Какъв вид бетон защитен слой имате нужда от армировка?

Защитният слой над армировката в бетона е слой от бетон, измерен от външната повърхност на арматурата до външната повърхност на бетонната структура.

Какво определя дебелината на слоя от бетон?

Цел на защитния слой:

 • Закрепване на арматурата в дебелината на конструкцията;
 • Осигуряване на съвместни усилващи товари и бетон;
 • Ефективна защита на армировката от външна експозиция: атмосферна, химическа или друга корозия, висока влажност, замръзване и други вредни фактори.

Освен това, ако дебелината на слоя е недостатъчна, тогава армировъчният материал ще започне да се срутва и ако дебелината е над определената оптимална скорост, цената на строителството ще се увеличи. В същото време дебелината на корпуса на слоя за различни случаи е предвидена в нормативния документ SNiP 52-01-2003 и зависи от следните основни фактори:

 • Вид на армировката;
 • Механичен товар и естеството на механичното натоварване: надлъжно, напречно, структурно, стресово и ненатоварено;
 • Видове бетонни продукти;
 • Силова част на бетонни елементи;
 • Условия за ползване.

Защитен бетонен слой за подсилване, съответстващ на SNIP 52-01-2003

 • Надлъжната ненатоварена армировка, включително подсилените подсилени подпори, трябва да има защитен слой от строителни материали с дебелина не по-малка от диаметъра на пръта, телта или въжето. Освен това, ако стената на плочата има дебелина, по-малка от 100 mm, минималният слой на строителния материал трябва да бъде 10 mm; С дебелина на стената на плочата повече от 100 мм и за греди с напречно сечение до 250 мм, дебелината на слоя е 15 мм. За греди с напречно сечение повече от 250 мм - оптималната дебелина на слоя от бетон е 20 мм, при основи - не по-малко от 10 мм;
 • Надлъжната подсилена армировка трябва да има защитно бетонно тяло с най-малко 2 или 3 диаметъра на армировъчните елементи, в зависимост от местоположението и вида на натоварването. В същото време минималният слой за пръта е 40 мм, за въжето - 20 мм;
 • В случай, че предварително напрегнатата армировка се простира върху бетона и се намира в каналите, се предполага, че слоят от материал до близкия канал е "поне 0,5 от диаметъра на отвора" или от 20 mm или повече. Когато пакет от метални пръти с диаметър повече от 32 mm, дебелината на тялото на слоя е "не по-малка от 32";
 • Надлъжната армировка на опън в различни бетонови изделия трябва да има защитно бетонно тяло: плоски и оребрени плочи, стени и стенни панели - 20 mm; греди, ферми и колони - 25 мм; основи и основи - 30 мм, подземни конструкции - 20 мм;
 • Защита на крайната част на армировката. Препоръчителен минимален слой: 10 мм за бетонни продукти с дължина до 9 метра; 15 mm за бетонни изделия с дължина до 12 метра и 20 mm за бетонни изделия с дължина над 12 метра;
 • За яки и рамкови конструкции, подсилени с напречни пръти, с напречно сечение, по-малко от 250 mm - защитно покритие от материал, не по-малко от 10 mm, за секции, по-големи от 250 mm до 15 mm;

Препоръчителен защитен слой от армировка за различни работни условия

 • При извършване на бетонова подготовка на основи - 40 мм;
 • При контакт на бетона със земята - 75 mm;
 • При контакт със земята при паралелно негативно влияние на атмосферните фактори: при армировка с диаметър от 15 до 40 мм - слой бетон от 52 мм, за армировка с диаметър от 10 до 18 мм - бетонен слой от най-малко 25 мм;
 • При експлоатация на конструкции в условия на постоянна висока влажност - защитата трябва да бъде най-малко 25 мм.

За справка. Неразрушаващ контрол на дебелината на защитното "тяло" от бетон се осъществява чрез специални измервателни средства, работещи в съответствие с принципа на магнитния метод.

Защитен слой от бетон за армиране

Съдържание:

Когато полагате армировка в бетон, не забравяйте, че бетонът, подобно на всеки каменен материал, напълно устоява на компресията. Съпротивлението на бетон на напрежението е петнадесет пъти по-малко от компресията. Ако поставите краищата на бетонния лъч върху 2 подпори и товар, тогава под действието на товари той ще се огъне. В долните части на гредите материалът претърпява сила на опън, а в горната част - компресивна сила.

Технология за усилване

С увеличаването на натоварването първо ще се появи пукнатина в долната му страна, след което гредите ще се срутят. Това ще се случи, защото долната зона не може да издържи напреженията на опън, докато горната зона може лесно да издържи на натиск. Ето защо, вземете сериозно прилагането на защитен слой армировка. В противен случай това може да е в ущърб на вашата конструкция в бъдеще.

За да се избегне колапсът на гредите, поставете армировка в опъната част на бетонната конструкция. При втвърдяване, бетона ще се свърже здраво с армировката, която ще поеме по-голяма якост на опън от самия бетон. Арматурата е разделена на разпределение, работа и монтаж. Те произвеждат армировка от стомана от различни типове и степени. Използва се един или друг вид стоманобетонна стоманобетонна конструкция.

По време на полагането на армировка в бетон, поддържайте около пръчките проектния размер на защитния слой от бетон, който ги предпазва от корозия. Дебелината на защитния слой бетон се определя в зависимост от вида на конструкцията и диаметрите на армировката, условията, при които ще се търси железобетон. Например, в плоча и стена с дебелина повече от сто милиметра, стойността на защитния слой на армировката трябва да бъде най-малко петнадесет милиметра; в лъча и колоната от двадесет до тридесет милиметра, а в основата, бетонирана в отсъствие на подготовка, долната армировка има защитен слой бетон с дебелина седемдесет милиметра.

За подсилване на основата, решетката обикновено се използва, а за колоната - отделен прът, свързани един с друг с игло на място или завършена рамка. Върху подсилващата се дъно на основата се поставя бетонна облицовка, за да се образува защитен слой. Укрепването на гредите е сглобено от части на рамката, заварени рамки или от отделни пръчки. Ако голяма маса на рамката - тя се сервира в кофража с кран. Рамките на отделните пръчки са свързани с трагуса над кофража.

Защитен бетон за подсилване SNiP 52-01-2003

Бетонно покритие

7.3.1 Защитният слой от бетон осигурява:

- съвместна работа на арматура с бетон;

- закрепването на армировката в бетон и възможността за създаване на арматурни елементи за докинг;

- безопасност на армировката от въздействия върху околната среда (включително наличието на агресивни ефекти);

- пожароустойчивост и противопожарна безопасност на конструкциите.

7.3.2 Дебелината на защитния слой бетон трябва да се вземе от изискванията на 7.3.1, като се вземе предвид ролята на армировката в конструкциите (работна или конструктивна), вида на конструкциите (колони, плочи, греди, фундаментни елементи, стени и др.), Диаметър и вид на армировката.

Дебелината на защитния слой от бетон за армиране не е по-малка от диаметъра на армировката и не по-малка от 10 mm.

Минимално разстояние между армировъчните пръти

7.3.3 Разстоянието между армировъчните пръти трябва да бъде взето не по-малко от стойността, осигуряваща:

- съвместна работа на арматура с бетон;

- възможност за закрепване и съединяване на армировка;

- възможност за висококачествено бетониране на конструкцията.

7.3.4 Минималното разстояние между армировъчните пръчки в светлината трябва да се вземе в зависимост от диаметъра на армировката, размера на бетона с голям капацитет, местоположението на армировката в елемента спрямо посоката на бетона, метода на полагането и уплътняването на бетона.

Разстоянието между армировъчните пръти трябва да се вземе не по-малко от диаметъра на армировката и не по-малко от 25 mm.

При ограничени условия е разрешено да се подреждат пръчките на групите за подсилване - греди (без празнина между пръчките). В този случай, разстоянието в светлинния лъч трябва да бъде взето не по-малко от намаления диаметър на конвенционалния прът, чиято площ е равна на площта на напречното сечение на усилващата греда.

Надлъжна армировка

7.3.5Otnositelnoe изчислява съдържание prodolnoyarmatury в стоманобетонна елемент (сечение съотношение krabochey елемент клапан напречно сечение) трябва да се приема не meneevelichiny при което може да се счита елемент за изчисляване kakzhelezobetonny.

Минималното относително съдържание на работната надлъжна армировка в стоманобетонния елемент се определя в зависимост от естеството на работата на армировката (компресирана, опъната), природата на елемента (огъната, ексцентрична компресия, ексцентричното напрежение) и гъвкавостта на ексцентричния компресиращ елемент, но по-малък от 0,1%. За масивни хидравлични конструкции по-малки стойности на относителното съдържание на армировката се определят съгласно специални регулаторни документи.

7.3.6Rasstoyanie между надлъжната пръти rabocheyarmatury трябва да бъдат взети по отношение на вида на стоманобетонни елементи (колони, греди, плочи, стени), ширината и височината на секцията елемент напречно и максимална стойност, която осигурява ефективно участие в конкретни работа ravnomernoeraspredelenie напрежения и щамове на ширината на елемента сечение, както и ограничаване на ширината на отвора на пукнатините между армировъчните пръти. В този случай разстоянието между пръчките на надлъжната работна арматура трябва да бъде взето не повече от два пъти от височината на елементарния участък и не повече от 400 mm, а в линейни ексцентрично пресовани елементи в посока на равнината на огъване - не повече от 500 mm. За масивни хидравлични конструкции големи размери на разстоянието между прътите са установени със специални регулаторни документи.

Кръстно укрепване

7.3.7V бетонови елементи, в които изчисление напречната Silapo не могат да се възприемат само бетон, напречна армировка трябва да бъдат монтирани на стъпки от не повече от стойността, която гарантира включването на напречната работата на армировка, и по време на образуването на пукнатини razvitiinaklonnyh. В този случай наклонът на напречното усилване не трябва да надвишава половината от работната височина на секцията на елементите и не повече от 300 mm.

7.3.8 В стоманобетонните елементи, съдържащи изчислената компресирана надлъжна армировка, напречната армировка трябва да бъде инсталирана с увеличения, по-големи от стойността, която осигурява надлъжната компресирана армировка от огъване. В този етап трябва да се приема на срязване армировка не boleepyatnadtsati диаметри компресирани надлъжно подсилване и не повече от 500 mm, akonstruktsiya напречна армировка трябва да гарантират отсъствие vypuchivaniyaprodolnoy клапан и в двете посоки на.

Анкерни връзки и фитинги

7.3.9 В стоманобетонните конструкции трябва да се осигури закрепване на арматурата, за да се осигури възприемането на конструктивните сили в армировката във въпросния участък. Дължината на вложени се определя от условията, при които сила, действаща в вентил трябва да се усети сили съединител armaturys бетон, действайки по дължината на закрепването и силите на съпротивление на устройство котва според диаметъра и профил на армировка, бетон якост на опън, дебелината на защитния слой от бетон, видове ankeruyuschihustroystv (завой прът напречни заваръчни пръчки) в зона poperechnogoarmirovaniya закрепване характер сила в котвата (натиск ilirastyagivayuschee) и състоянието на стрес и на дължината на бетона kerovki.

7.3.10 Закаляване на напречната армировка трябва да се извърши чрез огъване и покриване на надлъжната армировка или чрез заваряване към надлъжната армировка. Диаметърът на надлъжната армировка трябва да бъде най-малко половината от диаметъра на напречната армировка.

7.3.11 Припокриването на армировката (без заваряване) трябва да се извърши до дължина, която осигурява пренасянето на изчислените сили от един прът до друг. Дължината на припокриването се определя от дължината на основата на котвата с допълнително отчитане на относителния брой на сърцевините, свързани на едно място, напречната армировка в зоната на припокриване, разстоянието между блокираните пръти и между съединенията на тръбата.

Дебелината на защитния слой от бетон за подсилване

Ако защитният слой от бетон е прекалено тънък, металът скоро ще започне да се влошава и с него цялата конструкция ще се срути. Твърде дебелият защитен слой е скъп, затова е много важно да се знае необходимата дебелина. Тя може да зависи от:

 • ролята на армировката - надлъжна или напречна, работна или конструктивна;
 • натоварването на армировката е напрегнато, не е натоварено;
 • видове стоманобетонни конструкции - греди, плочи, подпори, фундаменти и др.;
 • височина или дебелина на профила на елемента;
 • условия на използване - вътрешни, външни, в контакт със земята, при условия на висока влажност и др.

Избор на дебелина на дебелия защитен слой

Има специални правила (SNiP), с които можете да определите желаната дебелина на защитата на клапана. Помислете за най-често срещаните опции.

За надлъжна нетегнала армировка или с опъване на спирачките, дебелината на защитния слой не трябва да бъде по-малка от диаметъра на въжето или пръта. Ако стените и плочите имат дебелина по-малка от 100 мм - минималният защитен слой трябва да бъде 10 мм; с дебелина по-голяма от 100 mm и в греди с височина до 250 mm - 15 mm. Защитен слой греди с височина 250 мм - 20 мм; основи - 30 мм.

Натоварената надлъжна армировка в областта на прехвърлянето на товара от армировката към бетона трябва да има дебелина на защитния слой от най-малко 2d (два диаметъра) за подсилване на въжени или стоманени пръти А-IV, Ам-IV; не по-малко от 3d за пръчки А-V, At-V, А-VI, At-VI. Освен това минималният размер на усилващото въже е 20 мм, а за пръчки е 40 мм.

Ако надлъжната напречна армировка се простира върху бетона и се намира в каналите, тогава слоят от бетон (от повърхността до най-близкия канал) не трябва да бъде по-малък от половината от диаметъра на канала - 20 mm или повече. При сноп от стоманени пръти с диаметър по-голям от 32 mm дебелината ще съответства на 32 mm и повече.

Минимален защитен слой от бетонни промишлени структури

 • плоски и оребрени плочи, стени, стенни панели - 20 мм;
 • греди, ферми, колони - 25 мм;
 • основи, фундаментни греди - 30 мм;
 • подземни съоръжения - не по-малко от 20 мм.

За да се защитят краищата на армировката, препоръчва се слой от 10 мм за продукти с дължина до 9 м, дължина 15 мм до 12 м и 20 мм над 12 м.

За рамки и скоби с напречни пръти вземам предвид височината на напречното сечение: по-малко от 250 мм - защитен слой от 10 мм, над 250 мм - защитен слой от 15 мм.

Предишните норми за дебелината на защитния слой бяха предложени за конструкции при нормални метеорологични условия. Но има и други възможности:

 • при наличие на подготовка на бетонната основа - не по-малко от 40 мм;
 • с постоянен контакт на бетон със земята - 76 мм;
 • при контакт със земята и под влияние на отрицателни атмосферни явления за фитинги d18-d40 - 52 мм, при фитинги d10-d18 - от 25 мм;
 • на открито - от 30 мм;
 • в помещения с висока влажност - от 25 мм.

За да се провери дебелината на защитния слой от бетон чрез магнитен метод, принципът на който създаде специални измервателни уреди.

Строителна площадка - prostobuild.ru

Никоя бетонна конструкция не може да се направи без защитен слой бетон, но вероятно не всеки знае за какво е необходимо изобщо, каква е минималната дебелина на защитния слой бетон и защо не можем да направим дебелината на защитния слой по-голяма от тази, която трябва да бъде. Всички тези въпроси ще обсъдим в тази статия.

Първата функция е да предпазите клапата от въздействието на агресивните носители. Тъй като е армировката, която възприема цялото натоварване на опън в стоманобетонните конструкции и когато е изложена на агресивни среди, армировката започва да корозира (ръжда) и да намалява напречното сечение, което води до намаляване на носещата способност на конструкцията като цяло.

Втората функция на защитния слой бетон е да предпази армировката от пожар. Стоманобетонови греди, напречни греди, подови плочи и др. под огъня те възприемат натоварването точно толкова, колкото възприема армировката, а усилването го възприема, докато се затопли до 500 градуса по Целзий.

Третата функция е надеждното закрепване на арматурата, осигурявайки съвместната й работа с бетон.

Дебелината на защитния слой от бетон зависи от много фактори, основният от които са видът на конструкцията, околната среда, диаметърът на армировката и нейната роля (надлъжна, напречна, структурна). По-долу е дадена таблица за зависимостта на дебелината на защитния слой от околната среда.

за напречни, структурни и разпределителни фитинги Положението е по-лесно и е взето не по-малко от диаметъра му и не по-малко:
- с височина на елемента, по-малка от 250 mm - 10 mm
- с височина на елементната част, равна на и над 250 мм - 15 мм

Ако говорим за максималната стойност на защитния слой от бетон, тогава всичко е просто: ако увеличим стойността на защитния ни слой, ще загубим в носещата способност на нашата структура, защото работната височина ще намалее и ще изхвърлим клапана (можете да прочетете как да запазите клапана). Ето защо е най-добре да вземете минималната стойност на защитния слой от бетон.

Ако правим например монолитна основа, тогава трябва по някакъв начин да гарантираме разликата между усилването и кофража. Това не е трудно и най-често се използват различни видове скоби за клапани.

В допълнение към скобите за осигуряване на защитен слой от бетон, можете да използвате обичайните камъчета с подходящ размер.

Защитен слой от бетон за армиране

Трябва да се подсили всяка слабо или силно натоварена бетонна структура. Както е добре известно, бетонът перфектно възприема натоварването при компресията и без съответната армировка практически не възприема натоварването при огъване и разтягане. Ако говорим на числа, съпротивлението на бетонната структура до огъване и опън е 15 пъти по-малко от устойчивостта на "компресия".

В същото време, като се вземе предвид чувствителността на стоманената армировка към атмосферната и химическата корозия, подсилващият колан трябва да има защитен слой бетон с определена дебелина. Ако дебелината на защитата не съответства на минималния защитен слой от бетон, регулиран от изискванията на SP 63.13330.2012, актуализиран от SNiP 52-01-2003, ще се получи корозия на армировката с последващо разрушаване на бетона.

Техническият смисъл на процеса на унищожаване на бетона ще бъде изтеглен от следното. В съответствие със законите на химията и физиката, размерът на високо корозираната арматура значително увеличава диаметъра.

Оказва се, че, освен това, че силно корозирали прът вече не може да изпълнява функциите, възложени му, той е като замръзнала вода, разбива бетон материал е първо да се справи, а след това на парчета, и така нататък до пълно унищожение.

Основните функции на защитния слой от бетон за армиране

В допълнение към горната ефективна защита на клапаните срещу корозия, бетонният слой изпълнява следните функции:

 • Осигурява ефективна работа на усилващия колан и бетон: компресиране, опъване и огъване.
 • Осигурява надеждно закрепване на арматурите и техните стави.
 • Предоставя защита от открит пламък и значителни температурни колебания.

Зависимост на дебелината на защитния слой от бетон за подсилване

Дебелината на защитния слой от бетон се регулира от регулаторни документи, се определя от дизайнерите на сгради и конструкции и е посочена в работните чертежи. По принцип минималният защитен слой от бетон за армиране зависи от следните основни фактори:

 • Тип арматура: работна, конструктивна, надлъжна, напречна, напрегната, ненатоварена.
 • Вид строителство: фундамент, подова плоча, лъч, колона, подпора.
 • Размерите на напречното сечение на бетоновия елемент и диаметъра на арматурните пръти.
 • Околна среда и условия на работа: в затворени отопляеми или неотоплени помещения, на улицата, във вода, в агресивна среда, при условия на висока влажност, под земята или над земята.

По този начин, ако въпросът за официално строителството на обект в съответствие със задължителните в този случай, един проект на бетон с дебелина покритие за клапата може да се види в работните чертежи толкова ясно следват определени номера и изисквания.

Ако строителството се издига от непрофесионален разработчик без проект, можете да излеете конструкциите, като се съсредоточите върху следния документ - Таблица на защитния слой от бетон за подсилване SNIP 52-01-2003:

Как да се поддържа минимален или максимален защитен слой бетон при наливане на бетон?

Има няколко варианта, чрез които чрез изливане на бетонна структура ясно можете да издържате на определена дебелина на слоя материал:

 • Специални фиксатори на защитен слой от бетон. Тези продукти могат да бъдат закупени в магазините за строителни материали или в производителите на приспособления за магазини. Цената на един капаче, в зависимост от целта или дизайна, варира от 1,4 до 6 рубли на единица.
 • Кофража, настроен на желания размер с помощта на удължени пръти на рамото.
 • Бетонови крекери (вградени) размери по отношение на 100x100 мм, дебелина, равна на дебелината на минималния или максималния защитен слой от бетон за армиране. Тази опция се използва, когато има задача за защита на долния слой от бронирани пръчки.

Начини за възстановяване на защитния слой от бетон

Има няколко начина за пълно или частично възстановяване на повреден защитен слой от бетон за подсилване. Изборът на един или друг вариант зависи от няколко фактора: повърхностна геометрия (криволинейна, вертикална или хоризонтална), зона на повреда и условия на работа.

В практиката на професионалните строители и ремонтите се използват следните методи за възстановяване на защитния слой от бетон:

 • Работа по мазилка. Повредената повърхност е добре почистена от аморфния слой и е измазана със слой циментово-пясъчен разтвор с добавки, които увеличават: водоустойчивост, устойчивост на крекинг и устойчивост на замръзване. След изсъхване слоят от мазилката е боядисан върху бетон или не е боядисан.
 • Бетониране. В този случай, след подходяща подготовка (почистване от разслояване и корозия на армировката), повърхността се обработва с полимер или общ разтвор от бетонен разтвор, чиято здравина съответства на якостта на субстрата.
 • Стекът. Повредените зони са залепени със специални полимерни материали. Подготовката на повърхността е подобна на предишните опции.
 • Торкретиране. Защитният слой е възстановен бетон или циментова замазка, доставени под налягане от специален пистолет. Подготовката на повърхността е подобна на предишните опции.

При пълна замяна на защитния слой дебелината му може да се увеличи леко, но при всички случаи дебелината на слоя трябва да бъде най-малко 30 mm за работната армировка и най-малко 20 mm за скобите и конструктивната армировка.

Защитен слой от бетон за армиране

Защитната стоманобетонна конструкция е слой бетон, чиято дебелина е равна на разстоянието от ръба на подсилващата рамка до повърхността на монолита. Минималната му стойност се определя от нормативните документи и трябва да осигури надеждна защита на метала срещу корозия в случай на механично увреждане на ръба.

Неправилно поставената мрежа или армировъчна клетка води до намаляване на дебелината на защита и активното влияние на химическата и електрохимическата корозия. В най-трудните случаи наличието на гола стоманена армировка може да доведе до нарушаване на целостта на стоманобетонните конструкции и тяхното последващо унищожаване.

Точното съответствие с инсталационната технология на арматурните елементи ви позволява да:

 • за да се гарантира надеждно закрепване на стоманени пръти в бетонното тяло;
 • за равномерно разпределение на получените натоварвания в целия монолитен проект;
 • защитава метала от неблагоприятни външни фактори.

Ето защо правилната инсталация на армировката е един от най-важните въпроси при производството на бетонови изделия и наливането на монолити на строителната площадка.

Индикатори за оразмеряване

Стандартната дебелина на защитния слой от бетон за армиране е дадена в SNiP 52-01-2003. В този документ се определя въз основа на следните първоначални данни:

 • марка и изчислен диаметър на прътите;
 • вид железобетонни продукти;
 • изчислени механични натоварвания;
 • геометрични размери на елементи F / B;
 • очаквани експлоатационни условия.

Той също така казва, че покритието трябва да отговаря на оптималната стандартна стойност. Тънките няма да могат да осигурят безопасност, а прекалено гъстата ще доведе до увеличаване на разходите и загуба на необходимата сила.

Регулаторни показатели

Правилата за строежа и правилата (SNiP) определят следните условия за монтиране на защитен слой от бетон за подсилване в основата, който ще осигури:

 • съвместна работа на стоманени и бетонни материали с еднакво разпределение на товарите;
 • съединявания на арматурни елементи, без да се намалява дебелината на покритието;
 • възможност за закрепване на части;
 • надеждна защита срещу всякакъв вид корозия;
 • устойчивост на висока температура.

Дебелината на бетонния защитен слой се прави, като се вземат предвид вида на елементите, марката и диаметърът на армировката, техническата роля на армиращия материал.

При всяка ситуация дебелината на покритието не трябва да бъде по-малка от 10 мм. В случаите, когато голяма част от развалините не позволяват пролуки между 10 и 20 мм, се допуска увеличаване на размера до необходимия размер.

При системи без предварително напрягане минималният покриващ слой, в зависимост от условията на работа и околната среда, е даден в таблицата:

 1. в сухи закрити помещения - 20 мм;
 2. във вътрешността с висока влажност - 25 мм;
 3. на открито - 30 мм;
 4. в земята и на повърхността - 40 мм.

За фабрично изработени бетонови елементи, които се произвеждат в завода, тези размери се допускат по-малко с 5 мм. При всички случаи дебелината не трябва да е по-малка от диаметъра на армировката.

Техническите насоки за проектиране на бетонови изделия са допълнителни условия:

 • за продукти от тежък бетон M250 и по-високи, дебелината на слоя може да бъде 5 мм по-малка от диаметъра на металния прът;
 • същото важи и за всички сглобяеми бетонни конструкции;
 • за предварително опъната армировка максималният защитен слой бетон не надвишава 50 mm.

В този случай стъпката на напречните усилващи пръти не трябва да надвишава височината на участъка на готовия бетон монолит, а за надлъжно - най-малко 0,1 F, където F е повърхностната площ на елемента.

В зависимост от вида на строителните продукти минималната дебелина на бетона е както следва:

 • плочи и стени до 100 мм дебелина - 10 мм, всички останали - 15 мм;
 • греди, прегради и ръбове на плочите до 250 мм - 15 мм, за по-дебели - 20 мм;
 • колони и стелажи - 20 мм;
 • готов бетон за основи - 30 мм;
 • основа монолит, в присъствието на бетонна подготовка, е 35 мм, без подготовка, 70 мм.

Напречните разпределителни елементи от всички видове продукти са покрити със защита от 10-15 мм. Условията за производство на бетонни монолити, работещи в агресивна среда, се определят от SP и SNiP II-A.5-73.

Контролът на минималния защитен слой от бетон за армиране се осъществява чрез неразрушителни методи, използващи специално магнитно оборудване.

Използване на предварително сглобени фиксиращи части

За бърз и точен монтаж на фитинги вътре в кофража, производителите на строителни материали произвеждат евтини пластмасови фиксатори. Можете да видите няколко вида такива продукти. Но всъщност има само две - вертикални стълбове (подпори, "столове") и кръгли ("звезди"). Всички други модели са получени от тези два вида.

Вертикалните стелажи се използват за монтиране на подсилваща мрежа или пространствена структура, повдигната над поддържащата позиция. Височината им и опорният жлеб могат да бъдат различни в зависимост от диаметъра на армировката и проектната височина на инсталацията.

Кръглите "звезди" са облечени със специална брава в горните хоризонтални редове и вертикални. Изчисленият радиус предотвратява приближаването на пръчките в кофража и осигурява необходимата дебелина на защитния слой. Предлага се в различни външни и вътрешни диаметри.

Използването на пластмасови скоби за монтаж на стоманена армировка ви позволява да:

 • осигурява висока точност на дебелината на защитния слой;
 • намаляване на времето за изпълнение на строителните работи, като същевременно се гарантира високо качество на структурите;
 • намаляване на разходите за производство на стоманобетонни елементи на сгради и съоръжения.

Определящият фактор за използване е простият дизайн на ключалките и тяхната ниска цена.

Ремонт в случай на повреда

По време на експлоатацията на стоманобетонни елементи, могат да се появят пукнатини, стърготини и други дефекти по повърхността им, нарушаващи целостта на защитния слой. Причините за тези формирования могат да служат:

 • натоварвания върху конструкции, превишаващи изчислената стойност;
 • неоснователно използване на специално строително оборудване;
 • изграждането на допълнителни етажи без промяна на дизайна на основата;
 • натиск на подвижни и подвижни почви.

Нарушаването на правилата и технологията на строителството почти винаги води до щети. Възстановяването на целостта на защитата е възможно, но ще изисква допълнителни разходи.

Пълната гама от ремонти трябва да включва:

 • укрепване на бетонна структура;
 • монтаж на допълнителни напречни елементи;
 • запечатва всички съществуващи пукнатини;
 • възстановяване на счупени и разпадащи се райони.

Работите се извършват с използване на бетонни смеси и висококачествен циментов разтвор. За подсилване се монтира кофраж и се добавя стоманобетон с предварително задвижвани стоманени котви в старата конструкция.

Възстановяването не трябва да се извършва повече от 2-3 пъти. В тези случаи не се изисква ремонт на отделни елементи, а пълното възстановяване на сградата.

Кратки изводи

Наличието на защитен бетонен слой в стоманобетонни конструкции е важен технологичен момент, който гарантира трайността на конструкцията и нейната цялост. Това е особено важно по време на изграждането на фундаментни плочи и плочи. Предоставянето на необходимата защита не е трудно, но не забравяйте да устоите на необходимата дебелина. За да направите това, трябва само да спазвате нормативните изисквания и да вземете предвид условията на работа.

Защитен подсилен слой

Конструктивните стандарти определят дебелината на защитния слой на армировката.

При бетониране на конструкции при строителни условия трябва да бъдат изпълнени няколко условия, включително създаване на подходящ защитен слой от бетон за подсилване.

За по-нататъшна успешна и дългосрочна експлоатация на стоманобетонната конструкция, която сте направили, било то фундамент или паважна плоча, е необходимо стриктно да се спазва правилната технология на бетонова работа и армиране на конструкциите.

В случай на нарушение на състава и пропорциите при смесване на бетона, завършваме със структура, която раздробява най-горния слой...

Ако армировката не е поставена правилно, структурата може да разруши, например, основата. Или е възможно армировката да бъде изложена, ако размерът на защитния слой не бъде следван, което отново води до корозия на голата армировка, неправилно функциониране на конструкцията и в резултат на това отново до нейното унищожаване.

Помислете за пример.

Много прост бетонен продукт: тротоарна плоча. Ако говорим за бетониране на тротоарни плочи със собствените си ръце и за нашите собствени нужди, тогава е възможно да се постави решетка с пръчки 3-5 mm Bp в нея, която обикновено се използва за подсилване на зидарията. Тя може да бъде подсилена с отделни пръчки: остатъците от всякакъв вид армировка, но... за да може плочата да работи правилно, нейната армировка трябва да бъде в по-ниско ниво, т.е. по-близо до повърхността, която ще лежи на земята (приготвяне на пясък). Затова при попълване на формуляра се уверете, че нямате обратното: мрежата в горния слой на плочата няма да работи или по-скоро ще работи, но след като плочата се разпука в долния слой (при неблагоприятни товари, неравномерна почва, бетон с ниско качество и.d.).

Втората предпоставка за създаване на висококачествени тротоарни плочи или всяка друга бетонна конструкция е защитен слой за подсилване.

При условие на подсилване на долния слой, например, на тротоарни плочи, слоят бетон от повърхността на армировката към повърхността на плочата трябва да бъде 20 mm. За плоча за тротоари може да е по-малко, тъй като диаметърът на армировката е само 5 мм, така че ще е достатъчно и 10 мм, но такъв малък слой бетон не може да бъде създаден поради фракцията от развалини или пясък и чакъл. И също така, защото 20 мм, че повърхността на бетона ще дойде в контакт със земята, абсорбира влагата и ще загуби сила и ще се разпадне с течение на времето.

Каква е необходимостта от защитен слой от бетон за подсилване?

Още от името е ясно, че той играе огромна роля:

 • антикорозионна защита
 • защита на времето
 • правилната съвместна работа на арматурата и бетона в структурата

Вероятно мнозина са виждали стари плочи на тротоарите някъде в големи площи? По-рано, преди разпространението на настилките от павета, в централните площади на много градове, бяха направени покрития от бетонни плочи. Погледнете сега по-точно това покритие и ще видите, че при същите условия на експлоатация съседните плочи имат различна степен на износване и разрушаване. На една чиния най-горният слой е покрит с дупки, дупки и дупки, поредната плоча просто е напукана на половина, а третата - на няколко парчета, а четвъртият - тихо, напълно млад и красив.

Помислете защо това се случва в живота? Какво се е объркало? Какво трябва да се направи, така че стоманобетонните конструкции, които създавате, да служат за дълго време и вярно?

Защитен слой бетон според SNiP

В съответствие със SNiP 52-01-2003 (вместо SNiP 2.03.01-84) "Бетонни и стоманобетонни конструкции Основните разпоредби", изискванията за защитния слой от бетон са, както следва:

7.3.1 Защитният слой от бетон трябва да осигури:

- съвместна работа на армировка с бетон;

- закрепване на армировката в бетон и възможност за свързване на арматурни елементи;

- безопасност на армировката от въздействия върху околната среда (включително при наличие на агресивни въздействия);

- пожароустойчивост и противопожарна безопасност на конструкциите.

7.3.2 Дебелината на защитния слой бетон трябва да се вземе на базата на изискванията на 7.3.1, като се вземе предвид ролята на армировката в конструкциите (работни или конструктивни), вида на конструкциите (колони, плочи, греди, фундаментни елементи, стени и т.н.), диаметър и тип фитинги.

Дебелината на защитния слой от бетон за подсилване отнема поне диаметъра на армировката и най-малко 10 mm.

Съгласно SP 52-101-2003: "Кодекс на практиките за проектиране и строителство. Бетонни и стоманобетонни конструкции без армировка за предварително напрягане", изискванията за защитния слой на армировката са както следва:

8.3.2 Дебелината на защитния слой от бетон се определя въз основа на изискванията на 8.3.1, като се вземат предвид вида на конструкциите, ролята на армировката в конструкциите (надлъжно, напречно, разпределение, структурно усилване), условията на околната среда и диаметъра на армировката.

Минималната дебелина на слоя от бетонова работна армировка трябва да се вземе в съответствие с таблица 8.1.

Работни условия за строителни конструкции

Дебелината на защитния слой бетон, mm, не по-малко

Бетонно покритие

Много строители, които се занимават с стоманобетонни конструкции (независимо дали се излива основата, създават бетонна пешеходна пътека или стълби), се интересуват от необходимата дебелина на защитния слой бетон.

Защитният слой армировка в бетона е слой от бетонна смес от повърхността до началото на армировъчните части, повече информация на адрес https://mpkm.org/. Необходимо е за анкериране (закрепване) на армировка в бетон, свързване на желязото с бетон и най-вече за защита на армировката от външната среда: отопление, висока влажност, корозия, корозионна среда и др.

Какво определя дебелината на защитния слой?

Ако защитният слой от бетон е прекалено тънък, металът скоро ще започне да се влошава и с него цялата конструкция ще се срути. Твърде дебелият защитен слой е скъп, затова е много важно да се знае необходимата дебелина. Тя може да зависи от:

 • ролята на армировката - надлъжна или напречна, работна или конструктивна;
 • натоварването на армировката е напрегнато, не е натоварено;
 • видове стоманобетонни конструкции - греди, плочи, подпори, фундаменти и др.;
 • височина или дебелина на профила на елемента;
 • условия на използване - вътрешни, външни, в контакт със земята, при условия на висока влажност и др.

Избор на дебелина на дебелия защитен слой

Има специални правила (SNiP), с които можете да определите желаната дебелина на защитата на клапана. Помислете за най-често срещаните опции.

За надлъжна нетегнала армировка или с опъване на спирачките, дебелината на защитния слой не трябва да бъде по-малка от диаметъра на въжето или пръта. Ако стените и плочите имат дебелина по-малка от 100 мм - минималният защитен слой трябва да бъде 10 мм; с дебелина по-голяма от 100 mm и в греди с височина до 250 mm - 15 mm. Защитен слой греди с височина 250 мм - 20 мм; основи - 30 мм.

Натоварената надлъжна армировка в областта на прехвърлянето на товара от армировката към бетона трябва да има дебелина на защитния слой от най-малко 2d (два диаметъра) за подсилване на въжени или стоманени пръти А-IV, Ам-IV; не по-малко от 3d за пръчки А-V, At-V, А-VI, At-VI. Освен това минималният размер на усилващото въже е 20 мм, а за пръчки е 40 мм.

Ако надлъжната напречна армировка се простира върху бетона и се намира в каналите, тогава слоят от бетон (от повърхността до най-близкия канал) не трябва да бъде по-малък от половината от диаметъра на канала - 20 mm или повече. При сноп от стоманени пръти с диаметър по-голям от 32 mm дебелината ще съответства на 32 mm и повече.

Минималният защитен слой от бетонни промишлени структури:

 • плоски и оребрени плочи, стени, стенни панели - 20 мм;
 • греди, ферми, колони - 25 мм;
 • основи, фундаментни греди - 30 мм;
 • подземни съоръжения - не по-малко от 20 мм.

За да се защитят краищата на армировката, препоръчва се слой от 10 мм за продукти с дължина до 9 м, дължина 15 мм до 12 м и 20 мм над 12 м.

За рамки и скоби с напречни пръти вземам предвид височината на напречното сечение: по-малко от 250 мм - защитен слой от 10 мм, над 250 мм - защитен слой от 15 мм.

Защитен слой от бетон при трудни условия на околната среда

Предишните норми за дебелината на защитния слой бяха предложени за конструкции при нормални метеорологични условия. Но има и други възможности:

 • при наличие на подготовка на бетонната основа - не по-малко от 40 мм;
 • с постоянен контакт на бетон със земята - 76 мм;
 • при контакт със земята и под влияние на отрицателни атмосферни явления за фитинги d18-d40 - 52 мм, при фитинги d10-d18 - от 25 мм;
 • на открито - от 30 мм;
 • в помещения с висока влажност - от 25 мм.

За да се провери дебелината на защитния слой от бетон чрез магнитен метод, принципът на който създаде специални измервателни уреди.

Инженер по дизайн на сайта

Върнете се на страницата "Изчисления на КМ и QOL".

Бетонно покритие

Според SP 63.13330.2012

10.3.1 Защитният слой от бетон трябва да осигури;

съвместна работа на арматура с бетон;

закрепване на армировка в бетон и възможност за свързване на арматурни елементи;

безопасност на усилването от въздействия върху околната среда (включително при наличие на агресивни ефекти);

10.3.2 Дебелината на защитен слой от бетон да се вземат въз основа на изискванията на настоящия раздел по отношение на ролята на армировка в структури (работен или структурна) тип структури (колони, плочи, греди, фундаменти, стени и т.н.), с диаметър и вид армировка,

Минималните стойности на дебелината на работния слой на бетонна усилена конструкция (включително укрепването разположен на вътрешните повърхности на кухите елементи или част на пръстеновидния канал), за да бъдат взети от Таблица 10.1.

За сглобяеми елементи минималната дебелина на защитния слой от бетонна работна армировка, посочена в таблица 10.1, се намалява с 5 mm.

За структурно подсилване минималните стойности на дебелината на защитния слой от бетон са с 5 мм по-малко в сравнение с тези, изисквани за работна армировка.

При всички случаи дебелината на защитния слой от бетон също трябва да се вземе не по-малко от диаметъра на армировъчната пръчка и не по-малка от 10 мм.

При еднослойните конструкции, изработени от лек и порест бетон от класове B7.5 и по-долу, защитният слой трябва да е с дебелина най-малко 20 mm, а за външните стенни панели (без текстуриран слой) да е най-малко 25 mm. При еднослойни клетъчни бетонни конструкции дебелината на защитния слой във всички случаи е най-малко 25 mm.

Дебелина на бетона: защитен слой за армиране

При производството на критични монолитни структури в рамката за монтаж на кофража. Важно е металният скелет да се държи колкото е възможно по-дълго в непроменено състояние. За да се постигне това, при изсипването на сместа се осигурява защитен слой бетон за армиране. Строителните норми регулират дебелината на предпазните средства в зависимост от характеристиките на обекта и елементите. За да се осигури съответствие с проекта, подробностите за рамката са фиксирани.

Стойността на защитата и факторите на влияние

Защитният слой от бетон за подсилване е коричка между повърхността на метален скелет от кръгла дървесина и лицето на стоманобетонния продукт. Помощта за безопасност изпълнява следните функции:

 • закрепване на рамката в монолитна структура, включваща фуги на арматурни пръти;
 • осигуряване на синхронна работа на детайлите на бетонните стоки: бетон и метал, избягване на разслояването;
 • защита на железния кръгъл дървен материал срещу ръжда и загуба на напречно сечение поради излагане на влажна атмосфера, химия, други агресивни среди;
 • защита на рамката от температурни натоварвания над 500 ° С, когато под действието на пожар силата на подовете, гредите и напречните решетки значително намалява.
 • Фактори, определящи дебелината на защитния слой от бетон за подсилване: вида на бетонните стоки - основата, плочата или болтът. Работните условия на обекта са във влажна стая, заровена в земята или в естествена атмосфера. Естеството на натиска върху вентила - надлъжна сила, напречно, работно, напрегнато състояние; напречно сечение на елементи от бетонни продукти: височина и дебелина.

  С малкото защитно покритие от бетонни продукти се срутва и максималният защитен слой от бетон води до по-високи разходи за строителство. Съществуват правила, указващи дебелината на защитния слой на арматурата t при различни условия на използване на монолити.

  Стандарти на предпазния слой на рамката

  SNiP 52-01-2003. Бетонови и стоманобетонни конструкции са нормативните актове (строителни норми и правила) за изчисляване и проектиране на стоманобетонни изделия. Тя ви позволява да определите защитен слой от армировка, като вземете предвид задължителните изисквания. Най-често срещаните опции на практика:

  1. Надлъжната армировка не е натоварена от кръглата дървесина - t ≥ диаметъра на пръта. Когато дебелината на плочата (стената) е по-малка от 10 cm t ≥ 10 mm; ако повече, тогава t ≥ 15 mm. Същата стойност се приема за греда до 25 см височина и над този размер t ≥ 20 мм. За основи t ≥ 30 mm.
  2. Надлъжната армировка е предварително опъната: t ≥ два диаметъра на усилващия кабел - най-малко 20 mm и пръти от клас A-IV, At-IV - най-малката стойност t ≥ 40 mm.
  3. Пакет от стоманени пръти с общ кръг над 3.2 cm ще изисква t ≥ 32 mm.

  Защитният слой за краищата на армировката се препоръчва в зависимост от дължината на продуктите: до 9 метра, 9-12 метра и над дванадесет - индикатор съответно t ≥ 10, 15 и 20 мм. За метални сърца с напречни пръти височината на профила е t ≥ 10, ако стойността е по-малка от 25 cm и t ≥ 15 mm, когато е по-голяма. Минималната защита на монолитна кора се характеризира със следните показатели:

  Дебелината на защитния слой от бетонна основа за армиране. Книгата "Фондация за плитка лента" Page 32

  стр. 32

  Дебелината на бетонния защитен слой на армировката
  Защитният слой от бетон, т.е. разстоянието от повърхността на арматурата до съответната повърхност на основната лента, е предназначен да осигури съвместна работа на арматурата с бетона, за фиксиране (закрепване) на армировката в бетона и възможност за свързване на армировката. Също така защитен слой от бетон предпазва армировката от въздействието на факторите на околната среда на конструкциите, включително от пожар. Дебелината на защитния слой бетон зависи от вида на конструкцията и от ролята на армировката в нея (надлъжно - напречно, работно - конструктивно), диаметъра му и условията на околната среда.

  Условия за използване на армировката

  Дебелината на защитния слой

  Регулаторен документ

  Надлъжна работна армировка на фундаментни греди и сглобяеми основи

  Клауза 12.8.5. SP 50-101-2004

  Надлъжна работна армировка на монолитни основи при наличие на бетонна подготовка

  Клауза 12.8.5. SP 50-101-2004

  Надлъжна работна армировка на монолитни основи при отсъствие на бетонна подготовка

  Клауза 12.8.5. SP 50-101-2004

  Вътре със нормална и ниска влажност

  Таблица 8.1 SP 52-101-2003

  На закрито при висока влажност (при липса на допълнителни защитни мерки)

  Таблица 8.1 SP 52-101-2003

  На открито (при липса на допълнителни защитни мерки)

  Таблица 8.1 SP 52-101-2003

  В земята (при липса на допълнителни защитни мерки), в основите при наличие на бетонна подготовка

  Таблица 8.1 SP 52-101-2003

  Арматура в бетон, постоянно в контакт със земята

  Клауза 7.7.1 на ACI 318-08

  D18-d40 фитинги в бетон, изложени на земната повърхност и атмосферните фактори

  Клауза 7.7.1 на ACI 318-08

  D10-d18 подсилване в бетон, изложен на земната повърхност и атмосферните фактори

  Клауза 7.7.1 на ACI 318-08

  Арматура в бетон, не е изложена на земята и фактори за времето

  Клауза 7.7.1 на ACI 318-08

  За надлъжната работна армировка дебелината на защитния слой по правило трябва да бъде не по-малка от диаметъра на пръта и не по-малка от: 30 мм - за фундаментни греди и сглобяеми основи; 35 mm - за монолитни основи при наличие на бетонна подготовка; 70 мм - за монолитни основи при отсъствие на бетонна подготовка. Когато се използва бетонна подготовка (или върху скалиста почва) - дебелината на бетонния защитен слой намалява в местните стандарти до 40 мм, а в американски до 25 мм. При сглобяемите елементи минималната дебелина на защитния слой на бетоновата арматура се намалява с 5 мм. За структурно подсилване минималните стойности на дебелината на защитния слой от бетон са с 5 мм по-малко в сравнение с тези, изисквани за работна армировка.


  Във всички случаи дебелината на защитния слой бетон също трябва да се вземе не по-малко от диаметъра на пръта
  фитинги. Структурното подсилване под формата на решетки трябва да се монтира в защитния слой с дебелина над 50 мм.
  Съгласно изискванията на ACI 318-05, защитен слой бетон за външна страна за фитинги до 20 мм е 25 - 40 мм. За диаметри на усилване, по-дебели от 20 мм до 50 мм. Защитният слой за клапани с диаметър до 40 мм от страната, която не е изложена на естествени фактори, е 20 мм. Съгласно националните стандарти защитният слой бетон от двете страни е 40 мм. Изискваната стойност на защитния слой на долната армировка и конструктивната позиция на армировката в процеса на бетониране може да бъде зададена с помощта на пластмасови фиксатори за еднократна употреба, облицовка от бетон и конструиране на армировъчната клетка, така че някои пръчки да стигнат до кофража, като фиксират позицията на рамката. Долният защитен слой може да се монтира чрез поставяне на предварително формовани бетонни подложки (крекери) с размери и дебелина 100 × 100 mm, равно на изискваната дебелина на защитния слой под долната армировъчна лента. Използването на уплътнения от изрезки от армировка, дървени прътове и трошен камък е забранено. Също така, за да настроите защитната дебелина, можете да използвате пластмасови фиксатори - разделители с необходимия стандартен размер. Скобите за клапани се предлагат в размери от 15 до 50 мм с размери 5 мм.