и ширината на стените, както и височината на помещението. Най-удобният начин за измерване на пода по дъските. Умножете получените показатели за дължина, ширина, височина и ще получите желания обем.

  2. Ако стаята има неправилна или сложна форма, задачата става малко по-сложна. Разделете зоната на стаята на няколко прости числа и изчислете площта на всеки от тях, след като направите измерванията. Добавете получените стойности чрез сумиране на зоната. Умножете сумата по височината на стаята. Измерванията трябва да се извършват в същите единици, например в метри.

  3. При извършване на строителни работи определянето на обема на цялата конструкция се определя от стандартите. Така нареченият обем на сградата на земната част на сградата с тавана може да се изчисли, като се умножи площта на хоризонталния участък по външните контури на нивото на долния етаж. Измерете общата височина на сградата от нивото на чистия етаж до горната част на таванската изолация. Умножете и двете.

  4. Ако има подове с различни размери, определете общия обем на помещенията в сградата, като добавите обема на всички части. Обемът се определя по същия начин, ако помещенията имат различни контури и дизайн.

  5. Отделно изчислете обемите на верандите, прозорците на венците, вестибюлите и други помощни елементи на конструкцията. Включете тези данни в общия обем на всички сгради. По този начин лесно можете да намерите обема на всяка стая или сграда, изчисленията са съвсем прости, опитайте се и внимавайте.

  Формулата на обема на помещението

  Как да изчислите обема на стаята

  Обемът е количествена характеристика на място. Обемът на помещението се определя от неговата форма и линейни размери. Концепцията за капацитет е плътно свързана с концепцията за обема, с други думи, обема на вътрешното пространство на съда, опаковъчната кутия и т.н. Приетите единици са в измервателната система на SI и неговите производни - кубичен метър m3, кубичен сантиметър, литър. Ще трябва да измерите обема на помещението, за което ще ви трябва лента, лист хартия, калкулатор, писалка. 1 Всяка стая, например стая, е, от геометрична гледна точка, правоъгълен паралелепипед.

  Паралелепипед е голяма фигура, която има 6 лица. и без значение кой от тях е правоъгълник. Формулата за намиране на обема на правоъгълен паралелепипед: V = abc. Количеството на правоъгълния паралелепипед е равно на произведението на неговите три измерения. Освен тази формула, може да е възможно да се измери размера на стая, като се умножи площта на пода до височината.

  2 Затова започнете да изчислявате обема на стаята. Определете дължината на една стена, по-късно определете дължината на 2-рата стена. Измерете на пода, на нивото на цокъла. Задръжте лепенката прави.

  На този етап, определете височината на стаята, за да направите това, отидете в един от нейните ъгли и точно измерете височината на ъгъла от пода до тавана. Напишете получените данни върху лист хартия, за да не забравите.

  Как да изчислим обема в m3 бетон калкулатор

  В момента преминете към изчисленията: умножете дължината на дългите стени по дължината на късата стена, умножете придобития продукт по височина и ще получите желания резултат.

  Обемите на помещенията се изчисляват в различни случаи: 1) в случай на закупуване на климатик, тъй като климатиците са предназначени за определен брой стаи; 2) при инсталиране на радиатори в стаите, тъй като броят на секциите в радиатора зависи от обема на помещението. 3 Ако имате стая с неправилна форма, с други думи тя се състои от привидно огромен паралелепипед и малък. В този случай е необходимо да се измери количеството на всеки от тях поотделно, а по-късно да се добави. Ако в стаята ви има ниша. тогава количеството му трябва да се изчислява по формулата за обема на бутилката. Броят на всеки цилиндър е равен на произведението на площта на основата по височина: V =? r2h където - този номер "pi" е равен на 3.14, r2 е квадрата на радиуса на бутилката, h е височината.

  Представете си, че вашата ниша е част от цилиндъра, изчислете броя на привидно целия цилиндър, по-късно вижте каква част от този цилиндър заема нишата, извадете излишната част от общия обем.

  Как да се изчисли площта на стаята?

  Ако има стая с четири стени и има стандартна геометрична форма с прави ъгли, тогава трябва да измерите две стени и да умножите получените две фигури един върху друг, да достигнем площта на стаята, а за обема трябва да умножите резултата по височина. но това е само с правилните геометрични форми.

  По-трудно е да се намерят площта и размерът, когато формата на стаята е грешен размер, например.

  След това трябва да приложите всички познания за геометрията, а именно да разделите стаята на няколко обикновени фигури и, в съответствие с формулите на тези фигури, да намерят своя район и след това да сложите всички резултати заедно, тогава ще получите общата площ на стаята. За да откриете височината, трябва да умножите получения резултат от общата площ по височина.

  Положението е още по-лошо при нестандартни стаи с неправилни ъгли на стените и покрива. След това трябва да пренесете всички размери на помещението на хартия, да я разделите на редовни форми и въз основа на всяка форма, да откриете нейната площ и обем, и след това да обобщим резултатите.

  В зоната на стаята не са изпъкнали прозорци и други неща, които са по-високи от пода, но са включени в изчисляването на обема на помещението.

  Как да изчислим площта на стаята

  В случай на измерване на стая с неправилна форма, се препоръчва да я разделите на правоъгълници за по-точно изчисляване на площта. Чрез изчисляването на площта на всяка такава площ можете да разберете общата площ на помещението, като просто обобщите всички получени резултати.

  Ако не е възможно да разделите помещението на правоъгълни области, тогава можете да опитате такива форми като триъгълник или сектор от кръг. Районът на триъгълник се изчислява по формулата на Gerona: S = v **).

  P - полу-периметър на триъгълника, който може да се изчисли както следва: p = / 2

  Изчисляване на тухли в къщата: калкулатор онлайн и как да проверите изчисленията ръчно

  Определянето на обема на помещенията често се изисква при производството на строителни и ремонтни работи. В повечето случаи това е необходимо, за да се изясни количеството материали, необходими за ремонт, както и да се избере ефективна система за отопление или климатизация.

  Количествените характеристики, описващи пространството, като правило изискват някои измервания и прости изчисления.

  1. Най-простият случай е, когато е необходимо да се определи обемът на стая с редовна правоъгълна или квадратна форма. Използването на лентова мярка в метри измерва дължината и ширината на стените, както и височината на помещението. Най-удобният начин за измерване на пода по дъските. Умножете получените показатели за дължина, ширина, височина и ще получите желания обем.

  2. Ако стаята има неправилна или сложна форма, задачата става малко по-сложна. Разделете пространството на стаята в няколко прости форми (правоъгълници, квадратчета, полукръгли и т.н.) и изчислете площта на всеки от тях, след като направите измервания. Добавете получените стойности чрез сумиране на зоната. Умножете сумата по височината на стаята. Измерванията трябва да се извършват в същите единици, например в метри.

  3. При извършване на строителни работи определянето на обема на цялата конструкция се определя от стандартите. Така нареченият обем на сградата на земната част на сградата с тавана може да се изчисли, като се умножи площта на хоризонталния участък по външните контури на нивото на долния етаж. Измерете общата височина на сградата от нивото на чистия етаж до горната част на таванската изолация. Умножете и двете.

  4. Ако има подове с различни размери, определете общия обем на помещенията в сградата, като добавите обема на всички части. Обемът се определя по същия начин, ако помещенията имат различни контури и дизайн.

  5. Отделно изчислете обемите на веранди, прозорци, вентилатори и други допълнителни елементи на конструкцията (с изключение на покритите и откритите балкони). Включете тези данни в общия обем на всички сгради. По този начин лесно можете да намерите обема на всяка стая или сграда, изчисленията са съвсем прости, опитайте се и внимавайте.

  2.4 Изчисляване на капацитета на обществените сгради и размера на тяхната земя

  В обществените сгради се намират институции и обществени услуги.

  Според специализацията и видовете услуги държавните институции и предприятията са разделени на предучилищни (детски градини и детски градини), училище, здравеопазване, културно и образователно, домакинство, търговия и дистрибуция, обществено хранене, административни и други.

  Изчисляване на обема на помещението.

  Съставът на публичните институции за всяко населено място първоначално е разработен в проекта за областно планиране, който представя цялата система за презаселване в района и местоположението на институциите и обслужващите предприятия в населените места. Тези развития се вземат предвид при определяне на състава на обществените сгради в конкретно населено място. Това отчита възможността за по-нататъшна експлоатация на съществуващите сгради.

  Изчисляването на капацитета или пропускателния капацитет на институциите и обслужващите предприятия се извършва в съответствие със стандартите за проектиране (SNiP).

  Изчисляване на перспективите на публичните институции

  Стандарти на 1000 жители

  Оценени цифри за 186 жители

  поземлен имот, ха

  поземлен имот, ха

  Съгласно изчислените данни на държавните институции те избират стандартни проекти на обществени сгради за конкретно населено място. В същото време е препоръчително да се даде предимство на такива стандартни проекти, в които се планира да се помещават няколко обществени институции в една сграда. Това намалява строителната и оперативната цена на единица обем на сградата, нейният външен вид става все по-интересен, обогатява архитектурата на обществения център, в който се намира сградата.

  2.5 Съставяне на списък на сградите и структурите на проекта

  В обществените сгради се намират институции и обществени услуги. Чрез специализацията и вида на услугата държавните институции и предприятията се разделят на:

  · Детска градина (детска градина и детски градини);

  · Административни и други.

  По териториалната услуга те могат да бъдат разделени на следните групи:

  1) обслужват жители на няколко населени места;

  2) услуги за жители на една населена зона;

  3) обслужват жители на определени части от селището.

  Първата група включва институции, разположени в областни центрове и обслужващи цялото население на областта (областния съвет на народните депутати, Дома на културата, офиса за връзка, универсалния магазин и др.), Както и институции, обслужващи група населени места и разположени в най-големите от тях, в централните паркове (селски съвет на народните депутати, офис на държавната ферма, колхозното правителство, средно училище, болница и др.). Втората група се състои от институции, обслужващи всички жители на една населена зона. Третата група включва институции, обслужващи жители на определени части от голяма населена зона и са представени в нея от няколко сгради, разположени на различни места (детски градини и детски градини, училища, хранителни магазини и др.).

  Такава система от служби за услуги се нарича "стъпаловидна система". Тя гарантира, че обслужващите агенции се доближават до жителите. По този начин първата група включва институциите за случайно използване, втората - периодична употреба, а третата - осигурява ежедневна поддръжка.

  Съставът на публичните институции за всяко населено място първоначално е разработен в проекта за областно планиране, който представя цялата система за презаселване в района и местоположението на институциите и обслужващите предприятия в населените места. Тези развития се вземат предвид при определяне на състава на обществените сгради в конкретно населено място. Това отчита възможността за по-нататъшна експлоатация на съществуващите обществени сгради.

  Изчисляването на капацитета или производствения капацитет на институциите и предприятията за услуги се извършва съгласно изчислените норми.

  Съгласно изчислените данни на държавните институции те избират стандартни проекти на обществени сгради за конкретно населено място. В същото време е препоръчително да се даде предимство на такива стандартни проекти, в които се планира да се помещават няколко обществени институции в една сграда. Това намалява строителната и оперативната цена на единица обем на сградата, нейният външен вид става все по-интересен, обогатява архитектурата на обществения център, в който се намира сградата.

  Как да изчислите обема на бутилката

  На тази страница, калкулаторът ще ви помогне да изчислите обема на цилиндъра онлайн. За да изчислите зададената височина, радиуса или площта на основата. Изчисленията се правят в милиметри, сантиметри, метри. Резултатът се показва в кубически сантиметри, литри и кубични метри.

  Цилиндър е геометрично тяло, ограничено от цилиндрична повърхност и две успоредни равнини, които го пресичат.

  По височина и радиус

  Формулата за обема на бутилката по отношение на височина и радиус:

  V = π · r² · h

  Чрез основната площ и височината

  Формулата за обема на бутилката по височина и площ на основата:

  Начини за изчисляване на кубичен метър по обем или общи размери

  За да се изчисли необходимото количество материал или вещество, най-често се използва кубичен метър (равен на обема на куб с ребра с дължина един метър). Тази стандартна единица обем, ако е необходимо, може да бъде прехвърлена към други измервателни системи - литри, милилитри, кубически сантиметри и милиметри.

  За да изчислите кубичен метър (обем), трябва да знаете дължината, височината и ширината на обекта. За да се изчисли обемът на течно и газообразно вещество или обект с неправилна форма, се изискват индикатори за неговата маса и плътност.

  Навигация за бърз член

  Проста фигура

  За да изчислите обема на обект, трябва да знаете неговите линейни размери. Това ще изисква:

  • Използване на метър за измерване на дължината, височината и ширината на фигурата;
  • Умножете линейните параметри на обекта.

  Например, за да изчислите обема на стая, чиято дължина е 8 метра, височина 3 метра и ширина 6 метра, се нуждаете от 8 * 3 * 6 = 144 (обемът на помещението е 144 м3).

  Определяне на обема по тегло

  Ако е невъзможно да се измери линейните параметри (обект с неправилна форма, течност, газообразно вещество), е необходимо да се изчисли обемът:

  • Измерете масата на материала;
  • Определете плътността на дадено вещество (има таблици със специална плътност за различни материали);
  • Разделете масата по плътност.

  Например, за да изчислите обема на бетона (плътност 2000 кг / м3) с тегло 30000 кг, се нуждаете от 30 000/2000 = 15 м3.

  Архимедското право

  За да се изчисли обемът на обект с комплексна форма, чиято плътност е неизвестна, е необходимо:

  • Потопете артикула в контейнера с вода (като предварително сте измерили първоначалното му ниво);
  • Определете колко нивото на водата е нараснало, след като обектът е потопен;
  • Изчислете обема на изместената вода (от нивото, след което субектът е потопен, изважда се първоначалната фигура).

  Преобразуване на единица

  Ако обемът е посочен в литри, милилитри, кубически сантиметри или милиметри, за да изчислите кубични метри, трябва да знаете следните стойности:

  • 1 m3 = 1000 л;
  • 1 m3 = 1 000 000 cm3;
  • 1 m3 = 1 000 000 000 mm3;
  • 1 m3 = 1000 dm3;
  • 1 m3 = 1000 000 ml.

  Например, капацитетът на стандартната кофа е 10 литра, което съответства на 0,01 м кубически. За да измервате 1 метър кубичен материал от кой да е материал с кофа, трябва да го напълните със 100 кофи.

  В ежедневието, използвайки кубически метри, се изчислява необходимото количество материали по време на ремонтни и строителни работи. Тази мярка често се използва и за определяне на дебита на природния газ и водата.

  Сайтът не съхранява лична информация на граждани на Руската федерация (регистрацията е затворена, коментарите са забранени). Някои материали, публикувани на сайта, могат да съдържат информация, предназначена за потребители над 16-годишна възраст (съгласно Закон № 436-ФЗ от 29 декември 2010 г. "За защита на децата от вредни за здравето им и развитието им данни"). 16+. Използването на този сайт предполага приемане на условията на потребителското споразумение.

  © 2016 Google Inc. Всички права запазени. Google и логото на Google са търговски марки на Google Inc.

  Google ™, Android ™, Google Maps ™, Google Play ™, Google Docs ™, Google Picasa ™, Gmail ™, Google Chrome ™, Google Plus ™, YouTube ™ и техните съответни лога са търговски марки на Google, Inc. в САЩ и други страни.

  Microsoft®, Windows®, Windows XP®, Windows Vista®, Xbox®, Zune®, SharePoint®, Internet Explorer®, Hotmail®, Bing®, Office®, Word®, PowerPoint®, Excel®, Outlook® и техните лога са търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и други страни.

  Mozilla®, Mozilla Firefox® и техните лога са търговски марки на Mozilla Foundation в САЩ и други страни.

  Skype® и свързаното с него лого са търговски марки на Skype в САЩ и други страни.

  Обем и масов калкулатор

  съдържание

  Както знаете, един кубичен метър е единица за измерване на обема. Този факт обикновено се признава. Страната на такъв куб е 1 метър. Този индикатор се използва за определяне на обема на контейнерите, например резервоар, резервоар или резервоар.

  Както и да е, при изчисляване на обема, понякога има трудности, които се дължат на използването на още една единица обемно измерване - литри. Ако искате да изчислите обема, който е необходим за съхраняване на някое вещество или да изчислите обема на течността, ще бъде полезно да изчислите теглото (масата), което по правило не съответства на броя литри.

  Каква е трудността при изчисляването на обема на капацитета?

  За съхранение или транспортиране на вещества като метан, масло, бензин, мляко, вода, се нуждаете от контейнер с определено изместване, което на практика се изисква да се знае в кубчета, а понякога и в килограми. Понякога е необходимо да конвертирате литри в тонове.

  Формулата за изчисляване на обема за различни вещества е проста, но на практика често се срещат грешки. Следователно, няма да е излишно да отнеме няколко минути и да се тествате с нашия калкулатор. В крайна сметка грешка при решаването на проблем може да бъде изпълнена само с лоша оценка, но на практика неправилните изчисления могат да доведат до придобиването на резервоар с недостатъчен обем и това е ненужно отпадък.

  Инструкции за използване на онлайн калкулатора

  Ако искате бързо да конвертирате литри в кубове, тогава нашият онлайн калкулатор е за вас. Всичко, което трябва да направите, е да изберете от списъка веществото, масата и обема, за които трябва да изчислите и да въведете в съответната форма броя литри, които искате да конвертирате в кубове. С натискането на бутона "Изчисляване" ще получите желаните стойности на обема в кубични метри и маса.

  Формулата за изчисляване на масата на обема

  За да изчислите обема на течността, можете да използвате най-простата формула от курса на училищната физика.

  където V е обемът на течността (веществото) в литри, m е масата на взетата течност (вещество), р е плътността на течността (веществото).

  При създаването на калкулатора използвахме следните стойности на плътността от таблицата по-долу.

  Калкулатор на обема в m3

  Изчисляване на обема на товара в m3

  Изчислете обема на товара в m3 може да бъде в нашия калкулатор. Защо и кой се нуждае от това? Например вие сте изпращач, който иска да разбере цените на пазара на товари и първо иска бързо да изчисли обема на Вашия товар в m3. За изчислението можете да използвате калкулатора. Показвайки размера на страните и височината на една кутия, а след това и броя на кутиите, в резултат получаваме обема им. И в този калкулатор, можете да видите как обема на целия товар, и само една кутия. След като разберете обема на вашия товар, лесно можете да разберете какъв вид транспорт ви е необходим. В крайна сметка, ако обемът на вашия товар е 10 кубически метра, тогава няма нужда да поръчате камион и да плащате за "празнота". Ще бъдете достатъчно и газели.

  Как да изчислите обема на кутията в кубични метри

  Обемът на кутията е много лесен за изчисляване. На тази страница има калкулатор, който ще ви помогне лесно да изчислите обема на една кутия или целия товар. Може би се интересувате от каква формула е изчислението. От гледна точка на математиката една обикновена картонена кутия с товар е правоъгълен паралелепипед и ако кутията е равна на всички страни, това е куб. Съответно, техният обем ще бъде изчислен като се използва проста геометрична формула: страна A * страна B * височина. Заслужава да се отбележи един важен факт: ако в изчисленията се използва стойност, например един метър, тогава резултатът ще бъде в кубически метри. Нашият калкулатор използва метра за изчисляване на обема. Ако една от страните на кутията, например, 60 см, след това в калкулатора трябва да посочите десетичен знак във формата: 0.6.

  Калкулатор на обема на кутията с товар в m3

  Вече разбрахме как се изчислява обемът в m3. За да не се разглежда ръчно тази стойност, този калкулатор за обем е създаден. Защо да използваме този калкулатор? Удобно е, без да е необходимо да отделяте време за изчисляване на обема на целия товар в кубически метри (m3). Използвайки простия интерфейс на нашия калкулатор, можете незабавно да разберете обема на товара. Просто въведете размерите на страните на кутията, височината на кутията (третата страна) и броя кутии, ако има повече от една. И това е всичко, получаваме резултата като стойност в m3 формат (кубични метри).
  Защо е по-добре да използваме нашия калкулатор вместо ръчни изчисления? Вероятността за грешка в този случай е изключена и вие също трябва да отделите много време и усилия за ръчни изчисления.

  Защо да знаете обема на превозвания товар?

  Ако ще поръчате пратка с нещо опаковани в кутии или правоъгълни контейнери, първото нещо, което ще ви попитам, когато подадете заявление, е обемът на превозвания товар. Тук можете да използвате нашия калкулатор на обема в m3. Веднага по време на разговора можете бързо да изчислите силата на звука в m3 и да го съобщите за приложението.
  Знаейки силата на звука, мениджърът-логистика ще може да вземе необходимия автомобил за транспортиране на вашия товар и ще ви спести от ненужни надплатени суми за по-голямо превозно средство. Също така, логистикът веднага ще може да ви води по цената на доставката.

  Как да изчислите кубическия капацитет

  Как да изчислите кубични метри

  Трябва да започнем с факта, че всички измервателни единици, използвани в съвременните физически науки и в ежедневието, не са нищо друго освен резултат от упоритата работа на учените в продължение на стотици години. За да водят всички инчове, километри и килограми до общ знаменател, те решиха да се преместят в обща мерна единица. В основата на съвременната метрична система бяха положени килограми и метри. Всички останали мерни единици са деривати, включително кубичен метър. Тази статия ще ви обясни как да изчислите кубичния капацитет на различни строителни материали.

  Кубическият метър е мярка за обема на тялото или веществото. Кубичният метър е обемът на кубовидна форма, която има ребра с дължина точно един метър. Формулата за изчисляване на кубичен метър е много проста и изглежда така: 1m3 = 1mx1mx1m.

  Измерването в кубични метри е подчинено както на твърдите вещества (например, нарязания дървен материал, стоманобетонните блокове), така и на течностите (консумация на вода в жилищен район, консумация на бетон) и газообразни (измерване на домакинския газ при полезни изчисления).

  Методи за изчисляване на кубичния капацитет

  Очевидно, ако първоначалната информация е представена в съответните измервателни единици (например в литри или кубически сантиметри), превръщането им в мерни единици за измерване на обема няма да отнеме много време. Ако обаче прехвърлянето е обект на маса или площ, ще бъде необходима допълнителна информация и изчислението е по-сложно.

  Изчисляване на кубичния капацитет на облицования дървен материал:

  При изчисляване на кубическия капацитет на бордюра, трябва да приложите знанията, придобити по време на уроците по геометрия. В случая на издялан дървен материал, просто трябва да умножите трите стандартни стойности. Обаче, се взема предвид не цял пакет от дървен материал (дървен материал). Необходимо е първо да се извърши изчисляването на кубическия капацитет на един елемент, след което да се преизчисли общият брой на плоскостите (баровете) в пакет, да се умножи този брой с получената стойност на обема.

  При изчисляване на кубичния капацитет в този случай е необходимо да се работи със същите измервателни единици, т.е. да се преобразуват всички размери на борда на метри (в сантиметри). Измерванията трябва да се извършват в съответствие с параметрите: дължина, ширина, дебелина.

  Изчисляване на кубатурата на немашината дъска:

  Изчисляването на кубичния капацитет в този случай също изисква измерване на дължина, ширина и височина. Разликата е, че изчисляването на кубическия капацитет на една дъска стане невъзможно, така че дъските се подреждат и измерват с различни коефициенти.

  За да направите изчисленията по-надеждни, препоръчваме да поставите дъските в купчина, след това да вземете средния индикатор за най-тънките и най-широки табла, да сгънете двата резултантни индикатора и да ги разделите на две. Така се отчита средната стойност на ширината, широчината и дължината се измерват по традиционния метод.

  В следващата стъпка умножаваме ширината, дължината и ширината на стека заедно и прилагаме фактор за намаляване. Съгласно GOST този коефициент за полу-бар и за неподреден борд е съответно 0,5 и 0,63. Често, за да се опростят изчисленията, производителите на дървен материал изпращат стоки, които имат коефициент 0,7.

  След като преброите един куп дървен материал, можете да преминете към втория, третия и т.н.

  Видове сутерен и кубични възможности

  Очевидно е, че изчисляването на кубическия капацитет във всеки отделен случай е индивидуално. Нека да започнем с колонната основа:

  1. Изчисляваме обема на стоманобетонните колони (поотделно). За да постигнем това, ние умножаваме неговите страни помежду си и височината на основния елемент.
  2. В случай на кръгло напречно сечение на колони, умножаваме квадрата на своя радиус по броя на елементите.
  3. Резултатът се умножава по височината на опората.
  4. Полученият номер се умножава по броя, необходим за конструкцията на основите. В резултат на това получаваме общото количество бетон.
  5. В случая на куп базови елементи с бетонна решетка е необходимо да се използва паралелепипедна формула и да се изчисли обемът й.

  При изчисляване на кубичния капацитет на основата на лентата първо определяме нейното напречно сечение. Ако е гладко, няма да има трудности при изчисляването на кубическия капацитет. В този случай умножете периметъра на конструкцията по нейната дебелина и ширина. След това изпълнете инструкциите за изчисление:

  • например, имаме конструкция със страни от 10 * 10 метра. Широчина на основата - 0,4 метра, дебелина - 0,7 метра;
  • следователно периметърът на конструкцията е 40 метра (10 * 4). След като умножим стойностите, получаваме 11,2 метра. Това обаче е само индикация за обема на основата за външните стени;
  • Да кажем, че къщата има две прегради (дължината на една от тях е 10 метра, дължината на перпендикуляра е 5 метра, ширината на двете е 0,3 м, дебелината е 0,7 м);
  • ние умножаваме параметрите на една от секциите (10 * 0.3 * 0.7 = 2.1), а след това втората (5 * 0.3 * 0.7 = 1.05). Освен това, ние просто добавяме получените стойности и получаваме общия обем на бетона, необходим за основата на лентата (11.2 + 2.1 + 1.05 = 14.35 m3).

  Капацитетът на основата на плочата се изчислява най-лесно. За да определите кубичния капацитет на основата на плочата, трябва само да умножете параметрите за дължината, ширината и дебелината на плочата.

  Например има следните данни: 10, 0.4 и 10 метра. Ние изчисляваме обема чрез умножаване на индикаторите и получаваме 40 м3 - необходимото количество бетон.

  Все пак трябва да се отбележи, че за да се увеличи здравината на основата на плочата, те често се прибягват да оборудват плочите с усилващи елементи. Ако се занимавате точно с такъв проект, за да изчислите необходимото количество материал, трябва да изчислите обема на плочата и ръбовете отделно и да добавите получените стойности.

  Така че, индикаторът, свързан с печката, вече знаем. Остава да се изчисли кубическият капацитет на ребрата.

  Да предположим, че в нашия случай базата има четири подсилени елемента с индикатори от 10, 0,25 и 0,3 метра. Очевидно обемът на един усилвател е 0,75 метра. Общата цифра за всички ръбове е равна на 3-ти кубичен метър (0.75 * 4). След това, за да изчислите общото количество хаван, необходимо за устройството за основа на плочките, трябва да добавите получените стойности (40 + 3) и да получите 43 м³.

  Изчисляване на кубическия капацитет на помещението

  Ако стаята, от която се интересувате, има проста форма, тогава изчислете нейния кубичен капацитет не е трудно: просто умножете параметрите на ширината, дължината и височината на стаята.

  Ако нямате една или повече характеристики на стаята, ги измерийте с помощта на лентова маска или уред за търсене на обхват. За да подобрите точността на измерванията, можете да измервате височината и ширината на противоположните стени два пъти, след това да добавите и разделите получената стойност на половина (намиране на средната аритметична стойност).

  Да предположим, че знаете зоната на стаята. За да намерите кубатура, трябва да умножите този показател по височина.

  Ако помещението има сложна форма, първо условно разделете стаята на прости форми и с помощта на геометрични формули изчислете обема на всяка от тях, след което добавете стойностите.

  Изчисляване на кубичния капацитет на масата

  Ако е известна масата на веществото, за която е необходимо да се изчисли обемът (кубичен капацитет), е необходимо първо да се изясни плътността на това вещество. Този индикатор може да бъде измерен самостоятелно или можете да намерите в таблицата за плътността на веществата.

  За да установим броя кубични метри, трябва да разделим известния индикатор за масата на веществото по неговата плътност. В този случай масата се измерва в килограми, а плътността в kg / m3.

  Нестандартни методи за изчисляване на кубичния капацитет

  Ако се занимавате с каквато и да е тяло с неправилна форма и в същото време познавате плътността на материала, от който се прави тялото, можете да използвате целия известен закон на Архимед. За да направите това, просто спуснете тялото във водата и измерете обема на водата, изместена от съда - това ще бъде индикатор за обема на потопеното тяло.

  Съществува и друг начин за изчисляване на капацитета на тялото. Това е доста трудно, но в някои случаи това е единственият изход. Така че, трябва да измерите един кубичен метър материал. Това може да се направи с кофа. Ако става въпрос за стандартна кофа, капацитетът й е 10 литра или 0,01 м3. Следователно, сто такива кофи от интерес за нас и ще бъде един кубичен метър.

  Както можете да видите, изчислението на кубатурата във всеки отделен случай е много индивидуално. Много зависи от това какви индикатори вече са известни и какво точно трябва да се изчисли. Във всеки случай изчисляването на кубичния капацитет на дадено вещество (бетон, вода, пясък и др.) Или помещения е много важно не само в професионалното направление, но и в ежедневието. Въпреки това, няма да е трудно за човек, който съвсем не е свързан с математическите науки, да направи необходимите изчисления.

  Кручинина Джулия Викторовна

  Как да се изчисли необходимия обем на борда?

  Един от начините да спестите пари е да купувате строителни материали в необходимата сума, нито повече, нито по-малко. Частен предприемач знае добре колко и какви проби трябва да придобие, за да изпълни определена работа. Но трудността е, че от начина, по който дъските, с редки изключения, не се продават - само на партиди. И за изграждането на никой не купува няколко парчета. Как да определите колко m 3 дървесина да закупите?

  Как да изберем дървен материал?

  1. Справете се с видовете необходими заготовки въз основа на спецификата на тяхната по-нататъшна употреба. Този продукт е класифициран като дъски, обапол и необработен. Ако дървеният материал е необходим и за двете, тогава обемът на покупката трябва да бъде изчислен отделно за всеки тип продукт.

  2. Да взема решение за необходимите линейни параметри на продуктите и да ги преобразува в едно измерение. Тъй като кубичният капацитет е m 3. За да бъде по-лесно да се брои, дължината, ширината и дебелината трябва да се записват в метри.

  3. Изчислете броя на заготовките за всеки тип и размер.

  В процеса на изграждане на необходимите дъски с различна дължина. Ако в този параметър те са много различни, тогава е необходимо да изчислите кубатурата за всяка група поотделно - така можете да намалите разхода на отпадъци при рязане. Препоръчително е, преди броенето, да разберете колко време продуктите се продават на пазара на строителни материали. Факт е, че за тях всеки производител може да има свои стандартни размери. Тук трябва да групирате продуктите според тези стойности и след това да изчислите колко и кои дъски имате нужда. Ако направите маса за себе си и мислите всичко добре, ще бъде добра идея да спестите пари.

  Характеристики на изчислението на обема на дървения материал

  Има типични таблици, предназначени да определят обема на различни заготовки (трупи, дъски, греди). Можете да изчислите и с помощта на калкулатори, които са на разположение на тематични сайтове. Но на практика в "полевите" условия трябва да работим в "ръчния" режим. Това означава, че броят на кубатурата на дъската, използвайки само лентова мярка, тъй като на пазара купчинките не разполагат с точно 1 метър всяка.

  1. Дървен борд.

  Пример (за тези, които са забравили училище).

  • Нека изчислим приблизителната (тъй като грешките са неизбежни по време на измерванията) кубическият капацитет на "изкованките" с дължина 6 м и ширина 200 мм. Като се направи превод, се оказва: ширина - 0.2; дебелина - 0, 04 (т).
  • Следователно, кубичният капацитет на 1 дъсчена дъска с дадените параметри е 6 х 0,2 х 0,04 = 0,048 m 3. Техниката е проста, основното е да не забравяме да преведем всички размери на "m".
  • Ако е необходимо да се изчисли колко дъски са в "куб", тогава се извършва такава аритметична операция - 1 м 3 е разделена на кубатура.
  • В нашия пример 1 / 0.048 = 20.83. Закръгляй до цял номер - 21 броя.

  2. Недървени продукти.

  Страничните лица не се обработват. Продуктите в опаковки по правило са с повторно класифициране. Това означава, че дървото може да бъде от различни породи, а размерите (особено ширината на детайла) се различават. За да се изчисли обема на стека в този случай е доста трудно. следва:

  • Внимателно проверете опаковката. Задачата е да изберете най-равномерните дъски. И един - най-тесен, а другият - най-широк.
  • Премахнете всички размери от всяка и изчислете средните стойности за дължина, ширина и дебелина.

  Пример. Широчината на една празна - 15 см, а другата - 35. Сгъваме и разделяме наполовина - (15 +35 / 2 = 25 см.) За по-нататъшни изчисления превеждаме на метри - 0.25. Със същия метод се определят и други средни линейни параметри.

  Какво е специално за изчисленията за необработен дървен материал? Те имат неравномерни странични лица. Следователно, поради кривината, прилягането на пробите един към друг не е толкова плътен. В резултат на това празнини и празнини. Ето защо се взема корекционен коефициент, който до голяма степен зависи от влажността и типа дърво. Минималната му стойност е 0.62, максимумът е 0.7.

  На практика качеството на материалите се определя "по око", поради което изменението се приема като средно - 0,66. За да получите крайния резултат, трябва да умножете получения кубичен капацитет по посочения коефициент.

  Ако работите с голяма купчина, вероятността за грешка в изчисленията се увеличава драматично. За да не се плащат прекалено, е препоръчително да се съхраняват дъските в опаковки с парчета от 10. За всяко от тях се правят измервания с последващи изчисления на кубичния капацитет.

  Със същия метод се правят изчисления за obapol (плоча). Разликата е само в коефициента. Стойността му е в рамките на 0.48 - 0.74.

  Излъчване на онлайн телевизия, повече от 1000 канала абсолютно безплатно

  Изчисляване на кубатурата на бизнеса.

  Преди да се изчисли обемът на бизнес плочите, нарязаният дървен материал е разделен на две групи по дължина: повече от 2 метра и до 2 метра включително. Венчето се вписва в купчината, дебелите и тънки краища на дъските се поставят алтернативно в противоположни посоки и с повърхността на плочата нагоре и надолу. Кратките крокодили са подредени с надлъжно скачване. Натрупаният стак трябва да бъде възможно най-плътно положен, да има прави ъгли и да има еднаква височина в целия стек.

  Освен това, чрез умножаване на средната дължина и ширина на купчината до нейната височина, се определя обемът на сгъване. В дървесните блокове има две концепции за кубичен метър: гъст кубичен метър и сгъваем кубичен метър.

  Кубическият метър от плътно дърво е обемът, получен чрез измерване на всеки отделен асортимент (дървен материал, шперплат, трупи), с изключение на обема на кухините между трупите и обема на кора.

  Сгъваем кубичен метър - единица за измерване на обема на дървесината, натрупана в купчини с кухини от 1 кубичен метър. В складови кубически метри асортименти с къси размери, дърва за огрев, включително обема на кухините между дървените трупи и обема на кората, се вземат под внимание.

  Преобразуването от сгъваеми кубически метри на кубични метри от гъста дървесина става чрез умножаване на коефициента на пълна дървесина на комина по тяхната стойност.

  Коефициентът на конверсия за преизчисляване на плътни кубични метри на складови кубични метри е одобрен с Резолюция № 53 на Министерството на труда на Руската федерация от 19 септември 1995 г. За кръгли и дървени дърва за отопление с дължина от 1-2 метра, коефициентът на преобразуване от плътни кубични метри до складовите кубични метри е 1.43. Коефициентът от 0,7 се използва за превръщане от сгъване до плътни кубични метри.

  Забележка: За изчисляване на цените на дърва за огрев обикновено се използват сгъваеми кубични метри.